Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДинаміка поступального руху
Читайте также:
  1. Динаміка автомобільного колеса
  2. Динаміка економічного розвитку та його чинники
  3. Динаміка капі галізації акцій
  4. Динаміка коливального руху
  5. Динаміка обертального руху
  6. Динаміка обертового руху
  7. Динаміка поступального руху
  8. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГРУП РОЗРОБЛЮВАЧІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ, ШТОРМ, НОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ.
  9. Динаміка руху автомобіля

 

2A1 Яка система відліку називається інерціальною?

В) система, яка знаходиться в спокої або рухається рівномірно;

 

2A2 Характеристика сили:

Б) сила характеризується напрямком і величиною;

 

2A3 Що таке сила?

В) міра дії одного тіла на друге;

 

2A4 В чому найбільше проявляється дія сили?

Д) в зміні руху тіла і деформації тіла .

 

2A5 Додавання сил і мас:

А) сили додаються векторна, а маси — адитивно;

 

2A6 Що таке імпульс? (формула)

В) ;

 

2A7 Другий закон Ньютона для тіла змінної маси (формула):

Б) ;

 

2A8 Третій закон Ньютона (формула):

В) ;

 

2A9 Яка система називається замкнутою?

Г) якщо векторна сума сил, що діють на систему дорівнює нулю;

 

2A10 Закон збереження імпульсу для двох тіл (формула):

А) ;

 

2A11 В якій системі виконується закон збереження імпульсу?

Б) в замкненій;

 

2A12 Як рухається центр мас системи?

Б) як матеріальна точка з тою ж масою;

 

2A13 Сила тертя ковзання (в загальному випадку):

Г) ;

 

2A14 Величина сили пружності, формула:

А) ;

 

2A15 Сила тяжіння. Формула.

Г) ;

 

2A16 Яка сила інерції виникає при русі тіла по колу?

Г) відцентрова сила;

 

2A17 Яка сила інерції виникає при поступальному прискореному русі системи?

Б) ;

 

2A18 Яка система відліку називається неінерціальною?

Г) система, яка рухається з прискоренням;

 

2A19 Як напрямлена відцентрова сила?

Г) вздовж радіуса від центра;

 

2A20 Робота при переміщення тіла визначається за формулою:

Б) F×S×cosj;

 

2A21 Кінетична енергія:

Б) енергія рухомого тіла;

2A22 Потенціальна енергія:

А) залежить від розташування взаємодіючих тіл;

 

2A23 Зв’язок між роботою і кінетичною енергією:

А) ;

 

2A24 Зв’язок між роботою і потенціальною енергією:

Б) ;

 

2A25 В яких одиницях вимірюється робота:

А) Джоуль;

 

2A26 В яких одиницях вимірюється потужність:

Б) Ват;

 

2A27 Якою формулою визначається робота змінної сили:

В) ;

 

 

2A28 Якою формулою визначається робота постійної сили, якщо напрям переміщення співпадає з напрямом дії сили:А) А=F·S;

 

2A29 Потужність - це:

Б) робота, виконана за одиницю часу;

 

2A30 За якою формулою обчислюється потужність:

Г) ;

 

2A31 Закон збереження механічної енергії справедливий в системі:

Б) в системах тіл, на які діють лише консервативні сили;

 

2A32 Що називається імпульсом тіла?

В) добуток маси на швидкість руху тіла;

 

2A33 Імпульс тіла визначається за формулою:

Б) ;

 

2A34 В яких одиницях вимірюється імпульс:

В) кг×м/с;

 

2A35 В якій системі справедливий закон збереження імпульсу?

А) В ізольованій системі;

 

2A36 Закон збереження імпульсу для двох тіл:

Г) ;

 

2A37 Причина виникнення реактивної сили:

В) виконання закону збереження імпульсу системи;

 

2A38 Пружний удар –

Б) виконується закон збереження механічної енергії;

 

2A39 При пружному ударі виконується закон:

Г) закон збереження імпульсу і закон збереження механічної енергії;

 

2A40 Непружний удар –

А) удар, при якому не справедливий закон збереження енергії;

 

2A41 Закон збереження імпульсу при абсолютно непружному ударі:Б) ;

 

2A42 Закон збереження імпульсу при пружному ударі:

А) ;

 

2A43 Закон збереження енергії при пружному ударі:

В) ;

 

2A44 Закон збереження повної енергії при абсолютно непружному ударі:

Г) ;

 

2A45 Що називається вагою тіла?

Г) сила, що діє на опору або на підвіс;

 

2A46 Що таке невагомість?

Д) коли тіло не діє на опору або на підвіс.

 

2A47 Закон всесвітнього тяжіння (формула):

Д) .

 

2A48 Означення напруженості поля тяжіння:

Б) сила тяжіння, що діє на кожну одиницю маси тіла;

 

2A49 Що називається потенціалом гравітаційного поля?

Д) відношення енергії гравітаційного поля в даній точці до маси тіла.

 

2A50 Зв’язок між напруженістю і потенціалом:

Г) ;

 

2A51 За яким законом обчислюється енергія гравітаційної взаємодії?

А) ;

 

2A52 За якою формулою обчислюється робота в гравітаційному полі?

Б) ;

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 44; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты