Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадачі першого рівня складності. 1B1 Рух бурильної колони бурової установки задано рівнянням

Читайте также:
  1. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  2. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  3. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  4. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  5. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  6. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
  7. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування
  8. Диференціальне рівняння вільних затухаючих коливань і його розв’язування
  9. Диференціальне рівняння вільних згасаючих коливань і його розв’язування
  10. Диференційна рента першого та другого виду

 

1B1 Рух бурильної колони бурової установки задано рівнянням . Визначити швидкість руху колони через дві секунди від початку руху.

А) 1,2 м/с;

 

1B2 Рух бурильної колони бурової установки задано рівнянням . Визначити час, на протязі якого колона буде піднята на висоту 38 м.

В) 30 с;

 

1B3 Рух бурильної колони задано рівнянням . Визначити швидкість колони через 5 секунд після початку підйому.

В) 108 м/с;

 

1B4 Рух бурильної колони задано рівнянням . Визначити прискорення колони через 5 секунд після початку підйому.

Б) 21,6 м/с2;

 

1B6 Рівняння руху матеріальної точки вздовж вісі Х має вигляд: , де А=2 м, В=1 м/с, С=-0,5 м/с3. Визначити координату Х в момент часу t=2 с.

В) 1 м;

 

1B7 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують прямолінійний нерівномірний рух?

Д) an=0, at — змінна.

 

1B8 Рівняння руху матеріальної точки вздовж вісі Х має вигляд: , де А=2 м, В=1 м/с, С=-0,5 м/с3. Визначити прискорення точки через 4 секунди після початку руху.

Д) -12 м/с2

 

1B9 Рівняння руху матеріальної точки вздовж вісі Х має вигляд . Визначити швидкість точки через 4 секунди після початку руху.

Б) -23 м/с;

 

1B10 Рух точки задано рівнянням . Визначити прискорення точки в момент часу t=4 с.

Д) 28 м/с2.

 

1B11 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують рівномірний прямолінійний рух?

В) an=0, at=0;

 

1B12 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують будь-який прямолінійний рівнозмінний рух?

Б) an=0, at=const;

 

1B13 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують обертовий рівномірний рух?

В) an=const, at=0;

 

1B14 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують обертовий прискорений рух?

Б) an= зростає, at= зростає;

 

1B15 Які величини нормального і тангенціального прискорення і радіуса кривизни R характеризують довільний прямолінійний рух?

Д) an= const, at = змінна, R= змінна.

 

1B16 Який графік вірно відображає напрям тангенціального і нормального прискорення для тіла, кинутого під кутом до горизонту?    В)
      ------------------------------- Земля
     
     

 

1B17 Рівняння обертання твердого тіла . Визначити кутову швидкість через 10 секунд після почату руху. Швидкість дати в .

В) 61;

 

1B18 Матеріальна точка почала рухатись по колу із сталим тангенціальним прискоренням . Визначити кутове прискорення. Радіус кола R = 5 см. Відповідь дати в .

Д) 12.

 

1B19 Матеріальна точка рухається по колу згідно рівняння . Визначити кутове прискорення через 2с після початку руху. (кут – радіанах, час – в секундах).

А) 24;

 

1B20 Точка на ободі диска рухається згідно рівняння . Визначити тангенціальне прискорення через 5 секунд після початку руху. Радіус диска 10 см.

Б) 0,6;

 

1B21 Диск, обертаючись навколо осі робить 180 об/хв. Визначити кутову швидкість в рад/с.

Д) 6p.

 

1B22 Кутова швидкість приводного шківа 65 рад/с. Визначити лінійну швидкість шківа, якщо радіус шківа R = 10 см.

Б) 6,5 м/с;

 

1B23 Літак, що летить на схід з швидкістю u1 = 400 м/с зноситься північним вітром на 20 км.Швидкість вітру u2 = 20 м/с. Яку відстань подолав літак у східному напрямі?

А) 400 км;

 

1B24 Човен рухається перпендикулярно до берега з швидкістю u = 3 м/с. Течія відносить його на 300 м вниз по річці. Ширина ріки 0,5 км. Визначити швидкість течії.

В) 1,8 м/с;

 

1B25 З башти висотою 20 м горизонтально кинули камінь з швидкістю 8 м/с. Визначити швидкість в момент удару об землю (g = 10 м/с2).

В) 21,5 м/с;

 

1B26 Літак рухається із заходу на схід із швидкістю u1 = 500 м/с. Дме північний вітер з швидкістю u2 = 100 м/с.

З якою швидкістю літак буде рухатись відносно землі?

Б) 510 м/с;

 

1B27 З башти висотою 20 м кинули горизонтально камінь з швидкістю 1 м/с. Скільки часу камінь буде в русі?

В) 2 с;

 

1B28 Тіло, кинуте горизонтально, впало на землю через 0,5 с на відстані 8 м від місця кидання. Яка горизонтальна швидкість?

Г) 16 м/с;

 

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 53; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ | Задачі другого рівня складності. 1C1 Матеріальна точка рухається вздовж вісі Х:
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты