Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ III. Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особи, держави і права 46
Загальна теорія держави і права

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих навчальних закладів

 

київ

КОНДОР


УДК 340.12

ББК 67.2(4 УКР)я73

3 14

Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(лист МОНУМ 14/'18.2-2132від28.09.2004р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії

внутрішніх справ України

(Протокол№ 7від30.06.2004р.)

Рецензенти:

Калюжний Р. А. — д. ю. н., професор (Київський національний університет); Колодій А. М. — д. ю. н., професор (Університет внутрішніх справ України); Сливка С. С — д. ю. н., професор (Львівський юридичний інститут МВС України)

М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. З 14 Загальна теорія держави і права:Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.

Підручник висвітлює питання загальної теорії держави і права з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки. Поряд із традиційними темами у ньому вміщено розділи, що відображають зміни в теорії права, української державності та галузевому законодавстві. При викладенні матеріалу автори використовують нові методичні підходи, теоретичні положення, висвітлюють актуальні проблеми сучасної державно-правової дійсності. Читачам пропонується практикум, в якому вміщені схеми, тести, практичні ситуації, завдання, кросворди тощо.

Розрахований на широку аудиторію — студентів, курсантів, слухачів, магістрів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і фахівців у сфері держави і права, а також читачів, які цікавляться проблемами держави і права.

ББК 67.2(4 УКР)я73 ISBN 966-7982-99-8

¶ © Кельман М. С, Мурашин О. Г, 2004


¶ Зміст

Передмова................................................................................... 7

ЧАСТИНА І. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

Розділ І. Предмет, методи та функції теорії держави і права........... 9

§ 1. Загальна характеристика теорії держави і права............ 9

§2. Предмет теорії держави і права....................................... 13

§ 3. Методологія теорії держави і права............................... 16

§ 4. Функції теорії держави і права, її місце в системі юридичних наук 21

§ 5. Значення теорії держави і права для підготовки співробітників правоохоронних органів ..................................................................................... ..... 23

Розділ II. Походження, соціальна сутність і причини виникнення держави 24

§ 1. Первісне суспільство: економічна основа, організація соціальної влади .................................................................................................. 24

§2. Шляхи виникнення держави і права: загальне й особливе у їх виникненні .................................................................................................. 31

§ 3. Загальна характеристика теорій походження держави. ..... 36

§ 4. Причини утворення національних держав..................... ..... 43

Розділ III. Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особи, держави і права 46

§ 1. Поняття суспільства: суспільно-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання 46

§ 2. Особа як соціальний суб'єкт державно-правових відносин 47

§ 3. Співвідношення держави і права з природою, суспільством та економікою... 49

Розділ IV. Держава: поняття, ознаки, сутність........................... ..... 51

§ 1. Загальне поняття. Сутність і ознаки держави................ 51

§2. Держава і влада................................................................ 58

Розділ V. Типологія держав....................................................... 63

§ 1. Поняття типу держави та проблеми класифікації.......... ..... 63

§ 2. Рабовласницька держава. Соціально-економічна основа і сутність рабовласницької держави 66

§ 3. Феодальна держава. її соціально-економічна основа і сутність 73

§ 4. Капіталістична держава. її соціально-економічна основа і сутність 76

§ 5. Соціалістична держава.................................................... 79

§ 6. Держави у постіндустріальному суспільстві.................. 81

§7. Окремі типи сучасних держав.......................................... 81

Розділ VI. Функції держави........................................................ 86

§ 1. Поняття та зміст функцій держави.................................. 86

§ 2. Класифікація функцій держави....................................... 89

§ 3. Головні внутрішні функції.............................................. 91

§4. Зовнішні функції............................................................... 94

§ 5. Форми і методи здійснення функцій держави................ 96

Розділ VII. Форма держави........................................................ 98

§ 1. Поняття форми держави.................................................. 98

§ 2. Форма правління: поняття та різновиди....................... ....... 100

§ 3. Форма державного устрою: поняття та різновиди....... 104

§ 4. Державний режим та його види..................................... 108

Розділ VIII. Механізм держави............................................ Ill

§ 1.Поняття механізму держави та його структура........... ....... 111

§ 2. Державні органи: їх ознаки, характеристика і види..... ....... 115

Розділ IX. Політична система суспільства......................... ...... 118

§ 1. Політична влада і політична діяльність........................ 118

§ 2. Поняття політичної системи суспільства....................... ....... 121

§ 3. Партії та держава в політичній системі суспільства: їх місце і роль 125


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты