Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЭкономикалық теория негіздері пәнінен 1 курс студенттеріне арналған емтихан тестілері.
Читайте также:
 1. A) Естественно-правовая теория
 2. Quot;Трудовая" теория Ф. Энгельса
 3. VIII.1. ТЕОРИЯ
 4. А) Теория экономики предложения
 5. А. Оппозиция логичных и нелогичных действий как исходноеотношение социальной системы. Теория действия Парето и теория действия Вебера
 6. А.Бандура и теория социального обучения.
 7. Административная теория А. Файоля.
 8. Административная теория Л. Файоля
 9. Азақ тілі пәні бойынша 2014-2015 оқу жылына арналған тест сұрақтары
 10. Айсысы экономикалық теорияның пәні болып табылады?

Экономикалық теория негіздері пәнінен 1 курс студенттеріне арналған емтихан тестілері.

?

Экономикалық теория -

+ барлық экономикалық жүйелерді оқып білу үшін керек

- социализмнің экономикалық жүйесін оқып білу үшін керек

- тек қана капиталистік шаруашылық жүйені оқып білу үшін керек

- жоспарлы экономиканы оқып білу үшін керек

- нарықтық экономиканы оқып білу үшін керек

?

«Дефлятор» - бұл жиынтық ......көрсеткіштің өзгеруі

- сұранымның көлемі

- ұсынымның көлемі

- табыстың көлемі

- өндіріс шығындарының көлемі

+ баға көлемі

?

«Қысымға түскен» инфляция өсуімен не сипатталады

- қағаз ақша

+ тауар тапшылығы

- салымдар көлемі

- инвестиция көлемі

- өндіріс көлемі

?

Төмендегі теңдіктің қайсысы дұрыс:

+ өнім көлемі= жұмыс уақытының сағат саны х еңбек өнімділігі;

?

Еңбек өнімділігінің өсуіне әсер етпейді

 • технологиялық өзгерістер
 • өндірісті ұйымдастыру деңгейі
 • білім және қызметкерлердің біліктілік деңгейі
 • өндіріс көлемінің эффектісі

+ жұмыскер санының өсуі

?

Тауарлар мен қызмет көрсету нарығы тепе- теңдікте болады, егер:

 • ұсыныс пен сұраныс тең болса
 • баға шығындарға тең + пайда
 • технологиялық деңгейі баяу өзгерсе

+ ұсыныс мөлшері сұраныс мөлшеріне тең болса

- жиынтық сұраныс жиынтық ұсынысқа тең болса

?

Өндіріс факторларына жатады:

 • қолданылған ресурстар
 • дәстүрлі ресурстар

+ қолданылатын ресурстар

 • өндірістің болашақ ресурстары
 • тек табиғи ресурстар

?Экономиканың құлдырауынан қандай жұмыссыздықтың түрі пайда болады:

 • фрикциондық
 • құрылымдық

+ циклдік

 • маусымдық
 • технологиялық

?

Шекті шығындар мына кезде пайда болады:

+ қосымша шығындар қосымша табыстарға тең

болса

 • қосымша табыстардың қосымша шығындардан асуы
 • қосымша шығындардың қосымша табыстардан асуы
 • қосымша табыс пен қосымша шығынның тең болмауы
 • қалған ресурстардың қалдығын қолданған кезде

?

«Икемді сұраныс» бұл:

- бағаның максималды өзгеруі кезінде сұраныс көлемінің максималды өзгеруі

- бағаның максималды өзгеруі кезінде сұраныс көлемінің минималды өзгеруі

+ бағаның минималды өзгеруі кезінде сұраныс көлемінің максималды өзгеруі

- сұраныс көлемінің минималды өзгеруі кезінде бағаның максималды өзгеруі- сұраныс көлемі мен бағаның бірдей өзгеруі

?

Сұраныс заңы сипатталады:

 • сұраныс көлемінің баға деңгейіне тікелей тәуелділігі
 • бағаның сұраныс көлеміне кері тәуелділігі
 • бағаның сұраныс көлеміне тікелей тәуелділігі

+ сұраныс көлемінің баға деңгейіне кері тәуелділігі

- сұраныс көлемі мен баға деңгейінің тура тәуелділігі

?

Нарық механизмінің элементтеріне жатпайды:

 • сұраныс;
 • баға;
 • ұсыныс;

+ пайда;

 • бәсеке

?

Нақты жалақының деңгейінің өзгерісінің негізінде номиналды жалақы деңгейінің өзгерісін мынамен салыстыра отырып анықталады.

- жұмыс уақытының ұзақтылығы

- пайда мөлшеріне

- салық салу ставкасына

+ тауармен қызметтің баға деңгейіне

 • өндіріс көлеміне

?

Көрсетілгендердің қайсысы ақшаның қызметіне кірмейді:

 • жинау құралы

+ ұсақтау құралы

 • құн өлшемі
 • төлем құралы
 • айырбас құралы

?

Қайсысы макродеңгедегі объектіге крмейді:

-жұмыс бастылық

-инфляция

-ұлттық өнім

+ еңбек мотивациясы

-бағаның жалпы деңгейі?

Игіліктерге физикалық бақылау құқығы деген не

+ иелену құқығы

-қолдану құқығы

-тәуелділік құқығы

-басқару құқығы

-игілікті мерзімсіз иелену құқығы.

?

Өндіріс мүмкіншілік қисығы көрсетеді:

- екі өнімді өндірудегі минимум

+екі өнімді өндірудегі максимум

- екі өнімді бір уақытта өндірудегі теңдік

- екі өнімді бір уақытта өңдірудегі теңсісдік

- бір тауарды өндіру мөлшерінің өзгерісі екінші тауар өндірудегі мөлшердің өзгеруінсіз

мүмкін еместігі.

?

Айтылған сипаттамалардың қайсысы нарықтық экономикаға жатпайды:

- бәсеке

+ орталықтандырылған жоспар

- жеке меншік

- кәсіпкерлікті таңдаудағы еркіндік

- ресурстардың шектілігі

?

Мемлекеттік бағалар нарықты экономикада мыналарға қойылмайды

- монополист кәсіпорын өнімі

+ коммерциялық құрылымдағы өнім

- базалық ( берілген елдің экономикасы үшін) ресурстар

- әлеуметтік маңызды тауарлар

- қоғамдық игіліктерге

?

Сұраныстың өзінің өзгеруінде не өзгереді

+ баға өзгермеген жағдайда сұраныс мөлшері

- сұраныс мөлшері өзгермеген жағдайда баға

- сұраныс және баға мөлшерлері өзгереді

- бағалық факторлар өзгереді

- сұраныс және баға мөлшері қарама-қайшы бағытта өзгереді.

?

Функционалдық табыстарға не жатпайды:

- жалдамалы жұмыскерлердің жалақасы

- үй иегерлері мен меншік иегерлерінің жер рентасы

- ірі компаниялардың пайдасы

+ әлеуметтік жәрдем ақылар

- кіші жеке меншіктердің табысы.

?

Мемлекеттің монетарлы саясатының құралы болып не табылады:

+ салықтар

 • ашық нарықтағы операциялар
 • міндетті резервтер нормасының өзгеруі
 • есеп ставкасының өзгнруі
 • жұмысбастылық мәселесін шешу тәсілдері

?

Қарқынды инфляция жағдайында пайыз ставкасы

+ төмендейді,өйткені ақша бағасы төмендейді

 • төмендейді,өйткені ақша бағасы төмендейді
 • өседі,өйткені ақша бағасы төмендейді
 • өседі,өйткені жұмысбастылық деңгейі төмендейді
 • өзгермейді

?

Сұраныстың бағаның икемділік коэффициенті мынаған тең:

 • сұраныс мөлшеріне бөлінген төмендетілген баға
 • түсімнің жалпы өзгерісін сұранымның өзгерген көлеміне бөлген баға
 • жалпы түсімнің өзгерісі бөлінген пайыз түріндегі баға

+ сұраным мөлшнрінің өзгерісі бөлінген баға өзгерісіне

- көрсетілген көрсеткіштердің ешқайсысы дұрыс еме

?

Көтерме және бөлшек кәсіпорындар, аукциондар, жәрменкелер, аралық фирмалар қамтамасыз ететін нарық

+ тауар,қызмет,өндіріс құралдары

 • ақшалық
 • қорлық
 • инвестициялық
 • енбектік

?

Еңбек өнімділігі былай есептеленеді

-капитал шығынының еңбек шығынына қатынасы

+жұмыс уақытының сағат санына нақты өнім көлемі

-тұрғындар санына нақты өнім көлемі

-жиынтық ұлттық өнім көлеміне жұмыс уақытының сағаттық саны

-жиынтық ұлттық өнімге шыққан капитал шығыны.

?

Маркстің тұжырымдамасына сай тауар қандай қасиетке ие

-тек қана тұтынушы құнына

-тек қана айырбас құнына

-құнға ғана

+құн және тұтыну құны

-абсолютті құнмен

?

Мемлекеттік қарыз дегеніміз бұл

-меклекеттік шығындар

+бюджет тапшылығы

-бюджет тапшылығы бюджет артықшылығын ескерген кезде

-бюджет артықшылығы бюджет тапшылығын ескерген кезде

-қорғанысқа қажетті шығындар

?

Нарықта мынадай жағдай, егер айтарлықтай ірі сатушылар саны салыстырмалы аз сатып алушылар массасына төтей беріп және сатушыларға жалпы нарықта аз бөлік келсе, онда бұл:

 • монопсония
 • дуополия
 • монопсония
 • олигопсония

+ олигополия

?

Экономикалық ойлардағы ең бірінші ғылыми бағыт:

+меркантилистер

-классикалық-буржуазиялық саяси экономика

-физиократтар

-ұсақ буржуазиялық саяси экономика

-маркстік саяси экономия

?

Шығындар және салық салу облысындағы үкіметтің саясаты аталады

-ақшаның сандық теориясына негізделген саясат

-монотарлық саясат

-іскерлік саясат

+фискалдық саясат

-табыстарды бөлу саясаты.

?

Микродеңгей талдауына түспейтін объектіні көрсетініз:

-шекті табыс пен шығын

-жекелеген тауар бағасы

-еңбек мотивациясы

-баға қалыптасу механизмі

+жұмысбастылық.

?

Нарық инфрақұрылымды көрсетініз:

-сұраным мен ұсыным занының іс-әрекетін

+биржа

-мемлекет

-жеке фирма

-үй шаруашылығы

?

Мемлекетте бюджет тапшылығы пайда болады, егер

-мемлекеттік активтер сомасы оның міндеттемелер сомасынан асса

+мемлекеттік шығындардың сомасы түсетін салық сомасынан асады

-мемлекет шығындары азаяды

-салықтық түсімдер сомасы қысқарады

-мемлекеттің міндеттемелері оның активтерінен асады.

?

Қандай экономикалық мақсат егер қоғам шығындарды азайтып шектелген ресурстардан пайда алуды максималдаса?

+экономикалық тиімділік

-экономикалық өсудің қолданылуы

-экономикалық қауіпсіздік

-толық жұмысбастылыққа қол жеткізу

-әлеуметтік әділеттілікке қол жеткізу

?

Қандай элемент нарықтың функционалдық құрылымына жатпайтынын көрсетіңіз:

- өндіріс құралдар нарығы

+ биржа

-халық тұтынатын тауарлар және қызметтер нарығы

-еңбек нарығы

-қозғалмайтын мүлік нарығы.

?

Егер тауарға сұраным мен ұсыным өссе, онда:

- баға өседі

- қоғамдық игіліктің жағдайы өседі

- баға тұрақты болып қалады

+ тауардың тепе-теңдік саны өседі

- ештеңе өзгермейді.

?

Пайдасын максималдайтын монополист өзінің өндіріс ауданын таңдайды, егер:

-шекті табыс шекті шығыннан жоғары болса

-жарнамаға деген шығындар өседі

-орта шығындар өседі

+ шекті табыс шекті шығынға тең болса

-кәсіпкерлік

?

Рента бұл мына факторды қолданған кезде алынатын табыс формасы

-еңбек

+жер

-ақпарат

-капитал

-кәсіпкерлік.

?

Егер мемлекет Х тауарға тепе-тең бағадан төмен шекті баға қойса, онда:

+ сол тауарға деген тапшылық туады

-тауарлық артықшылық туады

-сол тауар нарығында тепе-теңдік қалыптасады

-тауар сапасы өседі

-сол тауарды өндіру тоқтайды.

?

Жеке табыс дегеніміз:

-бір жылда өндірілген тауарлар мен қызметтер құны

+сол жыл ішінде үй шаруашылығы мен алынған табыс

-ЖҰӨ алынған амортизация

-сол елдегі жеке көздерден жиналған жиынтық

-жеке жұмсаулар үшін арналған барлық табыстардан салық алынғаннан кейін.

?

Қай функция тек қана орталық банк функциясы болады:

-уақытша бос ақшаларды нарық субъектілерінен салымға ынталандыру

-активтік операциялар

- аралық операциялар

+ экономиканы ақша-несиелік реттеу

-сенімділік операциялар.

?

Экономикалық теорияның көзқарасы бойынша ресурстардың абсолютті шектілігі мынаған байланысты:

-ресурстардың таусылатындығы

-ресурстардың қайта өндірілмейтіндігі

-қажеттіліктер шектеулігі

-ғылымның технологияның қолдану деңгейімен

+ қажеттіліктер шексіздігі.

?

Уақытша шығын дегеніміз:

+ бір тауар көлемін өндіру үшін бас тартқан екінші өнім көлемі

-басқа тауарға кеткен шығын

-тауарды өткізу бойынша шығындар

-өндірісті тиімді ұйымдастырмағандықтан болған шығындар

-қосымша шығындар

?

Егер тауарға сұраным мен ұсыным бірге төмендесе, онда:

-баға өседі

-қоғамның әлеуметтік жағдайы өседі

-баға мөмендейді

+тауардың тепе –теңдік көлемі төмендейді

-еештеңе өзгермейді.

?

Егер сұраным төмендесе, онда сұраным қисығы жылжиды:

-сағат тіліне қарсы

-сағат тілінің айналуымен бірге

-жоғары оңға

+ төмен және солға

-орнында қалады.

?

Қолда бар табыс бұл:

+ жеке табыс алынған жеке салық және салықтық емес төлемдер

-жалақы, рента, пайыз түріндегі табыстар сомасы

-жалақы және шағымдану, капиталға процент минус жеке табысқа салық

-пайда-қосымша салықтар

-процент+жарнама

?

Мемлекеттік баға қалыптастыру және орталықтанған басқару қай экономикалық жүйені сипаттайды:

-корпоративтік

-нарықтық

+ әкімшілдік

-аралас

-таза капитализм.

?

Ауыл шаруашылығын байлық көзі деп талдаған өкілдер қайсысы:

-меркантилистер

+физиократтар

-классикалық буржуазиялық саяси экономия

-кіші буржуазиялық саяси экономия

-қазіргі экономикалық теория

?

Дедукция әдісі дегеніміз:

-экономикалық моделдерді құру

-факторлардан принципті шығару

+сәйкесінше факторлардың гипотезасын тексеру

-экономиканың идеалды типін жасау

-экономикалық жүйені құру.

?

Қосымша өндірістегі тауар бірлігін төмен баға бойынша алуға даындықты не түсіндіреді:

-алмастыру әсері

-экономикалық процестерге мемлекеттің араласуы

-табыс әсері

-ұсыну заңы

+ шекті пайдалылықтың төмендеу әсері.

?

Алдағы уақытта жұмысқа тұрам деген адам:

-жұмыстағы разрядқа жатады

-толық емес жұмыстағы разрядқа жатады

-жұмыс күшінің құрамында қарастырылмайды

+ жұмыссыздар қатарында

-жұмыссыздар табуға үмітін үзгендер қарастырылады.

?

Ақшаның қызметіне жатпайды:

-айналыс құралы

-құндылықтар сақтау құралы

-дүниежүзілік ақшалар

-төлем құралы

+ұсақтау құралы.

?

«Ашық инфляция» мынанын өсімін сипаттайды:

-жинақ мөлшері

-инвестиция көлемі

+ақшалық баға

-тауар тапшылығы

-өндіріс көлемі

?

Нақты табыс дегеніміз:

-табыстын ақшалай көрінісі

-қолға түсетін ақша мөлшері

-шартты түсінік, яғни сандық мөлшері

-ақшалық көлем істелген жұмысқа

+номиналдық табыстың тауарлық толуы.

?

Трансферттік төлемдер бұл:

-нарықтық экономикадағы ақшалық төлемдердің жалпы атаулары

+табысты қайта бөлу шеңберіндегі ақшалық төлем

-әр түрлі саладағы кәсіпорындар арасындағы төлемдер

-халықаралық несиелік міндеттемелер бойынша төлемдер

-депозиттер бойынша банктік төлемдер.

?

Экономикалық теория нені оқытады:

-ақшаны көбейту жолдарын

-халық шаруашылығының салаларының қызметі

-өндіріс және материалдық игіліктермен қызметтерді айырбастау бойынша адамдармен

қатынастар

+адамдардың шектеулі құралдар және олардың мақсаттарының арасындағы көзқарастық

қатынас

-экономикалық субъектілердің нарықтық байланысы.

?

Егер экономикалық жалпынамалар іс жүзінде тексерілсе, онда бұл қай әдіс:

-суреттеме

+ дедуктивті

-нормативті

-индуктивті

-позитивті.

?

Ағылшын экономисі Адам Смит «көрінбейтің қол »түсінігінің негізінде мынаны көрді:

-мемлекет экономиканы солай реттейді, оны қоғам сезбей қалады

-экономикалық дамуға топтық мүдделер әсер етеді

+ жеке мүддені көздеген индиветтер қоғам мүддесіне әсер етеді

-кәсіпкерлер мен тұтынушылардың іс-әрекеті туристік мүддемен анықталады

-экономикалық субъектілердің іс-әрекетін зерттейтін мемлекеттік заңдылықтар жасайды,

?

«Не, қалай, кім үшін өндіру керек?» жағдайында бұл сұрақ шешіледі:

-дәстүрлі экономика

-аралас экономика

-әкімшілік экономика

+нарықтық экономика

-қандай да болмасын экономикалық жүйеде

?

Нарықты тазалаушы қызмет дегеніміз не:

-өндіруші ұсынатын тауарлар мен қызметтердің сапасы және ақпарат береді

+ қоғамдық өндірісті экономикалық тиімсіз шаруашылық бірліктерінен тазартады

-сатушы мен сатып алушы арасындағы өзара ұтымды іске асыруды делдалдық етеді

-сұраныс пен ұсыныстың өзара байланысты нәтижесінде тепе-тең баға орын алады

-кім, кім үшін және қалай деген сұрақтарға жауап береді.

?

Егер тауарға деген сұраным мен ұсыным өссе, онда:

-баға өседі

-тауардың жалпы саны өседі

+баға өзгеріссіз қалады

-баға төмендейді

-ештеңе өзгермейді.

?

Ұсыным занынын көрінуі бұл белгілі бір бірдей жағдайда бағанын берілген тауарда өсуі:

-ұсыным өседі

+ұсыным мөлшері өседі

-ұсыным төмендейді

-ұсыным мөлшері төмендейді

-ештене өзгермейді.

?

Егер бағаны 1% қысқаруы, сұранысты тағы 2 есе өсуіне әкелсе онда бұл сұраныс:

-икемді емес

+ икемді

-бірлікті икемділік

-абсолютті икемділік

-абсолютті икемсіз.

?

Егер бір тауарға деген бағанын өсуі екінші тауардың сұраным әкелсе, онда бұндай тауарлар аталады:

+ комплементарлы

-субститутты

-диференциалды

-біртекті

-байлық заты.

?

Көрсетілгендердің қайсысы берген тауарға деген сұранымнын өсуіне әкелмейді:

-берілген тауарды тұтынушылардың табысы өсуі

+ берілген тауардың бағасы төмендеуі

-берілген тауарды тұтынушылардың табысы төмендеуі

-сол тауарға деген болашақтағы бағанын өсуін күту

-осы тауарға бағанын өсуі.

?

Икемді сұранысы бар тауардың бағасы өссе, онда сатушының түсімі:

+ көбейеді

-төмендейді

-өзгермейді

-абсолютті икемсіз

-абсолютті икемді емес.

?

Егер икемсіз сұранымы бар бағасы өссе онда сатушының түсімі:

-көбейеді

+төмендейді

-өзгермейді

- абсолютті икемсіз

-абсолютті икемді емес.

?

Егер біртектілік икемділектен, сұраныстағы тауар бағасы өссе,онда сатып алушынын түсімі:

-көбейеді

-төмендейді

+ өзгермейді

- абсолютті икемсіз

-абсолютті икемді емес.

?

Фирманың бухгалтерлдік пайдасы:

-фирманың уақытша шығындарының бір бөлігі

-фирманың таза пайдасы

-пайда – айырбас шығындарына тен

+ жиынтық табыс пен фирманын нақты шығындары арсындағы айырмашылық

-барлық шығындар табыстың арсындағы айырмашылық

?

Фирманың экономикалық пайдасы бұл:

-фирманың уақытша шығындарының бір бөлігі

-фирманың таза пайдасы

--пайда – айырбас шығындарына тен

-жиынтық табыс пен фирманын нақты шығындары арсындағы айырмашылық

+ барлық шығындар мен табыстың арасындағы айырмашылық.

?

Экономикалық теоряның қай зерттеу әдісі екінші деңгейдегі факторларды талдау барысында қажет етеді:

-индукция әдісі

-дедукция әдісі

+ғылыми абстракция

-статистикалық талдау

-анализ және талдау әдісі.

?

Макроталдаудың объектісін көрсетініз:

-жеке экономикалық субъектілердің іс-әрекеті

-фирма табысы

-фирма шығындары

-тауарды сатып алатын кезде тұтынушының таңдауы

+ ЖҰӨ

?

Бартерлік айырбастың қиындғын шешетін ақшаның қызметі:

-айналыс құралы

+ құн өлшнмі

-төлем құралы

-жинақ құралы

-әлемдік ақшалар.

?

Бағаның төмендеуі тауарға деген қызығушылықты арттырып оған деген сұранысты өсірді. Бұл жағдайда дейді:

-табыс әсері

+ алмастыру әсері

-шекті пайдалылықтың төмендеу заңдылығы

-сұраныс икемділігі

-толықтыру әсері.

?

Экономикалық теория экономикалық құбылыстармен заңдылықтарды сан күйінде оқыса, онда ол:

-нормативтік талдау

+позитивтік талдау

-функционалдық талдау

-дедуктивтік талдау

-абстракті әдіс.

?

Меншіктік құқық теориясындағы меншіктік құқық объектісіне:

+барлық материалдық және материалдық емес ресурстар

-тек қана материалдық ресурстар

-тек қана шекті ресурстар

-барлығына қол жететін ресурстар

-капитал және еңбек.

?

Келтірілген тұжырымдардың «сұраныс көлемі» деген сөзді «сұраныс» дегенмен айырбастау керек.

-70 жылдары ОПЕК мұнайға бағаны көтерген кезде, мұнайға сұраным көлемі төмендеді;

- автокөлікке баға өскен кезде, оларға сұраным көлемі төмендеді;

- кофеге деген бағаның түсуі оған сұраныс көлемінің өсуіне әкеледі;

+ жаз күндері адамдар салқын сусын ішуді қалайды, сондықтан да кофеге деген сұраным

көлемі төмендейді;

-қантқа деген бағаның өсуі, оның сұраныс көлемін төмендетуге әкеледі.

?

Ресурстардың абсолютті шектілігі мынамен салыстарғанда болады:

-техникалық прогреске

+ қанағаттандырылуға жататын, тұтынушыларды таңдау

-шектелмеген қажетіліктерді қанағаттандыру

-нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеу

- мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

?

Өндірісті экономикалық ұйымдастырудың басты күштері болып қайсысы табылады:

-мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

-барлық қоғам мүшелерінің материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыру

-қоғамда әлуметтік әділіттілікті орнату

+ экономикалық ресурстарды минималды жұмсау және максималды өндіріс нәтижесін алу

-барлық жауап дұрыс емес.

?

Шекті қажеттілік мөлшері, айтушылардың пікірі бойынша неге байланысты:

-тауарды өндіруге деген еңбек күшінің жұмсалуы

-берілген тауардың санымен сапасына байланысты

+ берілген тауардың санына және онымен нарықтың толуы

-тауар бағасына

-тауарды өндіру шығынына

?

Егер экономикалық теория экономикалық құбылыстарды бағалау негізінде құрастырылса өндірісті бұл:

+ нормативтік талдау

-позитивтік талдау

-функционалдық талдау

-индукция әдісі

-ғылыми абстракция әдісі.

?

Келтірілген тұжырымдардың қайсысында «сұраныс» деген ұғымды «сұраныс көлемімен»

салыстыру керек:

- теміржолдың тарифының көтерілуіне байланысты студенттер автобус билетіне сұранымдарын

өсірді;

- студенттердің стипендиясының өсуінен оқулыққа сұраным өсті;

+ хот-дог-қа баға өскен бойда оған деген сұраныс төмендеуі;

-студенттер стипендиясының өсуінің негізінде кітапқа деген сұраным өсті;

-нашар өскен астықтың салдарынан бидайға деген сұраным төмендеді.

?

Физиократтардың өкілі болып:

-Т.Мен, Ж..Б.Кольбер

+ Ф.Кенэ., А.Тюрго

-У.Петти, А.Смит, Д.Рикардо

-К.Менгер., Ф.Визен., Е.Бем-Баверк

-Маршал.

?

Классикалық саяси экономия өкілдері:

-Т.Мен, Ж..Б.Кольбер

-Ф.Кенэ., А.Тюрго

+ У.Петти, А.Смит, Д.Рикардо

- К.Менгер., Ф.Визер, Е.Бем-Баверк

- Маршал

?

Келтірілген мақсаттардың қайсысы дәл сандық өлшемде болады:

-экономикалық кепілдеме

+ толық жұмысбастылық

-экономикалық бостандық

-табыстың әділ бөлінуі

-ғылыми-техникалық прогресс

?

Келтірілгендердің қайсысы микроэкономиканы оқиды:

-барлық экономика масштабындағы өндіріс

-шаруашылықпен шұғылданушылар саны

-бағаның жалпы деңгейі

+ қант өндіру және оның бағасының динамикасы

-салық салу мәселелері

?

Жаңа стадионның альтернативті шығындары-бұл;

-оны күзету қызметі мен басқа да қызметтер ақысы

-болашақта стадион салу бағасы

-стадион билетінің бағасы

-стадионнан түсетін пайдаға салынатын нақты салықтың өзгеруі-

+ осы стадионды салуға жұмсалған басқа да қызметтер мен тауарлардың бағасы

?

«Кімге,қалай және не өндіру керек » деген сұрақтар микро және макро деңгейде шешіледі.Бірақ бұлардың қайсысы макроэкономикалық деңгейде шешіледі.

-не өндіру керек

+ инфляцияның қандай деңгейімен соқтығысамыз

-қанша тауарлар мен қызметтер өндіріледі

-тауар мен қызметтерді кім өндіру керек

-қалай өндіру керек

?

Егер экономикалық проблемалар бір жағынан мемлекет тарапынан бір жағынан нарық тарапынан шешілсе,онда бұл экономика;

-әкімшіл-әміршіл

-нарықтық

-натуралды

+ аралас

-әкімшіл.

?

Барлық экономикалық жүйелер соқтығысатын фундаментальды мәселе:

-инвестиция

-өндіріс

-тұтыну

+ ресурстар аздығы

-жинақ.

?

«Кімге,қалай және не өндіру керек»деген сұрақтар микро және макро деңгейде шешіледі.Бірақ бұлардың қайсысы макроэкономикалық деңгейде шешіледі:

-толық жұмысбастылық деңгейіне қалай жетуге болады

+ не және қанша өндіру керек

-инфляциядан қалай құтылуға болады

-экономикалық өсуді қалай ынталандыруға болады

-бюджет тапшылығын қалай шектеуге болады.

?

Экономикалық ғылымның зерттеу әдістері деп

-ғылыми абстракция әдісі

-анализ және синтез әдістері

-индукция,дедукция әдісі

-тарихи және логикалық көзқарастың бірлігі

+ барлық аталғандар.

?

Өндіріс факторларына не жатады?

+ еңбек, жер, кәсіпкерлік қабілеттілік , капитал

-тек қана еңбек,жер,капитал

-тек қана жер,капитал,кәсіпкерлік қабілеттілік

-тек қана кәсіпкерлік қабілеттілік және ақпарат

-тек қана еңбек,капитал,кәсіпкерлік қабілеттілік.

?

Қоғамдық ұдайы өндірістің типтері:

-жай және кеңейтілген

-өзгертілмеген және кеңейтілмеген

-өзгеретін

-өзгермейтін

+ қарапайым,кеңейтілген,сығылған.

?

Қоғамдық өндірістің фазалары:

-өндіріс,бөлу және тұтыну

-өдіріс,қайта бөлу және тұтыну

-өндіріс,айырбас,тұтыну

+ өндіріс,бөлу,айырбас,тұтыну

-өндіріс,бөлу,қайта бөлу,айырбас,тұтыну.

?

Қоғамдық дамудың формациялық қағидасын ашқан:

- А.Смит

- Д.Рикардо

- М.Кейнс

+ К.Маркс

- А.Маршал.

?

Экономикалық талдауда босатуларды қолдану:

-ішкі логикалық теорияны және модельді өзгерту

+ мәселені шешуді жеңілдетеді

-модельді нақтылайды

-анализге қосу керек сұрақтардың санын көбейтеді

-мәселені шешу жолында ешқандай жер бермейді.

?

«Құқық шоғырына» не жатпайды?

-қауіпсіздікке құқық

-мұраға игілікті қалдыру құқығы

-мерзімсіз игілікті иелену құқығы

+ салыққа құқық

-суверенге құқық.

?

Жай тауарлы өндірістегі еңбек нысаны:

+ жеке

-жалдамалы

-қоғамдық

-келісімді

-ұжымдық

?

Ақшаның тарихи типтеріне не жатады?

-тек тауарлық

-тек монетарлық

-тек ақша-несиелік

+ тауарлы, монетарлы, несие

-виртуалды.

?

Дүкенде сауда карточкамен төленген.Бұл жағдайда ақша қандай түрде көрінеді:

-айналым құралы

+ төлем құралы

-есеп бірлігі

-құн өлшемі

-айырбас құралы

?

Өтімділік түсінігін мына түсінікке қарама-қайшы қоюға болады:

-тиімділік

-сиректілік

-пайдалылығы

+ актив

-пассив

?

Актив түсінігіне не жатады:

-тек қолма-қол ақшалар

-тек қолма-қол емес ақшалар

-тек қозғалмайтын мүлік

-тек акция

+ қолма қол, қолма қол емес ақшалар, қозғалмайтын мүлік, акция

?

Қай жағдай ақша айналым құралы қызметін атқарады:

-авкөлікті несиеге сатып алу

-электр тогын қолданғаны үшін төлем

-супер маркетте несиелік карточканың көмегімен сауда жасау

-газетке жылдық жазылу үшін төлеу

+ газетті қолма-қол ақшаға сатып алуға төлеу.

?

Қай жағдайда ақша төлем құралының қызметін атқарады:

-автомашинаны несиеге сатып алу

-электр тогын қолданғаны үшін төлем

-супер маркетте несиелік карточканың көмегімен сауда жасау

-газетке жылдық жазылу үшін төлеу

+ жоғарыда аталғандар

?

Қандай термин қандай да бір затқа адамдардың төлеу ниетін қабілетін көрсетеді:

-тұтыну

+ сұраныс

-қажеттілік

-мүмкіндік

-қалау.

?

Антиинфляциялы фискалды саясатының механизмін көрсетініз:

+ салық ставкасының көтерілуі және мемлекеттік шығындардың төмендеуі

- салық ставкасының төмендеуі және өндірістік шығындардың көбеюі

-пайыздық ставкасының төмендеуі және ақша ұсынымының өсуі

-ақша массасының өсімше қарқынын ЖІӨ өсу қарқынымен сай реттеу

-трансфертті төлемдерді қысқарту.

?

Ең өтімді активті көрсет:

+ қолма-қол ақшалар

-бағалы қағаздар

-банктік депозиттер

-қолма-қол салымдар

-қозғалмайтын мүлік.

?

Табыс салығы бұл:

-тек қана жеке тұлға табысына салық

+ кәсіпорын пайдасына және жеке тұлғаға салық

-монополияға салық

-пайда үстіне салық

-кеден, баж салығы

?

Келтірілген дағдырыстардың қайсысы құрылымдыққа жатпайды:

-энергетикалық дағдырыс

-валюталық дағдырыс

+ қайта өндіріс дағдарысы

-мұнай дағдарысы

-шикізаттық дағдарыс.

?

Қай құнды қағаздың табысы бекітілмеген түрде алынады:

-вексель

-жинақ сертификаты

+ жай акциялар

-облигациялар

-опциондар.

?

Қаржы бұл:

-ұлттық экономика шеңберіндегі ақша массасы

+ қоғамдық жиынтық өнімнің құнынан бөлу және қайта бөлуде пайда болатын

ақшалық қатынастар

-тұрғындардың ақшалық ресурстары

-мемлекеттің бақылау қызметін жүзеге асыру механизмі

-кәсіпорынның қаржы ресурстары

?

« Бағадағы лидерлік»олигополиялық модель нені көрсетеді:

+ олигополист-фирма өзінің бағасын озық бағаларға бағдарлайды;

-олигополист-фирма өзінің бағасын қалыптастырғанда өзінің шығындарына үстеме қосады;

- олигополист-фирма өзінің бағасын қалыптастырғанда жасырын келісім негізінде баға қояды;

- баға ағысы бекітілген жоғары және төмен жағдайында сұраныс икемділігіне тең өзгеруіне

әкеледі;

- олигополист фирма ашық түрде келісімге барып монополиялық баға қояды.

?

Банктің актив операциясына не жатады:

-жинақ салымдарды қабылдау

-несие алу

-облигациялар мен банк сертификаттарын эмиссиясы

-несиелендіру

+ облигацияларды, банк сертификаттарын эмиссиялау,несиелендіру.

?

Экстенсивтік экономикалық өсу бұл жиынтық ұлттық өнімнің мынандай есебі бойынша өсуі:

-өндіріс жағдайының өзгеруі

+ өндіріс факторларының сандық өзгеруі

-өндіріс факторларының сапа жағынан өзгеруі

-жиынтық сұраныстың өзгеруі

-тауарлар импорты.

?

Егер сұраныс төмендесе, онда сұраныс қисығы қозғалады

+ төмен және солға

-сағат тілі бойынша

-жоғары және оңға

-сағат тіліне қарсы

-төмен және олға.

?

Маржиналистік теорияда тауардың бағалылығы немен анықталады:

-тауардың белгілі пропрцияда басқа бір тауарға айырбасқа түсетін қабілеті

+ сатып алушының қандай да бір қажеттігін қанағаттандыратын тауардың қасиеті

-берілген тауарды өндіруге кеткен қоғамдық қажет еңбек шығыны

-берілген тауарды өндіруге кеткен жеке еңбек шығынымен

-тауардың шекті пайдалылығымен.

?

Жетілген бәсеке жағдайында фирам қалай шығындалады:

-егер орташа шығындар нарықтық бағаға тең болса

+ егер орташа шығындар нарықтық бағадан жоғары болса

-егер шекті шығындар шекті кіріске тең болса

-егер шекті шығындар шекті кірістерден аз болса

-егер шекті шығындар орташа шығындардан төмен болса.

?

Трансфертік төлемдерге жатпайтын:

+ кірістік салық

-жұмыссыздыққа көмек ақы

-әлеуметтік қамтамасыз етуге төлем

-соғыс ардагерлеріне жәрдем ақы

-студенттердің стипендиялары.

?

Аса көрнекті антиинфляциялық фискалдық саясат мынаны білдіреді:

+ салық салу деңгейінің көтерілуі және мемлекеттік шығындардың қысқаруы

-салық түсулерінің қысқаруы және мемлекеттік шығындардың қысқаруы

-салықтың көтерілуі және мемлекеттер шығындарының жоғарғы деңгейі

-мемлекеттік шығындардың және деңгейінің тұрақтылығы және салық түсулерінің тұрақтылығы

-салықтардың төмендеуі және мемлекеттік шығындардың деңгеіңің жоғарлығы.

?

Мемлекеттік бюджет кірістері мен және салықтық ставкалардың динамикасы арасындағы тәуелділік мынаны білдіреді:

-сұраныс қисығы

+ Лаффер қмсығы

-Лоренц қисығы

-Ұсыныс қисығы

-Филипс қисығы.

?

«Қысымға түскен » инфляция жағдайындағы құнсыздануы немен білінеді:

-баға деңгейінің тұрақты көтерілуі

-жалақы деңгейінің тұрақты көтерілуі

-тұтыну тауарларына жиынтық сұраныстың қысқаруы

+ тауарлар тапшылығы

-тұтыну тауарларына жиынтық ұсыныстың көтерілуі.

?

Мемлекеттік бюджет шығындарына жатпайтындар:

-мемлекеттік қызметкерлер жалақасы

+ акцияларға дивиденттер

-мемлекеттік зейнет ақыны төлеу

-соғыс техникасын сатып алу

-құқық қорғау органдарын қаржыландыру.

?

Төменгі аталған кәсіпорындардың қайсысы табиғи монополистке жатады:

-Испат-Кармет

+Караганда-Пауэр

-Корпарация Казахмыс

-АҚ Каргормаш

-Корпарация Азия-нефть.

?

Жалақы мынадай есепте ескеріледі:

+ жиынтық ұлттық өнімнің кірістер ағымы әдісі бойынша

-жиынтық ұлттық өнімнің шығындар ағымы әдісі бойынша

-таза экспорт

-мемлекеттік кәсіпорындарға таза субсидиялар

-баға деңгейі.

?

Жеке өндіріс факторына не жатады:

-өндіріс құралы

+ жұмыс күші

-капитал

-жер

-ақпарат.

?

Жалпы биржа бұл:

-көтерме тауарларды сатып алуға болатын орын

-сатушының тауарын өткізуге кепілдеме беретін нарық инфра құрылымның элементі

-сатып алушыға қажетті тауарларды алу үшін кепілдеме беретін инфра құрылымның элементі

+ сатып алушымен сатушының арасында негізгі функция делдалдық болатын нарық инфра

құрылымның элементі

-бағалы қағаздарды сататын немесе сатып алатын орын.

?

Қаржыларға не жатпайды:

+ жұмысшылар жалақысы

-корпорация пайдасы

-кәсіпорынның амортизациялық қоры

-мемлекеттік бюджет

-фирманың жалақылық қоры.

?

Нарықтық экономиканың шеше алмайтын мәселесін көрсетініз:

-тауарлар мен қызметтердің сапасын жақсарту

-экономикалық мәселелердің өзін-өзі реттеуі

+ халықтың толық жұмыс бастылығын қамтамасыз етуі

-ғылыми техникалық революцияны ынталандыру

-еркін бағаның құрылуы.

?

Салықтар мемлекеттік бюджетті толтырудың негізгі инструменті ретінде мынаны орындайды:

+ фискалдық функцияны

-қайта бөлу функциясы

-бақылау функцияны

-ынталандыру функциясы

-тежеу функциясы.

?

Банк иесінің формасын көрсетініз:

-төлемді кейінге қалдыру кәсіпорындар мен тауарларды сату

-қозғалмайтын мүлікті залог арқылы суда беру

-төлемді кейінге қалдыру арқылы ұзақ мерзімде қолданатын тұтыну тауарларын сату

-бағалы қағаздар арқылы ссуда беру

+ қозғалмайтын мүлікті залогқа салу және бағалы қағаздар арқылы қарыз беру.

?

Егер номиналды кіріс 8 процентке көтерілсе, ал баға деңгейі 10 процентке көтерілсе, онда нақты кіріс:

-2% көтерілді

-18% көтерілді

+2% төмендеді

-18% төмендеді

-сол бойынша қалды.

?

Нақты жұмыссыздық бұл:

-құрылымдық жұмыссыздықтың түрі

-фрикциондық жұмыссыздық түрі

+ құрылымдық және фрикциондық жұмыссыздық сомасы

-циклдық жұмыссыздық түрі

-құрылымдық және циклдық жұмыссыздық сомасы.

?

Егер фирма жетілген бәсеке нарығында жұмыс істеп, өнімнің ұсынымын қысқартса, онда:

-өнімнің нарықтық бағасы төмендейді

+ нарыққа ешқандай әрекер етпейді

-өнімнің нарықтық бағасы қымбаттайды

-ұсыным қысқарады және өнімнің нарықтық бағасы қымбаттайды

-басқа өнімдер нарығына әсер етпейді.

?

Баға дискриминациясы-бұл:

+ бір өнімнің түрін әр түрлі бағада тұтынушыларға сату

-жалақы бойынша ұлттық ерекшелік

-өте қымбат сапалы тауарлар бағасының қымбаттауы

-еңбеккерлердің жұмыс істеуі үлкен еңбек ақы бойынша

-сапасы төмен тауарларға бағаның төмендеуі.

?

Банктік мекемелердің қаржылық институттардың ерекшелігі:

-салым ашу

-коммерциялық қызметпен айналысады

-айналымдағы ақша массасын көбейтеді

-бос ақша ресурстарын жинайды

+ салым ашу, коммерциялық қызметпен айналысады.

?

Фирманың шекті шығындары дегеніміз:

-фирманың шығындары, яғни өндірістің ауданына байланысты өзгермейді

- фирманың шығындары, яғни өндірістің ауданына байланысты болмайды

+ қосымша өнімді шығарумен байланысқан шығындар

-бірлік өнімге кететін шығын

-ауыспалы және тұрақты шығындар жиынтығы.

?

Егер екі тауар бірін-бірі ауыстыратын болса, онда бірінші тауар бағасының өсуі:

-тауарға сұранымды азайтады

+ екінші тауарға сұраным көбейеді

-екінші тауарға сұраным көбейеді

-екінші тауарға деген сұраным мөлшері азайады

-баға тұрақты болып қалады.

?

Ақшаның көмегімен тауардың құндылығы анықталған кезде, ақша қандай қызмет атқарады:

+құн өлшемі

-айналым құралы

-төлем құралы

-қор жинау

-дүниежүзілік ақша.

?

Филипс қисық сызығы инфляцмя деңгейі мен төмендегі қай категориямен байланысқан:

-ақша ұсынымы

+ жұмыссыздық деңгейі

-пайыз мөлшері

-саяси цикл

-нақты пайыз ставкасы.

?

Қазақстан Республикасындағы екіншілікті банк жүйесінен біріншілікті деңгейіне қандай банктер жатқызылады:

-салымды банк

-инвестициялық банк

+ ұлттық банк

-шетелдік банктердің қатысуы

-иппотекалық банк.

?

Нарықтық тепе-теңдік баға қарағанда мемлекеттік тауарға қойған бағасы төмен болса, не өзгереді:

-артықшылық пайда болады

-жетіспеушілік пайда долады

-қараңғы нарық дамиды

-тауар бағасы тепе-теңдік нормаға тең

+ қараңғы нарық дамиды, яғни жетіспеушіліктің нәтижесінде.

?

ХХ ғасырда қандай экономикалық мектеп пайда болды:

-классикалық мектеп

-марксизм

+кейнсиандық

-маржиналдық

-меркантилизм

?

Таза ұлттық өнім бұл:

-ЖҰӨ-жанама салықтар

+ ЖҰӨ-амортизация

-ЖҰӨ- трансферттік төлемдер

-ЖҰӨ-ұлттық табыс

-ЖҰӨ-жеке табыс.

?

Оукен заңы бойынша, табиғи деңгейде жұмыссыздар санын реттеу үшін,жылдық нақты ЖҰӨ төмендегінің қайсысын көрсетеді:

-5%

+ 2,5%

-0,5%

-1%

-10%

?

Егер бір тауардың бағасы қымбаттау барысында екінші тауарға сұраным қысқарса, онда бұл тауарлар:

+ комплементарлы

-субститутты

-дифференциалды

-біртекті

-күнделікті

?

Өндіріс факторлары бойынша капитал қандай формада болады:

-ақшалай

-несиелік

-инновациялық

+ өндіріс құралдары

-тауарлы форма.

?

Байлық көзі-сыртқы сауда, ал ақша байлық формасы деп қай мектеп өкілдері қарастырды:

-қазіргі экономикалық теория

-классикалық буржуазиялық саяси экономия

+ меркантилизм

-физиократизм

-ұсақ буржуазиялық саяси экономия.

?

Жұмыссыздықтың қысқаруына байланысты бағаның өсуімен жалақының өсуі классикалық циклдың қай фазасында көрсетіледі:

-дағдарыс

-жандану

+ көтерілу

-депрессия

-құлдырау.

?

Олигополия –бұл нарықтық құрылым,яғни:

- бәсеке көп түсетін фирмалар, біртекті тауарлар шығару үшін күреседі

- дифференциалды тауар шығару үшін фирмалар бәсекеге түседі

+ бәсекеге шағын фирмалар түседі

- бір үлкен фирма болады

- бір сатып алушы болады.

?

Микроэкономика оқытылады:

- баға және бағалау

- ресурстарды тиімді пайдалану

+ тиімді экономикалық шешім

- жиынтық сұранымды

- экономикалық өсу.

?

Қосымша құн салығы:

-акциздің бір түрі

-табыс салығының бір түрі

-пайда салығының бір түрі

+ жанама салық түрі

-ресурстарды тиімді пайдалану.

?

Тауарларды салыстырмалы қайта өндірудің және олардың көлемінің кенеттен қысқаруы сипатталады:

+ дағдарыс фазасы

- депрессия фазасы

- жандану фазасы

- өсу фазасы

- қайта өрлеу.

?

Егер өндіріс «бір орында тұрса» бұл:

- дағдарыс фазасы

+ депрессия фазасы

- жандану фазасы

- өсу фазасы

- қайта өрлеу.

?

Акцияның түрлеріне жатады:

-жай

-артылықшылықты айырбасталымды

-артылықшылықты коммулятивті

-артықшылықты айырбасталмайтын

+ жай, артықшылықты

?

Бағалы қағаздар нарығының типіне мыналар жатады:

-біріншілікті

-екіншілікті

-үшіншілікті

-ұйымдастырылған

+біріншілікті, екіншілікті, ұйымдастырылған.

?

Инфляция түріне не кіреді:

-тек ашық

-тек баланстандырылған

-күтпеген

+ ашық, күтпеген, баланстандырылған

-жабық.

?

Жалақының төмендеуіне қандай факторлар әсері етеді.

-кәсиби одақ қызметі

-мамандыру деңгейі

-қажеттіліктердің деңгейі

-интенсивті еңбектің жоғарлауы

+салықтар мен бағалардың өсуі.

?

Қандай факторлар жалақының өсуіне әсер етеді:

-жұмыссыздық

+ кәсіби одақ қызметі

-экономикалық дағдарысы

-инфляция

-бағаклардың өсуі.

?

Коммерциялық банктің пассивті операцияларына не жатады:

-несиелердің берілуі

-депозиттермен қамтамасыз ету

-басқа банктің қарызы

-несие ақшаларының эмиссиясы

+ басқа банктен депозиттер және заимдар алу.

?

Факторинг бұл:

-құрал-жабдықтардың жалға берілуі

+ қарыздардың сатып алуы

-аудиттің әртүрлілігі

-сенімді операция

-консалтинг түрі

?

Коммерциялық банктың дәстүрлі емес операциялары болып не табылады:

-трастылы операцмя

-лизинг

-факторинг

-консалтинг

+ тура несиелендіру

?

Орталықтың банктің қызметі болып не табылмайды:

-эмиссия банкнот

+ фирманы несиелендіру

-экономиканы ақша-несиелі реттеу

-мемлекеттің алтын валюталы резервтерін сақтау

-коммерциялық банктерді несиелендіру

?

Мемлекеттік бюджеттің негізгі табыс көзінің түрі болып табылады:

+ салықтар

-мемлекеттік кәсіпкерліктен түсетін пайда

-сыртқы экономикалық қызмет

-жекешелендіруден түсетін пайда

-сыртқы несие

?

Бюджет тапшылығын жабудың негізгі тәсіліне қайсысы жатпайды:

-ақша эмиссиясы

-бюджет кірістерін қысқарту

-бюджеттің кіріс бөлігін көбейту

-ішкі қарыздар

+ бюджеттің шығыс бөлігінің көбеюі

?

Тауарлы шаруашылықтың негізгі сипаты болып не табылады:

-қоғамдық еңбек бөлінісінің жетілмендігі

-тұрпайы еңбек құралдарын қолдану

-жасалған өнім тек өздерін тұтыну үшін қолданады

+ қоғамдық еңбек бөлінісі және мамандандыру

-жеке меншік кездеспейді.

?

Нарық экономикасының белгілері:

-қоғамдық меншік

+ бәсеке

-орталық экономикалық жоспарлау

-дәстүрлі өндіріс әдісі

-табыстарды қайта бөлу.

?

Жоспарлы шаруашылықтың белгілері:

-жеке меншік

-еркін кәсіпкерлік

-бәсеке

-пайдалылықтың мотиві


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 69; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.517 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты