Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задачі першого рівня складності
 

5B1 На скільки зросла внутрішня енергія одного моля неону (Ne) при нагріванні його на 10 К? R=8,31 Дж/(моль·К).

Б) 124,6 Дж;

 

5B2 На скільки зросла внутрішня енергія одного моля кисню (О2) при нагріванні його на 10 К? R=8,31 Дж/(моль·К).

В) 208 Дж;

 

5B3 На скільки зросла внутрішня енергія одного моля вуглекислого газу (СО2) при нагріванні його на 10 К?

R=8,31 Дж/(моль·К).

Г) 249,3 Дж;

 

5B4 При ізобарному нагріванні один моль аргону виконав роботу 100 Дж. Як при цьому змінилась його внутрішня енергія?

Б) зросла на 150 Дж;

 

5B5 При ізобарному нагріванні один моль гелію виконав роботу 100Дж. Як при цьому змінилась його внутрішня енергія?

Г) зросла на 250 Дж;

 

5B6 При ізобарному нагріванні один моль метану (і=6) виконав роботу 100 Дж. Як при цьому змінилась його внутрішня енергія?

Д) зросла на 300 Дж.

 

5B7 При ізобарному нагріванні газу було надано1000Дж теплоти. Газ, розширюючись, виконав роботу 400Дж. Визначити зміну внутрішньої енергії газу.

Г) зросла на 600 Дж;

 

5B8 Яка питома теплоємність ср вуглекислого газу (СО2)? μ=44·10-3 кг/моль.

Г) 755,5 Дж/(кг·К);

 

5B9 Яка питома теплоємність сV вуглекислого газу (СО2)? μ=44·10-3 кг/моль

Б) 566,6 Дж/(кг·К);

 

5B10 На скільки питома теплоємність ср більша за питому теплоємність сV для вуглекислого газу (СО2)?

μ=44·10-3 кг/моль.

В) 188,9 Дж/(кг·К);

 

5B11 200 г азоту нагріваються при сталому тиску від 20°С до 100°С. Яка кількість теплоти поглинається при цьому? μ=0,028 кг/моль; R=8,31 Дж/(моль·К).

 

Б) 16 620 Дж;

 

5B12 2 л азоту перебувають під тиском 0,1 МПа. Яку кількість теплоти треба передати азоту, щоб при його об’єм збільшився удвічі

Б) 700Дж;

 

5B13 6,5 г водню, який знаходиться при температурі 27°С, розширюються удвічі при за рахунок притоку тепла ззовні. Знайти роботу розширення газу (R=8,31 Дж/(моль·К); μ=0,002 кг/моль).

А) 8,1 кДж;

 

5B14 10,5 г азоту ізотермічно розширюються при температурі –23°С, причому його тиск змінюється від 250 кПа до 100 кПа. Знайти роботу, яку здійснює азот при розширенні (μ=0,028 кг/моль; R=8,31 Дж/(моль·К); ln2,5=0,916).

Б) 713,8 Дж;

 

5B15 200 г азоту нагріваються при сталому тиску від 20°С до 100°С. Яка величина виконаної ним роботи?

R=8,31 Дж/(моль·К).

Д) 4,7 кДж.

 

5B16 У закритій посудині об’ємом 10 л перебуває повітря під тиском 0,1 МПа. Яку роботу виконує газ при підвищенні тиску в посудині у 5 разів?

Г) 0 кДж;

 

5B17 В закритій посудині знаходиться 20 г азоту і 32 г кисню. Знайти роботу суміші газів при охолодженні її на 28 К.

Г) 0 кДж;

 

5B18 Знайти енергію обертового руху молекул 1 кг азоту ( молярна маса 28×10-3 кг/моль ) температурою 7°С.

В) 83 кДж;

 

5B19 Питома теплоємність деякого двоатомного газу 14,7 кДж/(кг∙К). Знайти молярну масу цього газу.

Б) 0,002 кг/моль;

 

5B20 Яку кількість теплоти необхідно надати 12 г кисню, щоб нагріти його на 50°С за умови, що тиск залишається постійним?

А) 545 Дж;

 

5B21 Ідеальна теплова машина, яка працює за циклом Карно, здійснює за один цикл роботу 2,94 кДж і віддає за один цикл холодильнику 13,4 кДж теплоти. Знайти коефіцієнт корисної дії такої машини.

А) 18%;

 

5B22 Знайти зміну ентропії при плавленні 10 кг льоду (λ=330 кДж/кг)

А) 12,1 кДж/К;

 

5B23 Для одноатомного ідеального газу показник адіабати дорівнює

Б) γ=5/3;

 

5B24 Для двоатомного ідеального газу показник адіабати дорівнює

Д) γ=7/5.

 

5B25 Для багатоатомного ідеального газу показник адіабати дорівнює

Г) γ=8/6;

 

5B26 Знайти зміну ентропії при випаровуванні 10 кг води, взятої при температурі кипіння (r=2,3 МДж/кг)

В) 61,6 кДж/К;

 

 

5B27 Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура охолоджувача дорівнює 290 К. У скільки разів збільшиться ККД циклу, якщо температура нагрівника підвищили від 400К до 600К ?

Б) 1,88;

 

5B28 На яку висоту підніметься вода в капілярі, радіус якого 0,2 мм? Коефіцієнт поверхневого натягу води

73 . Густина води 1000 ; (Відповідь дати в мм). Змочування повне.

В) 73 мм;

 

5B29 Висота підняття води в капілярі 0,73 см. Визначити радіус капіляра. Коефіцієнт поверхневого натягу води

73 . Густина води 1000 ( ). Змочування повне.

А) 2 мм;

 

5B30 У капілярній трубці, радіус якої 0,5 мм рідина піднялась на 7 мм. Визначити густину цієї рідини, якщо її коефіцієнт поверхневого натягу 0,021 ( ). Змочування повне.

В) 1200 ;

 

5B31 З піпетки, радіус вихідного отвору якої 0,5 мм, відривається крапля води масою 21 мг. Визначити за цими даними коефіцієнт поверхневого натягу води ( ).

Г) 0,067 ;

 

5B32 Визначити силу пружності пружини, якщо k=400 H/м, ∆х=25 см.

В) 100 Н;

 

5B33 Обчислити коефіцієнт жорсткості пружини, якщо при дії сили 400 Н вона розтяглась на 10 см :

Б) 4000 Н/м;

 

5B34 На скільки (м) розтягнеться пружина, якщо при дії сили 400 Н, k=1000Н/м :

А) 0,4 м;

 

5B35 Обчислити роботу сили пружності пружин із коефіцієнтом жорсткості k = 400 Н/м, якщо при дії сили вона розтяглась на ∆х=15 см

Г) 4,5 Дж;

 

5B36 На скільки розтягнеться пружина, жорсткістю k=400Н/м, якщо була виконана робота сили пружності 4,5 Дж.

Б) 0,15 м;

 

5B37 Яку кількість теплоти необхідно надати 3 кг води при нагріванні від 10°С до 80°С. Питома теплоємність води .

А) 882 кДж;

 

5B38 На скільки градусів підвищиться температура 5 кг заліза при наданні йому 100 кДж теплоти? Питома теплоємність заліза 500 .

Б) 40 К;

 

5B39 Для плавлення 10 кг заліза при температурі плавлення затрачено Q=1300 кДж теплоти. Обчислити за цими даними питому теплоту плавлення заліза.

В) 130 кДж/кг;

 

5B40 Яку масу води можна нагріти на при наданні 1260 кДж теплоти. Питома теплоємність води .

Д) 7,5 кг.

 

5B41 Яка кількість теплоти необхідна для переходу в пару при температурі кипіння 3 кг води? Питома теплота пароутворення води 2,3 .

В) 6,9 МДж;

 

5B42 Яка кількість теплоти виділяється при згоранні 12 кг кам’яного вугілля. Питома теплота згорання кам’яного вугілля .

А) 360 МДж;

 

5B43 Скільки (в кг) необхідно взяти кам’яного вугілля, щоб одержати 360 МДж теплоти. Питома теплота згорання кам’яного вугілля .

В) 12 кг;

 

5B44 Скільки (в кг) води перейде в пару взятої при температурі кипіння при наданні 6,9 МДж теплоти воді. Питома теплота пароутворення води .

В) 3 кг;

 

5B45 Яку кількість теплоти необхідно надати 4 кг свинцю, щоб розплавити. Свинець взято при температурі плавлення. Питома теплота плавлення свинцю .

А) 100 кДж;

 

5B46 Яку масу свинцю (в кг) можна розплавити надавши 100 кДж теплоти. Свинець взято при температурі плавлення. Питома теплота плавлення свинцю .

Б) 4 кг;

 

5B47 Перехід речовини в агрегатний стан з більш високою температурою супроводжується

Г) підведенням певної кількості теплоти (енергії);

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 246; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты