Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В ЧАСТИНІ І ДОПУСК ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Читайте также:
  1. II. Інструктажі з питань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю
  2. Quot;Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".
  3. Q]3:1:Приостановление действия СМИ допускается сроком не более
  4. V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
  5. А) більшість українських земель увійшла до складу СРСР, Закарпаття залишилось у складі Угорщини
  6. Абіотичні небезпеки
  7. Аналіз запасу безпеки інвестиційних проектів та аналіз беззбиктовості (CVP-analysis, break-even analysis).
  8. Аналіз технологій експлуатації житлових приміщень
  9. Атмосферні небезпеки
  10. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда: цель и программа аудита, методы сбора доказательств; ошибки допускаемые при расчетах оплаты труда.

Харківський університет Повітряних Сил

 

Методична розробка

Для проведення занять з навчальної дисципліни

„Управління повсякденною діяльністю підрозділів в мирний час”

Зі студентами факультету підготовки офіцерів запасу

 

Тема 1: „РАБОТА КОМАНДИРА ПІДРОЗДІЛУ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ У ПОВСЯКДЕННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ”.

 

 

РОБОТА КОМАНДИРА ПІДРОЗДІЛУ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ В ПОВСЯКДЕННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ

 

ВСТУП

Безпека при експлуатації озброєння та бойової техніки, поводженні з отруйними технічними рідинами, при проведенні занять з бойової підготовки, тактичних навчань, будівельних та господарських робіт забезпечується:

- правильною організацією служби;

- міцними знаннями особовим складом матеріальної частини озброєння та техніки, правил їх використання, обслуговування, ремонту і збереження та чітким дотриманням встановлених правил і заходів техніки безпеки;

- дотриманням вимог порадника з організації і проведення загальновійськових тактичних навчань і командно-штабних навчань на місцевості, курсів стрільб і водіння, інших посібників і порадників;

- постійним пильнуванням з боку керівників занять, робіт, старших командирів за дотриманням особовим складом заходів безпеки в процесі занять та робіт.

Організація, керівництво та контроль за проведенням заходів безпеки в частинах та підрозділах здійснюються командирами та іншими посадовими особами згідно з вимогами статутів та порадників, наказів Міністра оборони України, а також наказів та розпоряджень прямих начальників.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В ЧАСТИНІ І ДОПУСК ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

 

З метою організації безпечної експлуатації озброєння та техніки, у військах наказом командира частини визначаються:

- особа, відповідальна за організацію електрогосподарства частини;

- особа, відповідальна за виконання заходів по захисту особового складу від дії електромагнітних полів;

- особа, яка здійснює нагляд за безпекою експлуатації об'єктів котлонагляду;

- особа, відповідальна за правильну експлуатацію засобів вимірювання (якщо вона не передбачена штатом);- особи, відповідальні за справний стан і безпечну дію об'єктів котлонагляду;

- особи, відповідальні за організацію та проведення робіт з ракетами та боєприпасами;

- особи, відповідальні за безпеку робіт по переміщенню вантажів кранами;

- склад кваліфікаційної комісії з прийому заліків (екзаменів) від посадових осіб та особового складу на знання правил техніки безпеки, правил технічної експлуатації озброєння та техніки;

- склад комісії з розслідування пригод і нещасних випадків.

Указані особи здійснюють технічний нагляд за експлуатацією озброєння та військової техніки, забезпечують особовий склад індивідуальними та колективними засобами захисту, розробляють інструкції з техніки безпеки, доводять їх до особового складу, контролюють їх виконання, провадять підготовку і допуск особового складу до експлуатації озброєння та техніки.

До експлуатації озброєння та техніки допускається особовий склад, який вивчив матеріальну частину озброєння та техніки, будову ракет і боєприпасів, правила експлуатації та заходи безпеки та склав відповідні заліки або екзамени.

По прибутті особового складу до частини провадиться його медичний огляд з метою визначення здатності до експлуатації електроустановок, генераторів НВЧ, заправників паливом та об'єктів котлонагляду, а також професійний відбір.Після формування навчальних груп видається наказ по частині про організацію підготовки (перепідготовки) спеціалістів. Підготовка (перепідготовка) провадиться, як правило, у вигляді зборів. Після закінчення зборів від особового складу приймаються заліки або екзамени. При задовільних результатах складання заліків (екзаменів) особовий склад проходить стажування на посаді під керівництвом досвідченого спеціаліста, який призначається наказом по частині.

Після закінчення практичного навчання на робочому місці спеціаліст, що навчається, проходить у кваліфікаційній комісій частини перевірку знань правил технічної експлуатації та правил техніки безпеки. Тому, хто успішно пройшов перевірку, видається освідчення на право експлуатації зразків озброєння та техніки та присвоюється відповідна кваліфікаційна група з електробезпеки.

Допуск особового складу до самостійної роботи на озброєнні та техніці віддається наказом по частині. Крім того, віддається наказ і про закріплення озброєння та техніки за особовим складом.

Командир підрозділувідповідає за організацію та здійснення заходів безпеки в умовах навчального та бойового застосування машин.

Він зобов’язаний:

- провадити інструктаж всього особового складу перед початком занять та робіт у складі підрозділу;

- особисто перевіряти знання правил та заходів безпеки та виконання їх особовим складом підрозділу;

- вимагати та забезпечувати виконання особовим складом заходів безпеки при проведенні занять та робіт з озброєнням та технікою;

- своєчасно вимагати засоби захисту, спецодяг, організовувати їх збереження та ремонт;

- розслідувати нещасні випадки і аналізувати причини їх виникнення, доповідати командиру частини;

- особисто щомісяця провадити інструктивно-методичні заняття (ІМЗ) з заходів безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою;

- особисто перевіряти знання особовим складом заходів безпеки і організацію проведення їх перед початком робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою.

Командир відділення (екіпажу, обслуги)відповідає за виконання заходів безпеки особовим складом відділення (екіпажу, обслуги) під час проведення занять та робіт.

Він зобов'язаний:

- знати правила та заходи безпеки, перевіряти знання їх підлеглими;

- слідкувати за тим, щоб після закінчення стрільб та занять у підлеглих не залишалося бойових та холостих патронів, гранат, запалів та вибухових речовин;

- організовувати надання першої медичної допомоги потерпілим.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 98; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты