Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБір ғана сатушы
Читайте также:
  1. C) мағаналық байланысы арқылы ауысуы мүмкін, құрылымданған мәтін
  2. Егер , , векторлары кеңістіктегі базис болса, онда кез келген векторын бір ғана жолмен былай жіктеп жазуға болады
  3. Ртүрлі сатушымен бір өнімді әртүрлі бағамен сату

екі сатушы

баға шекті шығынға тең

көптеген шығындар

өндіріс дифференциациясы

 

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінде медициналық көмекті ұйымдастыруды, басқаруды және қаржыландыруды жетілдірудің мақсаты:

денсаулық сақтау саласында басқару және менеджмент жүйесін жетілдіру;

денсаулық сақтау саласын қаржыландару тетіктерін жетілдіру;

медициналық көмек көрсетудің тиімді және қол жетімді жүйесін жетілдіру;

медициналық көмектің жоғарғы сапалы жәек қол жетімді болуын қамтамасыз ету;

әлеуметтік бағдарламаны денсаулық сақтаудың тиімді жүйесін қалыптастыру.

?

ҚР «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасының мақсаты:

елдің тұрақты экономикалық дамуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан азаматтарының денсаулығын жақсарту;

елдің тұрақты әлеуметтік- демографиялық дамуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан азаматтарының денсаулығын жақсарту;

медициналық кадрларды дайындау сапасын жақсарту;

Қазақстан азаматтары үшін көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын жақсарту

елдің дамуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан азаматтарының денсаулығын жақсарту;

?

ҚР «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасының мақсатты бағдарламаларының бірі:

медициналық білімнің бәсекеге қабілетті жүйесін қалыптастыру

медициналық қызметті және медициналық білімді дамыту

денсаулық сақтауды дамыту жолымен экономиканы дамыту

денсаулық сақтаудың бәсекеге қабілетті жүйесін қалыптастырусалауатты өмір салтын қалыптастыру

?

300ҚазақстанРеспубликасының денсаулық сақтау жүйесіне 2010 жылы 1 қаңтарда қандай жүйе енгізілді?

денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесі

тестілеудің бірыңғай жүйесі

жаңа технологияны енгізу жүйесі

демографияны дамыту бағдарламасы

инновациялық технологияны енгізу бағдарламасы

?

Денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесі нені қамтамасыз етеді?

дәріхананы еркін таңдау және медициналық құралдарды еркін босату

науқастарға дәрігерді және медициналық ұйымды еркін таңдау

дәрігерлерге науқасты және жұмыс орнын еркін таңдау

халықтың барлық топтарына ақысыз медициналық тексеру

ақысыз медициналық қызмет

?

ҚР «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын әзірлеуге не себеп болды?2010 жылғы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» ҚР Кодексі

«Қазақстан Республикасын 2020 жылға дейін дамытудың стратегиялық жоспары туралы» 2010 жылғы Қазақстан Президентінің бұйрығы

«Қазақстан жедел экономикалық , әлеуметтік және саяси модернизация жолында» 2005 жылғы ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың халыққа жолдауы

«Дағдарыс арқылы жаңару мен дамуға »2009 жылғы ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың халыққа жолдауы

2010 жылға Қазақстан Республикасының білімді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы

?

ҚР «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы шегінде медициналық және фармацевтикалық білімді жетілдірудің, медицинаға жаңа технологияны енгізудің және дамытудың мақсаты не болып табылады?

денсаулық сақтаудың бәсекеге қабілетті кадрлық әлеуетті құру және жаңа технологияны дамыту

бәсекеге қабілетті медициналық білімді және инновациялық технологияны құру

медицина ғылымын басқарудың және қаржыландарудың жаңа принцптерін енгізу

«Назарбаев Университеті» базасында алдыңғы қатарлы халықаралық стандартқа сәйкес дәрігерлер дайындаудың инновациялық жүйесін енгізууниверситеттердің материалдық- техникалық базасын жақсарту

?

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің мақсаты не?

ҚР демографиясын жоғарылату

санитарлық- эпидемиологиялық нормалау және стандарттаудың қазіргі заманғы техноголиясын әзірлеу және енгізу сферасында халықаралық ынтымақтастықты дамыту

медициналық қызмет көрсетудің тиімді және қол жетімді жүйесін құру

халықаралық талаптарға сәйкес лабораториялық зерттеудің стандарттарын әзірлеу

медициналық сараптама саласында лабороторияларды халықаралық аккредиттеу бойынша шаралар өткізу

?

Дәрілік заттардың қол жетімділігін және сапасын жоғарлатудың, денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық техникамен жабдықтауды жақсартудың мақсаты не?

халықты сапалы, тиімді, қауіпсіз дәрілік заттармен қамтамасыз ету, тегін медициналық көмектің кепілдік көлемі шегінде олардың қол жетімділігін жоғарылату

медициналық қызметтің сапасын үздіксіз жақсарту принцптері негізінде, медициналық қызметтің сапасын басқарудың аурухана ішілік жүйесін енгізу

халықаралық принцптерге негізделген медициналық ұйымдарды ұлттық аккредиттеуді дамыту

денсаулық сақтау ұйымдарының қызметтерінің тиімділігі туралы халықты ақпараттау жүйесін әзірлеу және енгізу

денсаулық сақтау қызметінің сапасын жақсарту процесіне науқастардың және жалпы қоғамның қатысу потенциялын жоғарлату

?

ҚР «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес медициналық білімді дамытудың мақсатына жету үшін не жоспарланып отыр?

пациенттердің және медициналық қызметкерлердің құқықтары мен міндеттерін көрсететін нормативтік базаны жетілдіру

денсаулық сақтау саласында жоғары білікті ғылыми кадрларды дайындау, соның ішінде магистратура және PhD докторантура шегінде ғылыми- педогогикалық кадрларды дайындау бағдарламасын жетілдіру

денсаулық сақтау ұйымдарын қазіргі заманғы медициналық техникамен жабдықтау жүйесін қалыптастыру

халықаралық талаптарға сәйкес орта медициналық персоналының ролін және потенциалын күшейту

дәрігерлердің кәсіби дамуының республикалық және аймақтақ бағдарламасын әзірлеу,сонымен қатар кәсіптік бедел және кәсіптік бәсеке институттарын дамыту

?

ҚР «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасна сәйкес денсаулық сақтау ұйымдарында кадрлік саясатты жетілдіру үшін не жоспарланып отыр?

медициналық қызметкерлердің әлеуметтік дәрежесін және мамандығының беделін жоғарылату

денсаулық сақтауды қаржыландарудың механизмдерін жетілдіру

денсаулық сақтауды басқару және менеджмент жүйесін жетілдіру

санитарлық- эпидемиологиялық сараптаманың инновациялық әдістерін енгізу

білім беру сферасында халықаралық қарым- қатынасты дамыту

?

Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» Кодексінің әрекет ету сферасы:

ҚР азаматтарының конституциялық құқығын жүзеге асыру мақсатында денсаулық сақтау саласындағы қоғамдық қарым-қатынас

Қазақстан Республикасы Үкіметі қарамағындағы денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік органдардың, халықаралық және басқа да ұйымдардың өзара қарым-қатынасы

халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі сұрақтарын тікелей және жанама қозғайтын нормативтік, құқықтық актілер және нормативтік құжаттар

денсаулық сақтау саласын ақпараттандыру сферасы

медициналық қызмет көрсету сферасында медициналық мекемелердің өзара қарым- қытынасы

?

310Медициналыққызмет көрсету сферасында мемлекеттік бақылау обьектісіне не жатады?

ақпараттық ресурстар

жаңа өнім, технология, құрал- жабдық

жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін медициналық қызметтер

балаларға арналған тауарлар, тағамдық қоспалар

дәрілік заттарды сату

?

Медициналық қызметтер сапасына сараптама қалай бөлінеді?

ашық және жабық

біріншілік және екіншілік

ішкі және сыртқы

бірлік және жаппай

негізгі және қосымша

?

Аурудың алғашқы алдын алу неге бағытталған?

аурудың пайда болуын алдын алу мақсатында өмір сүрудің қолайлы жағдайын жасау

медициналық көмектің қол жетімдлігі

халықтың санитарлық- эпидемиологиялық жағдайын қастамасыз ету

жеке және қоғамның денсаулығын сақтау және жақсартауға мемлекеттің, жұмыс берушілердің және азаматтардың ынтымақты жауапкершілігі

аурудың алғашқы ошақтарын анықтау

?

Салауатты өмір салтын қалыптастыруға не жатады?

медициналық көмектің сапасын әрдайым жоғарылату

ерікті өтеусіз донорлыққа сыйақы

халықтың қажеттілігін, мұқтаждығын қанағаттандыруға және өмір сүру жағдайын жақсартуға бағытталған денсаулық сақтаудың әлеуметтік бағытталуы

өмір салтымен байланысты, денсаулықты нығайту және аурудың алдын алу сұрақтары барысында халықты гигеналық оқыту және тәрбиелеу, ақпараттық қамтамасыз ету жолымен салауатты өмір сүру салтын, дұрыс тамақтану және аурудың алдын алу жағдайын насихаттау

денсаулық сақтау жүйесін дамыту

?

Медициналық тексерулер:

міндетті және алдын алу

ашық және жабық

кезеңді

бақылау және жалпылама

алғашқы және екінші

?

«Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлердің ар- намыс Кодексі» көрсетілген нормативтік құжатты атаңыз:

«ҚР халқының денсаулығы туралы» заң

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы » ҚР Кодексі

ҚР Конституциясы

денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

ҚР медициналық қызмет ұйымдарының типтік ережесі

?

Денсаулық сактау саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру мақсатында мемлекеттік органдар мен ұйымдар өзінің құзыреттілігі шегінде қай мемлекеттік органда реттеуді жүзеге асыруға әсер етуге міндетті:

ақпараттандыру

денсаулық сақтау

денсаулық сақтау ұйымдарын қаржыландыру

халықаралық әріптестік

фармацевтикалық қызмет

?

Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім алуға не жатады?

резидентура, магистратура, доктарантура

интернатура, резидентура, магистратура

интернатура, магистратура, доктарантура

магистратура, доктарантура

интернатура, резидентура, магистратура, доктарантура

?

Жеке тұлғаларға клиникалық тәжірибе сабағын қандай құжатсыз рұқсат етілмейді?

ғылыми дәрежесі туралы куәлік

маман сертификаты

біліктілікті жоғарлату туралы куәлік

халықаралық үлгідегі сертификат

мемлекеттік үлгідегі диплом

?

«Дәрігер анты» қай нормативтік құжатта көрсетілген?

"ҚР халық денсаулығы туралы" заңы

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы » ҚР Кодексі

ҚР Конституциясы

денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

ҚР медициналық қызмет ұйымдарының типтік ережесі

?

320ҚРэвтаназияның жүзеге асырылуы:

тыйым салынады

науқасты қиналудан құтқару мақсатында оның келісімімен рұқсат етіледі

жазылмайтын ауруға кеңес беретін дәрігерлер консилиумнің келісімімен рұқсат тіледі

науқастың заңды өкілінің келісімімен рұқсат етіледі

науқастың жақын туысқандарының келісімімен рұқсат етіледі

?

Медициналық сақтандыру нешеге бөлінеді?

жеке және топпен

міндетті және ерікті

міндетті және міндетті емес

ерікті және еріксіз

жеке меншік және мемлекеттік

 

 

Өндіріс факторы жер қандай түрде пайда әкеледі:

пайыз

еңбекақы

табыс

рента

Ақша

?

Экономикалық өсуді қалай өлшейді:

белгілі бір уақыт аралығында нақты өндірістің өсуі және жан басына шаққандағы өндіріс көлемінің өсуі

белгілі бір уақыт аралығында бағаның өсуі және жұмыссыздықтың өсуі

белгілі бір уақыт аралығында жұмыс күшінің және техниканың сандық өсуі

белгілі бір уақыт аралығында мемлекеттің экономикалық ролі жоғарлайды

белгілі бір уақыт аралығында мемлекеттің экономикалық ролі төмендейді

?

Экономиканың жандану аралығында:

номиналды өндіріс көлемі жоғарлайды

номиналды өндіріс көлемі төмендейді

нақты өндіріс көлемі жоғарлайды

нақты өндіріс көлемі жоғарлап, номиналды өндіріс көлемі төмендейді

нақты өндіріс көлемі төмендеп, номиналды өндіріс көлемі жоғарлайды

?

Экономистердің ойлауынша ел толық жұмысбастылыққа жетеді, егер:

елдегі барлық халық жұмыс істесе

еңбекке жарамды жасқа жетпегеннің барлығы жұмыс істесе

кім жұмыс істегісе келеді сол жұмыс істесе

бос жұмыс орын саны жұмыссыздар санына сәйкес келсе

шетелге барып жұмыс істесе

?

Стогфляция дегеніміз не:

инфляцияны тұрақтандыру


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.033 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты