Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОблік операцій, пов’язаних зі змінами величини капіталу.
Читайте также:
  1. Аналітичний та синтетичний облік матеріальних необоротних активів
  2. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  3. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  4. Бухгалтерський облік запасів
  5. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом
  6. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  7. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  8. ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування ба­лансу та відповідних форм за кожний день (реєстрів аналі­тичного і синтетичного обліку) та форм фінансової звітності.
  9. Величини прибавок на вільне облягання
  10. Величини світлових імпульсів, за яких можливі опіки різного ступеня

Спричинити зміну величини капіталу банку можна шляхом:

1) зміни статутного капіталу;

2) включення до складу додаткового капіталу субординованого боргу;

3) зміни величини резервних фондів;

4) переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

У бухгалтерському обліку зміни в статутному капіталі відображатимуться так:

І. Після реєстрації змін до статуту банку у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу в бухгалтерському обліку здійснюють такі проведення:

1.1.На суму попередніх внесків до статутного капіталу:

Дт 3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом";

Кт 5000 "Зареєстрований статутний капітал банку".

1.2.На суму емісійних різниць:

Дт 3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом";

Кт 5010 "Емісійні різниці".

II. Водночас на суму, що залишається внести протягом року з часу реєстрації змін, здійснюють таке бухгалтерське проведення:

Дт 5001 "Несплачений зареєстрований статутний капітал банку";

Кт 5000 "Зареєстрований статутний капітал банку".

III. У разі отримання внесків за зареєстрованими змінами до статутного капіталу здійснюють таке бухгалтерське проведення:

Дт 1200 "Кореспондентський рахунок банку в НБУ";

2600 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";

1001 "Банкноти та монети в касі банку";

2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб";

Кт 5001 "Несплачений зареєстрований статутний капітал банку";

5010 "Емісійні різниці".

IV. Викуп власних акцій в акціонерів банку за ціною, вищою за номінальну вартість, відображають в обліку так:

Дт 5002 "Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учас

ників)";

Кт 1200 "Кореспондентський рахунок банку в НБУ";

2600 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";

1001 "Банкноти та монети в касі банку" — на номінальну вартість;

Дт 5010 "Емісійні різниці";

Кт 1200 "Кореспондентський рахунок банку в НБУ";

1001 "Банкноти та монети в касі банку" — на суму, що перевищує номінальну вартість акцій.

V. Викуп власних акцій в акціонерів банку за ціною, нижчою за їх номінальну вартість у бухгалтерському обліку відображають таким бухгалтерським проведенням:Дт 5002 "Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)";

Кт 1200 "Кореспондентський рахунок банку в НБУ"; 2600 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання"; 1001 "Банкноти та монети в касі банку" — за номінальною вартістю;

Дт 1200 "Кореспондентський рахунок банку в НБУ";

1001 "Банкноти та монети в касі банку"; Кт 5010 "Емісійні різниці" — на суму різниці між номінальною

вартістю і ціною викупу.

VI. Анулювання акцій, викуплених в акціонерів:

Дт 5000 "Зареєстрований статутний капітал банку";

Кт 5002 "Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)".

VII. Після прийняття рішення про виплату дивідендів у бухгалтерському обліку здійснюють проведення:

Дт 5040 "Прибуток звітного року, що очікує затвердження";

Кт 3631 "Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами".

VIII. На дату виплати дивідендів у бухгалтерському обліку здійснюють проведення:Дт 3631 "Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами";

Кт 1200 "Кореспондентський рахунок банку в НБУ";

2600 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";

1001 "Банкноти та монети в касі банку".

IX. При спрямуванні дивідендів на придбання акцій нової емісії в бухгалтерському обліку здійснюють проведення:

Дт 5040 "Прибуток звітного року, що очікує затвердження"; Кт 5003 "Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу".

X. При реєстрації збільшення статутного капіталу за рахунок капіталізованих дивідендів здійснюють проведення:

Дт 5003 "Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу";

Кт 5000 "Зареєстрований статутний капітал банку".

Зміни в статутному капіталі відображено в таблиці, яка деталізовано подає інформацію про події, які спричинили ці зміни. Аналітичну таблицю після заповнення перевіряє та підписує керівник і головний бухгалтер.

За наявності дозволу Національного банку про включення до капіталу банку субординованого боргу банк, використовуючи боргові інструменти, може змінювати величину додаткового капіталу на необхідну суму. Проте варто зазначити, що невелика кількість банків використовує цей метод збільшення капіталу банку.

Субординований борг — це боргові інструменти, які не можуть бути вилучені з банку раніш ніж за п'ять років, а в разі

банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів, Субординований борг не може перевищувати 50 % розміру основного капіталу. Кошти, залучені на умовах субординованого боргу, мають враховуватися до капіталу банку в останні п'ять років дії угоди з врахуванням розміру амортизації від залишкової суми субординованого боргу. Сума субординованого боргу, що враховується до капіталу, повинна щорічно зменшуватися на 20 %.

Облік субординованого боргу здійснюють на рахунку 3660 П "Субординований борг банку".

Залучення коштів на умовах субординованого боргу здійснюють шляхом:

 

1)укладання прямих договорів між банкомборжником та інвестором;

 

2)випуску банкомборжником облігацій з укладанням договору прозалучення коштів шляхом випуску облігацій.

 

Мінімальна сума залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску облігацій для врахування цих коштів до капіталу банку становить 100 000 грн. У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від однієї особи в сумі більш ніж 2 млн грн кошти залучають шляхом укладання прямих договорів.

У бухгалтерському обліку кошти, залучені на умовах субординованого боргу, відображають за допомогою рахунків:

 

1)1516 А "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу";

 

2)1515 А "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках";

 

3)1615 П "Довгострокові депозити (вклади) інших банків";

 

4)3212/1 А "Боргові цінні папери (ЦП), випущені банками, у портфелі банку до погашення" за даними аналітичного обліку;

 

5)3212/2 А "Боргові цінні папери, випущені банком, у портфелі банку до погашення, які придбані на умовах субординованого боргу" за даними аналітичного обліку;

 

6)2615 П "Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання";

 

7)2635 П "Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

 

8)3315 П "Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком".


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 99; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты