Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. Lt;queston> Оқушының улгерімін қорытындылайтын бағалардың санын көрсетіңіз
  3. Quot;Трудовая" теория Ф. Энгельса
  4. VIII.1. ТЕОРИЯ
  5. А) Теория экономики предложения
  6. А. Оппозиция логичных и нелогичных действий как исходноеотношение социальной системы. Теория действия Парето и теория действия Вебера
  7. А.Бандура и теория социального обучения.
  8. Административная теория А. Файоля.
  9. Административная теория Л. Файоля
  10. Азақ тілі пәні бойынша 2014-2015 оқу жылына арналған тест сұрақтары

ВАРИАНТ 4

?

Өнімдерді сатудан, жұмыстан, қызметтен, материалдық құндылықтардан, таратудан тысқары табыстардың шығындардың асып түскендігін қоса отырып, жыл басынан есеп беріп отырған кезге дейінгі аралықта кәсіпорынның шығындарынан асып түскен табыс сомасы қалай аталады? бұл:

- жарғылық капитал

+ пайда

- арнайы қорлар

- қаржыландыру

- несиелер

 

?

Қатаң мақсатты белгіленуі бар, олардың кейбіреулері пайдаланылмаған қалдықтарды сипаттайды, ал енді біреулері жиналған көздердің құрамында әлдеқашан пайдаланылған қаражаттардың көлемдеріне қарамастан сипатталуын және оның құрамына кәсіпорынның жұмыс процессінде туатын жоспарланбаған шығындарды жабуға белгіленген резерв қорын кіруін қалай атаймыз?

- жарғылық капитал

- пайда

+ арнайы қорлар

- қаржыландыру

- несиелер

 

?

Кәсіпорынның шығарған және сатқан кәсіпорынның өзіне тиесілі акциялары мен облигацияларының жалпы сомасы, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді займдар және басқалар қалай аталады?

- банк несиелері

+ заемдық қаражаттар

- бухгалтерлік есеп

- сату

- құжаттама

 

?

Мектеп бітіргеннен кейін сіз жұмысқа орналасуға ниеттендіңіз? Төмендегілердің қайсысы осындай шешімнің баламалы құнына қосылуы мұмкін деп ойлайсыз?

- сіздің таңдаған жұмыс орныңызда алатын еңбекақыңыз

+ егер сіз жұмыстың орнына оқуға барсаңыз, алатын біліміңіз

- егер сіз жұмыс орнына ақылы білім алуға барсаңыз, төлейтін ақшаңыз

- таңдаған жұмыс орныңызда қалыптасатын қабілетіңіз бен дағдыларыңыз- дұрыс жауабы жоқ

 

?

Зерттеу пәнін жеке, кездейсоқ, қысқа мерзімді, дара құбылыстардан біздің түсінігімізді оқшаулап тұратын, оның тұрақты, әрдайым қайталанып тұратын мәнін, маңызын ашуды қалай атаймыз?

+ғылыми абстракция

-дедукция

-әдістеме

- ерекше заңдар

- жалпы заңдар

 

?

Көрсетілген міндеттер әр-түрлі тәсілдер мен көптеген амалдарды қолдану арқылы бухгалтерлік есепті ендіру кезінде шешіледі, оның жалпы жиынтығын қалай атауға болады?

- міндеттеме

- қаражат

+ бухгалтерлік есептеу әдісі

- қосарлап жазу

-сату

 

?

Бухгалтерлік есеп тәсілінің элементі ретінде материалдық құндылықтарды заттай түрінде, ақшалай қаражатты және қаржылық міндеттемелерді олардың іс жүзіндегі жағдайларына жол ашуды қалай атаймыз?

- ғылыми абстракция- дедукция

- әдістеме

+ түгендеу

- жалпы заңдар

 

?

Науқас және уақытша жұмыс істемейтін адам қай санатқа жатады?

- уақытша жұмыссыздарға

- құрылымдық жұмыссыздарға

- циклдық жұмыссыздарға

+ жұмысшы күшінің жалпы санына кірмейтіндерге

- жұмысбастыларға

 

?

Өндірушінің өз қажетін өтеуге арналған шаруашылық:

+ натуралды шаруашылық

- тұйықталған шаруашылық

- тұйықталған рыноктық шаруашылық

- ауыл шаруашылығы

- коллективтік шаруашылық

 

?

Несие % төлеміне қарай қандай түрге бөлінеді?

- тұрақты, негізгі

- негізгі, қосымша

+ тұрақты, ауыспалы

- жанама, негізгі

- ауыспалы, негізгі

 

?

Несиелік ақша қайсысы жатады?

+ вексель, банкноттар, чектер, кредиттік және электрондық карточкалар

- тауарлардың кредитке сатылу кезінде қолданылатын ақша

- кредиттік және электрондық карточкалар

- қағаз ақша

- кез-келген карточкалар

 

?

Экстенсивті экономикалық өсу дегеніміз?

+ өндірістің сандық жағынан ұлғаюы

- өнімнің сапасы жағынан ұлғаюы

- шаруашылықта шығындарды көп жұмсау бағыты

- өндіріс процесінде капиталдың жинақталуы- егіс көлемін өсіру арқылы көп өнім өндіру

 

?

Алдағы уақытта жұмысқа тұрамын деген адам қандай санатқа жатады?

- жұмыстағы разрыдқа жатады

- толық емес жұмыстағы разрядқа жатады

- жұмыс күшінің құрамында қарастырылмайды

+ жұмыссыздар қатарына жатады

- жұмыс табуға үмітін үзбегендер қатарына жатады

 

?

Адамзат қажеттіліктерінің түрлері қалай аталады?

- баспана,киім-кешек,аяқ-киім,тамақ

- рухани және әлеуметтік

- материалдық және әлеуметтік

- шынайы,әлеуметтік және табиғи

+шынайы, экономикалық және әлеуметтік

 

?

Өндіріс факторлар бойынша капитал қандай формада болады?

- ақшалай

- несиелік

- инновациялық

+ өндіріс құралдары

- тауарлы форма

 

?

Өзгермелі капитал қалай аталады?

- өндірісті жаңартуға аванстандырылғанн капитал

+ жұмысшы күшін сатып алуға жұмсалған аванстандырылған капитал

- өндірістің дамуына байланысты өзгеріп отыратын капитал

- жұмысшыларға төленетін жалақы капиталы

- жұмысшының денсаулығына жұмсалатын капитал

 

?

Әміршіл-әкімшіл экономикаға тән белгілеріне қайсы жатады?

- барлық материалдық ресурстар қоғамдық меншікте болады

- мемлекеттің араласуы шектеулі

- өткір жұмыссыздқ мәселесі

- таңдау еркіндігі бар

+орталықтандырылған жоспарлау

 

?

Ақша белгілері массасының нарықтағы тауарлар санынан артып кету құбылысы қалай аталады?

- ақша эмиссиясы

- салық

+инфляция

- несие

- қаржы

 

?

Монетаның қайқұрылымы дұрыс көрсетілмеген:

- пішіні, аверс, түрі

+ құны, номиналы

- салмағы,сынабы, гурт

-ремедиумы, реверс, түрі

-кесіндісі, сырты, сынабы

 

?

Негізгі өндіріс факторлары дегеніміз?

- ақшалай қаржылар мен акциялар

- машиналар, құрал- жабдықтар, шикізаттар

- тауарлар мен қызметтер өндірісіне кететін уақыт

+еңбек, жер, капитал

-жер, кәсіпкерлік мүмкіншілік, капитал

 

?

Экономикалық теорияның даму кезеңіне қайсысы жатпайды?

- Меркантилизм, кейнсиандық

- Маржинализм, марксизм

+Танымдық, методологиялық

- Институционализм, физиократизм

- Классикалық саяси экономия

 

?

Еңбек бөлінісі дегеніміз не?

- еңбек нәтижесін оған қатысушылар арасында тарату

- өндірушілерді белгілі бір міндеттерді орындауға мамандануы

+ еңбектің бір түрін жан- жақты дамыту

-еңбектің орындағанына қарай ақысын алу

-еңбектің күрделілігіне қарай ақысын алу

 

?

Қажеттілік дегеніміз?

+ адамдардың мәдени деңгейі мен жеке тұлғасына сәйкес ерекше нысандағы жетіспеушілік

- адамдардың психологиялық ерекшелігі

- адамдардың өмір сүру салтын айқындайтын қасиет

-адамдар тұтынатын тауарлар мөлшері

-адамдардың тауарлар тұтынуда жұмсайтын қаржысының көлемі

 

?

Экономикалық қажеттілік дегеніміз?

- адамдарға қажетті игіліктер

- табиғи ресурстар, капитал және еңбек

- өзіміздің шектеулі ресурстарымызға сатып ала алатын заттар мен қызметтер

+материалдық игіліктер мен қызметтерді тұтыну арқылы қанағаттандырылатын қажеттілік

-адамдардың өмір сүру салтын айқындайтын қасиет

 

?

Қай жауапта барлық үш өндіріс факторларын көрсететін мысал келтірілген:

- электрик, инженер, мұнай шығаратын жер

- электр станциясы, мектеп тақтасы, зауыт диреторы

- табиғи көл, тас көмір шығаратын жер, прокаттау станы

+мектеп мұғалімі, қарағайлы тоғай, кітап басатын станок

-электрик, мектеп мүғалімі, электр станциясы

 

?

Төмендегілердің қайсысы қоғамдық тауар болып табылады?

- пепси- кола банкасы

- қоғамдық пәндерден беретін мектеп мұғалімінің қызметі

- бағыттық таксилер

- жеңілдікпен сатылатын тауарлар

+елдің әуе кеңістігін қорғау

 

?

Іс тігетін машина қай кезде капитал болып табылады?

- оны ломбардқа тапсырғанды

+ оны пайдаланып сату үшін өнім тіккенде

- көздің қарашығындай сақтағанда

-теледидардың астына қоятын қойғыш ретінде пайдаланғанда

-оны сыйға бергенде

 

?

Әміршіл-әкімшіл жүйе әрекет ете алады?

- көленкелі экономикасыз

+ ішкі тұтынушы нарығында еркін бәсекесіз

- орталықтанған жоспарлаусыз

-сыртқы экономикалық саудаға монополиясыз

-Өндіріс құралдарына мемлекет меншігінің монополиясынсыз

 

?

Төмендегі түсініктердің қайсысы нарықтық экономикаға қатыссыз болып табылады?

+ тауарлар мен қызметтер өндірісі мен тұтынуына толықтау әкімшілік бақылау

- ресурстардың шектеулілігі

- жеке меншік

-бәсеке

-нарық субьектілерінің мемлекетке тәуелділігі

 

?

Экономикалық мәселелер жартылай нарықпен, жартылай үкіметпен шешілсе, онда бұл экономикақалай аталады?

- әкімшілік

- нарықтық

- натуралды

+аралас

-дәстүрлі;

 

?

Тұйықтық , техникалық процестің жоқтығы қай жүйеге қатысты?

- нарықтық жүйеге;

- әміршіл-әкімшіл жүйеге;

+ дәстүрлі жүйеге;

-аралас жүйеге;

-барлығына қатысты.

 

?

Әкімшілік жүйеде келесілердің қайсысы жоқ?

- бастықтардың бағаны белгілеуі

- жеткен нәтижеден жоспарлау

+ сұраныстын төлем қабілеттілігіне қарай өндірушілердің бейімделуі

-игіліктердің дұрыс таратылуы

-өндірушілердің төлем қабілеттілігі бар сұранысқа бейімделуі

 

?

Еркін нарықтық баға қалыптастыру мен мемлекеттің әлеуметтік реттелу принциптерінің үйлесуі қай жүйеге қалыптасты?

- нарықтық экономикаға

- дәстүрлі экономикалық жүйеге

- әміршіл-әкімшіл жүйеге

+аралас экономикаға

-барлық жүйеге қатысты

 

?

ҚР «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы шегінде медициналық және фармацевтикалық білімді жетілдірудің, медицинаға жаңа технологияны енгізудің және дамытудың мақсаты не болып табылады?

+денсаулық сақтаудың бәсекеге қабілетті кадрлық әлеуетті құру және жаңа технологияны дамыту

- бәсекеге қабілетті медициналық білімді және инновациялық технологияны құру

- медицина ғылымын басқарудың және қаржыландарудың жаңа принцптерін енгізу

- «Назарбаев Университеті» базасында алдыңғы қатарлы халықаралық стандартқа сәйкес дәрігерлер дайындаудың инновациялық жүйесін енгізу

- университеттердің материалдық- техникалық базасын жақсарту

?

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің мақсаты не?

- ҚР демографиясын жоғарылату

- санитарлық- эпидемиологиялық нормалау және стандарттаудың қазіргі заманғы техноголиясын әзірлеу және енгізу сферасында халықаралық ынтымақтастықты дамыту

+медициналық қызмет көрсетудің тиімді және қол жетімді жүйесін құру

- халықаралық талаптарға сәйкес лабораториялық зерттеудің стандарттарын әзірлеу

- медициналық сараптама саласында лабороторияларды халықаралық аккредиттеу бойынша шаралар өткізу

?

Егер Ұлттық банк есептік ставканы төмендетсе, айналымдағы ақшаға қалай әсер етеді?

+ айналымдағы ақша массасын молайтады

- айналымдағы тауарда ақша массасы да азайады

- айналымдағы тауар көлемі молайтады

- айналымдағы тауар көлемі азайтады

- айналымдағы ақша массасын азайтады

 

?

Фирма мақсаттарының қайсысы ең маңызды болады?

- пайда алу

- сатуды максималдау

- еңбек ақыны көтеру

-өнім сапасын көтеру

+қажеттіліктерді өтеу

 

?

Ұсынысқа әсер етпейтін қай фактор?

- өндіріс ресурстарының бағасы

- технология

+ жарнамаға жұмсалатын шығындардың ауытқуы

-салықтар мен субсидиялар көлемі

-сатушылар көлемі

 

?

Нарық механизімінің қай элементтері дұрыс көрсетілмеген:

- баға, қажеттілік, ұсыныс, бәсеке

- сұраныс, баға, ақша, ұсыныс

+ сұраныс, баға, ұсыныс, бәсеке

-ұсыныс, баға, бәсеке, валюта

-бәсеке, сұраныс, ұсыныс, икемділік

 

?

Нарықтық экономикада мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаттары не?

+ экономиканың дұрыс қызмет атқаруын қадағалау

- бос жұмыс орнын анықтау

- халықтың экономикалық белсенділігін тежеу

-ақша- несие саясатын жүргізу

-мемлекеттік меншікті дамыту

 

?

Мемлекеттің әлеуметтік саясатына қайсысы жатады?

- мемлекеттік бюджеттегі қаржыны реттеу

- жеңілдетілген несиелер беру

- бағаға шектеу қою

+тұрғындарды жұмыспен қамту

-тұрғындарға ақыл кеңес беру

 

?

ҚР «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасының мақсатты бағдарламаларының бірі:

- медициналық білімнің бәсекеге қабілетті жүйесін қалыптастыру

- медициналық қызметті және медициналық білімді дамыту

- денсаулық сақтауды дамыту жолымен экономиканы дамыту

+денсаулық сақтаудың бәсекеге қабілетті жүйесін қалыптастыру

- салауатты өмір салтын қалыптастыру

?

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесіне 2010 жылы 1 қаңтарда қандай жүйе енгізілді?

+денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесі

- тестілеудің бірыңғай жүйесі

- жаңа технологияны енгізу жүйесі

- демографияны дамыту бағдарламасы

- инновациялық технологияны енгізу бағдарламасы

 

?

Қарапайым тауар өндірісі кезінде еңбек формасы қалай аталады?

+ жеке

- жалдамалы

- қоғамдық

-келісімді

-ұжымдық

 

?

Дүкенде сауда несиелік карточкамен төленді. Бұл жағдайда ақшақандай қызмет атқарады?

- айналым құралы

+ төлем құралы

- шот бірлігі

-құн өлшемі

-айырбас құралы

 

?

Актив түсінігіне қайсысы қатысты?

- тек қолма-қол ақшалар

- тек қолма-қолсыз ақшалар.

- тек жылжымайтын мүлік

-тек акция

+қолма- қол,қолма- қолсыз ақшалар, жылжымайтын мүлік, акциялар

 

?

Қай жағдайда ақша айналым құралы қызметін атқарады?

- көлікті несиеге алу

- электроэнергияны пайдаланғаны үшін төлем

- несиелік карточка көмегімен супермаркеттегі саудаға төлем

-газетке жылдық жазылуды төлеу

+газет сатып алуды қолма- қол ақшамен төлеу

 

?

Қандай термин адамдардың бір нәрсеге төлем қабілетін және тілегін білдіреді?

- қажеттілік

+ сұраным

- мұқтаждық

-мүмкіндік

-тілек

 

?

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінде медициналық көмекті ұйымдастыруды, басқаруды және қаржыландыруды жетілдірудің мақсаты:

-денсаулық сақтау саласында басқару және менеджмент жүйесін жетілдіру;

-денсаулық сақтау саласын қаржыландару тетіктерін жетілдіру;

+медициналық көмек көрсетудің тиімді және қол жетімді жүйесін жетілдіру;

-медициналық көмектің жоғарғы сапалы жәек қол жетімді болуын қамтамасыз ету;

-әлеуметтік бағдарламаны денсаулық сақтаудың тиімді жүйесін қалыптастыру

?

Қаржы дегеніміз?

- ұлттық экономика ішіндегі ақша массасы

+ жалпы қоғамдық өнім құнын бөлу және қайта бөлу процессіндегі ақша қатынастары

- халықтың ақша ресурстары

-мемлекеттің бақылау қызметін жүзеге асыру механизмі

-кәсіпорынның қаржы ресурстары

 

?

Банктің активті операцияларына не жатады?

- ақша жинақтарын қабылдау

- несие алу

- облигация және банктік сертификаттар эмиссиясы

-несиелеу

+облигация және банктік сертификаттар эмиссиясы және несиелеу

 

?

Экстенсивті экономикалық өсу–бұл ЖҰӨ-нің қайсысының есебінен өсуі?

- өндіріс жағдайының өзгеруі

+ өндіріс факторларының сандық өзгеруі

- өндіріс факторларының сапалық өзгеруі

-жиынтық сұранымның өсуі

-тауарлар импорты

 

?

Елдің ЖҰӨ 5500млрд долл.,тұтынушылық шығындар 3800млрд долл ,.тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алулар 900млрд долл.,трансферттер 70млрд долл.,негізгі капиталға жиынтық жеке инвестициялар 650млрд долл.,тұрғын үй салуға инвестициялар циялар200млрд долл.,экспорт 25млрд долл.,импорт 40млрд долл,құрады.Қорлардың өзгерісі қандай?

- 35 млрд долл

+ -35 млрд долл

- -15 млрд долл

- 165 млрд долл

- 160 млрд долл

 

?

Салық мемлекет бюджетін толтырудың негізгі құралы болып табылады, ол қай қызметпен орындалады?

+ фискальды қызмет

- бөлу қызметі

- бақылау қызметі

-ынталандыру қызметі

-қолдау қызметі

 

?

Бағалық дискриминация дегеніміз?

+ әртүрлі сатушымен бір өнімді әртүрлі бағамен сату

- ұлты немесе жынысы бойынша еңбекақы төлеу

- тұтынушылық тауарларға жоғары баға қолю арқылы еңбекерлерді эксплуатациялау

-жоғары сапалы тауарларға бағаны жоғарлату

-төмен сапалы тауарларға бағаны төмендету

 

?

Негізгі капитал дегеніміз?

- жұмыскерлер

+ тұрғын үй және ғимарат

- құнды қағаздар

-ақша қаражаттары

-қаржы

 

?

Құнды қағазды иемденуден түскен түсім дегеніміз?

- ақша қаражаттары

-қаржы

+дивиденд

-рента

-пайыз

 

?

Біріншілік құнды қағаз нарығының ерекшелігі қайсы?

- ақша қаражаттарына эмиссия жүрмейді

- құнды қағаздардан кіріс алу жүреді

+ құнды қағаздар айналымға бірінші шығарылады

-құнды қағаздарға пайыз есептелмейді

-құнды қағаздар тек ақша агрегаттары түрінде болады

 

?

Мемлекеттік бюджет құрылымын көрсетіңіз:

+ бюджеттің кіріс және шығыс жақтары

- салықтардың жиынтығы

- қаржылардың жиынтығы

-құнды қағаздың көлемі

-қаржы қатынастарының жиынтығы

 

?

Валюта курсы дегеніміз?

- ұлттық валюта.

- еуропалық валюта (евро).

- Доллар

+бір валюта құны екінші валюта құнынан көрінеді

-алтын мен күмістің жиынтығы

 

?

Несие жүйесінің негізгі қатарын көрсетініз:

- қор биржасы

- еңбек биржасы

- кәсіпорын

-қаржы

+коммерциялық банктер

 

?

Несие беру принцптеріне не жатпайды?

- несиенің қайтарымдылығы

- несиенің ақылылығы

- несиенің мерзімсіздігі

+несиенің ақысыздығы.

-несиенің мақсаттылығы

 

?

«Дефлятор»-бұл қандай жиынтықтың өзгеру көреткіші болып есептелінеді?

- сұраным көлемі

- ұсыным көлемі

- кіріс көлемі

-өндіріс шығындарының деңгейі

+баға деңгейі

 

?

Әкімшілік жүйеден нарыққа өту кезінде мемлекеттің қызметі қандай бағыт ұстанады:

+ экономикалық тұрақтандыруға көмектесу

- қоғамдағы теңдікті күшейту

- экономиканың тиімділігін арттыру

-экономикадағы мемлекеттің ролін күшейту

-экономикалағы мемлекеттің ролін азайту

 

?

Төмендегілердің қайсысы ақша қызметіне жатпайды?

- жинақ құралы

+ ақшаға айырбасталу құралы

- құн өлшем құралы

-төлем құралы

-айырбас құралы

 

?

Игіліктерге физикалық бақылау жасау құқығы,дегеніміз?

+ иемдену құқығы

- пайдалану құқығы

- тәуелсіздік құқығы

-басқару құқығы

-игілікті мерзімсіз иемдену құқығы

 

?

Пайыз қай өндіріс факторына төлем болып табылады?

- жер

+ капитал

- еңбек

-кәсіпкерлік

-уақыт

 

?

Сұраным заңыдегеніміз?

-сұранымға ұсынымның азаюы бағаның төмендеуіне әкеледі

- тұтынушыларда пайда өссе, онда олар көп тауар сатып алады

-сұраным қисығы жағымды еңкіш

+тауар бағасы төмендесе, онда жоспарланған сатып алу көлемі өседі

-тауар бағасы жоғарласа , онда сатып алу көлемі өседі

?

Экономикалық цикл дегеніміз?

- адам ресурстарын жұмыспен қамтамасыз ету

+ жұмысбастылық, өндіріс және инфляция деңгейін уақытша толқының жоғарлауы және құлдырауы

- еңбек ақыны тұрақты бөлу

-қаражат активтерінің түрлері

-айналымға жаңадан ақша шығару

 

?

Меншік дегеніміз?

- заттың өзі

- адамдардың затқа қатынасы

+ затты иемденуде адамдардың бір- біріне қатынасы

-адамдардың заттардан пайда табуы

-адамдардың заттарды бір- біріне сыйлауы

 

?

Натуралды шаруашылық экономиканы ұйымдастырудың қандай түрі:

- капиталдық

+ өнімді ішкі шаруашылықта тұтыну үшін өндіреді

- өнімді сыртқа сату үшін өндіреді

-өнімді айырбастау үшін өндіреді

-әлеуметтік

 

?

Қандай термин адамдардың қандайда бір төлемге мүмкіндігін және ынтасын көрсетеді:

- тұтынушылық

+ сұраным

- қажеттілік

-ынта

-ұсыным

 

?

Жоспарлы шаруашылықтың белгілері:

- жеке меншік

- еркін кәсіпкерлік

-бәсеке

-пайдалылықтың мотиві

+ ресурстарды орталықпен бөлу

 

?

Тауарлар мен қызметтер тепе- тең жағдайда болады, егер:

-сұраным ұсынымға тең

- баға шығындарға тең плюс пайда

+ұсыным көлемі сұраным көлеміне тең

-технология деңгейі біртіндеп өзгереді

-қызметкерлердің біліктілігін жоғарлату

 

?

Бір базарда тауарды төмен бағада сатып алып, оны басқа жерде төмен бағада сату:

+ пайда табу мақсатындағы операция

- жоғары баға деңгейімен нарықта ұсынымды жоғарлату құралы

- жоғары баға деңгейімен нарықта бағаны жоғарлату құралы

-жоғары баға деңгейімен нарықта сұранымды жоғарлату құралы

-нарықта бағаны төмендету мақсатындағы операция

 

?

Белгілі бір өнімге берілетін құн дегеніміз не?

- салық

- есеп

- ақша

-тауар

+баға

 

?

Жұмыссыздық деңгейі экономикалық өсу жағдайындақалай өзгереді?

- тұрақты болады

- өседі

- нөлге тең болады

+төмендейді

-өзгермейді

 

?

Қандай игілік экономикалық болып табылады?

- демалатын ауа

- ағып жатқан су

- қыстағы қар

+ресторандағы тамақ

-жауын

 

?

Тұтынушылар кірісінің өсу нәтижесі:

- сұраным азаяды

- баға төмендейді

+ сұраным жоғарлайды

-сұраным деңгейі азаяды

-ұсыным деңгейі азаяды

?

Фирманың тұрақты және өзгермелі шығындарының қосындысы неге тең?

- өзгермелі шығын

- тұрақты шығын

- орташа шығын

+жалпы шығын

-шекті шығын

 

?

Монополиядегеніміз?

+бір ғана сатушы

- екі сатушы

-баға шекті шығынға тең

-көптеген шығындар

-өндіріс дифференциациясы

 

?

Ақша-несие саясаты немен реттеледі?

- салықпен

- бюджетпен

+ орталық банкпен

- қаржы министрлігімен

-халықпен

 

?

Жартылай жұмыс күнімен жұмыс істейтін, белсенді түрде жұмыс іздеп жүрген, бірақ оны таба алмай жүрген адам қай санатқа жатады?

- жұмыссыздарға

- жұмысшы күші санатына кірмейтіндерге

+ жұмысбастыларға

- жұмыс табу үмітін жоғалтқандараға

- нақты айту мүмкін емес

 

?

Игіліктерге физикалық бақылау жасау құқығы, дегеніміз?

+ иемдену құқығы

- пайдалану құқығы

- тәуелсіздік құқығы

-басқаруқұқығы

-игіліктімерзімсізиемденуқұқығы

 

?

Мемлекеттің экономикаға қандай қатысы бар?

+ тура және жанама

- функционалды және тура

- кіші және жергілікті

- обылыстық және муниципалды

- аудандық және аймақтық

 

?

Номиналды ЖІӨ қалай өлшенеді?

- базалық бағамен

- экспорттық бағамен

+ ағымдағы нарықтық бағамен

- әлемдік бағамен

- өткен кезең бағамен

 

?

Салауатты өмір салтын қалыптастыруға не жатады?

-медициналық көмектің сапасын әрдайым жоғарылату

-ерікті өтеусіз донорлыққа сыйақы

-халықтың қажеттілігін, мұқтаждығын қанағаттандыруға және өмір сүру жағдайын жақсартуға бағытталған денсаулық сақтаудың әлеуметтік бағытталуы

+өмір салтымен байланысты, денсаулықты нығайту және аурудың алдын алу сұрақтары барысында халықты гигеналық оқыту және тәрбиелеу, ақпараттық қамтамасыз ету жолымен салауатты өмір сүру салтын, дұрыс тамақтану және аурудың алдын алу жағдайын насихаттау

-денсаулық сақтау жүйесін дамыту

 

?

Жерден алынатын пайда дегеніміз?

+ рента

- пайыз

- пайда

-күйреу

-еңбекақы

 

?

Капиталдан алынатын табыс қалай аталады?

- рента

+ пайыз

- пайда

-күйреу

-еңбекақы

 

?

Кәсіпкерлік қызметтен түсетін табыс қалай аталады?

- рента

- пайыз

+ пайда

-күйреу

-еңбекақы

 

?

Аренда-бұл келесі факторды қолдану негізінде пайда табу формасы

- еңбек

- жер

- ақпарат

- капитал

+ғимарат

 

?

Еңбек еткені үшін ақы қалай аталады?

- рента

- пайыз

- пайда

-күйреу

+ еңбекақы

 

?

Медициналық сақтандыру нешеге бөлінеді?

-жеке және топпен

+міндетті және ерікті

-міндетті және міндетті емес

-ерікті және еріксіз

-жеке меншік және мемлекеттік

 

?

Жетілген бәсеке нарығы үшін қай сала сипатты болып есептелінеді?

- алюмин

- байланыс

- химиялық

+ауылшаруашылығы

-мұнай

 

?

Экономика қандай негізгі сұрақтарға жауап береді?

- не, қайда, қашан

- не, қалай, неге

- не, қалай, неге

-қалай,неге,кімүшін

+не,қалай,кімүшін

 

?

Төменде көрсетілгендердің қайсысы нарық ифрақұрылымына жатпайды:

- сауда үйі

- аудиторлық компания

- еңбек биржасы

+үйшаруашылығы

-жарнамаагенттігі

 

?

Кәсіпорындағы негізгі қорлардың тозу нормасы қалай аталады?

- кристаллизация

+ амортизация

- деволвация

-дефляция

-револвация

 

?

Экономикалық қызмет нәтижесі сатуға арналаған,бұл қалай аталады?

- игілік

- қажеттілк

- сұраныс

-ақша

+тауар

 

?

Қандай құралдың көмегімен қызметке ақы төлеуге болады?

- тауар

- акция

- қызмет

-еңбек

+ақша

 

?

Қысқа мерзім кезінде өнім шығару көлемінің өзгеруіне байланысты өзгермейтін шығындар қалай аталады?

- орташа

- шекті

- жалпы

+тұрақты

-айнымалы


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 46; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.225 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты