Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА також підклас асоціативних сутностей - позначення.
Читайте также:
  1. Аналіз ринкових можливостей і загроз, а також сильних і слабких сторін діяльності підприємства
  2. Відповідальність за завантаження, розташування та кріплення озброєння і техніки, а також за посадку особового складу покладається на начальника військового ешелону.
  3. Готовність системи вогню визначається зайняттям БМП (БТР) та іншими вогневими засобами вогневих позицій, підготовкою даних для стрільби, а також наявністю боєприпасів.
  4. Інвестиційні та інноваційні позиції регіонів є також виміром їх конкурентоспроможності.
  5. Окрім трансцендентних релігій є ще й релігії світські, які також має вивчати релігієзнавство.
  6. Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною та фінансовою.
  7. Патентними повіреними не можуть бути працівники Установи та установ, що належать до сфери її управління, а також особи, яким це заборонено відповідно до законодавства.
  8. Позначення поясів (рядів) від екватора до полюсів і відповідні їм значення широти, а також номера колон і відповідні їм значення довгот наведені в таблиці, де
  9. Прийнято розрізняти просте і розширене відтворення, а також звужене.

Стержнева сутність (стержень) - це незалежна сутність. Наприклад, стержнями є: "Студент", "Квартира", "Чоловіки", "Лікар", "Брак".

Асоціативна сутність (асоціація) - це зв'язок між двома або більш сутностями. Асоціації розглядаються як повноправні сутності. Наприклад, асоціація "Брак" містять ключові атрибути "Код_М", "Код_Ж" і "Табельний номер мужа", "Табельний номер дружини", а також уточнюючі атрибути "Номер свідоцтва", "Дата реєстрації", "Місце реєстрації", "Номер запису в книгу ЗАГС" і так далі.

Характеристична сутність (характеристика) - це зв'язок вигляду "багато-до-однієї" або "одна-до-одній" між двома сутностями (окремий випадок асоціації). Єдина мета характеристики в рамках даної наочної області полягає в описі або уточненні деякій іншої сутності.

Позначаюча сутність або позначення - це зв'язок вигляду "багато-до-одній" або "одна-до-одній" між двома сутностями і відрізняється від характеристики тим, що не залежить від сутності, що позначається.

При побудові інфологічних моделей можна використовувати мову ER-діаграм.

У них сутності зображуються поміченими прямокутниками, асоціації - поміченими ромбами або шестикутниками, атрибути - поміченими овалами, а зв'язки між ними - не напрямленими ребрами, над якими може проставлятися міри зв'язку (1 або буква, замінюючи слово "багато") і необхідне пояснення (рис. 1.1).

Рис. 1.1 Позначення, використовувані в ER- діаграмах.

 

Мова ER- діаграм використовується для побудови невеликих моделей і ілюстрації окремих фрагментів великих. Частіше ж застосовується менш наочна, але змістовніша мова інфологічного моделювання (ЯІМ), в якому сутності і асоціації представляються пропозиціями вигляду:

СУТНІСТЬ (атрибут 1, атрибут 2 , ..., атрибут n)АСОЦІАЦІЯ [СУТНІСТЬ S1, СУТНІСТЬ S2, ...] (атрибут 1, атрибут 2, ..., атрибут n)

ХАРАКТЕРИСТИКА (атрибут 1, атрибут 2, ...)

{СПИСОК СУТНОСТЕЙ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ}

ПОЗНАЧЕННЯ (атрибут 1, атрибут 2, ...)

[СПИСОК СУТНОСТЕЙ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ]

 

де S - міра зв'язку, а атрибути, що входять в ключ, мають бути відмічені за допомогою підкреслення.Розглянемо приклад побудови інфологічної моделі бази даних "Харчування", де повинна зберігатися інформація про блюда, їх щоденний вжиток, продукти, з яких готуються ці блюда, і постачальників цих продуктів. Інформація використовуватиметься кухарем і керівником невеликого підприємства громадського харчування.

За допомогою вказаних користувачів виділені наступні об'єкти і характеристики проектованої бази:

¾ Блюда, для опису яких потрібні дані, що входять в їх кулінарні рецепти: номер блюда (наприклад, з книги кулінарних рецептів), назва блюда, вигляд блюда (закуска, суп, гарячіше і тому подібне), рецепт (технологія приготування блюда), вихід (вага порції), назва, калорійність і вага кожного продукту, що входить в блюдо.

¾ Для кожного постачальника продуктів: найменування, адреса, назва продукту, що поставляється, дата постачання і ціна на момент постачання.

¾ Щоденний вжиток блюд (витрата): блюдо, кількість порцій, дата.

 

Аналіз об'єктів дозволяє виділити:

¾ Стержні: Блюда, Продукти і Міста;

¾ Асоціації: Склад (пов'язує Блюда з Продуктами) і Постачання (пов'язує Постачальників з Продуктами);¾ Позначення: Постачальники;


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты