:Что означают следующие слова? Malnova; maljuna; nejuna; nemaljuna; metalisto; realisto; motoristo; portretisto; aŭtomobilisto; medicinisto; radiisto; laboristino; partia; momenta; dua;
Malnova; maljuna; nejuna; nemaljuna; metalisto; realisto; motoristo; portretisto; aŭtomobilisto; medicinisto; radiisto; laboristino; partia; momenta; dua; hodiaŭa; jesa; longo; grando; afiŝi; sporti; lernojaro; filmaktoro; metaloĥemio; aŭtomotoro; motorvagono; sistemotekniko; triprograma; triprocenta; novmoda; muzik-pedagogia instituto; unuaklasa; scivola; scipovi.

3.2. Переведите сочетания:

diri al la kapitano; de tago al tago; miliono da faktoj; dum koncerto; dum laboro; mi ne vidis vin dum longa tempo; dum kunsido; inter ili; por knabinoj; programo por tago; romano en la franca lingvo; lerni en vespera kurso; labori kun plezuro; domo kun kvin etaĝoj; vidi sur la plano; heroo de nia tempo.

3.3. Переведите фразы:

Esperanto estas la lingvo por ni. Por bonaj aktoroj ne estas malbonaj roloj (F. Schiller/Ŝiler). Kritiki estas tre facile. Kiun daton ni havas hodiaŭ? – Hodiaŭ estas la kvara (tago) de majo. Kie vi lernis por esti ĥemiisto? – Same kiel Paŭlo, mi lernis en la Moskva universitato dum kvin jaroj. En la bona malnova tempo. Li diras «jes», ŝi diras «ne». Ĉu ankaŭ vi scias, ke en la Esperanto-klubo estas interese? – Jes, mi scias: de tempo al tempo mi estis inter esperantistoj kune kun mia frato Danielo. Kiom da jaroj havas via fratino Helena? – Ŝi estas malgranda, nur trijara. Ili laboras kaj laboras, sed ili ne havas bonajn rezultojn. Mi ne scias, kio estas necesa por havi bonajn rezultojn; mi scias nur, ke necesas tempo. Ĉu la interleciona paŭzo estis mallonga? – Ne, ĝi estis longa. En la unua vespero mi vidis lin, lian fratinon kaj liajn fratojn; sur lia fratino estis bela palto. Bertalan Farkaŝ estis la unua kosmonaŭto-esperantisto. Unue necesas voli, due necesas povi. Bonan novan jaron al vi! La tempo laboras por ni (W. Gladstone/Gladstoŭn).

3.4. Переведите на эсперанто:

Лена учится в пятом классе. Она изучает эсперанто в классе в течение трёх месяцев. Её брат Александр тоже изучает международный язык, но на курсах в республиканской библиотеке. Он говорит, что эсперанто – необходимый язык с оригинальной и очень легкой грамматикой, что изучать эсперанто – удовольствие.

3.5. Составьте на эсперанто диалог по ситуации:

Вы встречаете товарища, которого давно не видели. асскажите ему, где вы учитесь, поинтересуйтесь, где учится он. асскажите ему, как вы начали изучать эсперанто.

Если вы хотите расширить свой языковой кругозор, познакомиться с увлекательной историей слов эсперанто, русского и других языков, создать себе представление о «путешествиях» слов из одних языков в другие, использовать эти сведения для углубления знания русского языка, а также для более быстрого освоения эсперанто и других языков, то пытайтесь найти эсперантским словам «родственников» в русском и в других языках, пользуясь словарем иностранных слов, этимологическими, энциклопедическими, терминологическими, двуязычными и другими словарями.

:

: 2015-01-29; : 159; !;

lektsii.com - . - 2014-2024 . (0.011 .)