Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрганізація та порядок проведення кваліфікаційного іспиту
Читайте также:
 1. A. Порядок подготовки установки к работе и работа на ней.
 2. I. Порядок заполнения формы разрешения на строительство
 3. II. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
 4. II. Порядок прохождения испытания
 5. II. Порядок расчета цены ориентированной на конкурентные условия.
 6. II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев
 7. III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев
 8. IV. Порядок заключения, изменения и сроки договора.
 9. IV. Порядок защиты дипломной работы
 10. IV. Порядок защиты дипломной работы

6.1. Головна мета кваліфікаційних іспитів полягає в тому, щоб за допомогою проведення комплексного іспиту або кількох іспитів за певний проміжок часу оцінити, чи володіють кандидати необхідними знаннями й навичками для отримання сертифіката аудитора.

6.2. Організаційні процедури, пов’язані з проведенням іспитів, мають забезпечити належну перевірку відповідних матеріалів, неупереджене й об’єктивне відношення до всіх кандидатів, а також не припускати одержання одним кандидатом переваги перед іншими.

6.3. Допуск, що засвідчує дозвіл на складання іспиту, готує Секретаріат Аудиторської палати України або секретарі регіональних відділень після підтвердження Комісією з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України або Комісією з сертифікації аудиторів Регіонального відділення права кандидата на участь в іспитах.

6.4. Правила поведінки кандидатів на іспиті затверджує Аудиторська палата України. Всі кандидати повинні ознайомитися з правилами поведінки кандидатів під час складання іспиту до його початку.

6.5. Іспити проводяться в два етапи: перший – письмове тестування (або тестування на ПЕОМ) за переліком запитань, затверджених АПУ; другий – письмове розв’язання ситуаційного завдання. До другого етапу допускаються кандидати, які набрали не менш як 70 % правильних відповідей за результатами тестування.

6.6. Перший етап іспитів можуть проводити Аудиторська палата України або її регіональні відділення, а другий етап – тільки Аудиторська палата України.

6.7. Кандидати мають право вибору місця складання першого етапу кваліфікаційного іспиту (регіональне відділення Аудиторської палати України або безпосередньо Аудиторська палата України).

6.8. Кваліфікаційний іспит провадять щокварталу у день, що визначає Аудиторська палата України.

6.9. Координацію всіх організаційних процедур, необхідних для організації та проведення кваліфікаційного іспиту, а також узагальнення його результатів здійснює Комісія з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України. Координацію всіх адміністративних процедур, необхідних для організації й проведення першого етапу кваліфікаційного іспиту, а також узагальнення його результатів може здійснювати Комісія з сертифікації аудиторів Регіонального відділення Аудиторської палати України.6.10. Комісія з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України може ухвалити рішення про використання під час кваліфікаційного іспиту допоміжних матеріалів та засобів. Це рішення приймається на початку розробки завдань кваліфікаційного іспиту, оскільки від нього залежить підготовка питань. В разі прийняття рішення про застосування калькуляторів, їх видають кандидатам безпосередньо на початку іспиту особи, що здійснюють організаційний нагляд за проведенням іспиту. Усі учасники кваліфікаційного іспиту і кандидати до початку іспиту повинні бути проінформовані про те, які допоміжні матеріали видаватимуться або дозволені під час проведення іспиту.

6.11. Роботам кандидатів присвоюються кодові номери. При цьому особи, що здійснюють організаційний нагляд за проведенням іспиту, ведуть відомість, де реєструють прізвище та код кандидата. Інформація з реєстраційної відомості є конфіденційною до підтвердження оцінок, поставлених кандидатам, і повинна зберігатися з дотриманням правил конфіденційності.

6.12. Кандидати, що прибули на іспит, повинні пред’являти документ, що засвідчує особу і бланк допуску, виданий їм Аудиторською палатою України або її регіональним відділенням. Бланк допуску звіряють зі списком кандидатів, допущених до кваліфікаційного іспиту. Кандидати, у яких відсутні належні документи, що підтверджують їхню особу, до складання іспиту не допускаються.6.13. Письмові відповіді кандидатів на запитання екзаменаційної роботи необхідно здати на перевірку. В разі відмови здати відповіді на перевірку, кандидат повинен написати заяву, де вказати причину цього.

6.14. До перевірки екзаменаційних робіт залучають незалежних фахівців, з якими Аудиторська палата України до початку кваліфікаційного іспиту укладає угоду. Умови угоди повинні передбачати дотримання конфіденційності.

6.15. Повноваження з добору фахівців, що здійснюватимуть перевірку екзаменаційних завдань, покладено на Комісію з сертифікації та освіти аудиторів та Комісію з стандартів та практики аудиту Аудиторської палати України.

6.16. Кожну екзаменаційну роботу оцінюють дві різні комісії, а усі істотні розбіжності розглядає Комісія з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України.

6.17. Остаточне схвалення виставлених оцінок після розгляду результатів перевірки здійснюють Комісія з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України та комісії з сертифікації регіональних відділень Аудиторської палати України.

6.18. Кандидати, екзаменаційні роботи яких оцінені:

 • в 60 і більше балів - здобули право на отримання сертифіката аудитора;
 • в 40-59 балів – здобули право на повторне складання другого етапу кваліфікаційного іспиту на загальних умовах в термін до одного року;
 • в 39 і менше балів – є такими, що не склали кваліфікаційний іспит, і мають право на повторне складання іспиту на загальних умовах не раніше як через рік.

6.19. Після кожного кваліфікаційного іспиту Комісія з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України провадить засідання з метою внесення відповідних коригувань в методичне забезпечення, організацію підготовки і проведення наступного кваліфікаційного іспиту.6.20. Фахівці – сертифіковані бухгалтери СРА та АССА для одержання сертифіката аудитора України складають іспит за спеціальною програмою з питань національних особливостей економіки України та правових основ підприємницької діяльності в Україні. Програма затверджується Аудиторською палатою України.

6.21. Результати перевірки екзаменаційних робіт, схвалені комісіями, зазначеними у п. 6.16 цього Положення, після затвердження рішенням АПУ є остаточними.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты