Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадачі першого рівня складності. 2B1 Радіус-вектор центра мас тіла або системи тіл:
Читайте также:
  1. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  2. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  3. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  4. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  5. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  6. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
  7. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування
  8. Диференціальне рівняння вільних затухаючих коливань і його розв’язування
  9. Диференціальне рівняння вільних згасаючих коливань і його розв’язування
  10. Диференційна рента першого та другого виду

 

2B1 Радіус-вектор центра мас тіла або системи тіл:

Г) ;

 

2B2 Автомобіль масою 2 т рушає з місця з прискоренням 5 м/с2. Яку силу розвиває мотор?

Д) 10 кН.

 

2B3 Визначити імпульс тіла масою 3 кг, якщо швидкість його руху 5 м/с.

А) 15 кг×м/с;

 

2B4 Яка сила інерції виникає при русі тіла вздовж радіуса в системі, яка обертається?

Д) сила Коріоліса.

 

2B5 Тіло масою m=2 кг рухається за законом , де х — в метрах, а t — в секундах. Визначити імпульс тіла (в кг×м/с) через 2 секунди після початку руху.

Д) 112.

 

2B6 Тіло масою 5 кг рухається з прискоренням 2 м/с2. Яка сила (в ньютонах) діє на тіло?

В) 10;

 

2B7 Які сили інерції є в природі?

А) ; ; ;

 

2B8 Чим відрізняються сили інерції від звичайних сил?

В) сили інерції діють в прискорених системах і направлені в протилежний бік до прискорення системи. Це фіктивні сили;

 

2B9 Чи можна користуватися другим законом Ньютона в неінерціальних системах?

Б) можна користуватись, додаючи до реальних сил фіктивні сили, викликані прискоренням системи;

 

2B10 Який напрям має сила Коріоліса?

Г) за правилом векторного добутку кутової швидкості системи і швидкості руху тіла;

 

2B11 За якою формулою обчислюється сила інерції Коріоліса?

Д) .

 

2B12 Яка сила тяжіння тіла масою 2 кг на поверхні Землі? Прискорення вільного падіння g=10 м/с2.

А) 20 Н;

 

2B13 Формула для обчислення першої космічної швидкості:

Г) ;

 

2B14 Формула для обчислення другої космічної швидкості:

Б) ;

 

2B15 В чому полягає відмінність інерціальної і тяжіючої маси?

Г) інерціальна маса характеризує інертність тіла, а тяжіюча — силу взаємодії в законі всесвітнього тяжіння;

 

2B16 Що означає перша космічна швидкість?

Г) швидкість, при якій тіло стає супутником Землі;

 

2B17 Що означає друга космічна швидкість?

А) швидкість виведення супутника на навколосонячну орбіту;

 

2B18 Визначити момент інерції матеріальної точки, масою m=0,3кг відносно осі, яка віддалена від точки на r=20см.

А) 1,2∙10-2 кг∙м2

 

2B19 На якій відстані від осі знаходиться матеріальна точка , момент інерції якої 0,1 кг∙м2, а маса 0,4 кг.Б) 0,5м

 

2B20 Маховик обертається під дією моменту сили 0,08 Н×м з кутовим прискоренням 0,1 рад/с2. Який момент інерції маховика?

Д) 0,8 кг×м2 .

 

2B21 Кутова швидкість махового колеса змінюється за законом w=A+Bt. В=0,2 рад/с2. Момент інерції махового колеса I=0,8 кг×м2. Знайти момент сили, що діє на махове колесо.

Б) 0,16 Н×м;

 

2B22 Момент інерції диска відносно осі, яка перпендикулярна до площини диска і проходить через центр мас рівний 0,5 кг×м2. Знайти момент інерції диска відносно осі, яка проходить через край диска, паралельно даній. Маса диска 4 кг, радіус – 0,5 м.

А) 1,5 кг×м2 ;

 

2B23 Момент імпульсу твердого тіла, що обертається відносно якоїсь осі з кутовою швидкістю w=8рад/с дорівнює 2,4кг×м2/с. Який момент інерції цього тіла?

В) 0,3кг×м2

 

2B24 Момент інерції тіла, яке обертається з кутовою швидкістю w=4рад/с рівний 1,2кг×м2. Знайти момент імпульсу тіла.

Г) 4,8

2B25 Знайти кутову швидкість маховика, момент імпульсу якого рівний 2,4 , а момент інерції 0,4кг×м2.Д) 6 рад/с.

 

2B26 На який кут повернеться тіло якщо під дією моменту сили 3 Н×м була виконана робота 6 Дж?

Б) 2 рад;

 

2B27 Знайти середнє значення моменту сили під дією якого момент імпульсу гіроскопа зріс на 1,5 кг·м2/с за 30 с.

В) 0,05 Н·м;

 

2B28 Знайти зміну моменту імпульсу тіла DL, на яке діяв момент сили 8 Н м протягом 0,2 с.

А) 1,6 кг·м2/с;

 

2B29 Під дією моменту сили в 10 Н·м махове колесо зробило повний оберт. Яка при цьому виконалася робота?

А) 62,8 Дж;

 

2B30 Який момент сили діє на тіло при повороті якого на кут π була виконана робота 9,42 Дж ?

Б) 3 Н·м;

 

2B31 Знайти кінетичну енергію махового колеса, момент інерції якого 0,2 кг·м2, а кутова швидкість 4 рад/с.

В) 1,6 Дж;

 

2B32 Кінетична енергія махового колеса 8 Дж, а момент інерції 1 кг·м2. Яка кутова швидкість обертання?

Г) 4 рад/с;

 

2B33 Кінетична енергія махового колеса 1,2 Дж, а кутова швидкість 2 рад/с. Знайти момент інерції.

Д) 0,6 кг·м2.

 

2B34 Момент інерції диска масою 5 кг відносно осі що проходить через центр мас перпендикулярно до

площини диска рівний 0,4 кг×м2. Знайти радіус диска.

Б) 0,4 м;

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 31; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты