Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ основній частині заняття
Читайте также:
  1. I. Мета заняття
  2. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  3. VII. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  4. Варіанти практичного заняття № 1
  5. Вибір, обладнання та заняття місця (окопу) для стрільби.
  6. групового заняття.
  7. Групового заняття.
  8. До практичного заняття
  9. До семінарського заняття № 1

- оповісти зміст навчальних питань

- під час викладу матеріалу перевірити методом діалогу правильність усвідомлення і засвоєння слухачами навчального матеріалу

- основні та статутні положення дати під запис:

На закінчення заняття:

- методом діалогу повторити основні положення заняття

- оцінити роботу слухачів

- відповісти на запитання слухачів

- дати завдання на самостійну роботу

Основна частина -80 хв.

Вступ-5хв.

Вимоги стосовно вивчення даної теми.

В результаті вивчення даної теми студент зобов’язаний:


 

Знати

1. Маршеві можливості підрозділів в різних умовах здійснення маршу та порядок організації похідної охорони.

2. Порядок шикування підрозділів для здійснення маршів та їх всебічне забезпечення (бойове, технічне, тилове).

3. Порядок дій особового складу під час нападу наземного і повітряного противника та при застосуванні ним ВТЗ, ЗМУ.

4. Вимоги до району розташування та порядок розташування підрозділу в районі.

Вміти

1. Організовувати похідну охорону на марш і в ході його здійснення.

2. Приймати рішення графічно на карті та проведення розрахунку маршу.

3. Будувати похідну колону відповідно умовам здійснення маршу.

4. Управляти підрозділом при підготовці і в ході здійснення маршу

5. Вибирати район розташування.

 

Актуальність теми

«Пересування і розташування підрозділу на місці», Заняття 2 «Дії підрозділу під час виконання маршу» полягає в тому, що під час здійснення маршу побудова похідного порядку повинна відповідати умовам здійснення маршу та щоб забезпечити швидке розгортання у бойовий порядок і вступу в бій. Тому особовий склад підрозділу повинен бути навчений уміло діяти і використовувати зброю і бойову техніку при застосуванні противником ЗМУ, ВТЗ, систем дистанційного мінування, ударів авіації, дії ДРГ, РХБ (Б) зараження, зруйнування доріг, переправ, затоплень, пожеж.


ВСТУП

Підрозділи (відділення, взвод, рота, батальйон) завжди повинні бути готовими до переміщення на великі відстані в умовах постійної загрози застосування противником ЗМУ, РУК (ВТЗ) та систем дистанційного мінування, авіації, повітряних десантів, аеромобільних, диверсійно-розвідувальних груп, радіоактивного, хімічного та біологічного зараження місцевості, руйнування доріг, мостів, переправ, та в різні пори року і доби. 

 

1. Порядок шикування підрозділів для здійснення маршу _____хв.

 

Похідний порядок – це перебудова підрозділів, частин з їх засобами підсилення для здійснення маршу.

Похідна колона – побудова частини (підрозділу) для пересування маршем по одному маршруту.

Похідний порядок залежить від отриманної задачі, задуму дій на марші та при вступі в бій, а також від характеру та умов маршу. Він будується з врахуванням швидкого розгортання підрозділу (відділення, взводу, роти, батальйону) в бойовий порядок.

Похідний порядок батальйону (роти), що здійснює марш, передбачаючи вступ в бій, включає в себе:

- похідну охорону;

- колону головних сил;

- колону підрозділів технічного забезпечення та тилу.

 

Батальйон на марші може виділятися в передовий загін, авнгард або бути у складі головних сил бригади (полку); рота – в головну, бокову тильну похідні застави або бути у складі колони батальону; взвод (відділення, танк) здійснює марш в колоні роти (взводу). Взвод може призначатися в головну (бокову, тильну) похідну, а іноді і в нерухому бокову заставу або головний (тильний) дозор, а відділення (танк) може діяти як дозорне відділення (дозорний танк).Похідний порядок батальону (роти), призначеного в передовий загін або авангард (похідну заставу), будується з урахуванням швидкого розгортання в бойовий порядок і вступу їх у бій. Він складається із колони головних сил і похідної охорони.

Колона головних сил батальону (роти), залежно від умов обстановки, може мати різну побудову.

Конкретна побудова необхідного похідного порядку батальона, роти, взводу, відділення на марш залежить від завдання, місця підрозділу в похідному порядку, умов обстановки, наявності засобів посилення, а також стану доріг, рівня підготовки механіків-водіїв (водіїв) БМП, танків, БТР, автомобілів.

Порядок шикування екіпажів бойових машин і десанту для посадки у машини для здійснення маршу показано на рис. 1 а, б, в, г.

 

Рис. 1 а, б, в, г Шикування екіпажів бойових машин і десанту біля машин

                       
 
1 мвід.
 
2 мвід.
 
3 мвід.
 
1 мвід.
 
2 мвід.
 
3 мвід.
 

 


 
 

 


Розміщення особового складу в кузові автомобіля: а-на повздовжніх сидіннях; б-на поперечних сидіннях

 


Варіанти побудови похідного порядку для здійснення маршу механізованним відділенням, взводом, ротою, батальоном у пішому порядку показано на рис. 2 а, б, в, г

а) механізованого відділення: 

б) механізованого взводу:

 

Рис. 2. а, б, в, г Побудова похідного порядку для здійснення маршу в пішому порядку мвід, мв, мр, мб.

 

в, г) рота ,батальйон, в залежності від обставин, характеру місцевості, пори року, доби та інш., може будувати похідний порядок в колону взводів, рот.

 

Варіанти побудови похідного порядку для здійснення маршу механізованним відділенням, взводом, ротою, батальоном на бойових машинах (БМП, БТР, танках).

Механізоване відділення здійснює марш в колоні взводу показано на рис. 3, а при діях , як дозорне відділення просувається самостійно в указанному йому напрямку стрибками від укриття до укриття, ведучи спостереження за прилеглою місцевістю.

Взвод здійснює марш в колоні роти. Похідний порядок рота будує в колону машин показано на рис. 4, а при діях у похідній охороні (головній, боковій, тильній заставі) взвод може здійснювати марш окремою колоною по указаному маршруту.

Похідний порядок механізованого взводу на БТР

Механізована рота (батальон) будує похідний порядок в передбаченні вступу в бій.

Рота здійснює марш у складі головних сил батальону, а діючи в похідній охороні марш здійснює окремою колоною.

Похідний порядок роти показано на рис. будується з урахуванням швидкого розгортання взводів у бойовий порядок і вступу їх у бій.

Рис. 4. Варіант побудови похідного порядку роти у складі головних сил батальйону

 

Варіант побудови похідного порядку механізованної, танковою роти при діях в похідній охорони показано на рис. 5

Рис. 5 Побудова похідного порядку мр (тр) для дій в похідній охороні

Механізований (танковий) батальйон здійснює марш однією колоною в складі бригади (полку) головних сил і може рухатися окремою колоною, самостійно по указаному маршруті діючи в авангарді або передовому загоні, показано на рис. 6

 

Рис. 6. Варіант побудови похідного порядку для дій в передовому загоні (авангарді)

 

Контрольні питання

 

1. Вимоги до побудови похідного порядку підрозділу для здійснення маршу в різних умовах.

2. Що таке похідний порядок, похідна колона, та що в себе включає похідний порядок механізованої роти призначеної в головну похідну заставу.

3. Порядок шикування екіпажів БМП, БТР, танку і десанту для посадки у машини для здійснення маршу.

4. Порядок побудови похідного порядку механізованного відділення, взводу, роти для здійснення маршу в пішому порядку і на бойових машинах.

 

За організацією всебічного забезпечення (бойового, технічного, тилового) відповідає командир.

Бойове забезпечення полягає в організації та здійснені заходів, які направлені на виключення раптового нападу противника, зниження його ефективності вогню (ударів) по підрозділах та створення сприятливих умов для організованного здійснення маршу та своєчасного виходу в назначений район і вступу в бій.

Розвідка елемент бойового забезпечення, задача:

- з`ясувати склад та угрупування противника в напрямку руху батальону, роти, взводу і можливий задум його дій;

- розкрити зображення переднього краю, опорні пункти, розташування вогневих засобів, особливо протитанкових, систему вогню і загороджень, пункти управління і інженерне обладнання місцевості;

- встановити результати вогневого ураження противника;

- розкрити склад других ешелонів (резервів) напрямок їх висування;

- визначити прохідність місцевості, межі зон зараження, райони зруйнувань і пожеж, затоплень і можливі шляхи їхнього обходу (подолання).

Охорона– здійснюється з метою не допустити проникнення розвідки противника до колони головних сил своїх підрозділів, виключити раптовий напад на них наземного противника, ДРГ та забезпечити підрозділам, які охороняються, час та вигідні умови для розгортання та вступу у бій.

Захист від ЗМУ:

- розосередження підрозділів батальону (роти) у вихідному районі і під час їх висування на рубіж переходу в атаку;

- форт обладнання вихідних і очікуваних районів і позицій;

- підтримання підрозділів у постійній готовності до дій у зонах зараження, районах зруйнувань, пожеж, затоплень, а також до ліквідації наслідків застосування противником ЗМУ.

Захист від ВТЗ:

- додаткового до ЗМУ – проведення заходів щодо протидії технічним заходом розвідки засобам наведення керованих боєприпасів противника.

- Радіоелелектронна боротьба:

- мета – знизити ефективність застосування зброї та технічних засобів розвідки противника та забезпечити сталу роботу своїх засобів управління своїми підрозділами та зброєю.

Тактичне маскування під час підготовки і в ході маршу – забезпечити потайність дійсного розташування підрозділів батальону (роти), напрямку зосередження основних зусиль, а також ділянок форсування і переправ під час подалання водних перешкод використовуючи табельні і підручні засоби маскування, маскувальні властивості місцевості, місцевих предметів (приклад кіно: «В бой идут одни старики». Дивізію замаскували).

Інженерне забезпечення:

- пророблення проходів у мінновибухових та інших загородженнях, як у своїх так і у противника (1 прохід на взвод);

- забезпечення подолання перешкод із застосуванням мостоукладчиків, наплавних мостів, шляхопрокладників, направлених вибухів, дистанційного розмінування.

Проходи в загородженнях нумеруються і позначаються односторонніми знаками і показниками, на них організується комендантська служба.

Основними заходами РХБ(біологічного) захисту є:

- ведення РХБ у вихідному районі, на маршруті висування у напрямку руху підрозділів;

- спецобробка підрозділів в ході маршу;

- маскування їх аерозолями (димами) і завдання втрат противнику запалювальною зброєю.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 170; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты