Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вкажіть один із видів мембранного іонного насоса
А) К+-Са2+ - насос

Б) К+-Nа+ - насос

В) Na+-Са2+ - насос

Г) Са2++ - насос

 

Пасивний транспорт іонів і молекул через мембрану – це ...

А) перенесення молекул та іонів в напрямку зменшення їх концентрації

Б) перенесення через мембрану іонів та молекул з затратою енергії

В) перенесення іонів та молекул в напрямку збільшення їх концентрації

Г) перенесення іонів в напрямку збільшення величини електрохімічного потенціалу

 

Полярні головки молекул фосфоліпідів ...

А) гідрофільні

Б) гідрофобні

В) хімічно нестійкі

Г) неполярні

 

Неполярні хвости фосфоліпідних молекул ....

А) гідрофільні

Б) гідрофобні

В) хімічно нестійкі

Г) розчинні у водному середовищі

 

Який параметр обумовлює вільну дифузію речовини через ліпідний шар?

А) градієнт температури

Б) градієнт електричного потенціалу

В) градієнт концентрації речовини

Г) градієнт діелектричної проникності

 

Активний транспорт через мембрану відбувається ...

А) самовільно

Б) із затратою енергії

В) без затрати енергії

Г) лише при однакових потенціалах на протилежних сторонах мембрани

 

74. Скільки іонів К+ переноситься в клітину при гідролізі однієї молекули АТФ?

А) 2

Б) 3

В) 1

Г) 4

 

75. Скільки іонів Na+ переміщається із клітини при гідролізі однієї молекули АТФ?

А) 1

Б) 2

В) 0

Г) 3

 

Які за природою сигнали (імпульси), що передають в організмі інформацію від головного мозку до периферійних органів та в зворотньому напрямку

А) теплові

Б) механічні

В) електричні

Г) хімічні

 

Генерація потенціалу дії в нервових та м’язових клітинах призводить до ...

А) розповсюдження хвилі збудження (поляризації та деполяризації) по нервах та м’язах

Б) розповсюдження по нервах та м’язах механічної хвилі

В) розповсюдження по нервах та м’язах магнітної хвилі

Г) розповсюдження по нервах та м’язах теплової хвилі

 

Потенціал спокою - це ....

А) стаціонарна різниця потенціалів між цитоплазмою клітини та зовнішньою поверхнею в стані фізіологічного спокою клітини

Б) величина, яка дорівнює роботі по переміщенню іонів К+, Na+, Cl- із клітини на зовні

В) різниця потенціалів між зовнішнім середовищем та цитоплазмою клітини в збудженому стані

Г) різниця потенціалів між зовнішнім середовищем та цитоплазмою клітини в рефрактерному стані

 

Білки, які пронизують ліпідний бішар і контактеють з водним середовищем з обох сторін клітинної мембрани називаються ...

А) фібрилярними
Б) глобулярними
В) інтегральними
Г) іонофорними

 

80. Із збільшенням температури абсолютна величина стаціонарного потенціалу Гольдмана- Ходжкіна- Каца …
А) не змінюється

Б) зменшується

В) збільшується

Г) спочатку зменшується, а потім збільшується

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 122; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты