Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНедійсні бланки

Читайте также:
  1. Бланки документов.
  2. Все гербовые бланки в соответствии с утвержденным образцами оформляются на белорусском и русском языках.

9.1. Недійсними бланками вважаються:

зіпсовані під час виготовлення (в тому числі зіпсовані при виготовленні документа);

анульовані внаслідок того, що вчинення нотаріальної дії не відбулося;

дефектні (через відсутність або пошкодження захисної сітки, друкованого тексту, водяних знаків, серій або номерів на бланках, наявність дубльованих номерів);

відсутні при відкритті пачки, втрачені або викрадені.

Недійсним бланкам присвоюються коди витрачання від 21 до 26.

9.2. Державний нотаріус у разі зіпсуття чи анулювання бланка (бланків) невідкладно повідомляє про цей факт завідуючого конторою, архівом, який забезпечує перевірку та внесення відповідної інформації до книги обліку зіпсованих та анульованих бланків (додаток 7).

9.3. Завідуючі конторами, архівами, приватні нотаріуси протягом п'яти робочих днів з дня зіпсуття чи анулювання бланка (бланків) надсилають такі бланки до Постачальника разом з актом приймання-передавання, що складається у двох примірниках. Один примірник акта повертається конторам, архівам, приватним нотаріусам з позначкою Постачальника про одержання зазначених бланків, другий примірник акта залишається у Постачальника.

9.4. Постачальник знищує зіпсовані, анульовані або дефектні бланки, про що складається акт про знищення.

9.5. Знищення бланків здійснюється комісією у складі представників Української нотаріальної палати, Постачальника та Адміністратора.

9.6. Постачальник та Адміністратор не пізніше 10-го числа наступного за звітним місяця здійснюють звірення даних про недійсні бланки з даними Єдиного реєстру. Акт звірки складається у

двох примірниках, що зберігаються у справах Постачальника та Адміністратора.

У разі виявлення розбіжностей Постачальник повідомляє відповідне Головне управління юстиції для вжиття необхідних заходів реагування.

10. Прикінцеві положення

10.1. Бланки виготовляються відповідно до Опису і зразка спеціального бланка нотаріального документа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 N 812

( 812-2009-п ).

10.2. Технічний опис бланка затверджуються Міністерством юстиції України.

10.3. Взаємодія між Адміністратором та Постачальником здійснюється на підставі укладеного договору.10.4. У межах нотаріального округу дозволяється передавання бланків між конторами, архівами, приватними нотаріусами. Такі операції повинні супроводжуватися складанням акта приймання-передавання у трьох примірниках з одночасним повідомленням Адміністратора для внесення відповідних змін до Єдиного реєстру. До такого повідомлення додається примірник акта про приймання-передавання. Використання переданих бланків дозволяється після отримання повідомлення про передавання бланків Адміністратором та внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру.

10.5. Забороняється передача бланків за межі нотаріального округу.

10.6. Витрати, пов'язані з використанням бланків, відшкодовують особи, щодо яких або в інтересах яких вчинені нотаріальні дії.

10.7. У разі зупинення, припинення нотаріальної діяльності або анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю приватний нотаріус (особа, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю якої анульовано або приватну нотаріальну діяльність якої припинено) зобов'язаний у триденний термін передати бланки, які залишилися невикористаними, до Постачальника, про що складається акт про приймання-передавання. Для внесення відповідних змін до Єдиного реєстру Постачальник негайно повідомляє Адміністратора про приймання-передавання бланків шляхом надання інформації із застосуванням електронного цифрового підпису. До такого повідомлення додається електронна копія акта про приймання-передавання.Постачальник повертає приватному нотаріусу (особі, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю якої анульовано або приватну нотаріальну діяльність якої припинено) кошти за невикористані бланки за ціною, що діяла на час їх одержання.

У разі якщо приватний нотаріус (особа, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю якої анульовано або приватну нотаріальну діяльність якої припинено) не передав невикористані бланки до Постачальника в установлений строк, Адміністратор за повідомленням Постачальника уносить до Єдиного реєстру відомості про ці бланки як анульовані.

Кошти за такі бланки приватному нотаріусу (особі, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю якої анульовано або приватну нотаріальну діяльність якої припинено) не повертаються.

Для реалізації права на вчинення нотаріальних дій, передбачених частиною шостою статті 29-2 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), приватний нотаріус, діяльність якого зупинено, у разі необхідності видати дублікат нотаріального документа, що зберігається у справах нотаріуса, може отримати необхідну кількість бланків відповідно до пункту 10.4 цього Порядку.

10.8. Постачальник, завідуючі конторами, архівами, державні та приватні нотаріуси відповідають за своєчасність та вірогідність відомостей, які вони надають для внесення Адміністратору та/або вносять до Єдиного реєстру.

10.9. Адміністратор відповідає за своєчасність унесення та відповідність даних у Єдиному реєстрі відомостям, наданим Постачальником.

10.10. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюють Департамент нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань Міністерства юстиції України та начальники Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Перевірка бланків за даними Єдиного реєстру | 
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты