Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення термінів
Читайте также:
  1. A. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
  2. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  3. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  4. Б) Визначення ступеня ризику через вірогідність безпечної роботи
  5. ВИБІР ТИПУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ВОГНЕГАСНИКІВ
  6. Визначення Lо.
  7. Визначення аскорбінової кислоти
  8. Визначення базових показників для оцінки ефективності роботи з охорони праці
  9. ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ
  10. Визначення вартості та доходності фінансових інвестицій

1.1. Досвід практичної роботи – термін роботи кандидата на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста до подання заяви про намір отримати сертифікат аудитора в Аудиторську палату України.

1.2. Кандидат – фізична особа, яка має намір отримати сертифікат аудитора і висловила своє бажання поданням заяви до Аудиторської палати України.

1.3. Кваліфікаційний іспит – іспит, який потрібно скласти кандидату для отримання сертифіката аудитора України.

1.4. Комісія з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України – комісія Аудиторської палати України, що здійснює координацію всіх організаційних процедур, які необхідні для організації та проведення кваліфікаційного іспиту, а також узагальнення його результатів. Комісія по сертифікації та підготовці аудиторів Аудиторської палати України складається тільки з членів Аудиторської палати України.

1.5. Комісія з сертифікації аудиторів Регіонального відділення Аудиторської палати України – комісія Регіонального відділення Аудиторської палати України, що здійснює координацію всіх організаційних процедур, необхідних для організації та проведення першого етапу кваліфікаційного іспиту, а також узагальнення його результатів. Комісія з сертифікації аудиторів Регіонального відділення Аудиторської палати України складається тільки з членів Регіонального відділення Аудиторської палати України.

1.6. Організаційні процедури – дії, які мають виконати учасники кваліфікаційного іспиту.

1.7. Організаційна група – група осіб, що здійснює адміністративний нагляд за проведенням іспиту. Кандидатури членів організаційної групи узгоджуються Аудиторською палатою України.

1.8. Сертифікат аудитора – це офіційний документ, який засвідчує рівень професійних знань, необхідних для здійснення аудиту підприємств різних форм власності на території України.

1.9. Сертифікація – визначення кваліфікаційної придатності кандидата на здійснення аудиторської діяльності через перевірку відповідності його освіти та досвіду роботи вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність" і складання ним кваліфікаційного іспиту.

1.10. Структура знань – перелік дисциплін, знаннями з яких повинен володіти кандидат. Вона охоплює знання з аудиту та суміжних з ним галузей.1.11. Суміжні з аудитом галузі знань – знання з бухгалтерського та управлінського обліку, основ економіки та управління, права і оподаткування, фінансів та інформаційних технологій.

1.12. Учасники кваліфікаційного іспиту – коло осіб, що беруть участь у підготовці екзаменаційних завдань, здійснюють перевірку виконаних кандидатами екзаменаційних завдань, а також члени організаційної групи. Учасниками кваліфікаційного іспиту можуть бути члени Аудиторської палати України, вчені, викладачі вищих закладів освіти, експерти та аудитори-практики. Усі учасники кваліфікаційного іспиту повинні мати сертифікат аудитора. Склад учасників кваліфікаційного іспиту затверджує Комісія з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты