Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕпізіотомію та епізіорафію проводять під знеболюванням
Читайте также:
  1. З метою визначення виправданої або невиправданої заборгованості проводять
  2. Заходи, які проводять завчасно по життєзабезпеченню населення в НС
  3. Проводять штучне дихання
  4. Система слідчих розшукових дій які проводяться під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку і моральності
  5. Слідчі (розшукові) дії, які проводяться під час досудового розслідування кримінальних правопорушення у сфері службової діяльності.
  6. Типові слідчі (розшукові) дії які проводяться у кримінальних провадженнях про злочини проти здоров’я особи.
  7. Типові слідчі (розшукові) дії, які проводяться у кримінальних провадженнях проти статевої свободи та статевої недоторканості.
  8. Типові слідчі дії, які проводяться у кримінальних провадженнях про умисні вбивства

Після народження голівки необхідно дати можливість плечикам розвернутись самостійно, при цьому перевірити чи немає обвивання пуповини навкруг шиї. В разі тугого обвиття, пуповину необхідно перетнути між 2-х затискачів, при не тугому - послабити натяжіння пуповини та дочекатися наступної потуги. Не квапитись!

У разі задовільного стану плода не слід намагатися народити плечики протягом тієї ж потуги, під час якої народилась голівка. Плечики можуть бути народжені під час наступної потуги.

Відразу після народження акушерка здійснює обсушування голови і тіла дитини попередньо підігрітою стерильною пелюшкою, викладає дитину на живіт матері, одягає дитині чисті шапочку і шкарпетки, накриває сухою чистою пелюшкою та ковдрою.

Одночасно лікар-педіатр-неонатолог, а за його відсутності лікар-акушер-гінеколог, здійснює первинну оцінку стану новонародженого.

Рутинна катетеризація сечового міхура не рекомендується .

Ведення III періоду пологів

Існують дві тактики ведення третього періоду пологів - активна та очікувальна. Активне ведення третього періоду пологів

Застосування методики активного ведення третього періоду під час пологів дозволяє знизити частоту післяпологової кровотечі, що зумовлена атонією матки, на 60%, а також зменшити кількість післяпологової крововтрати та необхідність гемотрансфузії.

Активне ведення третього періоду пологів повинно бути запропоновано кожній жінці під час вагінальних пологів.

Роділля повинна бути поінформована відносно активного ведення III періоду пологів, та має надати добровільну письмову згоду на його проведення .

Стандартні компоненти активного ведення третього періоду пологів включають:

• введення утеротоніків;

• народження посліду шляхом контрольованої тракції за пуповину з одночасною контртракцією на матку;

• масаж матки через передню черевну стінку після народження
посліду.

Відсутність одного з компонентів - виключає активне ведення III періоду пологів

Крок 1

Введення утеротоніків:

Протягом першої хвилини після народження дитини пропальпувати матку для виключення наявності в ній другого плоду, при його відсутності - ввести 10 ОД окситоцину внутрішньом'язово. Якщо в наявності немає окситоцину можна використати ергометрів - 0,2мг внутрішньом'язово.Не використовують ергометрін жінкам з гіпертензивними розладами!

Жінка має бути поінформована про можливі побічні ефекти цих препаратів.

У разі відсутності утеротоників не слід використовувати методику активного ведення третього періоду пологів. У цьому випадку слід застосовувати очікувальну тактику ведення третього періоду пологів.

Народження посліду шляхом контрольованої тракції за пуповину:

Крок 2

• перетиснути пуповину ближче до промежини затискачем, тримати
перетиснуту пуповину та затискач в одній руці;

Крок З

• покласти другу руку безпосередньо над лобком жінки і утримувати
матку відводячи її від лона;

• тримати пуповину у стані легкого натяжіння та дочекатись першого
сильного скорочення матки (зазвичай через 2-3 хв. після введення
окситоцину).

Не тягніть за пуповину до початку скорочення матки, просто утримуйте пуповину в стані легкого натяжіння

Крок 4

одночасно з сильним скороченням матки запропонувати жінці потужитись і дуже обережно потягнути (тракція) за пуповину донизу, щоб відбулося народження плаценти;

• під час тракції продовжувати проводити другою рукою контртракцію у напрямку протилежному тракції (тобто відштовхувати матку від
лона);• якщо плацента не опускається протягом 30-40 сек. контрольованої тракції, зупинити тракцію за пуповину, але продовжувати обережно її
утримувати у стані легкого натяжіння, друга рука залишається над лоном, утримуючи матку;

• одночасно з наступним сильним скороченням матки повторити
тракцію.

Ніколи не проводити тракцію (підтягування) за пуповину без застосування контртракції (відведення) добре скороченої матки над лоном!

Проведення тракції за пуповину без скорочення матки може призвести до вивороту матки

Крок 5

• після народження плаценти утримують її двома руками і обережно
повертають, щоб скрутити оболонки, повільно підтягують плаценту вниз; у разі обриву оболонок, обережно обстежують піхву і шийку матки в
стерильних рукавичка та видаляють їх залишки;

• уважно оглядають плаценту та переконуються в її цілісності. Якщо частина материнської поверхні відсутня, або є ділянка обірваних оболонок з судинами, це потребує відповідних заходів;

• при відсутності народження плаценти протягом ЗО хвилин після народження плода під адекватним знеболенням. проводять ручне відділення плаценти і виділення посліду.

У разі виникнення кровотечі - ручне відділення плаценти та виділення посліду має бути проведено негайно під адекватним знеболенням.

Крок 6

Масаж матки

• Після народження посліду негайно проводять масаж матки через передню черевну стінку жінки, доки вона не стане, щільною. В подальшому пальпують матку кожні 15 хв. протягом перших 2-х

годин, щоб бути впевненому в тому, що матка не розслабляється, а залишається щільною.

Міхур з льодом на низ живота у ранньому післяпологовому періоді не застосовується.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты