Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІноземні інвестиції в Україні: види, форми, правовий режим, гарантії захисту, порядок здійснення, галузева та географічна структура і обсяги.
Читайте также:
  1. Foreign Office – структура, функции…..
  2. I. Сущность и структура финансового рынка.
  3. II.5.2) Порядок образования и общие черты магистратуры.
  4. III-яя глава: Режим, применяемый к почетным консульским должностным лицам и консульским учреждениям, возглавляемым такими должностными лицами.
  5. III.1.2) Порядок уголовного судопроизводства.
  6. VII.1.2) Правовая структура вещи.
  7. А) Інвестиції у людський ресурс
  8. Агнатское и когнатское родство.Порядок счета родства.
  9. Агрегат-структура
  10. Адвокат, статус адвоката и порядок его приобретения.

Іноземні інвестиції - це цінності, які мають бути вкладені іноземним інвестором в об'єкти інвестиційної діяльності з метою отримання прибутку.

Суб 'єктами іноземного інвестування є:

1. Юридич особи ін держ. 2. Фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання в Україні.

3. Іноземні держави, групи країн.

4. Міжнародні, урядові і неурядові організації.

Види іноземних інвестицій:

1.Інозем валюта - яка визнач. конвертованою НБУ (ВКВ).

2. Валюта України - яка використовується при реінвестуванні в об'єкти первісного інвестування і інші об'єкти інвестування при умові сплати податку на прибуток. Це означає, що іноземний інвестор отримує прибуток в нац.. валюті (гривні) (від своєї іноземної інвестиційної діяльності), може його використовувати для розширення підприємства, куди він вклав капітал, і в інші госп. об'єкти.

3. Рухоме і нерухоме майно.

4. Цінні папери (акції, облігації та ін.).

5. Права на частку власності (пай) в статутний фонд підприємства, що знаходить свій вираз у вільноконвертованій валюті.

6. Грошові вимоги і права гарантовані банками, які мають вартість у ВКВ.

7. Права інтелектуальної власності - це: - авторські; - права на винаходи; - корисні моделі виробниц;- промислові зразки;

- товарні знаки; - "ноу-хау",

вартість яких має вираз у ВКВ.

8. Права на здійснення госп. діяльності, в тому числі:

- права на використання інвестицій;

- використання природних ресурсів, вартість яких має вираз (відображення) у ВКВ.

9. Інші цінності, які підтверджуються законодавством України. Форми здійснення іноземних інвестицій;

Форми

1. Часткова участь у підприємствах, які створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами.

2. Придбання частки діючих підприємств на території Укр.

3. Створення підприємств, філіалів, відокремлених відділів, які повністю належать іноземним інвесторам.

4. Придбання іноземними інвесторами в повну власність діючих підприємств.

5. Придбання рухомого і нерухомого майна (будинків, обладнання, тощо) - матеріальна форма або право власності на них через купівлю акцій, облігацій, інших паперів.

6. Придбання іноземними інвесторами самостійно або з допомогою укр.. фізичних чи юридичних осіб право на використання землі та природних ресурсів на території Укр.7. Придбання інозем. інвесторами інших майнових прав.

В цілому іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які господарські об'єкти інвестування, які не заборонені законодавством України.

При здійсненні іноземного інвестування згідно Закону України повинна проводитися оцінка іноземних інвестицій. Це означає:

1 .Іноземні інвестиції та інвестиції оцінюються у ВКВ і валюті України (гривні), згідно угоди сторін на основі цін світового ринку.

2. Перерахунок сум інвестицій з ВКВ у валюту України здійснюється за офіційним курсом національної валюти, який визначається НБУ

3. При реінвестиціях прибутку, доходу та інших коштів у валюті України, внаслідок здійснення іноземних інвестицій, перерахування інвестиційних сум проводиться за офіційним курсом валюти України, визначеним національним банком України на дату фактичного здійснення реінвестицій.

Державні гарантії захисту іноземних інвестицій:

1. Для всіх іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної діяльності. Це означає, що до всіх іноземних інвесторів застосовується національне законодавство в повному обсязі.2. Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземного капіталу відповідно до державних програм можуть встановлювати пільговий режим. Проте треба відзначити, що в 1991р. введено певне обмеження пільг, що надаються іноземним інвесторам. Зокрема, це стосується оподаткування їх діяльності на території України. Інозем інвестори платять податки в повному обсязі, як і всі суб'єкти ЗЕД У країни.

3. При зміні законодавства України про іноземні інвестиції змінюються і гарантії їх захисту. Разом з тим за вимогою іноземного інвестора протягом 10 років можуть застосовуватися гарантії захисту іноземних інвестицій, які зафіксовані у ЗУ: "Про режим іноземного інвестування".

4. Іноземні інвестиції України не підлягають націоналізації.

5. Іноземні інвестиції не можуть бути вилученими державними органами, за винятком форс-мажорних умов.

6. Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, нанесену внаслідок дії державних органів.

7. Відшкодування нанесених збитків іноземним інвесторам здійснюється на основі використанн поточних ринкових цін.

8. Сума компенсації іноземним інвесторам виплачується у валюті, у якій були здійснені дані інвестиції або в іншій валюті по бажанню інвестора.

9. У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення своїх інвестицій не пізніше шести місяців з дня його діяльності.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты