:Что означают следующие слова? Radiouzino; novulo; aktivulo; jubileulo; dujarulo; modulino; bluokululo; gejunuloj; internaciisto; direktorino; direktoredzino; direktorinedzo; papereto;
Radiouzino; novulo; aktivulo; jubileulo; dujarulo; modulino; bluokululo; gejunuloj; internaciisto; direktorino; direktoredzino; direktorinedzo; papereto; petegi; kolĥozano; ĵuriano; aliplanedano; samklasano; malantaŭ; duonhoro; triope; kelkoble pli; reformi; ĝisvivi; alfari; alivorte; antaŭdiri; ĉirkaŭiri; dumviva; ellabori; kunulo; tiea; pridemandi; postskribo; petskribo; patronomo; okulharoj; hejmsidulo; patrina; urbo-heroo; trijara; triajara.

5.2. Переведите сочетания:

patroj kaj filoj; antaŭ tri tagoj; ĉirkaŭ la urbo; havi ĉirkaŭ cent rublojn; eliri el la hejmo; reveni hejmen; li estas la plej forta el ni; post la laboro; fini post unu horo; sidi sur ĉevalo; ĝis la fino; ĉe la filo; domo kun naŭ etaĝoj; tio estas al vi de mi; informi per telegramo; multo da amikoj; veni por longa tempo; inter kvar muroj; dum matenoj; forta pri matematiko; specialisto pri fiziko; certa pri ŝia alveno; ĝoji pri letero; kontrolo de medicinistoj pri malsanuloj; lekcio du horojn longa; filino dek kvar jarojn aĝa; ira-revena bileto.

5.3. Переведите фразы:

Kiu vivos, tiu vidos. Kion vi volas, tion vi povas. Kia edzino, tia edzo. Kiom da demandoj, tiom da respondoj. Kie estas sano, tie estas belo. De kie vi venas, tien vi revenas. Tio estas certa, kiel duoble du estas kvar. Unu malsaĝulo povas fari tiel multe da demandoj, ke ilin ne povos respondi dek saĝeguloj. Kiu ne iras antaŭen, iras malantaŭen (V. G. Belinskij). Tia estas la vivo. La vivo instruas nur tiujn, kiuj ĝin lernas (V. O. Kluĉevskij). Kaj la vivo estas bona, kaj vivi estas bone (V. V. Majakovskij). Estas pli facile fari pli multe, ol la samon. Pli bone esti juna avo, ol maljuna patro. Unu saĝo estas bona, du estas pli bonaj. Li ne estas el la plej grandaj saĝuloj. Li faris sian kaj lian laborojn. Kiam vi ellernis Esperanton? – Tiam mi estis ankoraŭ studento de la unua jaro. Mi lernis Esperanton dum tri monatoj, poste mi skribis samtempe ĉirkaŭ dek leterojn al geesperantistoj kaj tial mi havis kelkajn leter-amikojn; kvar el ili skribas al mi ĝis nun. Saĝo estas antaŭvido (Terenco). Kial vi ree telefonis al mi? – Kun vi tre volus paroli pri la laboro de la Esperanto-klubo redakcianino, kies familinomo estas Vasiljeva. Ŝi diris, ke necesas veni morgaŭ tage, sed plej bone jam matene. – Kien? – En la redakcion de la vespera gazeto: la kabineto de Galina Aleksandrovna estas en la kvina etaĝo. Mi tute ne komprenas tion. Mi ne tute komprenas tion. La tempo venos – ni ĉion komprenos. Estas bone, se hundo estas amiko, sed malbone, se amiko estas hundo. Cent amikoj estas malmulte, unu malamiko estas multe. Duona amiko estas ankaŭ duona malamiko. Estas necese multe lerni por kompreni, ke vi scias malmulte (M. Montaigne/Montenj). Scio estas forto. Amiko de amiko estas ankaŭ amiko. Ĉio havas finon.

5.4. Переведите на эсперанто:

Мой отец – рабочий. Ему 48 лет. Он работает на мебельной фабрике. Моя мать – учительница. Она преподаёт математику. У неё светлые волосы и голубые глаза. Мой брат окончил недавно институт в Петербурге. Теперь он живет в Иваново, поэтому мы пишем друг другу письма и разговариваем по междугородному телефону. Он физик. Его жена – инженер. Они много работают. У них есть сын – маленький Дима. Он уже ходит и говорит. Но пока его понимают только его родители. Я ещё не понимаю многих его слов.

асскажите о вашей семье или составьте диалог по одной из ситуаций: а) вы показываете вашим товарищам семейный фотоальбом и отвечаете на их вопросы о членах вашей семьи; б) вы встречаете друга, которого давно не видели, и обмениваетесь семейными новостями; в) расскажите друг другу о своих лучших друзьях.

Конечно, вы обратили внимание, что все уроки содержат много разговорных оборотов речи, пословиц и афоризмов. Очень полезно выписывать их на отдельные карточки, подчёркивая ключевое слово и расставляя карточки в алфавитном порядке ключевых слов. Вы станете обладателем ещё одной ценной картотеки, если расположите карточки в алфавитном порядке ключевых слов русских переводов этих словосочетаний и фраз. Если у вас есть компьютер, то вместо картотек можно создать файлы с соответствующими словариками и постепенно пополнять их. егулярно прочитывайте эти карточки/файлы, стараясь удержать в памяти ходовые фразы, выражения, устойчивые словосочетания. Не заучивайте слова вне контекста, старайтесь связать их с другими словами. Через каждые пять уроков повторяйте весь пройденный материал. В свободное время просматривайте предыдущие уроки: каждый раз вы будете находить что-нибудь, на что вы раньше не обратили внимания. Кстати, вы уже изучили 347 корневых слов.

:

: 2015-01-29; : 122; !;

lektsii.com - . - 2014-2024 . (0.007 .)