Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДопоміжна література. 1. Які фактори впливають на спо
Читайте также:
  1. XIII. ЛІТЕРАТУРА
  2. Використана література
  3. Використана література
  4. Додаткова література
  5. Додаткова література
  6. Допоміжна
  7. Допоміжна
  8. Допоміжна
  9. Допоміжна
  10. Допоміжна

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля,1997. –224 с.: іл. Т3 –С.37-58.

2. Сакс Дж. Д. Макроэкономика. Пер. с анг. –М: Дело, 1996. –С.104-142.

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Д. Экономика, - М.: Дело, 1995. - С. 453-472.

Контрольні питання

1. Які фактори впливають на споживчий попит?

2. Поясніть яку залежність показують а) графік споживання; б) графік заощадження.

3. Поясніть, як вплинуть на графік споживання і графік заощадження наступні фактори:
а) зростання темпів росту населення;
б) повідомлення про скорочення виплат по програмі соціального забезпечення;
в) зниження рівня цін на 5%;
г) зниження ставки прибуткового податку;

4. Яка відмінність між АРС і МРС? Чому сума МРС і MPS дорівнює одиниці?

5. Поясніть, чому переміщення графіка споживання вверх спричиняє таке же переміщення графіка заощадження вниз? Чи завжди так буває?

Задачі

1. Заповніть наведену нижче таблицю.

Рівень виробництва і доходу, грн. С, грн. S, грн. АРС АРS MРС MPS
(1) 240 - -4 - - - -
(2) 260 - - - - -
(3) 280 - - - - -
(4) 300 - - - - -
(5) 320 - - - - -
(6) 340 - - - - -
(7) 360 - - - - -
(8) 380 - - - - -
(9) 400 - - - - -

 

а) Побудуйте графіки споживання і заощадження;

б) Визначте вийнятковий (крайній) рівень доходу. Яким чином домогосподарства витрачають заощадження за мінімальної величини доходу?
в) За умови зростання доходу частка сукупного доходу, що споживається, зменшується, а частка на заощадження збільшується. Поясніть, у тому числі, за допомогою графіка, яким чином МРС і MPS можуть залишатися незмінними за різних рівнів доходу.

2. На основі нижче наведеної таблиці:Національний дохід, Y
Споживання, С

а) Знайдіть числові значення лінійних рівнянь споживання і заощадження.

б) Припустимо, що обсяг заощаджень за даного рівня доходу зменшилися на 20, а величини МРС і MPS залишаються незмінними. Складіть нові рівняння споживання і заощадження і знайдіть фактор, який може це викликати.

3. Припустимо, що рівняння споживання має вигляд С = 40 + 0,8Y. Допустимо також, що Y = 400. Визначите:
а) МРС і MPS; б) рівні споживання і заощадження; в) АРС і АPS.

4. Використовуючи функцію споживання С = С0 + а · Y доведіть аналітично і покажіть графічно, що a) 0 < MPC < 1; б) MPS спадає по мірі зростання доходу; в) споживання визначається величиною поточного доходу.

Тести

1. Дж. Кейнс стверджував, що обсяг споживчих витрат у країні залежить перш за все від:

а) Місця проживання споживача.
б) Віку членів сім’ї.
в) Темпу приросту пропозиції грошей.
г) Рівня національного доходу.
д) Рівня доходу після сплати податків.

 

2. Якщо обсяг доходу після сплати податків зменшується, то за інших рівних умов:а) Зростають і споживчі витрати, і заощадження.
б) Споживчі витрати зростають, а заощадження зменшуються.
в) Споживчі витрати зменшуються, а заощадження зростають.
г) Зменшуються і споживчі витрати, і заощадження.
д) Всі попередні відповіді невірні.

 

3. Точка порогового рівня функції споживання - це точка, в якій:

а) Заощадження рівні доходу.
б) Дохід рівний споживанню.
в) Заощадження рівні споживанню.
г) Споживання дорівнює інвестиціям.
д) Гранична схильність до споживання рівна одиниці.

 

4. Гранична схильність до споживання – це:

а) Відношення споживання до доходу.
б) Зміни в споживчих витратах, що спричинені змінами доходу.
в) Крива, що характеризує величину споживчих витрат за даного рівня доходу.
г) Відношення приросту споживчих витрат до приросту доходу.
д) Всі попередні відповіді невірні.

 

5. Залежність між МРС і MPS виражається в тому, що:

а) Їх сума рівна одиниці.
б) Залежність між ними характеризує АРС.
в) Їх сума рівна доходу після сплати податків, оскільки він ділиться на споживання і заощадження.
г) Точки на графіках споживання і заощадження, в яких вони рівні, відповідає пороговому рівню доходу.
д) Їх сума рівна нулю.


[1] Див. тему 6.

[2] Частки визначаються параметрами MPC і MPS.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты