Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. Lt;queston> Оқушының улгерімін қорытындылайтын бағалардың санын көрсетіңіз
  3. Quot;Трудовая" теория Ф. Энгельса
  4. VIII.1. ТЕОРИЯ
  5. А) Теория экономики предложения
  6. А. Оппозиция логичных и нелогичных действий как исходноеотношение социальной системы. Теория действия Парето и теория действия Вебера
  7. А.Бандура и теория социального обучения.
  8. Административная теория А. Файоля.
  9. Административная теория Л. Файоля
  10. Азақ тілі пәні бойынша 2014-2015 оқу жылына арналған тест сұрақтары

ВАРИАНТ 3

?

Мемелекет жеке азаматтар тобының қызығушылықтарын қорғау бойынша әлеуметтік міндеттерді атқаруға саналы түрде жауапкершілік алатын нарық қалай аталады?

- жабайы нарық

- дамыған нарық

+ әлеуметтік-бағытталған нарық

-сатушы нарығы

-сатып алушы нарығы

 

?

Шаруашылық жүргізудің ең қолайлы жағдайлары мен жоғары пайда алудың ең жақсы мүмкіншіліктері үшін тауар өндірушілердің арасындағы экономикалық күрес қалай аталады?

- монополия

+ бәсеке

- олигополия

-моносония

-дуаполия

 

?

Нарықта экономиканың аса дамыған үшінші саласы қызмет аясы ғылымның тікелей өндіргіш күшке айналуы, электронды есептеу машинасын кеңінен енгізу қай кезеңді сипаттайды?

- өндіріс дамуының өнеркәсіпке дайінгі сатысы

- өндіріс дамуының өнеркәсіптік сатысы

+ өндіріс дамуының постөнеркәсіптік сатысы

- өндіріс дамуының ақпараттыққа дейінгі сатысы

- өндіріс дамуының ақпараттық сатысы

 

?

Нарықтағы өндірілетін тауарлар мен қызметтердің еркін қозғалысын ұйымдастырып қамтамасыз ететін ұйымдар, мекемелер, институттардың жиынтығы қалай аталады?

- биржа

- аукцион

+ нарық инфрақұрылымы

-жәрмеңке

-дуаполия

 

?

Нарықтағы кәсіпорындарды құру кезінде оның қызметін қамтамасыз ету үшін құрылтай құжаттарымен белгіленген мөлшерде құрылтайшылардың мүліктерге ақша түріндегі салымдарының жиынтығы болып саналады?

+ жарғылық капитал

- пайда

- арнайы қорлар

- қаржыландыру

- несиелер

 

?

Экономикада мемлекет тарапынан халыққа төленетін жәрдемақы, зейнетақы, стипендия экономиканың бір саласы болып есептелінетін макроэкономикада қандай терминмен аталады?

-салықтар

-субсидиялар

-баж салықтары

+ трансферттер

-көмек

 

?

Егер басқа жағдайлар, әсер ететін әр түрлі факторлар тұрақты болғанда, бағаның өсуі ұсыныстың көлемін арттырады немесе бағаның төмендеуі ұсыныс көлемін төмендетеді бұндай жағдай қалай аталады?- сұраныс заңы

- ұсыныс

- икемділік

+ ұсыныс заңы

- тепе-теңдік

 

?

Меншік иесінің мүлкін мемлекет бекіткен тәртіппен ақысыз алу қалай аталады?

- мемлекет иелігінен алу

- монополияландыру

- жекешелендіру

-ұлтсыздық

+тәркілеу

 

?

Рентаның қандай түрі жердің табиғи сапасына байланысты болады?

- абсолютті рента

- дифференциалды рента 1 және 2

+ дифференциалды рента 1

- рентаның барлық түрі

-дифференциалды рента 2

?

Жекешелендірудің негізгі нысандарына келесілердің қайсысы жатпайды?

- сату

- тарату: толықтай немесе жартылай

- сатып алу

-тапсыру

+сыйға тарту

 

?

Натуралды шаруашылық қалай аталады?

- адамдар үшін натуралды өнімдерді өндіру ұйымдастыру

- машиналар қолданылмайтын, қол енбегі пайдаланылатын өндірісті ұйымдастыру

- сатуға арналған өнім өндіретін шаруашылық

+барлығын тек өздері тұтыну үшін өндірілетін шаруашылық

-өнімдері жартылай өздері тұтыну үшін, жартылай тауар айырбасы үшін өндірілетін шаруашылық

 

?

Тауарлы шаруашылық дегеніміз?

- жетілген машиналар мен құрал-жабдықтар қолданылатын шаруашылық

- өндіретін өнімдері жоғары көлемді шаруашылық

+ сатуға арналған тауарлар мен қызыметтер өндірісін ұйымдастыру

-шаруашылықтың ішкі қажеттіліктері үшін жоғары сапалы тауарлар өндірісін ұйымдастыру

-қол еңбегінін кеңінен пайдаланатын өндірісті ұйымдастыру

 

?

ҚР эвтаназияның жүзеге асырылуы:

+тыйым салынады

-науқасты қиналудан құтқару мақсатында оның келісімімен рұқсат етіледі-жазылмайтын ауруға кеңес беретін дәрігерлер консилиумнің келісімімен рұқсат етіледі

-науқастың заңды өкілінің келісімімен рұқсат етіледі

-науқастың жақын туысқандарының келісімімен рұқсат етіледі

?

Жекеден жалпыға жылжу арқылы қорытынды шығаруға негізделген әдіс қалай аталады?

- экстрополяция

- логика

- дедукция

+индукция

-абстракция

 

?

Экономикалық жандану кезінде:

- нақты көлем төмендейді

- өндірістің номиналдық көлемі өседі

- өндірістің номиналдық көлемі өзгермейді

+өндірістің нақты көлемі өседі

-нақты көлем төмендейді, ал номиналдық өседі

 

?

Қай кезде еңбек, жұмысшы қолы сату-сатып алу заты болады?

- қарапайым тауар шаруашылығында

+ дамығын тауар шаруашылығында

- жалпыға ортақ тауар шаруашлығында

-бүкіл әлемдік тауар шаруашылығнда

-маңызды тауар шаруашылығында

 

?

Өндіріс мәселесіне қайсы жатады?

- асыра өндіру және жеткіліксіз өндіру дағдарыстары

+ өндірісті шоғырландыру және бөлшектеу

- жұмыссыздық және инфляция

-өндірісті мамандандыру

-өндірістегі еңбек бөлінісі

 

?

Ағымдағы өзгермелі курс жағдайында кез келген басқа баға сияқты, валюта курсы немен анықталады?

- алтын қорының болуымен

- әлемдік экономикадағы жағдайымен

- жағымды қаржы жағдайымен

+сұраныс пен ұсыныс факторларымен

-валюталық ресурстар болуымен

 

?

Экономика ғылымының тану әдістеріне қайсысы жатады?

- индукция, танымдық, практикалық, гипотеза

- дедукция, болжамдық,методологиялық, индукция

+ индукция, экстраполяция, гипотеза, дедукция

- экстраполяция, дүниетанымдық, болжамдық, гипотеза

- гипотеза, практикалық, болжамдық, методологиялық

 

?

Экономикалық теорияның функцияларын көрсетіңіз?

+ танымдық, практикалық, болжамдық, дүниетанымдық, методологиялық

- дедукция, болжамдық, методологиялық, индукция

- индукция, экстраполяция, гипотеза, дедукция

- экстраполяция, дүниетанымдық, болжамдық, гипотеза

- гипотеза, практикалық, болжамдық, методологиялық

 

?

«Дәрігер анты» қай нормативтік құжатта көрсетілген?

-"ҚР халық денсаулығы туралы" заңы

+«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы » ҚР Кодексі-ҚР Конституциясы

-денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

-ҚР медициналық қызмет ұйымдарының типтік ережесі

?

Ақшаның құны немен анықталады?

+ ақша бірлігене айырбасталуға болатын тауарлар мен қызметтердің мөлшерімен

- ақша өндірісіне кеткен еңбекпен

-ақша бірлігінің алтын қорымен

-өтімділігімен

-айналымдағы ақша өлшерімен

 

?

Мемлекеттік бюджет қандай игіліктерге жұмсалады?

-фирмалардың негізгі өндірістік құралдар сатып алуына

-тек сыртқы қарызды өтеуге

+елді қорғау мен құқықты тәртіп сақтауға

-жеке адамдардың өзіндік шаруашылық жүргізуіне

-тек әлеуметтік мақсатқа

 

?

Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім алуға не жатады?

+резидентура, магистратура, доктарантура

-интернатура, резидентура, магистратура

-интернатура, магистратура, доктарантура

-магистратура, доктарантура

-интернатура, резидентура,магистратура, доктарантура

 

?

Капиталды қайтадан қалпына келтіруге бөлінген қаржы:

- таза инвестиция

- жалпы инвестиция

+ амортизация

-тұтынушы тауарларды сатып алу үшін қолднуға болатын қорлар

-жеке тұтынуды қанағаттандыру үшін арналған қаржы

?

Нарық шеше алмайтын мәселелер қатырына келесілердің қайсысы жатады:

+ өндірістің сыртқы әсерлері

- еркін бәсекені қамтамасыз ету

- әр түрлі нысандағы нарықтарға еркін ену

-материалды, еңбек, қаржылық ресурстарды жұмылдыру

-нарықтық ақпараттардың толық көлеміне еркін кіру

 

?

Нарықтық қатынастардың негізгі қатысушылары болып табылатындар:

- үй шаруашылығы және фирмалар

- үй шаруашылығы және мемлекеттік кәсіпорындар

+үй шаруашылығы, фирмалар, мемлекет

-мемлекет, шет елдер

-мемлекет, кәсіпорындар

 

?

Инфрақұрылымның материалдық базасына келесілердің қайсысы жатады?

- брокерлік ұйымдар

- жабдықтау- өткізу ұйымдары

- банктер

-несиелік- жинақтау мекемелері

+көлік жүйелері, қоймалар

 

?

Қандай шығындар тұрақты деп аталады?

- бухгалтерлік шығындар

+ шамалары өнім шығару көлемінің өзгеруіне байланысты емес

- өнеркәсіптің ресурстарды төлеуге кететін шығындары

-өнімнің бір бөлігіне шаққандағы шығындар

-құрамына айқын емес шығындар кіретін шығындар

 

?

Постиндустриалды экономика қалай аталады?

- машиналық өнеркәсіп өндірісіне негізделген экономика

- ауылшаруашылығы басым және қол еңбегіне негізделген экономика

- аграрлы-индустриалды шаруашылық

+тиімді технологияға негізделген, ақпаратпен толық қамтамасыз етілген, жоғары дамыған қызмет көрсету саласы бар экономика

-халықтың салт-дәстүріне негізделген экономика

 

?

Осы жылы үй шаруашылығы ұзақ уақыт пайдаланатын тауарлар сатып алуға 900млрд долл.,баспана сатып 170млрд долл.,ағымдағы тұтыну тауарларын сатып алуға 2300млрд долл.,қызметтерді төлеуге 40млрд долл.,бағалы қағаздар сатып алуға 15млрд долл.,жер сатып алуға 5млрд долл.,шетел валютасын сатып алуға 3млрд долл,жұмсады.Олардың сәйкесінше тұтынушылық және инвестициялық шығындарын анықтаныз:

- 3410 және 23 млрд долл

- 3248 және 185 млрд долл

+3240 және 170 млрд долл

- 3240 және 193 млрд долл

- 3250 және 192 млрд долл

 

?

Өндіріс құралдар нарығында айналымға нелер түседі:

-акциялар мен облигациялар

+ өндіріс технологиялары мен лицензиялар

-тұтынушы тауарлары

-қаржы ресурстары

-еңбек ресурстары

 

?

Аумақтық белгілері бойынша нарықтар қандай болады?

- жетілген және жетілмеген бәсеке нарықтары

- ресурстар мен игіліктер нарықтары

- ресми және көлеңкелі нарықтар

+халықаралық, аймақтық және ұлттық нарықтар

-реттелетін және реттелмейтін нарықтар

 

?

Нарықтың баға қалыптастыру міндеті қай кезде көрінеді?

- өндіріске қатысушылардың экономикалық байланыстарынан пайданы анықтауда

- тиімді өндіріс құрылымын қалыптастыруда

+ құн мен баға арасындағы байланысты анықтауда

-тауарға сұраныс жөніндегі дұрыс мәліметті беруде

-сатушы мен сатып алушы арасындағы байланысты анықтауда

 

?

Келесі сипаттамалардың қайсысының нарықтық экономикаға қатысы жоқ?

- бәсеке

+ орталықтан жоспарлау

- жеке меншік

-тұтынушы таңдауының еркіндігі

-кәсіпкерлік

 

?

Нарықтың қате жіктелуін табыңыз:

- даму деңгейі бойынша-дамыған, дамымаған

- заңға сәйкестігі бойынша-ресми, ресми емес

+ аумақтық белгісі бойынша-жетілген және жетілмеген бәсеке нарығы

-толығуы бойынша-тапшылықты, артықшылық

-көлемі бойынша-жәрмеңке, аукцион, базар

 

?

Сақтандыру компаниялары, жарнама агенттіктері, адвокаттық кеңселер қандай инфрақұрылымға жатады:

- шикізат нарықтары

- қаржы нарықтары

- тұтыну заттар нарықтары

+қызмет нарықтары

-құнды қағаз нарығы

 

?

Денсаулық сактау саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру мақсатында мемлекеттік органдар мен ұйымдар өзінің құзыреттілігі шегінде қай мемлекеттік органда реттеуді жүзеге асыруға әсер етуге міндетті:

-ақпараттандыру

+денсаулық сақтау

-денсаулық сақтау ұйымдарын қаржыландыру

-халықаралық әріптестік

-фармацевтикалық қызмет

 

?

Нарықтың тазарту міндеті қай кезде көрінеді:

- тауарлардың қоғамға қажетті мөлшері жөнінде мәлімет беруде

+ үздік өндірушілерді таңдауда

- нарыққа қатысушылар арасындағы байланысты жасауда

-өндіріс құрылымын реттеуде

-өндіруші сұранымды толық қанағаттандырғанда

 

?

Сұраныс заңы төмендегілерді ұсынады:

- ұсыныстың сұраныстан артуы бағаны төмендететіндігін

- егер тұтынушылар табысы өссе, олардың көп тауар сатып алатындығын

- баға өссе, тауарға сұраныстың өсетінін

+тауар бағасы төмендегенде жоспарланған сатып алу көлемі артатындығын

-тауар бағасы жоғарлағанда жоспарланған сатып алу көлемі төмендейтінін

 

?

Адам еңбегін техникамен алмастырудың нәтижесінде пайда болатын жұмыссыздық түрі?

- құрылымдық

- маусымдық

+ технологиялық

-жасырын

- циклдық

 

?

Егер нарықтық баға тепе-тең бағадан төмен болған жағдайда?

- тауарлар молшылығын қалыптастырады

+ тауарлар тапшылығын тудырады

- сатып алушылар нарығын қалыптастырады

-ресурстар бағасы төмендейді

-сатушылар нарығы қалыптасады

 

?

Қарапайым тауар өндірісі кезінде еңбек формасы:

+ жеке

- жалдамалы

- қоғамдық

-келісімді

-ұжымдық

 

?

Егер номиналды ЖҰӨ өсетін болса, онда нақты ЖҰӨ қалай болады?

+ төменірек қарқынмен өсу қажет

- жедел қарқында өсуі қажет

- өсуі, тұрақты болуы немесе төмендеуі мүмкін

- бір қарқында өсуі қажет

-тұрақты болу қажет

 

?

«Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлердің ар- намыс Кодексі» көрсетілген нормативтік құжатты атаңыз:

-«ҚР халқының денсаулығы туралы» заң

+«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы » ҚР Кодексі

-ҚР Конституциясы

-денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

-ҚР медициналық қызмет ұйымдарының типтік ережесі

 

?

Мемлекеттік қаржы жоспары дегеніміз?

- сыртқы экономикалық жоспарлау

- мемлекеттік қарызды жоспарлау

+ мемлекеттік бюджетті жоспарлау

- мемлекеттік жоспар

- салық төлемдерін жоспарлау

 

?

Кедейлік деңгейі анықталады:

- жалақы деңгейімен

- минималды зейнетақы мөлшерімен

- минималды жалақы мөлшерімен

-орташа зейнетақы мөлшерімен

+өмір сүру құнының ең төменгі деңгейімен

 

?

Байлық көзі-сыртқы сауда, ал ақша байлық формасы деп қай мектеп өкілдері қарастырды:

- қазіргі экономикалық теория

- классикалық буржуазиялық саяси экономия

+меркантилизм

-физиократизм

- ұсақ буржуазиялық саяси экономия

 

?

Салауатты өмір салтын қалыптастыруға не жатады?

-медициналық көмектің сапасын әрдайым жоғарылату

-ерікті өтеусіз донорлыққа сыйақы

-халықтың қажеттілігін, мұқтаждығын қанағаттандыруға және өмір сүру жағдайын жақсартуға бағытталған денсаулық сақтаудың әлеуметтік бағытталуы

+өмір салтымен байланысты, денсаулықты нығайту және аурудың алдын алу сұрақтары барысында халықты гигеналық оқыту және тәрбиелеу, ақпараттық қамтамасыз ету жолымен салауатты өмір сүру салтын, дұрыс тамақтану және аурудың алдын алу жағдайын насихаттау

-денсаулық сақтау жүйесін дамыту

 

?

Инфляция мен жұмысыздық арасындағы кері тәуелділік көрсетеді:

+ Филипс қисығын

- Энгель қисығын

- Лаффер қисығын

- Фишер қисығын

- Лоренц қисығын

 

?

Инфляция формаларына не жатпайды?

- тепе-теңдігі бар инфляция

- тосатын инфляция

+ жоспарланған инфляция

- локальді инфляция

- әлемдік инфляция

 

?

Мемлекеттік бюджет құрылымын көрсетіңіз:

+ бюджеттің кіріс және шығыс жақтары

- салықтардың жиынтығы

- қаржылардың жиынтығы

-құнды қағаздың көлемі

-қаржы қатынастарының жиынтығы

?

Несие жүйесінің негізгі қатарын көрсетініз:

- қор биржасы

- еңбек биржасы

- кәсіпорын

-қаржы

+коммерциялық банктер

 

?

Таза бәсеке дегеніміз?

- баға арқылы жүргізілетін бәсеке

+ көптеген ұсақ сатып алушылар мен сатушылардың бәсекелестігі

- даулы мәселелер бойынша келісім

- кәсіпорындар арасындағы бәсеке

- жалғыз сатып алушының сауда жүргізуі

 

?

«Дефлятор» - бұл қандай жиынтықтың өзгеру көреткіші болып есептелінеді?

- сұраным көлемі

- ұсыным көлемі

- кіріс көлемі

-өндіріс шығындарының деңгейі

+баға деңгейі

 

?

Реформа дегеніміз?

+ бір нәрсені өзгертіп қайта құру

- мемлекеттегі экономикалық жүйені жойып жіберу

- айналымдағы ақшаны қысқарту

- жұмысшылырға еркіндік әперетін экономикалық жүйе

- өндіріс орындарына жаңа қорлар енгізу

 

?

Капиталды тұтыну жарнасы дегенміз?

+ амортизация

- шетелдік инвестиция

- жеке қажеттіліктерді жанамалы түрде қанағаттандыруға арналған қаржы

- таза инвестициялар

- жалпы инвестициялар

 

?

Мемлекеттің экономикаға араласуы неде негізделеді:

- еркін саудада

- заңда

- сыртан келетін шетелдік валютаның әкелуіне тыйым салынуы

+ экономикалық саясаттың әр түрлі өлшемінде

- экономикалық еркіндікте

 

?

Қазақстан Республикасындағы меншік объектісі болып саналмайды:

- жер және оның қойнауы

- ғимараттар мен құрылыстар

- су, ауа

+ республика халқы

- құрал-жабдықтар

 

?

Жанама салыққа қайсысы жатады?

- мүлікке салық

+ акциздер

- көлікке салынатын салық

-жерге салынатан салық

-әлеуметтік салық

 

?

Дәстүрлі экономикаға тән белгілеріне не жатады?

- барлық материалдық ресурстар қоғамдық меншікте болады

- мемлекеттің араласуы шектеулі

+ артта қалған технологияларды қолдану

- таңдау еркіндігі бар

-орталықтандырылған жоспарлау

 

?

Еңбек нарығы нарық инфрақұрылымының қай элементімен қызмет көрсетеді:

- аукционды

- құнды қағаз нарығымен

- жарнамалық агенттік

+еңбек биржасы

-кеден

 

?

Тауар категориясына қайсысы жатады?

- тұмаудан егу

-шаштаразда шаш қиғызу

- таксиги ақша төлеу

+нан сатыпалу

-ұшақта ұшу

 

?

Толық серіктестік дегеніміз?

- бір бөлегі шексіз материалдық жауапкершілікте болатын, қалған ортақ иелері шектелген жауапты болатын пайшылар бірлестігі

- қатысушылары жарғылық қорға жарна салып, ұйымның міндеттері бойынша салынған пайлары шегінде жауапкершілікті өзіне қабылдайтын әріптестік

- қатысушылар қарыздарды өндіру кезінде қозғалмайтын және ұйым мүлкінен жекеленген, жеке мүлкі бар қатысушылардың әріптестер нысаны

+ қатысушылары кәсіпорынның міндеттері бойынша іске салынған жарналарымен ғана емес, өздерінің барлық мүліктерімен бір ауыздан жауап беретін, әріптестік нысаны

-тәуекелдіқызметтіңтүрі

 

?

Қай кәсіпорын қызмет көрсетумен айналысады:

+ әуежай

- көлік шығаратын зауыт

- азық- түлік дүкені

-шахта

-жанар жағармай бекеті

 

?

Қай кәсіпорын тауар шығарумен айналысады:

- шаштараз

- аурухана

+ фармацевтік зауыт

-стоматология

-ұялы телефон компаниясы

 

?

Тауардың бағасы мен сатушылардың белгілі бір уақыт аралығында сатқысы келетін заттардың көлемі арасындағы байланыс қалай аталады?

- ұсыныс көлемі

- сұраныс

+ ұсыныс

-сұраныс көлемі

-бәсеке

 

?

Төмендегілердің қайсысының экономикалық теорияның пәніне қатысы жоқ?

- ресурстарды тиімді зерттеу

+ шексіз өндіріс ресурстары

- қажеттілікті максималды қанағаттандыру

-материалды және рухани қажеттілік

-қажеттілікті толығымен қанағаттандыру

 

?

Бағаның төмендеуінен сұраныс көлемі қалай өзгереді?

- азаяды

- өзгермейді

- әсер етпейді

+көбейеді

-ауытқиды

 

?

Медициналық қызметтер сапасына сараптама қалай бөлінеді?

-ашық және жабық

-біріншілік және екіншілік

+ішкі және сыртқы

-бірлік және жаппай

-негізгі және қосымша

 

?

Макроэкономика дегеніміз?

- ғылыми танудың пайда болу принцптері, формалары және тәсілдері туралы ғылым

- нарықтық жүйеде экономикалық агенттерді жіктеу

- үй шаруашылығы және фирмаларға мемлекеттің әсерін зертеу

+ұлттық шаруашылықты бір жүйе ретінде зерттеу

-мемлекеттің басқа шет мемлекетпен ара қатынасын зерттеу

 

?

Келтірілген экономикалық мақсаттардың қайсысының дәл сандық өлшемі бар?

- экономикалық кепілдік

+ толық жұмысбастылық

- экономикалық еркіндік

-кірісті әділетті бөлу

-ресурстарды тиімді қолдану

 

?

«Оукен заңы» нені зерттейді?

+ жұмыссыздық деңгейі мен ЖҰӨ-нің деңгейінің ауытқуы жөнінде

- жұмыссыздық деңгейі мен ЖІӨ-нің деңгейінің ауытқуы жөнінде

- жұмыссыздықтың төмендеуі мен өсуі

-ЖҰӨ мен банк ставкасының арасындағы деңгецінің ауытқуы

-жұмыссыздық пен инфляцияның арасындағы ауытқу

 

?

Нарық экономикасының белгілеріне қайсы жатады?

- қоғамдық меншік

+бәсеке

-орталық экономикалық жоспарлау

-дәстүрлі өндіріс әдісі

-табыстарды қайта бөлу

 

?

Мемлекеттік кәсіпорындар дегеніміз не?

- шаруашылық қоғамдардың бір түрі

- жеке кәсіпкерліктің ең жай нысаны

- жауапкершілігі шектеулі қоғам

-қайырымдылықпен айналысатын кәсіпорындар

+мемлекеттің қарамағында болатын кәсіпорындар

 

?

Тауарларды сатып алу кезінде тұтынушыға басты кедергі болатын қандай көрсеткіш?

- ақша

+ баға

- салық

-ұсыныс көлемі

-сұраныс көлемі

 

?

Несие ақша қандай қызмет атқарады?

- төлем құралы

+ айналым құралы

- жинақтау құралы

-әлемдік ақша

-ешқандай қызмет атқармайды

 

?

Ақша жүйесі элементтеріне қайсысы жатпайды?

- ақша бірлігі

- ақша белгілері

+ ақша айналысы

-ақша эмиссиясы

-валюта курсы

 

?

Ақшаның қызметіне қайсысы жатпайды?

- айналыс құралы

- дүние жүзілік ақшалар

- төлем құралы

+ұқсату құралы

-құндылықтарды сақтау құралы

?

Икемді сұраныс дегеніміз?

- бағаның максималды өзгеруі кезінде сұраныс көлемінің максималды өзгеруі

- бағаның максималды өзгеруі кезінде сұраныс көлемінің минималды өзгеруі

+ бағаның минималды өзгеруі кезінде сұраныс көлемінің максималды өзгеруі

-сұраныс көлемінің минималды өзгеруі кезінде бағаның максималды өзгеруі

-сұраныс көлемі мен бағаның бірдей өзгеруі

 

?

Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» Кодексінің әрекет ету сферасы:

+ҚР азаматтарының конституциялық құқығын жүзеге асыру мақсатында денсаулық сақтау саласындағы қоғамдық қарым-қатынас

-Қазақстан Республикасы Үкіметі қарамағындағы денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік органдардың, халықаралық және басқа да ұйымдардың өзара қарым-қатынасы

-халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі сұрақтарын тікелей және жанама қозғайтын нормативтік, құқықтық актілер және нормативтік құжаттар

-денсаулық сақтау саласын ақпараттандыру сферасы

-медициналық қызмет көрсету сферасында медициналық мекемелердің өзара қарым- қытынасы

 

?

Өндіріс жабдықтары дегеніміз не?

- еңбек заттары

- жұмысшы күші мен еңбек заттары

- өндіріс процесінде адам еңбегімен жасалатын заттар

- өндіргіш күштер

+еңбек заттары мен еңбек құрал-жабдықтарының жиынтығы

?

Барлық экономикалық жүйеге итермелеуші негізгі мәселе қайсысы?

+ ресурстардың шектеулілігі

- тұтыну

- өндіріс

- бөлу

- инвестиция

?

Ұлттық банктің мемлекеттің облигацияларын сатып және сатып алу қызметін қалай атайды?

- міндетті резерв нормасы

- есептік ставканы өзгерту

+ ашық нарықтағы операциялар

-резервтікнорманыөзгерту

-еркінкелісімдер

 

?

Пайданы жоғарлату үшін қандай шығындарды азайту керек?

- орташа

+шекті

-өзгермелі

- тұрақты

-экономикалық

 

?

Табыстар бойынша ЖҰӨ келесі баптарды қамтиды:

- еңбекақы, рента, пайыз, пайда

- еңбекақы, ұлттық табыс

- еңбекақы, ұлттық табыс, жеке табыс, пайыз

-қолданбалытабысжәнежекедаратабыс

+жалпы ұлттық өнім, жалдамалы жұмысшының жалақасы, фирмамен корпорацияның пайдасы, ренталық төлемдер,қарыз капиталына пайыз

 

?

Экономикалық категория дегеніміз не?

- экономикалық көрініс туралы үстіртін пікір

- субьективті бағалау ұғымы

- қарапайымдалған пікір

- себеп-салдарлық байланыс

+өндірістікқатынастардыңмаңыздықырларынбілдіретінғылымиұғымдар

 

?

Тауардың айырбас құны не болады?

- баға

- сұраныс

- сиректік

-құндылық

+басқатауарларғабелгілікөлемдеайырбасталуы

 

?

Қоғам дамуына формациялық тұрғыдан қараудың негізі не?

- нарықтық экономиканың дамуы мен қалыптасуы

- өркениет ұғымы

- мемлекет пен оның құрылымдарының пайда болуы

+материалдықигіліктердіөндіруәдісі

-еңбекбөлінісіменкооперациядеңгейі

 

?

Тауар биржалары қандай инфрақұрылымға жатады:

- бағалы қағаздар нарығы

- өндіріс құралдар нарығы

+ тұтыну заттары нарығы

-мәліметнарығы

-тауарларменқызметтернарығы

 

?

Ақша саясаты дегеніміз?

- толық жұмыспен қамтуға жету, ЖҰӨ-нің көлемін өсіру, инфлияцияны төмен деңгейде ұстап тұру мақсатымен елде экономикалық жағдайға бақылау жасау үшін жасайтын үкімет іс-әрекеті

- табиғи ресурстарға, жерге, үйге, өндіріс құрал-жабдықтарына меншік формасын өзгерту процесі

- бюджеттік саясат

-елдің барлық еңбекке жарамды халықтың жұмысқа деген сұранысын қамтамасыз ету үшін жеткілікті жұмыс орнының болуы

+эмиссиялық іс-әрекетті өзгерту арқылы жиынтық сұранысты реттеуге бағытталған саясат

 

?

Натуралды шаруашылықта не тұрақты тапшылықта болады?

- тауарлар мен қызметтер

- табиғи ресурстар

- интеллектуалды таурлар

+ уақыт

-ақша

 

?

Трансферттік төлемдерге қайсы жатпайды?

+ кірістік салық

- жұмыссыздыққа көмек ақы

- әлеуметтік қамтамасыз етуге төлем

-соғыс ардагерлеріне жәрдем ақы

-студенттердің стипендиялары

 

?

Ақшаның тарихи типіне қайсысы жатады:

- тек тауарлық

- тек монеталық

- тек қағаз- несиелік

+тауарлық,монеталық,қағаз-несиелік

-жасанды

?

Әрбір қосымша өнім бірлігін өндіруге жұмсалатын шығындар:

+ шекті

- тұрақты

- өзгермелі

-орташа

-жалпы

?

ҚР «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес медициналық білімді дамытудың мақсатына жету үшін не жоспарланып отыр?

-пациенттердің және медициналық қызметкерлердің құқықтары мен міндеттерін көрсететін нормативтік базаны жетілдіру

+денсаулық сақтау саласында жоғары білікті ғылыми кадрларды дайындау, соның ішінде магистратура және PhD докторантура шегінде ғылыми- педогогикалық кадрларды дайындау бағдарламасын жетілдіру

-денсаулық сақтау ұйымдарын қазіргі заманғы медициналық техникамен жабдықтау жүйесін қалыптастыру

-халықаралық талаптарға сәйкес орта медициналық персоналының ролін және потенциалын күшейту

-дәрігерлердің кәсіби дамуының республикалық және аймақтақ бағдарламасын әзірлеу,сонымен қатар кәсіптік бедел және кәсіптік бәсеке институттарын дамыту

?

Егер транспорттық шығындар өссе?

- тұрақты шығындар өседі

- өзгермелі шығындар төмендейді

- тұрақты шығындар төмендейді

-шектішығындарөседі

+өзгермелішығындарөседі

?

Тоқырау фазасында мемлекет ақша-несие саясатын қолданады,оның мәнін көрсетініңіз?

- фискальдық саясатты ынталандыру

- шаруашылық белсенділігін ынталандыру

-пайыз мөлшерлемесін төмендету

-мемлекеттік инвестицияларды арттыру

+ жалақы мен тарифтерді төмендету

?

Нарық инфрақұрылымының тиімді қызмет атқару өлшемі болып табылады:

- өнімнің өзіндік құны

- тұрақты және өзгермелі шығындардың төмендеуі

- еңбектің өнімділігі

+ трансакциялық шығындарының үнемделуі

-ресурстарэкологиясы

?

Ақша бірлігін үлкейту, белгілі бір пропорция жолымен ескі ақшаларды жаңа ақшаларға айырбастау қалай аталады?

+ дефляция

- девальвация

- ревальвация

- нуллификация

- деноминация


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 68; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.194 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты