Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСпостереження та допомога роділлі під час І періоду пологів
Читайте также:
  1. Біомеханізм пологів при задньому виді потиличного передлежання
  2. Вибір для спостереження найбільш важливих напрямків реалізації
  3. Вибіркове спостереження, причини і умови його застосування
  4. Висування у район розгортання поста РХБ спостереження,його обладнання,маскування
  5. Державна комплексна система спостереження за станом земель
  6. Державний устрій України періоду народно-визвольної війни
  7. Джерела й основні риси права Риму посткласичного періоду.
  8. Джерела та основні риси права Риму класичного періоду.
  9. Джерела та основні риси права Риму найдавнішого періоду.
  10. Долікарська допомога потерпілому. Способи штучного дихання.

Результати спостереження за прогресом пологів, станом матері та плода заносяться лікарем акушер-гінекологом до партограми .

Правильне заповнення та інтерпретація партограми сприяє ранньому виявленню відхилень перебігу пологів, відхилень у стані матері чи плода та допомагає своєчасно прийняти обґрунтоване рішення щодо подальшої тактики ведення пологів та визначити обсяг необхідних втручань. Спостереження за станом роділлі і плода в І періоді пологів включає наступні рутинні процедури:

 

Діагностика періодів і фаз пологів:

Симптоми і ознаки Період Фаза
Шийка не розкрита Хибні пологи /відсутність пологової діяльності/  
Шийка розкрита менше, ніж на 3 см Перший Латентна
Шийка розкрита на 3-9 см. Швидкість розкриття шийки матки не менше (або більше) - 1 см/год. Початок опускання голівки плода Перший Активна
Повне розкриття шийки матки (10 см). Голівка плода у порожнині тазу. Другий Рання
Немає позивів до потуг    
Повне розкриття шийки (10 см). Передлегла частина плода досягає дна тазу. Роділля починає тужитись Другий Пізня (потужна)
Третій період пологів починається з моменту народження дитини і закінчується вигнанням посліду Третій  

 

Оцінка стану плода:

Серцебиття плода в пологах реєструють шляхом:

- періодичної аускультації за допомогою акушерського

стетоскопу, ручного допплерівського аналізатора;

або

- за показаннями - шляхом електронного фетального моніторингу (кардіотокографія)

Для отримання достовірних результатів періодичної аускультації слід дотримуватися наступної методики:

• роділля знаходиться у положенні на боці;

• аускультація починається після закінчення найбільш інтенсивної фази
перейми;

• аускультація триває щонайменше 60 секунд.

Аускультація має проводитися кожні ЗО хвилин протягом латентної фази та кожні 15 хвилин протягом активної фази першого періоду пологів.

В нормі ЧСС плода знаходиться в межах 110-170 ударів за хвилину.

У разі зміни частоти серцевих скорочень плода, що виходять за межі норми, необхідно змінити положення тіла жінки (слід уникати положення на спині) та провести повторну аускультацію після закінчення найбільш інтенсивної фази наступної перейми, дотримуючись вище описаної методики.Перехід від періодичної аускультації до електронного фетального

моніторингу (КТГ) показаний у наступних випадках:

- ЧСС плода зберігається поза межами норми після зміни
положення тіла жінки;

- базальна частота серцевих скорочень плода менше 110 чи
більше 170 ударів за хвилину;

- під час періодичної аускультації виявляються будь які епізоди
брадикардії, що не зникають після зміни положення жінки;

- розпочато полого підсилення окситоцином;

- вилились навколоплідні води, забарвлені меконієм.

Рутинне застосування КТГ всім роділлям не доцільне через високий відсоток хибнопозитивних результатів та збільшення частоти втручань, в тому числі і оперативних пологів.

Якщо відбувся розрив плодового міхура (спонтанний або штучний), звертається увага на колір та кількість навколоплідної рідини.

Оцінка загального стану матері:

Вимірювання температури тіла - кожні 4 години; визначення параметрів пульсу - кожні 2 години; артеріального тиску - кожні 2 години; кількість сечі визначають кожні 4 години;

Оцінка прогресування пологів:З метою оцінки прогресування пологів визначають швидкість розкриття

шийки матки, частоту та тривалість перейм, а також наявність просування голівки плода у порожнину таза:

Розкриття шийки матки

Швидкість розкриття шийки матки оцінюється шляхом внутрішнього акушерського дослідження, яке проводять кожні 4 години. Додаткове внутрішнє обстеження проводять за наявності показань:

- спонтанний розрив плодових оболонок;

- патологічна частота серцебиття плода (менше 110 або більше
170 ударів за хвилину);

- випадіння пуповини;

- у разі підозри на неправильне передлежання/вставлення голівки
плода;

- затримки прогресу пологів;

- кровотечі (огляд в умовах операційної).

Якщо після додаткового внутрішнього акушерського дослідження прийнято

рішення продовжувати консервативне ведення пологів, наступне акушерське дослідження проводять через 4 години, від останнього.

Результати оцінки розкриття шийки матки заносяться до партограми.

Розкриття шийки матки у латентній фазі

Латентна фаза триває до 8 годин. Нормальне прогресування пологів у латентній фазі першого періоду характеризується поступовим згладжуванням та розкриттям шийки матки зі швидкістю, яка забезпечує перехід у активну фазу у будь-який час протягом 8 годин спостереження.

Розкриття шийки матки 3 та >см свідчить про перехід в активну фазу І періоду пологів

- Якщо протягом 8 годин спостереження періодичні скорочення матки зникають, або значно уповільнюються, слід зробити висновок щодо хибних пологів. У разі спонтанного припинення маткових скорочень немає необхідності у проведенні вагінального дослідження, якщо інші показання до його проведення відсутні.- Якщо через 8 годин спостереження періодичні скорочення матки тривають, а розкриття шийки матки залишається менше З см, слід оцінити наявність структурних змін шийки матки

• Якщо структурні зміни шийки матки відсутні слід
зробити висновок на користь удаваних перейм.

• Якщо відбуваються структурні зміни шийки матки
(розм'якшення, згладження, розкриття) слід оцінити
ступень зрілості шийки матки за шкалою Бішопа.

• Якщо шийка матки „зріла" (6 або більше балів) робиться
висновок на користь уповільненої латентної фази першого
періоду пологів.

• Якщо шийка матки „незріла" (5 або менше балів) тактика
ведення має відповідати веденню удаваних перейм

Примітка:

0-2 бали - „шийка не зріла"

3-5 балів - „шийка недостатньо зріла"

>6 балів - „шийка зріла"


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.036 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты