Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНЕРВ ЖҮЙЕСІ
Читайте также:
  1. АНАЛЫҚ ЖЫНЫС ЖҮЙЕСІ
  2. АС ҚОРЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ АЛДЫҢҒЫ БӨЛІГІ
  3. АТАЛЫҚ ЖЫНЫС ЖҮЙЕСІ
  4. ЖҮРЕК-ҚАНТАМЫРЛАР ЖҮЙЕСІ
  5. ЗӘР ШЫҒАРУ ЖҮЙЕСІ
  6. ТИРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІ
  7. ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІ
  8. ТЫНЫС АЛУ ЖҮЙЕСІ
  9. ЭНДОКРИНДІ ЖҮЙЕСІ

БІР ДҰРЫС ЖАУАБЫН ТАБЫҢЫЗ:

1. Бас миы мен жұлын арасындағы байланыстарды құрайтын ақ заттың талшықтары:

a. коллаген

b. эластин

c. миелинді талшықтары

d. преколлаген

e. окситаланды талшықтары

2. Жұлынның сұр затындағы түбіршекті жасушалардың аксондарының ерекшеліктеріне:

a. жұлынның ақ затына өтеді

b. алдыңғы түбіршек құрамымен бірге жұлыннан шығады+++

c. жұлынның сұр затының өз жағындағы бөлігінде аяқталады

d. жұлынның сұр затының қарама-қарсы жағында аяқталады

e. артқы түбіршектер құрамында бірге жұлынға енеді

3. Полиемиелит ауруында жұлынның зақымдалуынан қаңқа бұлшық еттерінің қызметі зылады.Бұл жұлынның қай ядроларының нейрондарының зақымдалуынан дамиды:

f. алдыңғы мүйіздерінің қозғалтқыш нейрондарының++++

g. аралық медиальді нейрондарының

h. аралық латеральді нейрондарының

i. артқы мүйіздерінің меншікті нейрондарының

j. артқы мүйіздерінің көкірек нейрондарының

4. Жұлынның артқы түбіршегінің нерв талшықтары қай нейрондардың аксондары:

k. жұлынның бүйір мүйіздерінің ядроларының

l. алдыңғы және бүйір мүйіздерінің ядроларының

m. жұлынның артқы мүйіздерінің ядроларының

n. вегетативтік түйіндерінің

o. жұлын түйіндерінің++++

5. Жұлынның ақ затының дорсальді жұлын-мишық жолындағы нерв талшықтары мына нейрондардың қайсысының аксондары:

a. алдыңғы мүйіздерінің ядроларындағы

b. жұлынның көкірек ядроларындағы+++++c. жұлын мүйіздерінің ядроларындағы

d. жұлын түйіндеріндегі

e. жұлынның меншікті ядроларындағы

6. Жұлынның алдыңғы түбіршектеріндегі нерв талшықтары қай нейрондардың аксондары:

a. медиальді аралық ядролардағы

b. алдыңғы мүйіздерінің ядроларындағы++++

c. артқы мүйіздерінің меншікті ядроларындағы

d. бүйір ядродағы

e. жұлын түйіндеріндегі

7. Жұлынның қозғалтқыш нейрондарының орналасқан жері:

a. артқы мүйіздерінде

b. бүйір мүйіздерінде

c. алдыңғы мүйіздерінде

d. ақ затының алдыңғы бөлігінде

e. ақ затының бүйір бөлігінде

8. Шоғырлы нейрондардан тұратын, аксондары жұлынның қарама-қарсы жағына шығатын, жұлынның артқы мүйіздерінің құрамындағы сұр заттың қай бөлігі:a. көкірек ядросы

b. артқы мүйіздегі меншікті ядросы++++

c. желатин тәрізді заты

d. кеуекті қабаты

e. шеткі аймағы

9. Шоғырлы жасушалардан тұратын, аксондары өз жағындағы ақ затына өтетін, жұлынның артқы мүйіздерінің сұр затындағы бөлігі қайсы:

a. көкірек ядросы++++

b. артқы мүйіздің меншікті ядросы

c. желатин тәрізді заты

d. кеуекті қабаты

e. шеткі аймағы

10. Мишық қабаттарының қайсысында дән тәрізді, ірі жұлдыз және жіп тәрізді горизонтальді нейрондар орналасады:

a. молекулярлы қабатында

b. мишық ядроларында

c. ганглионарлы қабатында

d. ақ затында

e. дәнді қабатында ++++++

11. Мишықта дендриттері «құс саусақтары» тәрізді болып тармақталған жасушалар қайсы:

a. ірі жұлдыз пішіндес нейрондар

b. жіп тәрізді горизонтальді нейрондар

c. алмұрт тәрізді нейрондар

d. себет тәрізді нейрондар

e. дән тәрізді нейрондар++++

12. Мишықтың мүк тәрізді талшықтары қандай байланыс түзеді:

a. меншікті ассоциативті бойлық

b. меншікті ассоциативті көлденең

c. афференттік +++++

d. эфференттік

e. түзбейді

13. Мишықтағы шырмауық тәрізді нерв талшықтары қандай байланыс түзеді:

a. меншікті ассоциативті бойлықb. меншікті ассоциативті көлденең

c. афференттік +++++

d. эфференттік

e. түзбейді

14. Мишықтағы шырмауық тәрізді талшықтар мыналардың қайсысымен түйіседі:

a. алмұрт тәрізді жасушалардың дендриттерімен және денесімен++++++

b. себет тәрізді жасушалардың аксондарымен

c. ірі жұлдыз тәрізді ұзын аксонды Гольджи жасушаларымен

d. ірі жұлдыз тәрізді қысқа аксонды Гольджи жасушаларымен

e. дәнді - жасушалармен

15. Мишықтағы мүк тәрізді нерв талшықтары мишық шумақтарындағы қай жасушалардың дендриттерімен байланысады:

a. дәнді - жасушалардың

b. себет тәрізді жасушалардың

c. майда және ірі жұлдыз тәрізді жасушалардың

d. алмұрт тәрізді жасушалардың

e. жіп тәрізді горизонтальді Гольджи жасушаларының

16. Мишық шумақтары мына синапстардың қайсысының арасында болады:

a. мүк тәрізді талшықтар мен дәнді – жасушалардың дендриттерінің ++++++++

b. мүк тәрізді талшықтар мен себет тәрізді жасушалардың дендриттерінің

c. мүк тәрізді талшықтар мен алмұрт тәрізді жасушалардың дендриттерінің

d. мүк тәрізді талшықтар мен майда және ірі жұлдыз тәрізді жасушалардың дендриттерінің

e. мүк тәрізді талшықтар мен жіп тәрізді горизонтальді Гольджи жасушаларының дендриттерінің арасында

17. Үлкен ми қыртысындағы ірі хроматофильді түйіршіктері болатын жасушалар қайсы:

a. молекулярлы қабаттағы жіп тәрізді жасушалар

b. жұлдыз пішіндес нейроциттер

c. екі шоғырлы дендриттері бар нейроциттер

d. канделябр тәрізді нейроциттер

e. ірі пирамида тәрізді Бец жасушалары+++++

 

18. Үлкен ми жарты шар қыртысында пішіні пирамида тәрізді, көлемі 12-40 мкм жасушалар орналасқан қабаты:

a. молекулярлы

b. сыртқы дәнді

c. пирамидальді++++

d. ганглионарлы

e. полиморфты жасушалар қабаты

19. Үлкен ми қыртысында пішіні пирамида тәрізді, биіктігі 120 мкм, нейрондары орналасқан қабатын табыңыз:

a. молекулярлы

b. сыртқы дәнді

c. пирамидальді

d. ганглионарлы ++

e. полиморфты жасушалар қабаты

20. Үлкен ми қыртысында орналасқан пішіні әр түрлі нейрондарының аксондары мидың ақ затына, ал дендриттері молекулярлы қабатқа өтетін қабаты қайсы:

a. молекулярлы қабаты

b. сыртқы дәнді

c. пирамидальді жасушалар қабаты

d. ганглионарлы

e. полиморфты жасушалар қабаты+++

21. Үлкен ми қыртысында өте майда, жіп тәрізді нейрондары мен нерв талшықтарының тангенциальді өрімінен түзілетін қабаты қайсы:

f. Молекулярлы+++

g. сыртқы дәнді

h. пирамидалы жасушалар

i. ішкі дәнді

j. ганглионарлы

22. Парасимпатикалық түйіндердегі бірінші типтегі Догель жасушаларының қызметі:

a. сезімтал

b. қозғалтқыш+++

c. ассоциативті

d. тіректік

e. шектеуші

23. Парасимпатикалық түйіндердегі екінші типтегі Догель жасушаларының қызметі:

a. сезімтал+++

b. қозғалтқыш

c. ассоциативті

d. тіректік

e. шектеушілік

24. Парасимпатикалық түйіндеріндегі үшінші типтегі Догель жасушаларының қызметі:

a. сезімтал

b. қозғалтқыш

c. ассоциативті +++

d. тіректік

e. шектеушілік

25. Вегетативтік түйіндердің құрамындағы нерв жасушаларын атаңыз:

a. жалған униполярлы

b. тең өсінділі және ұзын аксонды ++++

c. пирамидалы

d. жіп тәрізді

e. алмұрт пішіндес

26. Үлкен ми қыртысының А әріпімен белгіленген қабаты:

a. молекулярлы

b. сыртқы дәнді

c. пирамидалы

d. ішкі дәнді

e. ганглионарлы

27. Үлкен ми қыртысының Б әріпімен белгіленген қабаты:

a. молекулярлы

b. сыртқы дәнді

c. пирамидалы

d. ішкі дәнді

e. ганглионарлы

28. Үлкен ми қыртысының В әріпімен белгіленген қабаты:

a. молекулярлы

b. сыртқы дәнді

c. пирамидалы

d. ішкі дәнді

e. ганглионарлы

29. Үлкен ми қыртысының Г әріпімен белгіленген қабаты:

a. молекулярлы

b. сыртқы дәнді

c. пирамидалы

d. ішкі дәнді

e. ганглионарлы

30. Үлкен ми қыртысының Д әріпімен белгіленген қабаты:

a. молекулярлы

b. сыртқы дәнді

c. пирамидалы

d. ішкі дәнді

e. ганглионарлы

31. Үлкен ми қыртысының Е әріпімен белгіленген қабаты:

a. полиморфты жасушалар қабаты

b. сыртқы дәнді

c. пирамидалы

d. ішкі дәнді

e. ганглионарлы

32. Жұлынның сұр затындағы шоғырлы жасушалардың аксондарының ерекшеліктері:

a. жұлынның ақ затына өтеді

b. алдыңғы түбіршекпен бірге жұлыннан шығады

c. жұлынның өз жағындағы сұр затында аяқталады

d. жұлынның қарама-қарсы жағындағы сұр затында аяқталады

e. артқы түбіршекпен бірге жұлынға кіреді


Дата добавления: 2015-01-13; просмотров: 46; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.031 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты