Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДоговірна форма іноземного інвестування
Читайте также:
  1. CASE-технология создания информационных систем
  2. CASE-технология создания информационных систем.
  3. E) деформациялар мен сызаттарды болғызбау
  4. E. создания инструментальных программных средств информационных технологий
  5. GIF (Graphics Interchange format – формат графічного обміну).
  6. I. Информационная безопасность Российской Федерации
  7. I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ОТ ТЕХНОЛОГИЙ К ИНФОРМАЦИИ
  8. I. При каких условиях эта психологическая информация может стать психодиагностической?
  9. I. Форма на -ıp
  10. II. КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НУЖНА ПРЕДПРИЯТИЮ

Хоча здійснення іноземних інвестицій у формі підприємств з іноземними інвестиціями є чи не найрозповсюдженішою формою, іноземні інвестиції можуть здійснюватися і в інших формах, зокрема шляхом укладення концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Відносини щодо вкладення іноземних інвестицій опосередковуються за допомогою інвестиційного договору за участю іноземного інвестора. Цей договір має такі характерні ознаки:

особливий суб'єктний склад: однією із сторін договору має бути іноземний інвестор;

предмет договору - іноземна інвестиція, що здійснюється в будь-якій не забороненій законодавством України формі і розмір якої фіксується в договорі;

об'єкт інвестування, не заборонений законодавством України щодо іноземних інвестицій;

мета договору - здійснення іноземної інвестиції і отримання як результату прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту;

необхідність дотримання письмової форми.

Державна реєстрація підприємств з іноземними інвестиціями здійснюється в загальному порядку державної реєстрації підпри­ємств, передбаченому ст. 89 Цивільного кодексу України, ст. 58 Господарського кодексу України, Законом України «Про держав­ну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців передбачає, зокрема:

- перевірку комплектності документів, які подаються державно­му реєстратору, та повноти відомостей в реєстраційній картці;

- перевірку документів, які подаються державному реєстрато­ру, на відсутність підстав для відмови в проведенні держав­ної реєстрації;

- внесення відомостей про юридичну особу до Єдиного держа­вного реєстру;

- оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та витягу з Єдиного державного реєстру.

Підприємство з іноземними інвестиціями повинно мати своє найменування, яке містить інформацію про його організаційно- правову форму та назву. Засновник (засновники) має право заре­зервувати найменування строком на два місяці, а для від­критих акціонерних товариств — строком на дев'ять місяців. Засновник повинен вказати в заяві про резервування наймену­вання підприємства його повне найменування, під яким він має намір його зареєструвати. Для резервування найменування за­сновник або уповноважена ним особа мають подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному ре­єстратору заяву встановленого зразка про резервування наймену­вання підприємства та документ, що підтверджує внесення пла­ти за проведення резервування найменування юридичної особи. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові до­кументи для проведення резервування найменування юридич­ної особи, якщо вони не передбачені законодавством.Відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєст­рацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» для про­ведення державної реєстрації юридичної особи засновник (за­сновники) або уповноважена ними особа повинні особисто пода­ти державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної ре­єстрації юридичної особи;

- копію рішення засновників або уповноваженого ними орга­ну про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів;

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за про­ведення державної реєстрації юридичної особи.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты