Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПЕРЕДМОВА. для виконання розділів дипломного проекту
Читайте также:
  1. ПЕРЕДМОВА
  2. Передмова
  3. Передмова
  4. ПЕРЕДМОВА
  5. ПЕРЕДМОВА
  6. ПЕРЕДМОВА
  7. ПЕРЕДМОВА
  8. Передмова
  9. ПЕРЕДМОВА
  10. ПЕРЕДМОВА

ЗАТВЕРДЖ‎УЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

________ Т.С. Капралюк

___ ________ 20____ р.

 

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

 

для виконання розділів дипломного проекту

«Організаційна і Економічна частина»

 

Спеціальності 5.05050311 “Хімічне

і нафтове машинобудування”

 

Викладач: Гнатишин А.В.

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

5.05050311 «Хімічне і нафтове машинобудування»

Голова циклової комісії

____________ Л.В. Мазур

 

20___


 

ПЕРЕДМОВА

 

Прискорення розвитку народного господарства на основі вступу вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку, перебудова та вдосконалення господарського механізму підвищують вимоги до економічний методів управління в промисловості і особливо на рівні основної ланки народного господарства - підприємства.

Однією головних функцій ефективного управління економічною діяльністю підприємства є планування його господарської діяльності, що є предметом вивчення відповідного курсу студентами економічних спеціальностей вищих учбових закладів.

Значення планування господарської діяльності визначається тим, що в його процесі визначаються напрямки, темпи і пропорції розвитку виробничої системи будь-якого рівня, основні показники її функціонування у визначеному періоді, а також збалансована забезпеченість управлінських рішень визначених завдань необхідними ресурсами. Цим самим планування виступає як вихідний регулюючий процес забезпечення ефективного розвитку народного господарства України і реалізації її економічної політики.

Формальне планування сприяє пошуку найбільш ефективних напрямків дій, обгрунтуванню і систематизації запланованих рішень, зменшенню ризиків прийняття неправильних управлінських рішень, по причинах помилкової або недостатньої інформації про можливості організації чи навколишнє ринкове середовище. Планування як таке, що служить для формування встановлених цілей і розробки шляхів їх реалізації, допомагає створити єдність загальної мети організації і тим самим с організуючою силою в діяльності підприємства.

Організаційно-економічна частина в дисципліні "Економіка, організація і планування виробництва " є важливим етапом вивчення дисципліни, покликана закріпити теоретичні знання з дисципліни, а також навчити застосувати їх у практичній роботі.
Організаційно-економічна частина базується на знаннях дисциплін «Технологія машинобудування та металообробки», «Конструкція розрахунку машин і апаратів», «Контроль якості зварних з’єднань», «Складально - зварювальні пристрої».


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты