Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМолекулярно-кінетична теорія газів
Читайте также:
  1. Властивості реальних газів, рідин і твердих тіл
  2. Герцбергова теорія мотивації
  3. Діалектика як теорія розвитку у філософії Гегеля
  4. Економічна теорія як наука. Об’єкт і предмет економічної теорії. Місце економічної теорії в системі медичних наук.
  5. Економічна теорія.
  6. Загальна теорія народжуваності
  7. Загальна теорія смертності. Типи смертності
  8. Інституціональна економічна теорія Д. Норта
  9. Квантова теорія електропровідності металів
  10. Конфліктологія та теорія переговорів

 

4A1 При яких значеннях тиску і температури для визначення стану реального газу можна використовувати модель ідеального газу?

А) при низьких тисках і високих температурах;

 

4A2 Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії

Г) p= 1/3m02кв;

 

4A3 З якого із нижче наведених рівнянь випливає, що абсолютна температура є мірою середньої кінетичної енергії теплового хаотичного руху молекул ідеального газу?

В) = kT;

 

4A4 Який зв’язок між термодинамічною температурою Т і температурою t вираженою в градусах Цельсія?

Г) Т= t+273;

 

4A5

В основу моделі ідеального газу покладені наступні припущення:

Б) молекули газу не мають власного об’єму, між ними не існують сили взаємодії на відстані, зіткнення їх між собою і з стінкою посудини абсолютно пружні;

 

4A6 Одиниця вимірювання кількості речовини

Г) моль;

 

4A7 Одиниця вимірювання молярної маси

А) кг/моль;

 

4A8 Одиниця вимірювання концентрації

В) м-3;

 

4A9 Кількість молекул N, яка міститься в масі m речовини з молекулярною масою µ дорівнює

А) N=mNA/µ;

 

4A10 Залежність тиску ідеального газу р від його температури Т і концентрації молекул n дається рівнянням

Г) p=nkT;

 

4A11 Рівняння Клапейрона-Менделєєва для довільної маси ідеального газу

В) pV=(m/µ)RT;

 

4A12 Як називається процес, що відбувається з певною масою ідеального газу (m=const) при сталій температурі (T=const)?

В) ізотермічний;

 

4A13 Як називається процес, який відбувається з певною масою ідеального газу (m=const) при сталому тиску (р=const)?

Б) ізобарний;

 

4A14 Як називається процес, який відбувається з певною масою ідеального газу (m=const) при сталому об’ємі (V=const)?

А) ізохорний;

 

4A15 Які кількісні залежності між параметрами m,p,V,T ідеального газу над яким здійснюється процес, що описується законом Бойля–Маріотта (Т=const)?

Г) m=const; pV=const;

 

4A16 Які кількісні залежності між параметрами m,p,V,T ідеального газу над яким здійснюється процес, що описується законом Гей-Люссака (p=const)?

А) m=const; V/T=const;

 

4A17 Які кількісні залежності між параметрами m,p,V і T ідеального газу над яким здійснюється процес, що описується законом Шарля (V=const)?Д) m=const; =const.

 

4A18 Число Авогадро N =6,022 10 моль вказує на:

А) кількість молекул (атомів, йонів), які містяться в молі будь-якої речовини за будь-яких умов;

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 49; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты