Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВластивості реальних газів, рідин і твердих тіл
Читайте также:
  1. Види й властивості інформації
  2. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  3. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
  4. Витрати робочої рідини
  5. Відношення еквівалентності та порядку, їх властивості. Впорядковані множини. Зв'язок відношення еквівалентності з розбиттям множини на класи, що попарно не перетинаються.
  6. Властивості відносин.
  7. Властивості збіжних послідовностей
  8. Властивості множини невід’ємних раціональних чисел.
  9. Гетерополiсахариди (приклади, властивості).

5A42 Які існують сили міжмолекулярної взаємодії в реальних газах?

В) притягання і відштовхування;

 

5A43 Рівняння Ван-дер-Ваальса для довільної маси має вигляд

А) ( )( )= RT;

 

5A44 Власний об’єм реального газу враховує поправка в рівнянні Ван-дер-Ваальса

А) в;

 

5A45 Притягнення між молекулами в рівнянні Ван-дер-Ваальса враховує поправку

Б) a;

 

5A46 Ізотерма Ван-дер-Ваальса при Т<Ткр має вигляд

 

А)

P

V

5A47 Коефіцієнт поверхневого натягу визначається за формулою

А);

 

5A48 Коефіцієнт поверхневого натягу можна визначити за формулою

Б) ;

 

5A49 Одиниця вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу

В) ;

 

5A50 Одиниця вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу

Г) ;

 

5A51 Тиск під викривленою поверхнею рідини можна визначити за формулою Лапласа

А) ;

 

5A52 Висота підняття рідини в капілярній трубці

Б) ;

 

5A53 Поверхнево-активні речовини – церечовини, які

Б) зменшують поверхневий натяг;

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты