Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАктуальність теми.
Читайте также:
  1. Актуальність і ступінь наукової дослідженності проблеми.
  2. Актуальність теми
  3. Актуальність теми
  4. Актуальність теми
  5. Актуальність теми.
  6. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми.
  7. Взаємодія клітин в імунній відповіді. Роль окремих клітин імунної системи. Антигенрепрезентуючі клітини, Т- та В-лімфоцити. Інтерлейкіни.
  8. Виконай практичні вправи до теми.
  9. Висновок до теми.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Харківський національний медичний університет

 

Фізіологія вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Методи обстеження вагітних.

Акушерська термінологія.

 

Методичні вказівки

Для студентів IV курсу стоматологічного факультету

Затверджено Вченою радою ХНМУ

Протокол №___ від ____._________12 р.

Харків ХНМУ 2012


Фізіологія вагітності, пологів та післяпологового періоду Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія.. Метод. вказ. для студентів IV курсу стомат. факультету / уклад. М.О. Щербина, І.ЮКузьміна, І.М.Щербина, О.А.Кузьміна — Харків: ХНМУ, 2012. –30 с.

 

 

Укладачі М.О. Щербина, І.ЮКузьміна, І.М.Щербина, О.А.Кузьміна

 

ISBN

© М.О. Щербина, І.ЮКузьміна,

І.М.Щербина, О.А.Кузьміна

Харківський національний

медичний університет, 2012


 

Модуль 1: Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Змістовий модуль 1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

 

Тема 2. Фізіологія вагітності. пологів та післяпологового періоду Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія.

 

Актуальність теми.

Знання фізіології пологів започатковує клінічне акушерство. Ретельне дотри­мання, а в разі необхідності — максимально наближене наслідування фізіологіч­ним процесам у пологах є прямим і природним шляхом зниження материнської та перинатальної захворюваності та смертності. Вивчення основних етапів перебігу та ведення фізіологічних пологів дозволяє опанувати на практиці найважливіші мето­ди обстеження роділь, вміння оцінювати акушерську ситуацію, надання належної допомоги у фізіологічних пологах. Важливою складовою даного занятгя є вивчен­ня методів знеболювання на підготовчих етапах та безпосередньо у пологах.

 

Нормальні пологи - це одноплідні пологи зі спонтанним початком та прогресуванням пологової діяльності у терміну вагітності 37-42 тижні у потиличному передлежанні плода, перебіг яких відбувався без ускладнень протягом усього періоду пологів, при задовільному стані матері та новонародженого після пологів.Якщо пологи у вагітних високої групи ризику (з патологією вагітності або соматичною патологією) мають нормальний перебіг, необхідно використовувати рекомендації даного клінічного протоколу, щодо ведення пологів у цієї групи жінок, за умови закінчення пологів без ускладнень - такі пологи вважаються нормальними.

Не є підставою для виключення з нормальних пологів:

- наявність передчасного розриву плодових оболонок;

- проведення амніотомії без наступної індукції пологів;

- розрив промежини 1 ступеню.

На сучасному етапі організації акушерської допомоги в Україні

оптимальним є проведення нормальних пологів в умовах акушерського стаціонару з забезпеченням права роділлі залучення близьких до підтримки її при пологах.

Основною метою надання допомоги під час пологів є забезпечення безпечності для жінки та дитини при мінімальному втручанні в фізіологічний процес шляхом:

- ретельного моніторингу стану матері, плода та прогресування

пологів;

- створення умов для надання невідкладної допомоги роділлі/породіллі та новонародженому;

- проведення заходів, що спрямовані на попередження інфекційних та гнійно-запальних ускладнень;- впровадження та суворе дотримання принципів „теплового ланцюжка".

Принципи ведення нормальних пологів:

- визначення плану ведення пологів та обов'язкове поінформоване узгодження його з жінкою/сім'єю

- заохочення емоційної підтримки роділлі під час пологів
(організація партнерських пологів);

- моніторинг стану матері, плода та прогресування пологів;

- використання партограми для прийняття рішення щодо перебігу
пологів, а також необхідності та об'єму втручань;

- широке використання не медикаментозних засобів для
знеболення пологів;

- заохочення жінки до вільного пересування під час пологів та
забезпечення можливості вільного вибору положення для
народження дитини;

- оцінка стану дитини при народженні, забезпечення контакту
„шкіра-до-шкіри" між матір'ю та новонародженим,
прикладання до грудей матері за появи пошукового та
смоктального рефлексу;

- профілактика післяпологової кровотечі, що зумовлена атонією
матки, шляхом використання методики активного ведення
третього періоду пологів.

Діагностика та підтвердження пологів:

- у вагітної після 37 тижня з’являються переймоподібні болі внизу живота та крижах з появою слизово-кров'яних або водянистих (у разі відходження навколоплідних вод) виділень із піхви;

- наявність 1 перейми протягом 10 хвилин, що продовжується 15-20 секунд;

- зміна форми та розташування шийки матки - прогресивне її укорочення та згладжування. Розкриття шийки матки збільшення діаметру просвіту шийки матки ( вимірюється в сантиметрах);

- поступове опускання голівки плода до малого тазу відносно площини входу у малий таз (за даними зовнішнього акушерського дослідження) або відносно Lin. interspinalis (при внутрішньому дослідженні).


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты