Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНауковий стиль та його особливості
Читайте также:
  1. Cклади пально-мастильних матеріалів, пiноутворювача i порошку
  2. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  3. Б) Показники маршу. Особливості здійснення маршу зимою, в горах, зміст бойового наказу
  4. Билет 5. Публицистический стиль речи
  5. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  6. Висвітліть особливості вивільнення персоналу. Розкрийте сутність та причини плинності персоналу.
  7. Висвітліть особливості організації мотивації та стимулювання персоналу організації.
  8. Висвітліть особливості організації професійної підготовки працівників.
  9. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ ОПАСЕН ДЛЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
  10. Вопрос 35. Синергетика и стиль современного научного мышления

Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки

Науковий стиль та його особливості.

Оформлювання результатів наукової діяльності.

Конспект, анотування і реферування наукових текстів.

Вимоги до виконання та оформлювання курсової, дипломної робіт.

 

Науковий стиль та його особливості

Науковий стиль української мови має свої особливості. Його основна функція ‒ інформативна (повідомлення, пояснення, з'ясування, обґрунтування, класифікація понять, систематизація знань, аргументований доказ); завдання - передавання інформації. Загальні ознаки наукового стилю - поняттєвість, об'єктивність, точність, логічність, доказовість, аргументованість, переконливість, узагальнення, абстрагованість, висновки; мовні ознаки ‒ усна і писемна форми, широке використання термінів та іншомовної лексики, номенклатурних назв, символів, таблиць, діаграм, схем, графіків, цитат, переважання складних речень; форма тексту - монологічна (опис, міркування).

Активно функціонуючи в різних формах вираження наукової думки (найчастіше ‒ у письмовій, рідше ‒ в усній), науковий стиль розгалужується, за традиційною класифікацією, на чотири основні різновиди: власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний, науково-публіцистичний.

Науковий текст ‒ спосіб репрезентації наукової інформації, результат наукового дослідження.

Особливості наукового тексту:

‒ науковий текст обов'язково відображає ту чи іншу проблему, висуває гіпотези, орієнтує на нове знання, характеризуються доцільністю і раціональністю усіх положень, орієнтований на досягнення дослідницької мети та завдань;

‒ він має раціональний характер, складається із суджень, умовиводів, побудованих за правилами логіки науки і формальної логіки;

‒ широке використання понятійного, категоріального апарату науки;

‒ текст не грунтується на образі, не активізує почуттєвий світ його читача, а орієнтований на сферу раціонального мислення;

‒ його призначення не в тому, щоб змусити повірити, а в тому, щоб довести, обгрунтувати, аргументувати істину.

Структура наукового тексту:

1. Вступна частина, у якій окреслюють проблему, мету і завдання, гіпотези і методи дослідження.2. Дослідна частина тексту описує дослідження і його результати.

3. Висновкова частина тексту регламентує висновки і рекомендації для проведення подальших наукових досліджень.

Мистецтво наукового тексту полягає у тому, щоб не тільки рельєфно відобразити окремі його складові, а й інтегрувати їх у цілісність. Загальні вимоги до наукового тексту:

‒ текст має бути чітко структурованим, переділятися на розділи і параграфи. Потрібно прагнути того, щоб кожен розділ був самостійним науковим дослідженням з певної складової загальної проблеми, щоб кожну складову було викладено в тексті, а текст був цілісним, а не фрагментарним.

‒ крім членування тексту на розділи і параграфи, він має деталізований розподіл на значеннєві частини, абзаци і речення. Варто пам'ятати, що надмірне дроблення тексту утруднює його сприйняття, тому абзаци мають бути обґрунтованими і зводитися до викладу однієї думки.

‒ текст має вирізнятися ком позиційністю.

‒ початок і кінець абзаців у науковому тексті ‒ це найбільш інформативні місця; інші речення тільки розкривають, деталізують, обґрунтовують, конкретизують головну думку або є сполучними елементами.‒ під час викладу матеріалу необхідно уникати понять, які не можна тлумачити однозначно.

‒ у тексті не має бути повторів, зокрема, це стосується висновків, написання яких передбачає новий рівень систематизації й узагальнення.

‒ науковий текст позбавлений авторського "Я". Перевагу варто надавати безособовим формам викладу.

‒ він має вирізнятися стислістю і ясністю викладу, відповідати формулі "Думкам просторо, а словам тісно". Ця вимога передбачає запобігання повторів, багатослів'я, зайвих слів, канцеляризмів тощо.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты