Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік питань до екзамену або заліку
1. Предмет і об’єкт соціології.
2. Закони і категорії соціології.
3. Структура соціології.
4. Функції соціології.
5. Соціальні теорії Демокріта.
6. Теорія «середнього класу» Арістотеля.
7. Теорія соціальної стратифікації Платона.
8. Вчення Нікколо Макіавеллі. Макіавеллізм.
9. Вчення про суспільний договір Томаса Гоббса.
10. Соціальні утопії Томаса Мора і Томазо Кампанелла.
11. Типологія суспільних форм Еміля Дюркгейма.
12. Концепція Огюста Конта.
13. Концепція Георга Гегеля про державу.
14. Макс Вебер та теорія соціальної дії.
15. Принцип еволюції Герберта Спенсера.
16. Соціальна теорія марксизму.
17. Зародження і розвиток соціологічної думки в Україні.
18. Початок української соціології.
19. Розвиток вітчизняної соціології у ХХ ст.
20. Соціологічне дослідження: поняття, функції, види.
21. Мета і завдання соціологічного дослідження.
22. Програма соціологічного дослідження.
23. Вибірка у соціологічному дослідженні.
24. Роль опитування у зборі первинної соціальної інформації. Види опитувань.
25. Метод інтерв’ю.
26. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування.
27. Метод експертних оцінок. Соціологічне спостереження як метод збору первинної соціальної інформації.
28. Сутність суспільства як соціального феномену.
29. Соціальна структура суспільства: основні види та елементи.
30. Типологія суспільств.
31. Інституціалізація як соціальний феномен.
32. Види і функції соціальних інститутів.
33. Основні риси соціальної організації.
34. Соціальна група. Класифікація соціальних груп.
35. Соціальна стратифікація. Виміри стратифікації.
36. Історичні типи стратифікації.
37. Теорія соціальної стратифікації.
38. Соціальні відносини.
39. Соціальні зв’язки.
40. Соціальна взаємодія. Типологія соціальної взаємодії.
41. Система соціального контролю. Основні елементи.
42. Соціальні норми та соціальні санкції.
43. Поняття особистості.
44. Соціальний статус та соціальна роль особистості.
45. Соціологічна структура особистості.
46. Становлення соціального «Я». Процес соціалізації.
47. Соціальна мобільність. Класифікація мобільності.
48. Девіантна та делінквентна поведінка.
49. Соціальна сутність культури.
50. Структурні елементи та форми вияву культури в житті людини і суспільства.
51. Зміст та структура конфліктів.
52. Основні функції конфлікту.
53. Типи та види конфлікту.
54. Основні стадії конфлікту.
55. Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу.
56. Структура та функції сім’ї
57. Сутність соціології молоді.
58. Методологічна основа економічної соціології.
59. Структура економіки як соціального інституту.
60. Сутність соціології політики, об’єкт і предмет її дослідження.
61. Суспільство і політика.
62. Політичне лідерство.
63. Сутність соціальної праці.
64. Соціальна мотивація трудової поведінки.
65. Сутність соціології управління.
66. Об’єкт і предмет дослідження соціології релігії.
67. Релігія як соціальний інститут.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 61; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты