Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПредмет і завдання статистики грошового обігу
Читайте также:
  1. D) взаимодействие предметно-логического и номинативного значений
  2. Gt; 89. Предмет и функции СО как научной дисциплины и практической области деятельности. (не до
  3. II. Предмет анализа
  4. II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
  5. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  6. V1: РЕЛИГИЯ КАК ПРЕДМЕТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ И КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
  7. V2: Предмет философии.
  8. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  9. А. ПРЕДМЕТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХИАТРИИ
  10. Административное право РФ: предмет и метод правового регулирования, источники.

Поняття і соціально-економічне значення статистики грошового обігу

В економіці грошова маса є важливим чинником, який впливає на рівень цін, обсяг виробництва і стан платіжного балансу. Обсяг грошової маси є результатом складної взаємодії багатьох суб’єктів економічної діяльності, а не самої лише діяльності кредитно-грошових органів, які визначають розмір грошової бази. Комерційні банки встановлюють розмір позичок, інших активів і надлишкових резервів. Небанківський сектор вирішує, як розподіляти свої грошові кошти між строковими, ощадними, поточними вкладами та іншими зобов’язаннями, фінансовими активами або просто зберігати готівку. Обсяг грошової маси і формується в результаті прийняття таких рішень.

У цьому розділі розглянемо визначення грошової маси, фактори, які впливають на її збільшення, подамо тлумачення поняття «грошовий мультиплікатор». У свою чергу, рух суспільного продукту і національного доходу, створення доходів в економіці — всі ці дії невіддільні від грошових відносин, які складаються між населенням, урядом, підприємствами та організаціями. Такі відносини характеризуються обсягом грошового обігу, що являє собою сукупність операцій, у процесі виконання яких відбувається рух грошової маси.

Для управління процесами грошового обігу потрібно мати в основі статистичну інформацію про розмір грошового обігу, його склад і динаміку, а також обіговість грошових коштів, додержання розрахункової дисципліни, про склад і швидкість обігу грошової маси, купівельної спроможності грошей тощо.

Отримувати та обробляти статистичну інформацію щодо процесів у цій галузі статистики і є справою статистики грошового обігу. Саме вона розробляє програму статистичного спостереження, способи отримання і обробки даних, обґрунтовує методологію обчислення й аналізу статистичних показників. Статистика грошового обігу також виявляє закономірності у складі грошового обігу, в обіговості грошової маси, у розрахункових операціях банків, додержанні підприємствами розрахункової дисципліни. Окрім цього, перед зазначеною статистикою висунуто завдання щодо вивчення обсягу, складу, динаміки грошової маси та її швидкості.

 

Предмет і завдання статистики грошового обігуПредмет статистики грошового обігу – кількісна сторона масових явищ в сфері грошового обігу, тобто спостереження, зведення і групування даних про монетарні операції в готівковій і безготівковій формах, а також аналіз взаємозв’язку кількості грошей в економіці і грошового обігу з реальними економічними процесами – виробництвом, зайнятістю, доходами і цінами.

Основними завданнямистатистики грошового обігу є наступні:

· аналіз розмірів, структури, динаміки грошової маси і її розподіл за регіонами і групами населення;

· визначення параметрів готівкової і безготівкової емісії;

· визначення купюрного складу готівки;

· виявлення кількісних параметрів взаємозв’язку грошового обігу з рівнем економічного розвитку і інфляції;

· прогноз параметрів грошового обігу і купівельної спроможності грошей.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты