Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтилі як загальні мистецькі форми в історії кульутри
Читайте также:
  1. V. Семинар. Тема 6. Формирование информационной среды общества
  2. VI этап. Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов.
  3. VII этап. Формирование эффективных условий привлечения кредитов
  4. А. Особенности формирования древнерусской культуры
  5. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
  6. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  7. Азиатская - в которой формированию государства способствовали климатические условия, повлиявшие на выполнение ирригационных и строительных работ.
  8. Алгоритм позиционирования товаров в рамках формирования товарной линии
  9. Анализ понятия «стоимость» и факторов, её формирующих
  10. Анализ состава, структуры и источников формирования имущества предприятий

Зазвичай поняття напрям, перебіг і стиль є синонімами класифікації різних мистецьких епох. іноді поняття стиль може означати будь-яке окреме явище в мистецькому напрямку або течії. У західній художній культурі перші два значні напрями відрізняються в епосі середньовіччя. 1-Перший напрямок романське мистецтво (10-12вв.) Поняття "романський" походить від слова "римський", в архітектурі культових будівель романська епоха запозичила основоположні принципи цивільної архітектури. Романське мистецтво відрізнялося простотою, величністю. 2-Другий напрямок-Готичне мистецтво. Поняття готика походить від поняття варварський. Готичне мистецтво відрізнялося своєю піднесеністю, готичним соборам було притаманне прагнення вгору і характерний багатий зовнішній і внутрішній декорум. Готичне мистецтво відрізнялося містичним характером, багатим і складним символічним поруч. Зовнішня система стін, велику площу стіни займали вікна, дрібна деталізація. 3-Третій напрям - Епоха відродження яка характеризується гуманістичними і антропоцентрическими тенденціями зумовила пріоритет чуттєвого начала. Душевно природне в людській культурі стало домінуючим принципом. Епоха Відродження не створила будь-якого виділяється і характерного для всього культурного простору Західної Європи мистецького спрямування. 4-Першим з напрямків після Відродження стало борокко (скромний) воно відрізнялося химерністю стилю, містицизмом. Однак на відміну від Готичного стилю мало не стільки сокральним, скільки світського характеру і користувалася досягненнями мистецтва відродження. Головний прояв-Палацово-паркова архітектура. 5 - Класицизм спирався на зразки римської художньої культури. Для нього характерна гармонія, домірність у творах мистецтва, чітка ієрархія жанрів. Класицизм протиставляв чуттєвості, змінити, мужності. У драматичних творах класицизм зумовив закон триєдності, який означав єдність часу, місця, дії. 6 - Романтизм. Романтичне мистецтво заперечувало класицизм звинувачуючи його у штучності художніх законів і методів. Воно мало на меті звільнити горизонти творчості від чого б то не було обмежує творче натхнення. Романтизм відрізняло - всечеловечность, універсальність. У той же час він відрізнявся прагненням глибше проникнути в епохи минулого, пізнати давні спадщини. 7-реалізм-характерне прагнення до правдивого відображення реальної дійсності в якому підкреслюється передусім соціальний зміст. Реалістичне мистецтво розкривало людину як істоту певне соціальними процесами. 8 - Натуралізм. Завдання-Розкриття різних прихованих потайних сторін людського життя. 9 - Модернізм-загальне позначення худ. Тенденцій, шкіл, течій, діяльність окремих майстрів 20 ст. поривають з традиціями мистецтва і вважають формальний експеримент основою свого творчого методу. Поява пов'язана з кризою культури 20 ст. і з технічним прогресом. Основна тема-самотність і розгубленість людини у світі натовпу. У рамках виділяють безліч течій а) Фавизм-відсутність гармонії б) експресіонізм в) Сюрреалізм
г) Абстракціонізм (відволікання) виділяють геометричний і експресивний e) Оп-Арт - створити ефект використання оптичних коштів.
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты