Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНаказ МОЗ України від 16.09.2011 р.№ 595 Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів
Читайте также:
  1. A. Порядок подготовки установки к работе и работа на ней.
  2. I. Порядок заполнения формы разрешения на строительство
  3. II. 1. Методические указания к выполнению контрольных заданий
  4. II. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
  5. II. Порядок прохождения испытания
  6. II. Порядок расчета цены ориентированной на конкурентные условия.
  7. II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев
  8. III. 2. Оценка контрольной среды
  9. III. Контроль в системе налогового администрирования
  10. III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев
Основний зміст.На даний час відповідно до статті 12Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в державі введенн та визначені профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу і є обовязковими і включені до Календаря щеплень.Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби (особливо небезпечні інфекції (наказ МОЗ України №133 від 19.07.95 визначено 39 інфекційних хвороб)– це дуже тяжкі гострозаразні інфекції, які здатні масово поширюватись у вигляді епідемій і пандемій і мають високий відсоток летальності: чума, холера, натуральна віспа (віспа мавп, жовта гарячка, КГВЧ (Ласа, Ебола, Марбурга), а також носійства збудників ОНІ (Холера та ВІЛ-інфекція) або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби (наказ МОЗ України №133 від 19.07.95) їх визначено 26 інфекційних хвороб та їх носійства (5 інфекцій), на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

Рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України.Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення. Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань. Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації та за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них ідповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.Відомості про профілактичні щеплення, поствакцинальні ускладнення та про відмову від обов'язкових профілактичних щеплень підлягають статистичному обліку і вносяться до відповідних медичних документів. Медичні протипоказання, порядок проведення профілактичних щеплень та реєстрації поствакцинальних ускладнень встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Стаття 13. Вимоги до медичних імунобіологічних препаратів, контроль за їх якістю та застосуванням Для профілактичних щеплень застосовуються медичні імунобіологічні препарати вітчизняного та зарубіжного виробництва, зареєстровані в Україні в установленому законодавством порядку. Медичні імунобіологічні препарати можуть відпускатися громадянам за рецептами лікарів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Державний контроль за якістю, ефективністю, безпечністю та правильністю застосування вітчизняних та зарубіжних медичних імунобіологічних препаратів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формуваннядержавної політики у сфері охорони здоров’я. Зберігання, транспортування, а також знешкодження непридатних для використання медичних імунобіологічних препаратів здійснюєтьсяз додержанням санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм. Контроль за дотриманням встановлених порядку та умов зберігання, транспортування, а також знешкодження медичних імунобіологічних препаратів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.Про кожний випадок поствакцинального ускладнення заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані терміново повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.

Перелік вакцин та анатоксинів, зареєстрованих (перереєстрованих) в україні, за торговельними назвами та виробниками станом на 10.10.2009 року за даними Державного фармакологічного центру МОЗ України: для щепленя проти туберкульозу 6 вакцин, гонококова 1, стафілококова, 1 анти ХІБ вакцина – 3, антирабічна 3, потгртпозна 8, проти гепатиту А-1, проти гепатиту В – 8, противітряночна 2, проти черевного тифу 1, кашлюково-дифтерійно-правцева – 6, кашлюково-дифтерійно-правцева + полімієлітна 1, дифтерії, кашлюку (ацелюлярна), правця, поліомієліту адсорбована, інактивована, рідка та Haemophilus influenzaе – 1, дифтерії, правця, кашлюку, адсорбована рідка та вакцина Haemophilus influenzae типу b кон'югована суха -1, дифретійно, правцева, кашлюку (ацелюлярний компонент), гепатиту В, поліомієліту та Haemophilus Influenzae типу b- 1, проти жовтої лихоманки 1, проти корові 3, прот краснухи 2, поти кору, краснухи,епідемічного паротиту -6, кліщового енцефаліту -1, менінгокока 1, паротитна 3, пневмакокрва 1, проти полієміліту 9, проти туляремії -1, папломовірусу 1, проти ротавірусної інфекції -1; анатоксини столбянічний, дифтріний, дифтеріностобнячний 

1.1. Інші обов'язкові щеплення встановлюються для груп населення: 1. за віком; 2. щеплення дітей з порушенням цього Календаря; 3. щеплення ВІЛ-інфікованих осіб; 4. за станом здоров'я; 5. проти вірусного гепатиту В осіб із злоякісними новоутвореннями, осіб, що перебувають на гемодіалізі та отримують багаторазові довготривалі переливання донорської крові або її препаратів; 6. щеплення на ендемічних і ензоотичних територіях 7. щеплення за епідемічними показами. 2. Обов'язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи (Лікарі щеплюються проти вірусного гепатиту В, в спеціалізованих наукових лабораторіях. 3. У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби (приклад, вакцинація проти грипу). 4. З метою специфічної профілактики інфекційних хвороб особи, які бажають зробити щеплення, для яких є медичні імунобіологічні препарати, зареєстровані в Україні, можуть зробити щеплення за направленням лікаря (вакцинація проти вітряної віспи, жовтої лихоманки – моряки, туристи, відпочиваючі, кору тощо, а бажанням). 6. За наявності зареєстрованих комбінованих вакцин, до складу яких входять антигени для профілактики інфекцій, визначених цим Календарем, вакцинація проводиться комбінованими вакцинами.

Перелік країн, території яких оголошені Всесвітньою організацією охорони здоров'я зараженими:

Чумою:

Азія - В'єтнам;

Південна Америка - Болівія, Бразилія, Перу, Еквадор;

Африка - Замбія, Зімбабве, Конго, Мадагаскар, Малаві, Мозамбік, Намібія, Танзанія, Уганда.

холеру:

Азія - Афганістан, Бутан, В'єтнам, Індія, Ірак, Іран, Камбоджа, Китай, Лаос, М'янма, Непал, Сінгапур, Філіппіни;

Південна Америка - Бразилія, Венесуела, Гватемала, Нікарагуа, Перу, Сальвадор, Еквадор;

Африка - Ангола, Бенін, Буркіна-Фасо, Бурунді, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Джібуті, Замбія, Зімбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кенія, Коморські острови, Конго, Кот - д'Івуар, Ліберія, Мавританія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Нігер, Нігерія, Руанда, Сан-Томе і Принсіпі, Свазіленд, Сенегал, Сомалі, Сьєрра-Леоне, Танзанія, Того, Уганда, ЦАР, Чад, Південна Африка.

Жовтої лихоманки:

Південна Америка - Болівія, Бразилія, Венесуела, Гайана, Колумбія, Панама, Перу, Суринам, Фр.Гвіана, Еквадор;

Африка - Ангола, Бенін, Бурунді, Буркіна-Фасо, Габону, Гамбія, Гана, Гвінея, Замбія, Кенія, Камерун, Конго , Кот-д'Івуар, Ліберія, Нігерія, Сенегал, Сомалі, Сьєрра-Леоне, Судан, Танзанія, Уганда, Чад, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія.

Країни, які вимагають від усіх туристів у віці від одного року свідоцтво про вакцинацію від жовтої лихоманки(без відповідної довідки в'їхати до цих країн неможливо):

Бенін, Буркіна-Фасо, Габон, Гана, Заїр, Зімбабве, Камерун, Кот-д'Івуар, Конго, Кенія, Ліберія, Мавританія, Малі, Нігер, Палау, Панама, Перу, Руанда, Сан-Томе і Прінсіпі, Того , Фр. Гвіана, ЦАР, Чад.

 

Наказ МОЗ України від 16.09.2011 р.№ 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»

 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статей 1, 12 та 13 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009–2015 роки», з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики затверджено:

1.1. Календар профілактичних щеплень в Україні

1.2. Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики.

1.3. Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень.

1.4. Інструкцію щодо організації епідеміологічного нагляду за несприятливими подіями після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного.

1.5. Положення про оперативне реагування на несприятливі події після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного у разі госпіталізації або летального випадку.

1.6. Положення про групу оперативного реагування на несприятливі події після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного у разі госпіталізації або летального випадку.

1.7. Порядок відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу.

1.8. Порядок забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 16.09.2011 № 595


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 34; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты