Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛітература до теми. 1. Конституція України [Електронний ресурс] : закон України від 28.06.1996 р
Читайте также:
 1. Б. Основна література
 2. БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА
 3. Головне меню системи.
 4. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
 5. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
 6. Додаткова література: 1
 7. Додаткова література: 10, 13, 14, 19
 8. Додаткова література: 16
 9. Додаткова література: 21, 31
 10. Додаткова література: 21, 31

1. Конституція України [Електронний ресурс] : закон України від 28.06.1996 р. : - Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

2. Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 25 – 26. - ст.131. Із наступними змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

3. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В.О. Навроцького. – К. : Юринком Інтер, 2013. – 712 с. – С. 11-66.

4. Загальна теорія держави і права. За редакцією професора В.В. Копейчикова. - Київ, Юрінком, 1997. - С. 149-153, 170-177.

5. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

6. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

7. Куцевич М. П. Характеристика універсального принципу чинності Кримінального кодексу України / М. П. Куцевич //Бюлетень Міністерства юстиції . - 2009 . - № 7 . - С. 66 – 74.

8. Ткачук Юрій Олександрович. Принципи побудови кримінально-правових санкцій : спроба вирішення / Ю.О. Ткачук // Державо і право . - 2009 . - № 44.

 

 

Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність (кримінальний закон)

Семінарське заняття – 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: характеристика, сутність та ознаки кримінального закону, система та структура закону про кримінальну ввідповідальність, чітке визначення тлумачення і чинності закону про кримінальну відповідальність, а також інші питання які зазначені у темі.

Курсанти повинні вміти характеризувати основні положення кримінального права та співвідносити з сучасними напрямками реформування кримінально-правової системи та політики.

 

Питання для підготовки семінарського заняття.

 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність: ознаки та джерела.
 2. Структура закону про кримінальну відповідальність. Структура кримінально-правової норми: поняття та види диспозиції та санкції кримінально-правової норми.
 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види.
 4. Порядок та умови чинності закону про кримінальну відповідальність у часі.
 5. Порядок та умови чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі.
 6. Порядок та умови чинності закону про кримінальну відповідальність по колу осіб.

 Завдання для самостійної роботи:

Виконати практичне завдання.

1. Визначити із яких основних кримінально-правових інститутів складається Загальна частина закону про кримінальну відповідальність.

2. Визначити із яких основних кримінально-правових інститутів складається Особлива частина закону про кримінальну відповідальність.

3. Визначити зміст статей, які формулюють інститут "злочину, "суб’єкту злочину", "вини", "співучасті", "покарання", "призначення покарання".

4. На підставі аналізу статей (норм) Розділу VI "Злочини проти власності", Розділу XII "Злочини проти громадського порядку та моральності" визначити види диспозицій та санкцій кримінально-правової норми.5. Здійснити граматичне тлумачення ст.ст. 111 "Державна зрада", 113 «Диверсія», 114 "Шпигунство".

6. Здійснити систематичне тлумачення ст.ст. 109-114, 185-198 КК з точки зору визначення систематизуючої ознаки, яка поєднує ці статті і визначає їх місце у системі закону про кримінальну відповідальність.

7. Здійснити історичне тлумачення ст. 185 КК у порівнянні із ст. ст. 140, 86 (1) КК 1960 року з точки зору визначення більш м’якого закону, визначення сутності зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі.

8. Здійснити тлумачення за обсягом ст. ст. 172 "Грубе порушення законодавства про працю", 304 "Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність" - співставлення змісту кримінально-правових норм та їх текстуального вираження (букви закону).

 

Теми рефератів:

-Співвідношення закону про кримінальну відповідальність в Україні та міжнародно-правових актів.

-Конституційне та кримінальне право: сутність, зміст та взаємозв’язок цих галузей права.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты