Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДілове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, зміст, методологія
Читайте также:
  1. Анализ результатов. Александр, 34 года, менеджер по персоналу
  2. Анализ результатов. Александр, 34 года, менеджер по персоналу.
  3. Атестація персоналу підприємства
  4. Атестація як особливий метод оцінювання персоналу.
  5. Банківська система : сутність, процес становлення, функції.
  6. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  7. Ветеринарно-санітарне оцінювання продуктів забою тварин
  8. Ветеринарно-санітарне оцінювання продуктів забою у разі
  9. Види тестів, що застосовуються в процесі відбору персоналу
  10. Визначте основні шляхи управління адаптацією персоналу організації.

Тема 10. Оцінювання та атестація персоналу підприємства

План:

1. Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, зміст, методологія

2. Оцінювання спеціалістів і керівників у підприємстві

3. Атестація персоналу підприємства

Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, зміст, методологія

Удосконалення практики підбору і розставлення кадрів, стимулювання їхньої праці, просування працівників, підвищення їхньої кваліфі­кації пов'язано з об'єктивним, побудованим на науковій основі діловим оцінюванням персоналу підприємства. Ділове оцінювання персоналу – це цілеспрямований процес вста­новлення відповідності якісних характеристик персоналу (здібностей, мотивації і властивостей) вимогам посади або робочого місця.

Виконавець повинен відповідати вимогам, що пред'являються до нього посадовими обов'язками, змістом і характером праці, а також вимо­гам, обумовленим ефективною організацією виробництва, використанням найбільш раціональних методів роботи, технічних засобів і т. д. Оцінюван­ню підлягають не просто потенційні можливості працівника, його профе­сійна компетентність, але і реалізація цих можливостей у ході виконання доручених обов'язків, відповідність процесу виконання цієї роботи певній ідеальній моделі, конкретним умовам виробництва, а результатів праці – нормативним вимогам, запланованим показникам, поставленим цілям.

Задачі ділового оцінювання персоналу підприємства представлені на рис. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Задачі ділового оцінювання персоналу підприємства   Вибір місця в організаційній структурі і встановлення функціональної ролі оцінюваного працівника  
   
   
Розробка можливих шляхів удосконалення ділових або особистісних якостей працівника  
   
   
Визначення ступеня відповідності заданим критеріям оплати праці і встановлення її величини  
   
   
Встановлення зворотного зв'язку з працівниками з професійних, організаційних і інших питань  
   
   
Задоволення потреби працівників в оцінюванні власної праці і її якісних характеристик  
   
       

 

Рис. 1 Задачі ділового оцінювання персоналу підприємства

 

Цілком виправданою є позиція західних фахівців в області менедж­менту у відношенні ділового оцінювання працівника: воно повинно роз­глядатися як можливість відкритого обговорення прогресу в діяльності працівника, вибору шляхів поліпшення цієї діяльності. Необхідно, щоб працівник розумів, які помилки він робить, які з них пов'язані з його особистістю, яким чином найбільш повно реалізувати свій потенціал.

Ділове оцінювання має безпосереднє відношення до підвищення ефективності діяльності, оскільки за його результатами з'являється можливість:

· удосконалювати розставлення кадрів шляхом підбору найбільш гід­них кандидатур на ту чи іншу посаду;

· поліпшувати використання кадрів, здійснювати їхнє службово-ква­ліфікаційне просування;

· виявляти спрямованість підвищення кваліфікації працівників;· стимулювати трудову діяльність персоналу за рахунок забезпечення більш тісного ув'язування оплати праці з результатами праці;

· удосконалювати форми і методи роботи керівників;

· формувати позитивне відношення до праці, забезпечувати задово­леність нею та ін.

На результатах ділового оцінювання персоналу базується рішення управлінських проблем (табл. 1).

Таблиця 1


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты