Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обществом в широком смысле называют
1. Відкрийте свій документ "Група_№варіанта.doc". Скопіюйте текст та вставте його в кінець документа.

2. На першої сторінці введіть заголовок «Форматування» жирним шрифтом та вирівняйте його по центру.

- Для першої половини тексту встановіть параметри шрифту згідно варіанта з табл.1.

- Для другої половини тексту встановіть параметри абзацу згідно варіанта з табл.2.

3. На другій сторінці введіть заголовок «Пошук та заміна».

- Для першої половини сторінки створіть елемент автозаміни, що складається зі літеросполучення “тт” та цифри "".

- У другій половині сторінки замініть літери "к"на "+" з урахуванням регістру символів в автоматичному режимі.

- Розташуйте текст в другій частині другої сторінки на 3 колонках шириною по 2, 1 и 3 см.

4. Додайте третю сторінку у документ з заголовком “Научно-технічна інформація”.

- Створіть таблицюз ...стовпців і ...рядків. Застосуйте один зі способів автоформатування таблиці. Введіть дані в кожну комірку кожного рядка таблиці (для введення основного тексту користуйтесь шрифтом Times New Roman, розмір 12).

  1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всього за рік
Надходження коштів на рахунок (тис.грн.) 125,5 208,7 186,5 250,6  
Витрати на обслуговання (тис.грн.)          
Залишок:          

- Встановить висоту рядків 1 см і вирівняйте всі рядки таблиці по висоті починаючи з 2.

- В останній стовпець таблиці вставте формули, за якими розраховують загальна сума коштів. Комірки останнього рядка — формули, за якими розраховують залишки по кварталам.

- Відсортуйте дані таблиці за вмістом 2 стовпця за абеткою.

- Використайте команду "Заголовки"для перенесення першого рядка на наступні сторінки.

5. На третій сторінці створіть діаграму обсягу продаж у гривні на основі таблиці:

Місто Січень Лютий Березень Всього
Харків 1 050 000 1 750 000 1 100 000 3 900 000
Донецьк 850 000 1 250 000 1 450 000 3 550 000

6. Наберіть слідуючи математичні формули:

, ,

 

 

7. Додайте четверту сторінку у документ з заголовком “Графічні об’єкти”.

- Створіть емблему (Табл.3) розміром приблизно 3x3 см. Розташуйте емблему на другій сторінці навкруг тексту.

- Використовуючи автофігури створіть блок-схему (Табл.3) і також розташуйте на першій сторінки.

- Вставте в документ пропонований кліп (Табл.3) з галереї Ms Office. Якщо його немає, то вставте будь-який інший з наявних.

- Використовуючи автофігури, можливості розміщення на них виносок, фігурного тексту і нанесення тіні, створіть такий свій рисунок(Табл.3).

8. Додайте п’яту сторінку. Вставте зображення діалогового вікнаГраницы и заливка”.

- Виберіть для нього відповідне місце розташування та розмір.

- Для створеного зображення вікна, використовуючи виноски, поясніть призначення трьох полів чи кнопок (на вибір).

- Додайте до створеного рисунка назву або підпис.

9. Створіть індивідуальну панель інструментів під своїм ім'ям.

- Додайте до своєї панелі інструментів команди "Объединение ячеек", "Сортировка по возрастанию" та елемент автотексту "Спасибо".

- Для елемента автотексту створіть кнопку тільки із зображенням перших літер тексту елемента. Для редактора залиште лише створену панель інструментів.

- Зменшіть розміри вікна редактора до розмірів панелі інструментів.

- Зображення вікна редактора вставте в документ на п’ятой сторінці.

10. Встановіть для выбора масштаба отображения (команда "ViewZoom") клавіатурну комбінацію, що не задіяна для інших команд. Опишіть у документі дію створеної кнопки для елемента автотексту і встановленої комбінації клавіш.

11. Оформлення документа.

- Впишіть своє прізвище як автора.

- Встановіть звичайний розмір аркуша (формат А4), орієнтація сторінки — книжкова.

- Встановіть такі поля сторінки: верхнє — 1.9см, нижнє — 2,1 см, ліве — 3 см, праве — 1см. Відстань від краю до колонтитулів — 1,25 см.

- Розташуйте номер сторінки зліва у нижньому колонтитулі.

- Створіть колонтитулпершої сторінки. Запишіть у верхній колонтитул злі­ва своє прізвище, а справа — назву групи.

- Створіть колонтитули парних сторінок. Запишіть у верхній колонтитул у центрі – дату.

- Створіть колонтитули непарних сторінок. Вставте у верхній колонтитул зліва назву файлу.

- Створіть рамку (табл.2).

12. Збережіть документ.

 

 


 

Табл.1

№ варіанта Тема в Справке «Windows» Тип шрифта Розмір шрифта Накреслення Колір літер Підкреслення Інтервал Ефект
Рабочий стол Times New Roman Полужирный Синій Хвиляста Розріджений на 2пт Контур
Программа Мой компьютер Arial Курсив Червоний Подвійна Стиснутий на 2пт Всі прописні
Панель задач и кнопка Пуск Courier New Обычный Авто Тільки слова Немає Малі прописні
Панель инструментов Comic Sans MS Полужирный курсив Зелений Пунктирне Немає З тінню
Установка оборудования Tahoma Обычный Сірий 50% Немає Розріджений на 3пт Закреслений
Интернет Times New Roman Полужирный Білий, фон рядка – темнозелений Товстою лінією Масштаб 70% Верхній індекс –парні слова
Программа Проводник Arial Курсив Жовтий Штрих-пунктирне Масштаб 80% Подвійне закреслення
Печать Courier New Обычный Авто Хвиляста Немає Припіднятий
Поиск файла или папки Comic Sans MS Полужирный курсив Блідно-голубий, фон – темно-синій Подвійна Немає Всі приписні утоплені
Свойства папки Tahoma Обычный Сірий 25% немає Стиснутий на 3пт Нижній індекс –непарні слова

 

 

Табл.2

№ варіанта Відступ першого рядка абзаца, см Відступ текста зліва, см Відступ текста справа, см Міжрядковий інтервал Вирівнювання Інтервал перед абзацем, пт Інтервал після абзацу, пт Рамка
Для Тип Колір (малюнок) Ширина лінії, пт
Немає Оинарний По лівому краю 1абзаца Штрих-пунктир Червона 0,75
Точно12пт По ширині 1, останього абзаца Подвійна Зелена 1,5
Полуторний По правому краю 1 сторінки «Сердечки» -
Немає Подвоєний По центру усіх абзаців Звичайна Коричнев 2,25
2,5 Полуторний По ширині усіх сторінок «Яблуки» -
Одинарний По лівому краю 2 абзаца Хвиляста Голубий
1,25 Подвоєний По правому краю 3 абзаца Пунктирна Синій 0,5
Немає 1,5 Точно10пт По центру Усіхсторінок «Метелики» -
Одинарній По лівому краю 1 сторінки «Квіточки» -
Полуторний По ширині останього абзаца Подвійна хвиляста Бузковий 0,25

 

Табл.3

  Емблема Блок-схема Рисунок з галереї Рисунок
зафарбуйте верхній квадрат – синім, нижній — зеленим, а коло — червоним.    
зафарбуйте верхній квадрат - зеленим, нижній —синім, а коло — червоним.
зафарбуйте квадрат - зеленим, шестикутник — синім, а коло — червоним
зафарбуйте верхнє коло червоним, п'ятикутник — зеленим, а нижнє коло — синім
зафарбуйте верхнє коло зеленим, многокутник —синім, а нижнє коло — червоним
зафарбуйте верхнє коло синім, ромб — червоним, а нижнє коло — зеленим  

 

зафарбуйте квадрат синім кольором, сектори кола — зеленим і червоним
зафарбуйте верхній квадрат синім кольором, нижній — зеленим, а ромб — червоним  
зафарбуйте скругленний прямокутник жовтим кольором, квадрат синім кольором, а коло — червоним, бокові трикутники — зеленим  
зафарбуйте нижній квадрат синім кольором, нижнє коло – жовтим, прямокутники — ізумрудним та трав’яним, а коло — червоним

 

 

Обществом в широком смысле называют

1. исторический этап в развитии человечества

2. группу людей, объединившихся для взаимопомощи и поддержки

3. все формы объединения людей в процессе производственной деятель­ности

4. все способы взаимодействия людей и формы их объединения

Общество в понимании ученых – это

1. направленное развитие от менее совершенного к более совершенному

2. способы взаимодействия и формы объединения людей

3. часть живой природы, подчиняющаяся ее законам

4. материальный мир в целом

Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения, – это

1. общество 3. цивилизация

2. формация 4. религия


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 147; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты