Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗ навчальної дисципліни. «Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів»
Читайте также:
  1. Види навчальної діяльності учнів на уроці
  2. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  3. З дисципліни
  4. З дисципліни
  5. З дисципліни ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ
  6. З навчальної дисципліни
  7. Загальна характеристика способів забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні
  8. Зміст дисципліни
  9. Значення дисципліни представлено на плакаті 15.

«Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів»

 

 

Харків – 2012

Зміст

1. Вступ.

2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи.

3. Програма навчальної дисципліни.

4. Завдання до практичних занять.

5. Самостійна робота студентів.

6. Словник основних понять та термінів.

7. Поточний (модульний) та підсумковий контроль знань студентів.

8. Індивідуальна робота студентів – індивідуальне навчально-дослідне завдання.

9. Програмні запитання з навчальної дисципліни.

10. Критерії оцінки успішності студентів з навчальної дисципліни.

 

ВСТУП

Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів є вибірковою навчальною дисципліною. Мета навчальної дисципліни «Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів» полягає у тому, що вона дає теоретичні і прикладні знання про теорію нормотворчості, нормо-проектувальну техніку, формує навики з підготовки і прийняття різних видів нормативно-правових актів, а також порядку державної реєстрації нормативно-правових актів.

Теорія нормотворчості та нормо-проектувальної техніки, а також законодавче закріплення питань нормотворчої діяльності, у тому числі у сфері державної реєстрації нормативно-правових актів, є основою нормотворчості як правової форми реалізації державної правової політики, гарантією й умовою забезпечення законності і правопорядку, захисту прав та свобод людини і громадянина, розбудови України як європейської держави.

В умовах активізації нормотворчої діяльності в Україні все більше уваги приділяється якості нормативно-правових актів. Актуальною проблемою сьогодення є недосконалість, надмірне розгалуження, а іноді й суперечливість чинних нормативно-правових актів. Ситуація, що склалася негативно впливає на процес реалізації прав та виконання обов’язків усіма суб’єктами суспільних відносин, на розвиток України як правової держави. Останнє, зокрема, обумовлює врахування в процесі нормотворчості принципу законності, що забезпечує дотримання та виконання законів. Вихідною настановою цього принципу є верховенство закону, що передбачає основне місце закону в системі нормативно-правових актів і відповідність підзаконних актів закону. Це положення знайшло своє відображення, зокрема, у ст. 117 Конституції України, яка передбачає, що нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом й інших актах, які встановлюють обов’язковість, порядок та умови державної реєстрації нормативно-правових актів.Відтак, дана дисципліна має важливе значення для підготовки юристів, оскільки сприяє розширенню загального та професійного світогляду, допомагає не лише оволодіти необхідною сумою знань з теорії нормотворчості і основними правилами, прийомами і засобами нормо-проектувальної техніки, але й знаннями практичних проблем нормотворчості і вмінням застосовувати методику підготовки нормативно-правових актів, проведення правової експертизи, а також державної реєстрації нормативно-правових актів.

В навчальному курсі розкриваються питання щодо теоретично-правових засад нормотворчості в Україні, змісту та сутності нормо-проектувальної техніки, основних правил, прийомів та засобів нормо-проектувальної техніки, порядку здійснення експертизи нормативно-правових актів, порядку та процедури державної реєстрації нормативно-правових актів, набрання ними чинності та їх систематизації.У результаті вивчення навчальної дисципліни «Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів» студенти повинні:

знати категоріальний апарат теорії нормотворчості, нормо-проектувальної техніки; основні тенденції розвитку нормо-проектувальної техніки в Україні; вимоги, що ставляться до різних видів нормотворчого процесу, а також до змісту, структури і форми нормативно-правових актів; методику проведення правової та інших видів експертиз; порядок та умови здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів та порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів; порядок набуття чинності нормативно-правовими актами; поняття, цілі та значення систематизації законодавства у процесі правового регулювання суспільних відносин;

вміти використовувати отримані знання з теорії нормотворчості, нормо-проектувальної техніки та порядку державної реєстрації нормативно-правових актів; послідовно і логічно викладати інформацію у текстах нормативно-правових актів; правильно розташовувати реквізити у нормативно-правових актах; правильно використовувати юридичні терміни та конструкції у текстах актів; аналізувати типові помилки, що виникають при написанні текстів та виборі форми нормативно-правових актів, а також визначати способи їх усунення; самостійно орієнтуватися в системі законодавчих актів, що регламентують суспільні відносини у сфері нормотворчості загалом та державної реєстрації нормативно-правових актів зокрема.

Матеріал посібника поданий за модульним принципом організації навчального процесу. Для полегшення сприйняття матеріалу до навчального посібника включено словник основних понять та термінів, що використовуються у сфері нормо-проектувальної техніки та державної реєстрації нормативно-правових актів.

 

4. ЗАВДАННЯ

до практичних занять з навчальної дисципліни

«Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів»

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты