Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДипломна робота
Читайте также:
  1. III. Выпускная квалификационная (дипломная) работа как компонент итоговой аттестации
  2. V. Домашня робота
  3. V. РОБОТА НАД ЗАДАЧАМИ
  4. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
  5. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
  6. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ДИПЛОМНАЯ) РАБОТА
  7. ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
  8. ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
  9. ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Переклад Соціомаркової лексики в англійських фільмів

за спеціальністю 7.02030304 „Інстиут філології та масовихь комунікації ”

 

Вострикова Ксенія Юрьєвна

5 курс , Пр-51, переклад

 

 

Науковий керівник

Кнодель Л. В

підпис

Професор

 

Київ 2008

 

 

Зміст

 

1) ВСТУП стр 3

2)РОЗДІЛ 1 стр

3) 1 Основні трудноші адекватного перекладу соціомаркової лексики англійської мови стр 9

4) 1.2 особливості перекладу англомовних художніх фільмів стр 12

5) 1.3 Критерії якості перекладу соціомаркової лексики стр 20

6) РОЗДІЛ 2 стр 30

7) 2.1Соціокультурні аспекти перекладу серіалів та фільмів стр 31

8) 2.2 Використання прийомів соціомаркової лексики в фільмів стр 41

9) 2.3 Ненормативна лексика та її переклад в телесеріалів стр 46

10) РОЗДІЛ 3 стр 55

11) 3.1 Специфіка функціонування сленгу на матеріалі художніх фільмів стр 56

12) 3.2Сленгові одиниці, які використовуються в англомовних мультфільмах стр 59

13) 3.3 Типові помилки при перекладі кінострічок ( на матеріалі офіційного перекладу фільму ( Темний лицарь) стр 65

14)РОЗДІЛ 4 стр 73

15) 4.1 Соціо маркова лексика як перекладознавча категорія поняття етимології способи перекладу стр 74

16) 4.2 . Приклади вдалих і невдалих перпекладів Соціомаркової лексики причини їх виникнення стр 81

17) 4.3 Культурна адаптація кінофільмів при перекладі стр 87

18)Висновкстр 93

19)Література стр 96

 

Галузь художнього кіноперекладу наразі проходить етап активного розвитку, пов'язаний із зростанням ролі художнього кінематографу як одного з напрямків міжкультурної комунікації, який дотепер не отримав достатнього висвітлення в перекладознавчих студіях.


Заголовок художнього твору і кінофільму, зокрема, є особливим елементом тексту, його ключовою, сильною позицією. Як і до самого сценарію, до нього висуваються вимоги стислості і виразності, адже саме заголовок повинен захопити уяву глядача, створити в нього перше враження про фільм, його жанр та привабливість, що має, насамперед, комерційне значення.

 

Заголовок фільму перекладається, принаймні в його робочій версії, інколи раніше самого кінопродукту, що необхідно для реклами нових фільмів, які виходять в прокат, а тому час від часу маємо справу з недолугими перекладамизаголовків, відірваних від змісту твору. Це вводить в оману потенційного глядача і формує в нього упереджену уяву про кінопродукт. І вже тільки переглянувши фільм, глядач може відповісти для себе на запитання, чи відбиває заголовок фільму ідейно-смисловий задум авторів, тобто чи є він адекватним. Тому всі підходи до перекладу заголовків художніх фільмів підпорядковуються одній домінантній комерційній стратегії - приверненню уваги глядача до пропонованого продуту будь-якою ціною.Першим і особливим підходом в рамках цієї стратегії є проста заміна англійського заголовку на абсолютно іншу українську назву, яка в ідеалі повинна вкладатися в широкий контекст твору, але безпосередньо з ним не зв'язана, наприклад: кінофільм "The Green Zone" вийшов в прокат під назвою «Не брати живим», "Butterfly On A Wheel" як «Викуп», "Next" як «Пророк», "The Hurt Locker" як «Володар бурі». Такий підхід, очевидно, зумовлений складністю відтворення в українській мові англійської ідіоматики, що часто пов'язується з реметафоризацією, тобто необхідністю заміни образа або нестачею фонових знань у адресата, або просто недостатньою експресивністю буквального перекладу.Другим дуже поширеним підходом, є умовно кажучи «частковий еквівалентний переклад», тобто відтворення певних елементів змісту оригінального заголовка за допомогою еквівалентів і заміна інших елементів на такі, що випливають із його змісту, тобто, в ідеалі маємо справу з комбінацією еквівалентного перекладу і семантичного розвитку. На практиці такий підхід часто призводить до неадекватного, просто помилкового перекладу, пов'язаного з непрофесійністю перекладача, зокрема з нерозумінням ним знову ж таки англійської ідіоматики, наприклад: "Walking Tall" було перекладене як «Широко крокуючи», хоча насправді ця ідіома означає «гордо, з високо віднятою головою».

Третім підходом до перекладу заголовків є буквальний переклад, який не обов'язково є неправильним, але часто несе з собою певні семантичні та стилістичні втрати, наприклад: "The Thomas Crown Affair" - «Афера Томаса Крауна».

Основній стратегії привернення уваги глядача до пропонованого художнього фільму служать і такі прийоми як додавання або вилучення елементів в перекладеній назві порівняно з оригінальною. Так, назва гостросюжетного бойовика "In Bruges" була перекладена як «Залягти на дно в Брюгге». Додавання стилістично маркованого фразеологізму «залягти на дно» прямо вказує на жанр фільму, робить назву більш експресивною
В гонитві за експресивністю назви інколи вживаються доволі незрозумілі українські заголовки, позбавлені конкретного семантичного значення. Наприклад, що означає «Поцілунок навиліт»? Оригінальний заголовок цього фільму "Kiss-Kiss Bang-Bang" можна було не менш експресивно перекласти «Піф-паф, цьом-цьом» зі збереженням його семантики.Таким чином, аналіз маси перекладів англійських оригінальних заголовків українською мовою свідчить про намагання перекладачів слідувати стратегії привернення уваги глядача до кінопродукту за допомогою експресивності та стислості перекладеного заголовка. Ця стратегія на практиці реалізується через низку підходів: заміна назви, що може розглядатися як контекстуальний переклад в дуже широкому розумінні, «частковий еквівалентний» переклад, буквальний переклад, додавання та вилучення елементів заголовку, тощо. Основним викликом для перекладача є використання в оригінальних заголовках ідіом, жаргонізмів, термінів, які перекладач може не розпізнати, а також алюзивність та стилістична маркованість оригінальних заголовків. Досягнення адекватності в перекладі таких заголовків неможливе без ґрунтовних культурологічних знань, що становлять важливу складову професійної компетентності перекладача

Проблематика сленгу є предметом постійного наукового пошуку. Поняття сленгу здобуває все більше уваги сучасної філології. Різні аспекти сленгу вивчалися в працях Е. Патріджа, Г. Л. Менкена, І. Р. Гальперіна, В. Г. Вілюмана, М. М. Маковського, В. В. Балабіна, У. О. Потятиника. У вітчизняній лінгвістиці соціолінгвістичний підхід до вивчення питання сленгу розроблений видатним ученим М. Маковським. Сленг, за Маковським – історично складена лінгвосоціальна норма, яка реалізується на рівні мовлення (фонетика, граматика, лексика), генетично й функціонально відмінна від професійних і жаргонних елементів мови; семантика сленгових лексем не завжди сягає стилістичного переосмислення, а слова сленгу не обов’язково використовуються для створення стилістичного ефекту [1: 109]. Вагомий внесок у дослідження американського сленгу зробив Г. Менкен. Він стверджує, що сленг – категорія загального поширення, що перебуває за межами загальноприйнятих мовних норм.

 

Межа між живою, розмовною мовою та сленгом була і є дуже рухливою та перехідною. Часто статус слова змінюється, і те, що, скажімо, у 60-х, 70-х, 80-х роках ХХ століття вважалося сленгом, тепер стало частиною повсякденного словника людей. Сленг кожної історичної епохи відображав риси часу. Сленг 60-х був наслідком підвищеного інтересу до наркотиків, популярної музики, постійної ейфорії. Сленг 70-х містив велику кількість епітетів, що стосувалися невдах: "wally", "nurd" тощо. У сленгу 80-х переважали слова, що стосувалися грошей та роботи. Основне завдання перекладача при досягненні адекватності – майстерно виконати різноманітні перекладацькі трансформації для того, щоб текст перекладу якомога точніше передавав всю інформацію, що містить текст оригіналу, дотримуючись відповідних норм мови перекладу. Збереження незмінних стилістичних особливостей початкового тексту, незалежно від його жанрової приналежності, є одним з найголовніших завдань будь-якого перекладу. Прагнення до максимальної змістової і структурної близькості перекладу до оригіналу призводить до того, що еквівалентними виявляються не тільки тексти, що об’єднуються у процесі перекладу, але й окремі висловлювання в цих текстах, не тільки відповідні висловлювання, а й їхні складові одиниці, як, наприклад, сленгові слова [4].

 

Переклад сленгізмів найчастіше здійснюється за допомогою еквівалентних відповідників, стилістично нейтральних варіантів чи просторіччя. При перекладі сленгу найприроднішим є використання еквівалентних відповідників за наявності їх в мові перекладу. Якщо говорити про перекладацьку еквівалентність, то під цим поняттям слід розуміти максимально можливий лінгвістичний ступінь збереження змісту оригіналу в перекладі. Наведемо кілька прикладів перекладу сленгових одиниць за допомогою еквівалентних відповідників: wild-assed – відморожений; top-notch – суперовий; dude – чувак; to kill – стібатися, тюкати; action – тусовка. Еквівалентні відповідники відіграють надзвичайно важливу роль у процесі перекладу.

 

Саме ці лексеми, як перекладацькі одиниці, щонайперше увиразнюються у свідомості перекладача і служать основою при виконанні перекладу, і вже спираючись на них, перекладач здійснює подальший перекладацький процес. В деяких випадках за відсутності прямого еквіваленту можна обмежитися стилістично нейтральними варіантами, що передають лише загальне значення сленгової одиниці. Таку функцію пошуку на українській мові достатньо експресивних і образних відтінків сленгізмів виконує сам перекладач. Розглянемо кілька прикладів: couch potato – лінивий; laid-back – спокійний, врівноважений; to catch some rays – засмагати; fox – приваблива дівчина; guy – друг. Якщо розглядати трансляцію деяких сленгових одиниць за допомогою стилістично нейтральних варіантів, то слід відмітити, що їх переклад неможна визнати достатньо експресивним. Так, наприклад, висловлювання to blow one's top рекомендується перекладати "сердитися", проте і стандартний варіант (to get) very angry також означає "стати дуже сердитим". На українській мові дається ідентичний переклад, а по-англійськи значення абсолютно різні: образна сленгова одиниця (to blow one's top), з однієї сторони, і зворот-стереотип (to get very angry), з іншої [5: 84].

 

Також при відсутності еквівалентних відповідників можна удатися до просторіччя, яке додає тексту, що перекладається, необхідну характеристику відхилення від літературної норми, наприклад: longhaired – "інтелігент"; book smart – розумник; assface – дурень; сherry – недоторка; klutz – незграба. Дуже часто перекладач при трансляції сленгової лексики вдається до ряду трансформацій різного характеру.

 

Одним з найбільш ефективних видів перекладацьких трансформацій є варіантні відповідники. Вони використовуються у випадках, коли одній лексемі мови джерела стаття двомовного словника пропонує декілька варіантів перекладу, і перекладачеві доводиться вибирати один з них. Варіантні відповідники є множинними, тобто, реалізуються у декількох способах перекладу даної одиниці мови джерела, причому вибір одного з варіантів продиктовується контекстом] Майстерність (хист)

 

Вісник Житомирського державного університету. Випуск Філологічні науки 298 перекладача і полягає саме в здатності знайти ряд відповідників даній одиниці оригіналу і вибрати з цього ряду варіант, найбільш підхожий за даним контекстом. Розглянемо ряд варіантних відповідників до певних сленгових одиниць:

 

Awesome – потрясаючий, фантастичний, кльовий, прикольний, чудовий, цікавий, люксичний;

 

Bubblehead – дурак, довбань, дурбелик, придурок, пень, йолоп, бевзь, олух, одоробло, дуплятор, аут, балда;

 

Copper – мусор, мент, лягавий, поліцай, коп, ментура;

 

Nut – голова, баняк, башка, довбешка, макітра

 

That was awesome! – Це було потрясно!

 

Let me have a look at this awesome new dress of yours. –

 

Покажи мені свою нову чудову сукню. Awesome! I’m impressed. – Кльово

 

! Я в захваті! Нерідко перекладачеві доводиться здійснювати вибір оптимального відповідника, детально вивчаючи ширший контекст, беручи до уваги умови написання тексту, позицію автора оригіналу, історичне тло тощо. Перекладач повинен незмінно використовувати фонові знання, творчий досвід, майстерність та загальну ерудицію.

 

Часто контекст змушує відмовлятися від вибору однієї з варіантних відповідностей, тоді доводиться шукати новий варіант перекладу – контекстуальну заміну, коли у зв’язку з особливостями конкретного контексту перекладач відмовляється від використання існуючої лексичної відповідності та підбирає варіант перекладу, що підходить лише к даному випадку Контекстуальні відповідники використовуються як нерегулярний, винятковий спосіб перекладу одиниці оригіналу, придатний тільки в даному контексті, причому жодний словник не фіксує контекстуальних відповідників, адже вони – це наслідок творчого пошуку перекладача, вияв його майстерності та інтуїції.

 

Розглянемо наступний приклад: …he did not know this particular honey of English resorts. … він не знав про саме цю перлину англійських курортів. У даному випадку сленг honey без вагань можна перекласти як перлина, бо українською мовою цей відповідник є найбільш доречним та вдалим, хоча поза даним контекстом в українській мові важко знайти співвідношення між словами honey і перлина.

 

Якщо функціональні аналоги або варіантні відповідності відсутні в мові перекладу, перекладач може вдатися також до прийому компенсації втрат, сутність якого полягає в тому, що елементи змісту, втрачені при перекладі одиниці в оригіналі, передаються в тексті перекладу іншим засобом, причому необов’язково в тому ж самому місті, що і в оригіналі Таким чином, в тексті перекладу створюється інший образ, такого же стилістичного напрямку. Перекладачеві важливіше забезпечити стилістичну адекватність перекладу у цілому, ніж зберегти точне розташування стилістичного прийому у тексті. Розглянемо кілька прикладів:

 

Shoot! – Яка дурня! My hat! – Оце так! Heads up! – Стережись!

 

Дослівний переклад не дав би адекватного розуміння оригінальної одиниці. Якщо залишити цей елемент без перекладу (нульовий переклад), то це зашкодило б цілісності першотвору. Порівняймо наступні речення:

 

He can beat your brains out for her. – Він можеш з шкури лізтимеш заради неї.

 

You think I’m around the bend? – Гадаєш, я несповна розуму? Характерним для перекладу сленгу є також прийом генералізації. Він полягає у міжмовному перетворенні лексеми мови джерела з вужчим семантичним полем на лексему мови перекладу з ширшим семантичним полем. В лексичному плані це є заміна часткового поняття загальним, видового – родовим. Наведемо приклад:

 

Green – зелені, бакси – гроші; Snow – морфін, героїн, кокаїн – наркотики;

 

Caddy – Кедді, кадилак – машина. Розглянемо ще кілька прикладів в реченнях:

 

He dusted one, then lit it up. – Він добавив наркотик в сигарету, а потім закурив.

 

Loose up! I never saw the guy before.

 

Who is he? – Ну кажи вже. Я того хлопця ніколи не бачив. Хто він? Сленгізм loosen up та dust мають свої прямі відповідники в українській мові "розв’язувати язика" та "марихуана", проте в даному випадку при перекладі було використано прийом генералізації, що призвело до зменшення експресивного забарвлення сленгових одиниць. Дуже поширеним видом трансформації у процесі перекладу сленгізмів є заміна частин мови, або конверсія. Часто зустрічаються випадки, коли англійські сленгові іменники і прикметники замінюються на українські дієслова. Це в основному стосується іменників з закінченням -er, що широко використовуються не тільки для означення осіб певної професії, а й взагалі, для означення діяча. Значення таких іменників, як правило, передається українським дієсловом [9: 136]. Так, наприклад, І. В. Онушканич, М. В. Штогрин.

 

Приймала участь у конференції

 

Масово комунікативні процеси в сучасному світі

 

Загальна характеристика магістерської роботи

 

Актуальність теми дослідження:Я важаю що моя робота дуже актуальна тому що моя тема сучасна

 

 

Метою дослідження є глибинний аналіз соціальних та культурних аспектів фільмів для виявлення шляхів передачі цих особливостей при адаптації перекладу з англійської мови на українську для певного кола реципієнтів.

.

 

Завдання

 

1.Довести що моя робота набагато цікавіша ніж інші

2. Довести що моя робота є сучасна

3. Правильно оформити свою роботу

4. Довести що моя тема є научною

5. Добре розглянути свою роботу

6. Зробити свою роботу цікавою

 

Обєктом роботи є англомовні серіали перекладені українською мовою

 

Предметом дослідження виступають соціокультурні аспекти перекладу фільмів з англійської мови на українську.

 

 

Методи дослідження

 

В моїй роботі використовуються такі методи

 

1. Це пактичний метод ( цим методом я показую на практиці важливість своєї теми )

2. Прикладний метод ( В цьому методі я надаю приклади)

 

 

Практичне значення одержаних результатів

Я важаю що на практиці мою дипломну роботу можно використити у конференціях

 

Апробація результатів дисертації

Моя тема була не була викорестена у конференції

 

Струтура роботи

Моя дипломна рота містить 4 розділи 14 підрозділів 97 сторінок

 

Ключові терміни

« соціомаркова лексика», « адекватний переклад», «концепція», «прагматичні завдання», «прагматичні компоненти», «нестандартні одиниці».

 

 

РОЗДІЛ 1

 

 

Передмова

Адекватний переклад передбачає врахування всіх особливостей одиниць мови оригіналу і добір еквівалентних одиниць мови перекладу. Стосовно перекладу Соціо маркової лексики англійської мови виконання цих завдань виявляється особливо складним, тому що факти використання сленгізмів та жаргонізмів у мовленні викликають різне відношення залежно від конкретної мовленнєвої ситуації, а на рівні мови, поза контекстом, і в теоретичних дослідженнях, і в лексикографічних працях нестандартна лексика оцінюється як пласт, який перебуває за межами літературної мови і містить: колоквіалізми, сленгізми, жаргонізми, арготизми, кентизми, вульгаризми тощо.

 

 

1 Основні трудноші адекватного перекладу соціомаркової лексики англійської мови

 

Словникові позначки “slang”, “colloquial”, “vulgar”, “cant”, “argot”, “jargon” не завжди точно визначають статус слова або фрази та часто не встигають зафіксувати його зміни. Надзвичайно широка лексикографічна розгалуженість Соціо маркової лексики англійської мови становить значну складність при перекладі її на українську мову. Специфіка англійського сленгу та жаргонів і українського просторіччя визначається тим, які саме відмінності дозволяють протиставити ці одиниці одиницям літературної мови.

Перша причина труднощів адекватного перекладу Соціо маркової лексики англійської мови на українську – це розходження складу лексико-семантичних груп слів, хоча в цілому напрямок лексико-семантичного варіювання слів у цих мовах збігається. І одиниці англійського сленгу та жаргонів, і українського просторіччя утворені за допомогою лексико-семантичного варіювання обмеженої кількості слів літературної мови. Списки лексико-семантичних груп слів, які дають при варіюванні Соціо маркової лексики для англійської та української мов приблизно збігаються. Але у складі пар відповідних лексико-семантичних груп в англійській та українській мовах існують суттєві розходження. Українські слова, які відповідають за своїм основним значенням англійським, але не мають експресивно-просторічних лексико-семантичних варіантів, не можуть бути використані при перекладі.

 

Друга причина ускладнень при перекладі нестандартних одиниць з англійської мови на українську – це розбіжність прагматичних компонентів значення слів, еквівалентних за своїми основними лексико-семантичними варіантами, що спричиняє розходження результатів лексико-семантичного варіювання цих слів в англійській та українській мовах. Основою для лексико-семантичного варіювання, результатом якого є сленг, жаргони або експресивне просторіччя, є прагматичні компоненти значення слова, тобто семантичні асоціації або конотації, які виражають пов’язані зі словом культурні традиції, взяту в суспільстві практику використання відповідної речі.

В англомовному, особливо американському дискурсі, сленгізми і жаргонізми трапляються значно частіше, ніж просторічні одиниці в українській мові, і вживаються не тільки в неформальному спілкуванні, а навіть у ході офіційних переговорів (для зняття напруженості, створення невимушеності ситуації тощо).

 

Зрозумілість нестандартних одиниць навіть для носіїв англійської мови залежить від ступеня вжитку і сфери використання. Вирішити проблему допомагає лише комунікативна ситуація та наявність достатнього запасу фонових знань.

 

Якщо нестандартні одиниці стають інтернаціональними, перетворюються на “модні” слова-символи, вони при перекладі передаються калькою і додаткового тлумачення не потребують, наприклад:bucks “бакси”, crack “крек”, hacker “гекер”, rap “реп”, yuppie “яппі”. Складність для перекладача становлять побудовані на базі таких одиниць новотвори, а також каламбурні та оновлені їх варіанти. Наприклад, слово buck “бакс, долар” стало основою новоутворень megabucks, gigabucks, extrabucks, що позначають “велику купу грошей”, утворене на базі нього розмовне словосполучення to make/earn a quick/fast buck “швидко розбагатіти” в оновленому вигляді to make/earn megabucks має значення “заробити шалені гроші”.

 

Відправним пунктом для функціонального перекладу Соціо маркової лексики можна вважати пошук елементів зниженого стилю в мові перекладу як можливих аналогів мови оригіналу.

 

Словник часто обмежується стилістично-нейтральними варіантами, що передають лише загальний зміст нестандартної одиниці. Завдання перекладача полягає в тому, щоб відшукати в мові перекладу одиницю з відповідними образно-експресивними відтінками.

 

При перекладі Соціо маркової лексики з англійської мови на українську слід дотримувати двох напрямів:

 

1) шукати в українській мові нестандартну одиницю аналогічної експресивності (при перекладі сленгізмів та вульгаризмів);

 

2) використовувати описовий переклад, тлумачення і роз’яснення предметно-логічного значення (при перекладі жаргонізмів та арготизмів).

 

Коли йдеться про значення Соціо маркової лексики в оригіналі, що перекладається, і про передачу їх певними одиницями мови, на яку перекладається фільм , звичайно не можна не зважати на контекст, в якому вони є в оригіналі і повинні бути в перекладі. Оскільки ці одиниці мають максимальне конотативне забарвлення, а саме найбільшу експресивність, в перекладі часто спостерігається поєднання прийому експресивної конкретизації з експресивним узгодженням, тобто врахування найближчого, а нерідко і широкого контексту.

 

1.2 особливості перекладу англомовних художніх фільмів

 

З розвитком кінематографа об’єм перекладів значно зріс, а кількість справжніх фахівців в цій сфері залишилась фактично тією ж самою. Тому, на думку деяких професійних перекладачів, якісний переклад став фізично просто неможливим Професійний переклад став відчутною проблемою. В Україні переклад англомовних художніх фільмів українською мовою до 2007 року існував лише у вигляді телевізійних версій.

 

Це пов’язано зі становленням України як самостійної держави, що вплинуло на формування власних телевізійних каналі та кіностудій. Більшість іноземних кінострічок перекладалися російською мовою. Питання державної мови і досі залишається дискусійним. Об’єм стрічок, які потребують перекладу, стає з кожним роком дедалі більшим (художні кінострічки, документальні, відео, корпоративні і виставкові стрічки-презентації і т. д.).

 

Кількість професійних перекладачів, які займаються саме перекладом художніх кінострічок, не відповідає вимогам сучасного ринку перекладацьких послуг. Професійний переклад художніх фільмів здійснюється багатьма телевізійними студіями, які входять до складу телевізійних каналів (наприклад: студія «1+1», «Новий канал»), а також різноманітними компаніями («Solo production», «Невафільм Україна», «AdiozProduction» та «Pterоduction sound»)

 

. Важливо також зазначити, що переклад іноземних художніх фільмів українською мовою має великий вплив на формування української школи перекладу та розвиток української мови. Таким чином, вимога дублювати українською, за умови послідовного і неухильного впровадження, має потенціал створити серйозний попит на україномовний талант, створення нових робочих місць, на формування і подальший розвиток української школи перекладу. У перекладознавстві існує величезна кількість спроб класифікувати тексти, що зустрічаються в практиці, з метою отримати певні висновки для вибору методів і засобів перекладу. Тому цілком очевидною є необхідність розробки типології текстів, що відображає сучасний підхід до даної проблеми,

 

Єдина концепція виділення типів текстів і аргументація їх розмежування повно і аргументовано представлена К. Райс. На наш погляд, типологія текстів К. Райс якнайповніше розкриває різні підходи до аналізу тексту, до перекладацьких стратегій, до вибору засобів перекладу і критеріїв оцінки перекладу.

 

У дослідженнях проблем перекладу вже давно враховується принципово нова відмінність між прагматичним і художнім перекладом: у прагматичних текстах мова в першу чергу є засобом комунікації, засобом передачі інформації, тоді як в текстах художньої прози або письмовій формі, але що надходять до одержувача через немовне середовище в усній формі, що сприймаються ним на слух, причому екстралінгвістичні допоміжні засоби в різному ступені сприяють реалізації змішаної літературної форми [4, с.34]. Розглянемо детальніше особливості четвертої групи текстів, до якої відносяться художні фільми. Як вказувалося вище, аудіо-медіальні тексти створюються не тільки мовними засобами, вони є лише більш менш важливими елементами крупнішого цілого.

 

Характерно, що вони не можуть обходитися без позамовного (технічного) середовища і позамовних графічних, акустичних і оптичних форм виразу. Лише ця єдність створює необхідну змішану літературну форму як ціле. К. Райс приводить тезу Жоржа Мунена, що стосується будь-якого сценічного твору, незалежно від того, чи можна письмовий текст віднести до типу текстів, орієнтованих на зміст, форму або звернення: «Важливіше за вірність лексиці, граматиці, синтаксису і навіть стилю окремо взятої пропозиції тексту є вірність тому, що забезпечує твору сценічний успіх на його батьківщині.

 

Перекладати слід сценічну дійсність, а вже потім звертатися до відтворення літературних і поетичних властивостей. І якщо при цьому виникнуть конфлікти, перевагу слід віддати сценічній дійсності.

 

Як говорив Меріме, перекладати слід не (написаний) текст, а (звучну) п’єсу або оперу» Підсумовуючи, можна зробити висновок, що спосіб переклад) аудіо- медіальних текстів повинен забезпечити дію на слухача тексту перекладу, тотожне тому, яку мав дію оригінал на слухача початкового тексу. К. Райс стверджує, що при певних обставинах це може послужити підставою для значніших відхилень від форми і змісту оригіналу.

 

При дубляжі фільмів врахування цього критерію іноді таке важливе при перекладі, що переклад набуває лише допоміжного характеру: у цьому крайньому випадку він слугує лише канвою для остаточного редагування синхронного тексту.

 

Важливим в даному випадку є усвідомлення всіх цих особливостей не тільки перекладачем, але і критиком. При перекладі аудіо-медіальних текстів слід перш за все оцінювати, наскільки вдалося врахувати умови позамовного середовища, присутні в оригіналі, і ступінь участі додаткових засобів виразу в створенні цілісної змішаної літературної форми. Проаналізуємо ті відмінності кінематографа, що впливпоезії, крім того, служить засобом художнього втілення, носієм естетичної,значущості твору.

 

На думку К. Райс, ця відмінність несправедлива К. Райс бере за основу класифікацію функцій мови Карла Бюлера і залежно від переважання тієї або іншої функції в конкретному тексті К. Райс виділяє три основні типи: по описовій функції мови - тексти, орієнтовані на зміст: по виразній функції мови - тексти, орієнтовані на форму; по функції звернення тексти, орієнтовані на звернення. К. Райс доповнює ці три типи текстів четвертою групою текстів, які називає аудіо-медіальними.

 

До них вона відносить тексти, зафіксовані у вають на вибір перекладацьких рішень. Для аналізу перекладу художніх фільмів необхідно визначити характерні риси кінематографа як особливого виду мистецтва. Основними важливими рисами кінематографічних творів є наступні:

 

1) мистецтво вимагає подвійного переживання - одночасно забути, що перед тобою вигадка, і не забувати цього;

 

2) двоплановість сприйняття художнього твору: чим вище схожість, безпосередня схожість мистецтва і життя, тим, одночасно, гостріше повинне бути у глядача відчуття умовності

 

3) кіно за своєю суттю - синтез двох оповідних тенденцій - образотворчої («рухомий живопис») і словесної. Слово є не факультативна, додаткова ознака кінорозповіді, а обов’язковий його елемент. Синтез словесних і образотворчих знаків приводить до паралельного розвитку в кінематографі двох типів оповідання. Слова починають поводитися як зображення;

 

4) панування образотворчої мови фотографії (необразотворчі елементи фільму (слово, музика) грають підлеглу роль)

 

5) кінематографічна емоція відображується у переживанні образу;

 

6) величний ефект створює неповторну образність (фільми- катастрофи, фільми про війну, мелодрами, де нам дають образи неймовірних, ні з чим не , сумірних лих, страждань, людських відчуттів, фантастичні стрічки і сучасні блокбастери, які володіють грандіозністю видовища)

 

. Всі ці особливості необхідно враховувати при перекладі художніх фільмів. Художній фільм проходить цілий ряд етапів до того, як він виходить в кінопрокат на території неангломовних держав. Практично всі художні фільми проходять дубляж або закадрове озвучування. У окремих випадках художні фільми виходять на екран тільки з субтитрами і без звукового оформлення перекладу.

 

Оскільки відмінною рисою фільмів є наявність аудіо-візуальної складової, неможливо розглядати переклад художньої картини як відособлений елемент. Цілісне сприйняття художнього кінотвору залежить не тільки від суто лінгвістичних засобів. Графічні і акустичні форми виразу відіграють також першочергове значення.

 

Якщо суто лінгвістичними питаннями займаються такі фахівці як: перекладач, літературний редактор, то за відтворення акустичних форм виразу відповідають звукорежисер та актори, що здійснюють озвучування. Проаналізуємо ступінь впливу кожного з вище згаданих фахівців на створення образності картини. Перед акторами «закадрового» озвучування стоїть складне завдання - вони повинні працювати в дуже вузькому діапазоні, як динамічному, так і творчому. «Як тільки актор порушує межі цього діапазону, він або стає абсолютно «байдужим» по відношенню до свого героя, або починає так «заграватися», що готовий вже заїкатися і чхати разом з ним» .

 

Утриматися в цьому діапазоні вдається далеко не всім. Тому виділяють різні спеціалізації акторів. При роботі з актором обов’язково необхідний редактор, оскільки актори не чують свої помилки. Редактор повинен постійно контролювати актора, його мову і його «голосову» гру.

 

Величезну роль грає звукорежисер, який повинен враховувати , «плановість» в кіно: на першому плані повинні бути діалоги героїв, на другому - музика і шуми. «При накладанні закадрового коментарю оригінальні діалоги відходять на другий план, музика і шуми - на третій, а з ними йде і живе дихання фільму, його емоційність, його душа». Недотримання даних основоположних вимог до закадрового озвучування приводить до таких казусів: безшумні грози, беззвучні вулиці, ледве чутна музика.

 

Тільки голоси акторів і відсутність багатьох інших звуків призводить до того, що фільм стає «мертвим і нецікавим». Баланс між українськими або російськими діалогами і оригінальним звуком в кіно не може бути постійним. Саме режисер створює цей самий баланс в щохвилинній його зміні, «вплітаючи українські голоси в тканину фільму і намагаючись при цьому максимально повно донести до глядача оригінальне звучання.

 

Це і є його професійним завданням, бо головний художній зміст фільму полягає в його оригінальному звуці, а російські голоси є закадровим акторським коментарем» . Необхідно враховувати і психологію сприйняття. Непрофесійна робота при дубляжі або озвучуванні художнього фільму може привести до відчуття неорганічності.

 

Невідповідність голосів акторів з їх екранними героями створює у глядача відчуття недовір’я, неусвідомленій внутрішній незадоволеності, що, кінець кінцем, трансформується в незадоволеність від переглянутого фільму. Робота звукорежисера, крім його взаємодії зі складною технікою, - це безперервний напружений процес аналізу звукового матеріалу.

 

Несприятлива акустична обстановка в сукупності з інтенсивною дією звукового матеріалу, з яким відбувається робота, приводить до швидкого стомлення звукорежисера. В результаті він втрачає можливість аналізувати з достатньою вірністю звуковий матеріал.

 

Тому достатньо часто найважливіший процес багатоканального запису, так зване «зведення», переноситься на окремий вільний день для того, щоб закінчити цю роботу з ясною головою. Існує навіть такий термін, використовуваний серед звукорежисерів, - послухати на «свіже вухо».

 

Таким чином, дублювання або озвучування художніх фільмів - це складний технічний процес, котрий ґрунтується не тільки на якісному перекладі, але й на роботі талановитих акторів та професійних звукорежисерів та редакторів.

перекладача і полягає саме в здатності знайти ряд відповідників даній одиниці оригіналу і вибрати з цього ряду варіант, найбільш підхожий за даним контекстом. Розглянемо ряд варіантних відповідників до певних сленгових одиниць:

 

Awesome – потрясаючий, фантастичний, кльовий, прикольний, чудовий, цікавий, люксичний;

 

Bubblehead – дурак, довбань, дурбелик, придурок, пень, йолоп, бевзь, олух, одоробло, дуплятор, аут, балда;

 

Copper – мусор, мент, лягавий, поліцай, коп, ментура;

 

Nut – голова, баняк, башка, довбешка, макітра. Перейдімо до цілих окремих речень для кращого порівняння:

 

That was awesome! – Це було потрясно!

 

Let me have a look at this awesome new dress of yours. – Покажи мені свою нову чудову сукню

 

. Awesome! I’m impressed. – Кльово! Я в захваті!

 

Нерідко перекладачеві доводиться здійснювати вибір оптимального відповідника, детально вивчаючи ширший контекст, беручи до уваги умови написання тексту, позицію автора оригіналу, історичне тло тощо. Перекладач повинен незмінно використовувати фонові знання, творчий досвід, майстерність та загальну ерудицію.

 

Часто контекст змушує відмовлятися від вибору однієї з варіантних відповідностей, тоді доводиться шукати новий варіант перекладу – контекстуальну заміну, коли у зв’язку з особливостями конкретного контексту перекладач відмовляється від використання існуючої лексичної відповідності та підбирає варіант перекладу, що підходить лише к даному випадку. Контекстуальні відповідники використовуються як нерегулярний, винятковий спосіб перекладу одиниці оригіналу, придатний тільки в даному контексті, причому жодний словник не фіксує контекстуальних відповідників, адже вони – це наслідок творчого пошуку перекладача, вияв його майстерності та інтуїції. Розглянемо наступний приклад:

 

…he did not know this particular honey of English resorts. … він не знав про саме цю перлину англійських курортів.

 

У даному випадку сленг honey без вагань можна перекласти як перлина, бо українською мовою цей відповідник є найбільш доречним та вдалим, хоча поза даним контекстом в українській мові важко знайти співвідношення між словами honey і перлина. Якщо функціональні аналоги або варіантні відповідності відсутні в мові перекладу, перекладач може вдатися також до прийому компенсації втрат, сутність якого полягає в тому, що елементи змісту, втрачені при перекладі одиниці в оригіналі, передаються в тексті перекладу іншим засобом, причому необов’язково в тому ж самому місті, що і в оригіналі . Таким чином, в тексті перекладу створюється інший образ, такого же стилістичного напрямку.

 

Перекладачеві важливіше забезпечити стилістичну адекватність перекладу у цілому, ніж зберегти точне розташування стилістичного прийому у тексті. Розглянемо кілька прикладів:

 

Shoot! – Яка дурня!

 

My hat! – Оце так!

 

Heads up! – Стережись!

 

Дослівний переклад не дав би адекватного розуміння оригінальної одиниці. Якщо залишити цей елемент без перекладу (нульовий переклад), то це зашкодило б цілісності першотвору. Порівняймо наступні речення:

 

He can beat your brains out for her. – Він можеш з шкури лізтимеш заради неї.

 

You think I’m around the bend? – Гадаєш, я несповна розуму?

 

Характерним для перекладу сленгу є також прийом генералізації. Він полягає у міжмовному перетворенні лексеми мови джерела з вужчим семантичним полем на лексему мови перекладу з ширшим семантичним полем. В лексичному плані це є заміна часткового поняття загальним, видового – родовим. Наведемо приклад:

 

Green – зелені, бакси – гроші; Snow – морфін, героїн, кокаїн – наркотики;

 

Caddy – Кедді, кадилак – машина. Розглянемо ще кілька прикладів в реченнях:

 

He dusted one, then lit it up. – Він добавив наркотик в сигарету, а потім закурив.

 

Loose up! I never saw the guy before. Who is he? – Ну кажи вже

 

. Я того хлопця ніколи не бачив. Хто він? Сленгізм loosen up та dust мають свої прямі відповідники в українській мові "розв’язувати язика" та "марихуана", проте в даному випадку при перекладі було використано прийом генералізації, що призвело до зменшення експресивного забарвлення сленгових одиниць. Дуже поширеним видом трансформації у процесі перекладу сленгізмів є заміна частин мови, або конверсія.

 

Часто зустрічаються випадки, коли англійські сленгові іменники і прикметники замінюються на українські дієслова. Це в основному стосується іменників з закінченням -er, що широко використовуються не тільки для означення осіб певної професії, а й взагалі, для означення діяча. Значення таких іменників, як правило, передається українським дієсловом

 

Так, наприклад,

сленговий іменник arm-twister означає "someone who uses strong persuasion", проте українською мовою значення цього слова передається як "напосідатися"

 

. Розглянемо даний приклад в реченні:

 

I hate to seem like an arm twister, but I really need your help on this project.

 

– Я не хотів би на тебе напосідатися, проте мені дійсно потрібна допомога з цим проектом. Іншим прикладом в даному контексті слугує сленгове слово eyep

 

opper, що означає "something astonishing"; в українській мові даний сленгізм звучить "приголомшливий". Наведемо приклад вживання його в реченні

 

: Wow, that guy is truly an eyepopper! He is so cute! – Цей хлопець виглядає приголомшливо! Він такий симпатичний!

 

Не рідко при перекладі сленгізмів використовується й антонімічний переклад. Це типовий приклад комплексної лексико-граматичної трансформації, у якій одночасно здійснюються модифікації лексичної та синтаксичної структур.Антонімічний переклад спирається на логічний постулат, згідно з яким заперечення будь-якого значення можна прирівняти до ствердження протилежного йому значення. Цьому відповідає формально-логічна категорія конкрадикторності: А не є не-А або Не-А не є А

 

На практиці антонімічний переклад, як правило, пов’язується з заміною однієї з лексем оригіналу на її міжмовний антонім. При цьому дуже часто стверджувальна конструкція у реченні вихідного тексту замінюється на заперечну в перекладі і навпаки.

 

Hold it! – Не рухайся!

 

I am not kidding! – Я серйозно говорю!

 

Hold on, please. – Не кладіть слухавку, прошу.

 

Stay out of here! – Не лізь!

 

You betcha! – Не сумнівайся!

 

Зустрічаються й випадки перекладу сленгу за допомогою методу цілісного перетворення. Цей метод змінює внутрішню форму будь-якого відрізка мовленнєвого потоку, хоча загальний зміст залишається незмінним. При цьому ступінь змістової спільності між перекладом та оригіналом залишається невисоким і визначається метою комунікації або ідентифікацією ситуації. Розглянемо наступні приклади:

 

 

Never mind. – Нічого, не зважай.

 

 

Get away! – Хто б міг подумати?!

 

No way! – Нізащо

 

! Give it a rest! – Замовкни!

 

При перекладі сленгових одиниць, що не мають безпосередніх відповідностей, перекладач може вдатися до описового перекладу. Недоліком описового перекладу є його громіздкість і багатослівність, тому найбільш вдало цей спосіб перекладу застосовується в тих випадках, коли можна обійтися порівняно коротким поясненням

. ball-breaker – жінка, яка демонструє свою владу, принижуючи гідність чоловіків;

 

goldbrick – людина, та, що ухиляється від виконання своїх обов’язків;

 

jollop – міцний алкогольний напій; mainline – тоненька лінія кокаїну для вдихання;

 

Chocolate Ecstasy – змішувати кокаїн та шоколадний порошок, а потім вдихати цю суміш.

 

Таким чином, бачимо, що при перекладі сленгу в основному слід притримуватися двох напрямків – або пошук аналогічного відповідника, що володіє приблизно такою ж експресивністю, або ж шляхом підбору найбільш близького по емоційній забарвленості відповідника з розмовного шару мови. Велику значущість при цьому відіграють "фонові знання" про сленг, тобто інформація про ситуацію використання відповідного сленгізму. Подібна інформація, на жаль, слабо відображається в сучасних двомовних словниках. Все це в певній мірі утруднює роботу професійних перекладачів і призводить до помилок при перекладі сленгових одиниць. Тому, вважаємо, що проблема перекладу сленгу з англійської мови на українську недостатньо досліджена і може стати основою подальших досліджень в галузі перекладу

 

1.3 Критерії якості перекладу соціомаркової лексики

Адекватним перекладом, на думку В.Н. Коміссарова, називається переклад,

який забезпечує прагматичні завдання перекладацького акту на

максимально можливому для досягнення цієї мети рівні еквівалентності, що не допускаючи порушення норм або узусом - вживання слів і їх форм

закріпилася в мові переводить мови, дотримуючись жанрово-стилістичні

вимоги до текстів даного типу і відповідаючи суспільно-визнаною

конвенційної нормі перекладу. У нестрогому вживанні «адекватний

переклад »- це« хороший »переклад, який виправдовує очікування і надії

комунікантів або осіб, які здійснюють оцінку якості перекладу [Комісарів

1990: 233]. Прикладом адекватного перекладу зниженої лексики, на нашу думку, може служити переклад наступного уривка роману "Long Walk":

 

A moment later Mike and Scramm did an abrupt about-face and began to walk toward the crowd, which, sensing the sharp tang of fatality about them, shrieked, unclotted, and backed away from them as if they had the plague.

 

Garraty looked at Pearson and saw his lips tighten. The two boys were warned, and as they reached the guardrails that bordered the road, they about-faced smartly and faced the oncoming halftrack. Two middle fingers stabbed the air in unison.

"I fucked your mother and she sure was fine!" Scramm cried. Mike said something in his own language [S.King 1979].

 

Через момент Майк і Скрамм зійшлися і рушили прямо на натовп, яка побачивши приреченість їх осіб, з криками кинулася врозтіч, ніби він були заразні.Вони отримали попередження і, дійшовши до перил огорожі,повернулисьдо всюдихода і виставили вперед середні пальці.

 

- Я ебал вашу мать, і мені це сподобалося! - Проорал Скрамм солдатам.

Майк крикнув щось схоже на своїй рідній мові.

 

(Пер. В. Вадимова)

 

Хоча ступінь експресії англійського дієслова to fuck (бран.) і українською 'ебати' (неценз., табу) у більшості випадків не збігається, але в даному контексті (ситуація близької смерті, ненависть до своїх катам, відчай) носій української мови швидше за все вжив би даний оборот, тобто норма і узус переводить мови в даному випадку витримані.

 

Жанр твору (психологічний трилер) припускає своїм читачем людини, яка досягла повноліття, тобто здатного правильно усвідомити причину вживання даної лексики у творі. Питання етики в даному випадку відноситься не до автора, який пише в даному жанрі, а до видавцям, що не помічаємо подібну літературу спеціальними відмітними знаками (напр. західне 'ADVISORY'), що не виключає потрапляння книги в руки дітей. Д. Каралис у статті «Трохи мату в холодній воді» говорить про тому, що нерідкі випадки звернення зі скаргами до бібліотек батьків, діти яких мимоволі стали жертвами видавничої безвідповідальності [Каралис 2002: 13].

 

Питання відповідності суспільно-визнаною конвенційної нормі перекладу в даному випадку залишається відкритим, але можна послатися на те, що традиції перекладу подібної лексики в радянському переказному справі не було по причини негласної заборони на ненормативну лексику як таку з боку комітету цензури [Каралис 2002: 14]. В даний час закладаються основи мистецтва перекладу зниженої лексики. Прикладом «пом'якшеного» (в радянських традиціях) перекладу може служити варіант перекладу цього ж уривка А. Георгієва:

 

- Я трахкав твою матусю. Мені сподобалося! - Прокричав Скрамм.

 

У цьому випадку ми можемо говорити про еквівалентному перекладі. Еквівалентним перекладом Комісарів називає переклад, що відтворює зміст іншомовного оригіналу на одному з рівнів еквівалентності. Під змістом оригіналу мається на увазі вся передана інформація, включаючи як предметно-логічне (денотативне), так і коннотативное значення мовних одиниць, складових перекладається текст, а також прагматичний потенціал тексту. За визначенням будь-який адекватний переклад, вважає Комісарів, повинен бути еквівалентним (на тому чи іншому рівні еквівалентності), але не всякий еквівалентний переклад визнається адекватним, а лише той, який відповідає, крім норми еквівалентності, і іншим нормативним вимогам, зазначеним вище [Комісарів 1990: 234].

 

«Міжнародний словник непристойностей» А. Кохтева еквівалентом для англійського to fuck призводитьукраїнську лексему 'ебати', в той час як «Англо- український словник американського сленгу »Т. Ротенберга і В.Іванової призводить еквівалент 'трахати' і евфемізм 'мати'. Слово 'трахати / трахнути'спочатку також застосовувалося як евфемізм і основним значенням його було -'пролунати (про різке, гучному звуці) / провести різке, несподіване

дію '[Ожегов, Шведова 1994: 797].

 

Тобто ми вправі судити про меншу ступеня експресії лексеми 'трахати'. Одночасно можна сказати, що для носія російської мови вираз 'трахати чиюсь матір' менш характерно, ніж вираз з лексемою 'ебать', про популярність якого говорить велика кількість його похідних: 'еб твою мать', 'ебі твою мать' і 'блядь твою мати '. Отже, передавши зміст оригіналу, перекладач порушив узуальние норми, і ми не можемо говорити про адекватність даного перекладу

 

Наступним видом перекладу Комісарів називає точний переклад, тобто переклад, в якому еквівалентно відтворена лише предметно-логічна

частина змісту оригіналу при можливих відхиленнях від жанрово

стилістичної норми і узуальних правил вживання переводить мови.

 

Точний переклад може бути визнаний адекватним, якщо завдання переведення зводиться до передачі фактичної інформації про навколишній світ. еквівалентний переклад завжди повинен бути точним, а точний переклад за визначенням лише частково еквівалентний [Комісарів 1990: 234]. Прикладом точного перекладу може служити переклад наступного уривка:

 

No one said anything.

 

"Go fuck yourselves! All of you!

"

McVries said easily: "Go on back and dance on him a little,

 

Barkovitch. Go entertain us. Boogie on him a little bit, Barkovitch "

[S.King 1979].

 

 

Ніхто нічого не говорив.

 

- Ну і пішли ви всі! Ідіть всі на фіг!

 

- Іди до нього, Барковіч, і станцюй на його могилі, - спокійно сказав

Макврайс.-

 

Розваж нас. Будь ласка, бугі на могилі.

 

(Пер. А. Георгієва)

 

Скориставшись евфемізмом, перекладач точно передав предметно

логічну частину вихідного тексту, але порушив узуальной норму. Еквівалентом для go fuck yourself в «Міжнародному словнику непристойностей» є вираз 'йди на хуй'. У подібній емоційної ситуації при словесної перепалці між двома ворогами, коли немає ніяких моральних обмежень, які перешкоджали б вживання табуйованою лексики, для носія

російської мови найбільш природним було б вжити на адресу опонента

максимально експресивну, максимально образливу фразеологію.

 

Однак безсумнівним плюсом подібного способу перекладу є "Адаптація" тексту для читання різними віковими групами або людьми, принципово не читають літературу, яка містить знижену лексику. У той Водночас питання про подібний «гідність» точного перекладу спірне. Серед дослідників існує думка, що зважаючи подібних перекладацьких трансформацій читач судить більше не про сам твір, а - про його перекладі.

 

Так, К. Чуковський писав: «Перекладач напинає на автора

саморобну маску і цю маску видає за його живе обличчя »[Чуковський 1988:

19].У деяких випадках некомпетентність перекладача призводить до буквального перекладу зниженою фразеології.

 

Буквальним перекладом Комісарів називає переклад, що відтворює комунікативно нерелевантні (формальні) елементи оригіналу, в результаті чого або порушуються норми і узус переводящего мови, або виявляється спотвореним (непереданим) дійсний зміст оригіналу. Найчастіше кумедні приклади буквального перекладу зустрічаються при спробі перекласти текст за допомогою електронних програм-перекладачів. так, при спробі перевести пропозицію

 

"Do you speak English?"

 

«: ' Ви говорите по-англійськи?'

 

Комісарів основною причиною використання буквального перекладу називає бажання відтворити смислові елементи більш високого рівня еквівалентності, не забезпечивши передачу змісту на попередніх рівнях. В таких випадках буквальний переклад може супроводжуватися поясненнями або адекватним перекладом, що розкриває справжній зміст оригіналу.

 

Але щодо зниженої лексики, яка включає себе велику кількість сленгизмов, отриманих шляхом переосмислення значення соціально маркової лексики, «буквальний» переклад найчастіше викликаний незнанням перекладачем сленгового значення слова:

 

 

Her thighs had twitched, my God, they had twitched, in a kind of spasm, orgasm, oh God, the uncontrollable urge to squeeze and caress. . .and most of all to feel that heat. . . that heat ... He felt himself Сome. That warm, shooting flow of sensation, warming him. Wetting him. Oh Christ, it would soak through his pants and someone would notice [S.King 1979].

 

Стегна її сіпнулися, Боже всемилостивий, вони здригнулися, в якомусь

спазматическом оргазмі, Боже милосердний, вона ж зазнала непереборне

бажання стиснути його і приголубити ... а головне - відчути цей жар ... цей жар ...

 

Він відчував, що йде. Відчував всередині жаркий вибух, приплив тепла.

Прилив вологи. Чорт візьми, зараз ця волога виступить на брюках, і хто-

небудь помітить.

 

 

Сленгове значення дієслова to come - 'кінчати, відчувати оргазм'

[Кохтев 2001: 111]. Не будучи знайомим з цим значенням перекладач переклав

 

to come українським дієсловом руху 'йти', хоча вся ситуація вказує на

якесь інше значення даного дієслова. Ось як переклав цей уривок другої

перекладач В. Відмова:

 

Її стегна звивалися, коли Гріббл цілував її ... О Боже, вони звивалися ... Це був спазм, оргазм, що завгодно ... О Господи, тільки б стиснути її ось так і відчувати це тепло ... Він раптом скінчив. Тепла рідина потекла по його промежини. Чорт, зараз з'явиться пляма на штанях, і хто-небудь обов'язково помітить.

 

Однак, правильно перевівши сленгізм, всю іншу ситуацію В. Відмова

передав вільним перекладом. Вільним (вільним) перекладом називається

переклад, виконаний на більш низькому рівні еквівалентності, ніж той,

якого можливо досягти за даних умов перекладацького акту.

 

Вільний переклад може бути визнаний адекватним, якщо він відповідає іншимнормативним вимогам перекладу і не пов'язаний з істотними втратами в передачі змісту оригіналу [Комісарів 1990: 235].

 

 

Описуючи фантазію Геррет, тільки що побачив, як йшов з ним поруч Гріббл цілував стояла на узбіччі дівчину і представляє тепер собі цю сцену, В. Відмова, по всій видимості, бажаючи нагадати читачеві, кому належали дії, які представив Геретт, вводить в текст перекладу відсутній в оригіналі момент: '... коли Гріббл цілував її ...'

 

А. Георгієв переводить фразу "... the uncontrollable urge to squeeze and caress. . . and most of all to feel that heat ... "як '... вона ж зазнала непереборне бажання стиснути його і приголубити ... ', у своїй інтерпретації приписуючи відчуття, які, швидше за все, належать Геррет, дівчині, з якої цілувався Гріббл.

 

Комісарів, зауважує, що більш серйозні відхилення від змісту оригіналу роблять вільний перекладсоціо маркової лексики , перетворюючи його в «перекладення» або самостійне висловлювання на тему оригіналу [Комісарів 1990: 235]. Прикладом такого «висловлювання» буде переклад наступного уривка:

 

A few minutes later Davidson joined the group and told them about the times he got drunk at the Steubenville State Fair and crawled into the hoochie-kooch tent and got biffed in the head by a big fat momma wearing nothing but a G-string. When Davidson told her (so he said) that he was drunk and thought it was the tattooing tent he was crawling into, the red hot big fat momma let him feel her up for a while (so he said). He had told her he wanted to get a Stars and Bars

tattooed on his stomach [S.King 1979].

 

Через кілька хвилин до них приєднався Девідсон і розповів, як він одного разу напився на пікніку, ввалився в намет і наблевать мало не на голову якийсь товстої тітки, на якій не було нічого, крім трусів. Вона, за його словами, не розсердилася і навіть дозволила йому "за себе потриматися ", як він висловився.

 

(Пер. В. Вадимова)

 

Даний приклад ілюструє цілий ряд відступів перекладача від тексту

оригіналу:

 

1. at the Steubenville State Fair - дослівно: 'на Стебенвільской ярмарку' -

у В. Вадимова: 'на пікніку';

 

2. crawled into - дослівно: 'вповз' - у В. Вадимова: 'ввалився';

 

3. hoochie-kooch tent - буквально: 'намет, де торгують спиртним, або

кімната, де повія приймає клієнта '[Ротенберг, Іванова 1994: 219]

- У В. Вадимова: 'намет';

 

4. got biffed in the head by a big fat momma - дослівно: 'був вдарений в

голову великої товстої матусі '- у В. Вадимова:' наблевать мало не на

голову якийсь товстої тітки '.

 

Пропозиція "He had told her he wanted to get a Stars and Bars tattooed on his stomach "- 'Він сказав, що хоче, щоб йому витатуювали зоряно-смугастий на животі 'зовсім відсутня в перекладі В. Вадимова.

 

Таким чином, проаналізувавши контекст і порівнявши два варіанти

перекладу, ми можемо сказати, що лише в рідкісних випадках переклади зниженою лексики А. Георгієва та В. Вадимова можна вважати адекватними. У ряді ипадків можна говорити навіть про буквальному перекладі з причини помилки перекладача (he felt himself come), а також в деяких випадках - про

необгрунтованому виборі виду перекладацької трансформації (Go fuck yourselves! All of you!).

 

Правильний же вибір способу перетворення одиниці оригіналу в одиницю перекладу - одне з основних умов створення адекватного тексту в переводящем мовою.

 

У наступному пункті нашої роботи ми розглянемо основні види

перетворень (перекладацьких трансформацій) і постараємося визначити їх

співвідношення при перекладі зниженої лексики в романі С. Кінга «Довгий шлях», а також, аналізуючи контекст і граматичну структуру матеріалу,

спробуємо визначити ступінь законності того чи іншого виду в кожному

конкретному випадку.

 

 

ВИСНОВОК

Таким чином, бачимо, що при перекладі сленгу в основному слід притримуватися двох напрямків – або пошук аналогічного відповідника, що володіє приблизно такою ж експресивністю, або ж шляхом підбору найбільш близького по емоційній забарвленості відповідника з розмовного шару мови. Велику значущість при цьому відіграють "фонові знання" про сленг, тобто інформація про ситуацію використання відповідного сленгізму. Подібна інформація, на жаль, слабо відображається в сучасних двомовних словниках.

 

Все це в певній мірі утруднює роботу професійних перекладачів і призводить до помилок при перекладі сленгових одиниць. Тому, вважаємо, що проблема перекладу сленгу англійської мови на українську недостатньо досліджена і може стати основою подальших досліджень в галузі перекладу.

 

 

Огляд літератури

 

 

1. Сапожников И.Дубляж и закадровое озвучивание фильмов/Сапожников

И.//[Електронний ресурс] – (5)

 

2. Казакова Т. А. Практические основы перевода. English - Russian/Казакова Т. А. - СПб: Союз, 2005. - 320с.84 │ Актуальні проблеми філології (1)

 

3. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики/Лотман

Ю(6)

 

4. Райс К. Классификация текстов и методы перевода/Райс К.//Вопросы

теории перевода в зарубежной лингвистике. - М.: Наука, 1978. - 328с. 5. Оттєв С. Дублювання фільмів українською мовою/Оттєв С.//[Електронний ресурс]. - Режим доступу: (3)

 

5. Маковский М. М. Языковая сущность современного английского сленга / М. М. Маковский // Ин. яз. в школе. – М. : Просвещение, 1962. – № 4. – С. 102–113.

 

6. Mencken H. L. The American Language / H. L. Mencken. – New York, 1992. – 777 p.

 

7. Хомяков В. А. Нестандартная лексика в структуре английского языка национального периода : автореф. дис. канд. филол. наук : 10.02.04 / В. А. Хомяков. – Л., 1980. – 75 с.

 

8. Швейцер А. Д. Социальная дифференциация английского языка в США / А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1983. – 213 с.

 

9. Комиссаров В. Н. Пособие по переводу с английского языка на русский. Часть 1 : Лексико-фразеологические основы перевода / В. Н. Комиссаров, Я. И. Рецкер, В. И. Тархов. – М. : Высш. шк., 1960. – 176 с

 

10. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : Підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – 448 с.

 

12. Шурупова М. В. Проблематика английского сленга в аспекте теории перевода / М. В. Шурупова // Весник Московского гос. обл. ун-та. Лингвистика. – 2010. – № 4. – С. 130–135.

13. Латышев Л. К. Технология перевода : Учебное пособие по подготовке переводчиков (с нем. яз.) / Л. К. Латышев. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 280 с.

 

Я важаю що моя дипломна робота більш сучасна та цікавіша ніж інші теми які обрали мої однокурсники

 

Питання, що залишились невирішеними

 

1 Основні трудноші при перекладі англійських фільмів

2 Трудноші перекладу американських фільмів

 

РОЗДІЛ 2

 

Передмова

 

Переклад фільмів та серіалів – цілком звичне для будь-якої країни явище перекладу художніх творів на державну мову. Але у зв’язку з тим, що Україна здобула державний статус лише близько 20 років тому, явище перекладу серіалів українською мовою зародилося досить нещодавно. Аналіз соціокультурних особливостей перекладу серіалів слід почати з визначення поняття, тісно пов’язаного з цим явищем, а саме телебачення. Телебачення – це система передачі певної інформації, тобто частина комунікативного акту, за допомогою якого відбувається обмін знаннями у ноосфері [1, с. 21]

 

 

2.1 Соціокультурні аспекти перекладу серіалів та фільмів


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 173; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщая анализ, проведённый в данной работе, укажем нижеследующие выводы: | ВВЕДЕНИЕ. Процесс становления личности 18


lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.389 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты