Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНості ремонтного господарства промислового підприємства
Читайте также:
  1. IV. Існує тенденція пов'язувати межу бідності та розмір середньої або мінімальної заробітної плати.
  2. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  3. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  4. Адміністративна відповідальність за порушення в сфері будівництва і житлово-комунального господарства.
  5. Акт проголошення незалежності
  6. Актуальність і ступінь наукової дослідженності проблеми.
  7. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  8. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  9. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  10. Аналіз діяльності конкурентів

В результаті детального аналізу фактичного матеріалу можна виявити резерви поліпшення організації та підвищення ефективності ремонтного обслуговування. Основними напрямками поліпшення організації ремонтного обслуговування на підприємствах нафтогазового комплексу є:

- скорочення часу простоїв обладнання в ремонтах;

- збільшення тривалості міжремонтних періодів;

- скорочення непродуктивних втрат часу при проведенні ремонтів;

- суміщення професій; підвищення кваліфікації ре-монтних робітників;

- поліпшення внутрішньої спеціалізації ремонтних підрозділів;

- удосконалення форми організації ремонтних робіт та інші.

З метою перевірки засвоєння теоретичних знань по темі студентам пропонується перелік тестових завдань для самопідготовки.

Тестові завдання для самопідготовки

1 Сукупність підрозділів, які безпосередньо не беруть участі у створенні основної (профільної) продукції підприємства, але своєю діяльністю сприяють роботі основних цехів, називають...

а) виробничою інфраструктурою;

б) інфраструктурою;

в) соціальною інфраструктурою ;

г) капітальним будівництвом;

д) виробничою структурою.

 

2 Комплекс цехів, господарств і служб підприємства, які забезпе­чують необхідні умови для функціонування підприємства, називають...

а) виробничою інфраструктурою підприємства ;

б) інфраструктурою підприємства ;

в) соціальною інфраструктурою підприємства;

г) капітальним будівництвом ;

д) виробничою структурою підприємства.

 

3 Сукупність підрозділів підприємства, які забезпечують задо­волення соціально-побутових та культурних потреб робітників підприємства — це...

а) виробнича інфраструктура ;

б) інфраструктура ;

в) соціальна інфраструктура ;

г) організаційна структура ;

д) виробнича структура.

 

4 Підрозділи якого господарства здійснюють придбання, проек­тування, виготовлення, відновлення і ремонт технологічної оснастки, її облік, зберігання і видачу на робочі місця?

а) ремонтного;

б) інструментального;

в) транспортного;

г) енергетичного;

д) складського.

 

5 Підрозділи якого господарства здійснюють приймання, збері­гання. облік і видачу технологічної оснастки та інструменту це­хам-споживачам?а)ремонтного;

б) інструментального;

в)транспортного;

г) енергетичного;

д)складського.

 

6 Підрозділ якого господарства системи технічного обслугову­вання виробництва здійснює виготовлення, ремонт і відновлення спеціальної оснастки?

а) ремонтного;

б) інструментального;

в) транспортного;

г) енергетичного;

д) складського.

 

7 Ремонтний цикл – це проміжок часу роботи устаткування...

а) між двома суміжними (черговими) ремонтами;

б)між проведенням технічного обслуговування та плановими ремонтами;

в) між двома плановими ремонтами;

г) між двома капітальними ремонтами.

 

8 Міжремонтний період – це проміжок часу роботи устаткування...

а) між початком експлуатації та першим капітальним ре­монтом;

б) між двома суміжними (черговими) ремонтами;

в) між проведенням технічного обслуговування та плановими ремонтами;

г) між двома капітальними ремонтами.

 

9 Капітальний ремонт обладнання – це...

а) усунення дрібних ушкоджень і дефектів устаткування, заміна мастила та регулювання окремих механізмів;

б) заміна або відновлення окремих частин (деталей, вузлів) устаткування, регулювання його механізмів;в) повне розбирання устаткування, ремонт зношених деталей і вузлів, заміна тих, що не підлягають ремонту, регулювання та випробування під навантаженням його механізмів;

г) процес підвищення технічного рівня діючого устаткування шляхом внесення до його конструкції часткових змін.

 

10 Поточний ремонт обладнання – це ...

а) усунення дрібних ушкоджень і дефектів устаткування, заміна мастила та регулювання окремих механізмів;

б) заміна або відновлення окремих частин (деталей, вузлів) устат­кування, регулювання його механізмів;

в) повне розбирання устаткування, ремонт зношених деталей і вузлів, заміна тих, що не підлягають ремонту, регулювання та ви­пробування під навантаженням його механізмів;

г) процес підвищення технічного рівня діючого устаткування шляхом внесення до його конструкції часткових змін.

 

11 Заміна або відновлення окремих частин (деталей, вузлів) устаткування, регулювання його механізмів передбачається (здійс­нюється) під час проведення...

а) капітального ремонту та модернізації;

б) капітального ремонту;

в) поточного ремонту;

г) технічного обслуговування.

 

12 Комплекс підрозділів підприємства, що займаються вантаж­но-розвантажувальними роботами та переміщенням вантажів, утворює...

а) ремонтне господарство;

б) інструментальне господарство;

в) транспортне господарство;

г) енергетичне господарство ;

д) складське господарство.

 

13 Основою планування транспортного господарства є визначення...

а) загальної відстані з усіх напрямків перевезень;

б) потоків вантажів;

в) тривалості перевезень з окремих напрямків;

г) обсягів перевезень. 

14 Власна телефонна станція є одним із підрозділів:

а) ремонтного господарства ;

б) інструментального господарства;

в) транспортного господарства;

г) енергетичного господарства ;

д) соціальної інфраструктури.

 

15 Проблеми водопостачання та каналізації на великих підприємствах вирішує керівництво...

а) ремонтного господарства;

б) інструментального господарства;

в) транспортного господарства;

г) енергетичного господарства;

д) соціальної інфраструктури .

 

16 До сфери капітального будівництва не належать...

а) спорудження будівель та об'єктів виробничого призначення;

б) спорудження будівель та об'єктів невиробничого при­значення;

в) капітальний ремонт обладнання та устаткування;

г) монтаж устаткування;

д) правильні відповіді в, г.

 

17 Капітальне будівництво – це...

а) будівельно-монтажні роботи зі зведення будинків, споруд;

б) придбання устаткування, транспортних засобів, виробничо-господарського інвентарю;

в) сукупність робіт, пов'язаних із створенням основних фондів;

г) придбання сировини, основних і допоміжних матеріалів;

д) роботи, пов'язані з винахідництвом і раціоналізаторством;

е) правильні відповіді а), б) і в);

є) усі відповіді правильні.

Задачі для самостійної роботи

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты