Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозрахунок необхідної чисельності працівників за категоріями
Читайте также:
  1. Автоматизація комп‘ютерних проектів. Автоматизований розрахунок обміну валют
  2. Аналіз руху працівників на підприємстві
  3. Вибір та розрахунок кількості транспортного обладнання
  4. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті.
  5. Ефективність виробництва – це комплексне відображення кінцевих результатів використання робочої сили (працівників) і засобів виробництва за певний проміжок часу.
  6. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН
  7. Значення і завдання аналізу чисельності працівників на підприємстві
  8. Конструктивний розрахунок
  9. Медичний огляд працівників певних категорій
  10. Методи оцінювання вартості цінних паперів та розрахунок їх прибутковості

3.1 Чисельність виробничих робітників дільниці визначається зі співвідношення:

Л2 с.29

де Тшт – трудомісткість річного випуску виробів на відповідних робочих місцях, н/год.;

Фд – річний ефективний фонд часу праці одного робітника, год.;

Квн – коефіцієнт, який враховує перевиконання норм виробітку.

 

Розрахунок чисельності виробничих робітників дільниці зводимо в таблицю 3.

 

Середній розряд виробничих працівників дільниці визначаємо за формулою:

де Rт.і. – тарифний розряд і-тої групи працівників;

Рсп.і – чисельність працівників, які мають і-тий розряд, чол.;

Σ Рсп.і – загальна чисельність працівників, по групі яких визначається середній розряд, чол.

Таблиця 3

Відомість чисельності виробничих робітників за фахом і розрядом

Фах (спеціальність) Трудомісткість річного випуску виробів на відповідному робочому місці Річний ефективний фонд часу праці робітника, год. Коефіцієнт перевиконання норм виробітку Розрахункова чисельність робітників, чол. Прийнята чисельність робітників, чол. В тому числі по розрядах Середній розряд робітника
І ІІ ІІІ IV V
 
Вальцюваль-ники 1.13 2.4         2.3
Електрозварю-вальники на автоматичних та напів Автоматичних машинах 1.13         2.5
Слюсарі метало- конструкцій 1.13 48.8       2.69
Слюсарі механо-складальних робіт 1.13 28.4         3.5
Випробувачі на герметичність 1.13 2.27         3.3
Разом: 69188.3 - 1.13 148.87       2.85

 

3.2 Чисельність допоміжних робітників дільниці визначаємо, виходячи із норм обслуговування. При визначенні чисельності допоміжних робітників використовуємо норматив: 25 - 30% від чисельності основних виробничих робітників. Використовуємо нормативи обслуговування допоміжними робітниками робочих місць.Розрахунок чисельності допоміжних працюючих дільниці зводимо в таблицю 4.

 

Таблиця 4

Відомість чисельності допоміжних робітників за фахом і розрядом

Фах (спеціальність) Прийняті одиниці виміру для обслуговування Розрахункова чисельність робітників, чол. Прийнята чисельність робітників, чол. Чисельність допоміжних робітників по розрядах Середній розряд робітника  
І ІІ ІІІ IV V  
 
Наладчики зварювального обладнання Кількість одиниць зварюва-льного обладнан. 3-4         4.5  
Слюсарі-ремонтники (по міжремонтному обслуговуванню обладнання) Кількість одиниць ремонтної складності 3-4         4.3  
Слюсарі-електрики (по міжремонтному обслуговуванню обладнання) Кількість одиниць ремонтної складності 2-3         4.6  
Машиністи крана Кількість кранів          
Стропальники Кількість кранів            
Контролери металоконструкцій Кількість слюсарів складальників металоконструкцій            
Контролери зварювальних робіт Чисельність зварювальників 1-2            
Контролери матеріалів виробів Чисельність слюсарів механоскладальних робіт            
Розподільники робіт Чисельність виробничих робітників          
Підсобні робітники Маса відходів на 100м2 в зміну 1-2 1-2          
Транспортувальники Об’єм перевезень за зміну,т        
Разом:     3 1 3.17  
                           

 
3.3 Чисельність керівників і спеціалістів відділка визначаємо виходячи з чисельності виробничих робітників на основі існуючих нормативів. Загальна чисельність керівників та спеціалістів становить: 5 - 6% від чисельності виробничих робітників. Як правило призначаємо двох майстрів виробничих дільниць (в кожну зміну при двохзмінному режимі роботи). Можна взяти одного старшого майстра на 2 - 3 виробничих майстрів. Рекомендовані керівники та спеціалісти:· інженер - технолог;

· інженер по нормуванню праці;

· технік по плануванню;

Додатково можна прийняти інших спеціалістів та керівників, якщо цього вимагає виробнича ситуація.

Розрахунок чисельності керівників і спеціалістів зводимо в таблицю 5.

Росн=153 Росн=153*0.05=7.65 Приймаемо: Росн=8

Таблиця 5

Звітна відомість чисельності керівників і спеціалістів дільниці

Найменування посади Чисельність, чол.
Керівники  
Старший майстер виробничої дільниці
Майстер виробничої дільниці
Контрольний майстер виробничої дільниці  
Спеціалісти  
Інженер-технолог
Інженер по нормуванню праці
Технік по плануванню
   
Всього:

 

3.4 Звітна відомість чисельності працюючих

Таблиця 6

Звітна відомість чисельності працюючих

Категорія працівників Прийнята чисельність В % до чисельності виробничих робітників В % до чисельності працівників дільниці Чисельність працівників по змінах
І ІІ
Виробничі робітники 186 *100=82.2  
Керівники та спеціалісти _6_ 153 *100=3.9 186 *100=3.2
Допоміжні робітники _27 153 *100=17.6 186 *100=14.6    
Працівники х

 

 

 

 


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 42; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты