Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОпис технічних пристроїв, які містить об’єкт захисту
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  3. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  4. Вибір нафтогазоперспективних об’єктів до першочергового пошукового буріння за допомогою експертних систем
  5. Визначення, об’єкт та предмет соціології
  6. Вимоги до системи пожежного захисту
  7. Геоструктурні об’єкти
  8. Державний облік об’єктів та речовин, що негативно впливають на стан НПС.
  9. Діапазон комірок може задаватись не тільки як об’єкт Range, а й з використанням функцій робочого аркуша (об’єкта Worksheet) Rows та Columns. Наприклад: Rows(4); Columns(3).
  10. Економіка як об’єкт наукового дослідження. Економічна діяльність – предмет економічної науки

Устаткування для створення книг – це пристрої для обробки інформації, розробки книг, роздруку та зшивки. До нього входить:

ü комп’ютери № 4, 5, 6, 7, 8

ü ксерокси

ü сканери

ü лазерні принтери

ü зшивачі

ü нарізувачі

ü ламінатори

 

Персональний комп’ютер – це електронний пристрій, за допомогою якого здійснюється перетворення, відображення, зберігання, пересилання, шукання та нагромадження інформації, він здатний виконувати обчислення, опрацьовувати тексти, розпізнавати і формувати зображення, перетворювати та аналізувати сигнали, керувати різноманітними об’єктами і технологічними процесами тощо.

В даному випадку в видавництві буде використовуватися для:

ü корегування, зчитування;

ü вичитування рукописів;

ü перевірка фактичних даних;

ü оформлення вихідних даних та бібліографії ;

ü технічне редагування;

ü художнє оформлення та дизайн видання ;

ü комп’ютерний набір;

ü правка та вестекстів;

ü виготовлення оригінал-макетів;

ü обміну інформацією, за допомогою локальної мережі.

В ПК існує безліч функцій, тому їх всіх перечислити дуже важко і практично неможливо.

Локальна Ethernetмережа – мережа, що об’єднує комп’ютери у видавництві. Їй властиві порівняно короткі, швидкі і добре захищені лінії зв’язку. Локальна мережа надає доступ не тільки до файлів власного комп’ютера, а йдо незахищеної інформації на кожному комп’ютері, який під’єднаний до локальної мережі. Також з її допомогою здійснюється швидкий та ефективний обмін інформацією між працівниками видавництва. Головний комп’ютер в мережі називають сервером. За його допомогою здійснюється управління мережею чи її ділянкою. Сервер повинен мати достатньо велику оперативну пам’ять та місткий диск.

 

Мережа Інтернет – це глобальна інформаційна мережа. Інтернет включає в себе безліч функцій, основні з яких – це:

ü акумулювання інформаційних ресурсів в світовому масштабі і забезпечення до них швидкого та ефективного доступу;

ü пошук необхідної інформації;

ü пересилання повідомлень з одного комп’ютера на інший, або на мобільний телефон;

ü пересилання документів;ü спілкування з діловими партнерами та клієнтами;

 

Сканер – пристрій, призначений для введення в комп’ютер інформації з паперових носіїв (креслень, малюнків, фотографій, текстів тощо). Цей пристрій сприймає зображення, перетворює його по точках у послідовність кодів, що характеризують яскравість та колір точок, і передає їх до пам’яті комп’ютера. Введені в комп’ютер зображення можуть оброблятися за допомогою специфічних програм – графічних редакторів, зберігатися на дисках, виводитись на друк тощо.

Ксерокс – пристрій, призначений для копіювання інформації на папір. Ксерокс може функціонувати як окрема система або в безпосередньому підключенні до комп’ютера.

Лазерний принтер – один з видів принтерів, що дозволяє швидко виготовляти високоякісні відбитки тексту і графіки на звичайному папері. Подібно до фотокопіювальних апаратів лазерні принтери використовують у процесі ксерографічного друку, однак відмінність полягає у тому, що формування зображення відбувається шляхом безпосередньої експозиції (освітлення) лазерним променем фоточутливих елементів принтера.

Принцип дії лазерного принтера полягає у наступному: на алюмінієву трубку (фотобарабан), покриту світлочутливим шаром, наноситься негативний статичний заряд. Після цього промінь лазера проходить по фотобарабану, і у тому місці, де потрібно щось надрукувати, знімає частину заряду. Після чого на фотобарабаннаноситься тонер (це сухе чорнило, що складаються із суміші смол, полімерів, металевої стружки, вугільного пилу та іншої хімії), який також має негативний заряд, і тому прилипає до барабана у тих місцях, де пройшов лазер і зняв заряд. Далі барабан прокочується по паперу (що має позитивний заряд) і залишає на ній весь тонер, після чого папір потрапляє у піч, де під впливом високої температури тонер міцно припікається до паперу.Для друку кольорового зображення всі кольори на барабан наносяться по черзі, або друк відбувається у 4 проходи (для друку чорного, блакитного, пурпурного і жовтого кольорів). Подібний метод друку використовується в копіювальних апаратах і деяких факсах. Схожа система використовується і в світлодіодних принтерах, однак у них замість лазера використовується нерухомий рядок зі світлодіодами — LED-технологія друку (LightEmittingDiode).

Зшивач – прилад для зшивання видавничої продукції.

Нарізувач – прилад для нарізування видавничої продукції.

Ламінатор – ламінатори призначені для ламінування друкованої продукції та накатки самоклеючих матеріалів на пластик або пенокартон.

Провідниковий телефон – пристрій для передачі звуку на великі відстані за допомогою електричних сигналів, який функціонує на основі проведеної телефонної мережі при кабельному підключенні.

 

Кондиціонер – це пристрій, який забезпечує певну температуру в приміщенні, необхідну для нормального функціонування всіх елементів. Працює на основі електроживлення.Система пожежогасіння – призначена для швидкого та ефективного гасіння пожеж. Система пожежогасіння підключена до електричної мережі та водопостачання. Вона спрацьовує від наявності диму в приміщенні, після чого включається сирена та подача води.

Приймально-контрольний прилад – Приймально-контрольний прилад – спеціальний пристрій охоронної або охоронно-пожежної сигналізації, призначений для прийому повідомлень від охоронних чи пожежних датчиків, їх аналізу та передачі тривожного сигналу на централізований пульт охоронного нагляду для вжиття відповідних заходів. Приймально-контрольний прилад складається з таких основних компонентів: базового пристрою, який функціонує в автономному режимі; об’єктових пристроїв, які служать для зв’язку з пультом централізованого спостереження; приладів санкціонованого доступу. Приймально-контрольний прилад вважається головним елементом будь-якої сигналізації (охоронної, пожежної або охоронно-пожежної сигналізації).

Датчик розбиття скла – різновид датчика охоронної сигналізації, який реагує на звук розбиття скла, і встановлюються на стіні або стелі в приміщенні з вікнами. При цьому виділяють 2 види таких датчиків: одні реагують на звук розбитого скла, інші – на звук удару в момент розбиття скла. Датчик складається з мікрофону та електронної схеми, яка займається обробкою акустичного сигналу, що надходить з мікрофону. У випадку, якщо мікрофон уловлює звук розбитого скла, електронна схема надсилає тривожний сигнал охоронному пристрою. Новітні моделі датчиків розбиття скла аналізують спектр акустичних шумів у приміщенні під охороною: якщо спектр шуму містить складову, яка збігається зі спектром пошкодження скла, то датчик спрацьовує. Чутливість датчиків розбиття скла може регулюватись за допомогою спеціального імітатора розбиття скла.

Датчик руху – це пристрій, який визначає рух об'єкта в зоні виявлення. За типом використання датчики руху бувають охоронні (застосовуються в охоронної сигналізації та ще називаються інфрачервоні сповіщувачі) і побутові (застосовуються в побуті зазвичай для автоматичного включення освітлення).

Контролер- це пристрій за допомогою якого відбувається вхід в кімнату.

- Принцип входу :

- PIN - за кодом доступу

- PIN + Proximity - за кодом або безконтактної картка

- Proximity - за безконтактною карткою

Безконтактна карта дозволяє здійснювати операцію без проведення картки через термінал, достатньо піднести до сканера.

Загальний стан кімнати контролюється технічними засобами,що розміщені в кімнаті, сигнал з яких також передається на кпп.

 

3.6 Робочий графік працівників

Видавництво працює з понеділка по п’ятницю. Робочий день починається о 8.30, а закінчується о 18.00. З 12.00 до 13.00 всі працівники мають обідній перерив. Всі працівники можуть користуватись стоянкою на території лабораторії. Вхід та вихід за межі території фіксується охоронцем.

Керівник – має право вільно пересуватись по видавництву. Несе повну відповідальність за роботу видавництва. Основним завданням керівника є видача наказів та актів, що забезпечать функціонування видавництва та контроль за дотриманням встановлених правил.

Працівник служби безпеки – завданням його є створити систему захисту для інформаційного активу, а також перевіряти на справність всі її елементи.

Працівники кабінету розробки– мають право перебувати тільки в кабінеті розробки книг та кімнатах, як основне місце їхньої роботи та до яких мають право доступу. Можуть користуватися комп’ютерною мережею, але з певними обмеженнями та всю техніку необхідну для виконання поставленого завдання.

Працівники цеху друку та зшивки -мають право перебувати тільки в цеху друку та зшивки, як основне місце їхньої роботи та до яких мають право доступу та кімнатах з вільмим доступом. Можуть користуватися комп’ютерною мережею, але з певними обмеженнями та всю техніку необхідну для виконання поставленого завдання.

Системний адміністратор – має найбільші повноваження користуватися комп. мережею без жодних обмежень, працює в окремому кабінеті, що є серверною кімнатою.

Редактор – відповідає за вчасне та якісне виконання замовлення. Має доступ до усіх кімнат, що зв’язані з розробкою та виготовлення книг.

Секретарка – не має повноваження користуватись комп. мережею , має доступ до архіву, відповідає за його впорядкування.

Охоронець вільно пересувається по об’єкті захисту у випадку виявлення якоїсь небезпеки, про яку повинен спершу повідомити керівництво.

Прибиральниця – має обмежені права. Може знаходитись у окремих кімнатах лише у відведений час:

9.00 – кабінет директора;

9.30 – приймальна кімната;

10.00 – кабінет служби безпеки;

11.00– кабінет головного редактора;

11.30 – щитова;

12.00 -13.00 – обідня перерва;

13.00 - 14.00 – кабінет розробки книг;

14.00 – цех друку та зшивки;

15.00 – кабінет системного адміністратора;

16.00 – туалети;

17.00- технічна кімната;

17.00 - контрольний пункт.

 

Електрик – має повноваження знаходитись при необхідності у будь-якій кімнаті, попередньо отримавши дозвіл.

Сантехнік – має повноваження знаходитись при необхідності будь-якій кімнаті, попередньо отримавши дозвіл. Може знаходитись біля каналізації і колодця водопостачання, а також – в них, і робити певні зміни в їх конструкції.

3.7 Визначення об’єктів та цілей захисту


Дата добавления: 2015-01-15; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты