Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні види руху літального апарату. Горизонтальний політ літака
Читайте также:
  1. А) лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя
  2. Аеродинамічна якість літака та засоби її підвищення
  3. Аеродинамічні форми швидкісного літака
  4. Аналіз і оцінка державної політики, що регулює конкуренцію на певному товарному ринку
  5. Антицерковна політика влади в Україні.
  6. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  7. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  8. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  9. В основній частині заняття
  10. В) менш розвинута в економічній, але більше в політичній та національно-культурній сферах

 

Наука, що вивчає рух літального апарата, називається динамікою польоту. Рух літального апарата може бути сталим або несталим. При сталому русі відсутні прискорення (за винятком прискорення сили тяжіння). Основними видами руху, які розглядаються в динаміці польоту, є горизонтальний політ, набір висоти, зниження, зліт, посадка, віраж таін.

Горизонтальний політ (ГП)це прямолінійний політ у вертикальній площині на постійній висоті. У горизонтальному польоті на літак діють сила ваги G, прикладена в центрі тяжіння, піднімальна сила Yі сила лобового опору Х прикладені в центрі тиску, сила тяги Р, направлена по осі двигуна. Для зручності будемо вважати, що всі сили прикладені в центрі тяжіння (рис. 2.68). Цю умову будемо поширювати також на інши режими польоту, що будемо розглядати.

Рис. 2.68. Горизонтальний політ.

Умовою польоту літака на постійній висоті (Н = const) є рівність ваги і піднімальної сили G = Y = су∙ S∙ .

Умовою рівномірності руху (V = const) є рівність сил тяги і лобового опору

Р = Х = сх∙ S∙ .

Якщо не забезпечується рівність Y і G, то при Y > G літак буде підніматися, а при Y < G знижуватися, тобто відбудеться скривлення траєкторії у вертикальній площині. Якщо Р > Х, то швидкість літака буде збільшуватися, а при Р < Х зменшуватися.

З рівняння суS = G можна отримати формулу для визначення швидкості горизонтального польоту Vгп, потрібноїдля його виконання: Vгп = .

З формули видно, що потрібнашвидкість горизонтального польоту Vгп залежить від ваги G, щільності повітря ρ, площі крила S і коефіцієнта піднімальної сили су. Оскільки кожному значенню кута атаки α відповідає єдине значення коефіцієнта су, то це значить, що кожному значенню α відповідає певне значення Vгп.

Використовуючи формулу Vгп = , можна знайти теоретично мінімальну швидкість польоту на заданій висоті, тобто найменшу швидкість, яка дозволяє здійснювати ГП:

Vmin = .

Мінімальна швидкість польоту може бути отримана при польоті на критичному куті атаки α = αкр, якому відповідає максимальний коефіцієнт піднімальної сили су = су max. Проте виконувати політ на теоретично мінімальній швидкості не рекомендується, оскільки на критичних кутах атаки політ нестійкий, тому що незначне збільшення кута атаки понад критичний приводить до зменшення значення су, а значить, до падіння піднімальної сили Y. Практично мінімальна швидкість польоту трохи більше, ніж теоретична (Vmin ін. ≈ 1,3Vmin), а політ повинен виконуватися на кутах атаки α < αкр.З рівняння Р = Х = сх∙ S∙ можна знайти силу тяги Pгп, потрібну для виконання ГП:

Pгп = сxS .

Оскільки гп = 2G/(су Sρ)то, підставляючи в попередню формулу цей вираз, отримаємо

Ргп = G (сх / су) = G / К.

Як випливає з формули, потрібна тяга Pгп залежить від значення G (зі збільшенням Gпотрібна більша тяга при тому ж куті атаки) і аеродинамічної якості літака К.

Мінімальною потрібною тяга буде при польоті на найвигіднішому куті атаки, тобто з максимальною якістю: Ргп min = G / Kmах.

При розрахунках льотних даних літака зручно користуватися графічними залежностями тяги від швидкості і висоти польоту. Вони отримали назву кривих М.Є. Жуковського. При побудові кривої потрібної тяги використовують рівняння сталого горизонтального польоту.Льотні дані літаків розраховують при одночасному зіставленні кривих потрібних Рпотрі розташовуваних Ррозт тяг. Ці криві являють собою залежності тяги (потужності) двигуна на максимальному режимі його роботи від швидкості і висоти польоту літака (рис. 2.69 і рис. 2.70).

Рис. 2.69. Криві М.Є. Жуковського для тяги.

По кривих потрібних і розташовуваних тяг розглянемо характерні швидкості горизонтального польоту. Крайня ліва точка кривій Рпотр відповідає мінімальної (теоретичної) швидкості польоту Vmin (α = αкр). Точка перетинання кривих Рпотр і Ррозт відповідає максимальній швидкості польоту Vmax, тобто найбільшої швидкості, що досягається літаком у ГП при Р = Рmах. Різниця між Vmax і Vmin називається діапазоном швидкостей. Швидкість, що відповідає Рпотр. міn., називається найвигіднішоюшвидкістю горизонтального польоту Vнв (α = αнв). Для літака Ту – 154 максимальна швидкість ГП при польотній масі 77,5 т на висоті 10 км становить 960 км/год, а крейсерська швидкість польоту - 850 – 920 км/год.

Зі збільшенням висоти польоту мінімальна швидкість збільшується, а максимальна, як правило, зменшується.

Для розрахунку льотних даних літаків з поршневими і турбогвинтовими двигунами зручніше користуватися методом порівняння потрібнихі розташовуваних потужностей (рис. 2.70). Потужність, яка потрібна для виконання ГП,

Nгп = PгпVгп=(GVгп/ K).

Рис. 2.70. Криві М.Є. Жуковського для потужності.

Швидкість польоту, при якій потрібна потужність найменша називається економічною швидкістю Vек. Це швидкість найбільшої тривалості горизонтального польоту.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 47; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты