Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОпис об’єкту захисту
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. Вимоги до системи пожежного захисту
  3. Загальні заходи та засоби нормалізації мікро­клімату та теплозахисту
  4. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ, ОФОРМЛЕННЮ ТА ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  5. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
  6. Засоби захисту інформації
  7. Засоби індивідуального захисту
  8. Захист авторів і патентовласників здійснюється шляхом застосу­вання визначених у законі відповідних форм захисту.
  9. Заходи захисту насіння від хвороб, шкідників.
  10. Заходи та засоби захисту від вібрації

Видавництво «Золоте перо» займається підготовкою, розробленням дизайну та друком книг українських та іноземних авторів.

Об’єкт захисту містить територію, на якій є автостоянка, контрольний пункт. Приміщення складається з 11 кімнат – кабінет директора,приймальна кімната, кабінет служби безпеки, кабінет головного редактора, кабінет розробки книг, цех друку та зшивки,кабінет системного адміністратора, щитова, туалет, технічна кімната. Територія лабораторії обгороджена парканом, в якому є ворота для входу та в’їзду автомобілів на територію автостоянки.

Перекриття будівлі: балочне - дерев’яні балки: 20-30 см в висоту, 10-20 см в ширину і до 20 м в довжину. Відстань між балками – в межах 60-120 см. Між балками кріпиться звукоізоляція з мінеральної вати.

Зовнішні стіни: цегляні, товщиною 0,5м.

Внутрішні стіни: цегляні, 0,25 м.

Вікна: пластикові вікна з подвійними склопакетами.

Двері: подвійні, дерев’яні.

Рис.1 Загальний план видавництва

Діяльність видавництва контролюється :

- Закон України «Про видавничу справу»

- ДСТУ 3017-95 «ВИДАННЯ. ОСНОВНІ ВИДИ»

- ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформаційної, бібліотечної та видавничої справи»

Базується на законах України. Як відомо, право – це сукупність установлених чи санкціонованих державою загальнообов’язкових правил поведінки (норм), дотримання яких забезпечується методами державного впливу. Правовий елемент інформаційного захисту складають законодавчі засоби захисту інформації, які є множиною нормативно-правових актів (конвенції, закони, укази, постанови, нормативні документи тощо), що діють у певній державі і забезпечують юридичну підтримку для розв’язання задач захисту інформації.

Для створення правового захисту необхідно організувати юридично закріплені правові взаємовідносини між державою та підприємством, щодо правомірності використання інформаційної безпеки, між підприємством та персоналом щодо обов’язковості дотримання порядку захисту інформаційних ресурсів.

Для здійснення захисту на даному рівні керуватимемося такими законами і нормативно-правовими актами, як:

- Закон України «Про інформацію» вiд 02.10.1992 № 2657-XII

Закон регулює відносини щодо створення, збирання,
одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту
інформації.· Стаття 5. Право на інформацію ("Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб"). · Стаття 20. Доступ до інформації("Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом"). · Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію

("Порушення законодавства України про інформацію тягне за
собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або
кримінальну відповідальність згідно із законами України").

 

- Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» вiд 05.07.1994 № 80/94-ВР;

 

· Стаття 2.Об'єкти захисту в системі("Об'єктами захисту в системі є інформація, що обробляється в ній, та програмне забезпечення, яке призначене для обробки цієї інформації")· Стаття 9.Забезпечення захисту інформації в системі("Власник системи,в якій обробляється інформація, утворює службу захисту інформації або призначає осіб, на яких покладається забезпечення захисту інформації та контролю ним").

 - Стандарт України “Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення”

 

Цей стандарт установлює об’єкт, мету, основні організаційно-технічні положення забезпечення технічного захисту інформації (ТЗІ), неправомірний доступ до якої може завдати шкоди громадянам, організаціям (юридичним особам) та державі, а також категорії нормативних документів системи ТЗІ.

Вимоги стандарту обов’язкові для підприємств та установ усіх форм власності і підпорядкування, які володіють, користуються та розпоряджаються інформацією, що підлягає технічному захисту.

 

- НД ТЗІ 3.7-003-05 Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі;

 

Також дії працівників контролюються через підписання трудового договору, де зазначається, що працівник не має права розповсюджувати інформації, для якої встановлені певні рівні конфіденційності.

Функції видавництва:

ü забезпечення підготовки рукописів до друку:

ü оцінка, літературне редагування;

ü корегування, зчитування;

ü вичитування рукописів;

ü перевірка фактичних даних;

ü уніфікація термінології;

ü оформлення вихідних даних та бібліографії відповідно до чинних стандартів;

ü технічне редагування;

ü художнє оформлення та дизайн видання (із залученням професійних фахівців на договірних засадах);

ü комп’ютерний набір;

ü правка та верстка текстів;

ü виготовлення оригінал-макетів.


Дата добавления: 2015-01-15; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты