Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФінансове забезпечення реалізації Стратегії

Читайте также:
  1. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  4. АЛЬТЕРНАТИВИ СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ
  5. Аналіз чинників і резервів збільшення випуску і реалізації продукції.
  6. Апаратне забезпечення інформаційних процесів.
  7. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  8. Вибір для спостереження найбільш важливих напрямків реалізації
  9. Визначення нової конституційної стратегії
  10. Визначення умов забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства

Стратегія реалізується за рахунок бюджетних коштів, а також інших джерел, не заборонених законом.

Очікувані результати

Короткостроковими очікуваними результатами виконання Стратегії до 2015 року є:

створення сприятливих законодавчих, фінансових, податкових та організаційних умов для утворення та функціонування інститутів громадянського суспільства;

забезпечення інституційної спроможності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до ефективної взаємодії з інститутами громадянського суспільства.

Довгостроковими очікуваними результатами виконання Стратегії до 2020 року є:

переважне забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

підвищення рівня взаємодовіри та взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства;

забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, створення умов для забезпечення широкого ефективного представництва інтересів громадян в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, проведення регулярних консультацій (діалогу) із громадськістю з найважливіших питань життя суспільства і держави;

запровадження громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посилення впливу інститутів громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень та їх реалізацію;

забезпечення сприятливих правових, фінансових, податкових та організаційних умов для здійснення благодійної, волонтерської діяльності, інших форм громадської активності, підвищення рівня громадянської культури;

підвищення якості та адресності соціальних послуг шляхом залучення до їх надання інститутів громадянського суспільства.

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 березня 2012 року № 212/2012

ПЛАН першочергових заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

1. З метою належної реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, приведення у відповідність з європейськими стандартами національного законодавства щодо діяльності інститутів громадянського суспільства, зокрема в частині спрощення процедур їх реєстрації, запровадження європейських механізмів контролю за діяльністю інститутів громадянського суспільства, забезпечення їх сталого функціонування, сприяння розвитку місцевої демократії:1) забезпечення за участю Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства супроводження у Верховній Раді України проектів законів України:

про громадські організації (реєстр. № 7262-1);

Міністерство юстиції України

Термін – до прийняття Закону

про благодійництво і благодійні організації (реєстр. № 6343);

Міністерство культури України

Термін – до прийняття Закону

про порядок організації і проведення мирних заходів (реєстр. № 2450) з урахуванням рекомендацій Венеціанської Комісії та законопроекту Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права про свободу мирних зібрань;

Міністерство юстиції України

Термін – до прийняття Закону

про місцевий референдум (реєстр. № 7082);

Міністерство юстиції України, Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства УкраїниТермін – до прийняття Закону

про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення (реєстр. № 3654);

Міністерство юстиції України

Термін – до прийняття Закону

2) підготовка та подання в установленому порядку проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення» (нова редакція), в якому передбачити, зокрема, вдосконалення правового регулювання процедур проведення загальних зборів (конференцій) жителів територіальної громади за місцем проживання та встановлення додаткових гарантій діяльності органів самоорганізації населення;

Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства,
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України

Термін – вересень 2012 року

3) підготовка та подання в установленому порядку проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання процедур консультацій з громадськістю в процесі підготовки проектів нормативно-правових актів;

Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства,
Міністерство юстиції України

Термін – вересень 2012 року

4) підготовка та подання в установленому порядку проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення механізму забезпечення гарантій залучення громадськості до прийняття рішень органами місцевого самоврядування;

Кабінет Міністрів України

Термін – вересень 2012 року

5) підготовка та подання узагальненої інформації щодо фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, у тому числі щодо додержання Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049;

Кабінет Міністрів України, Координаційна рада з питань
розвитку громадянського суспільства

Термін – вересень 2012 року

6) удосконалення Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, передбачивши розширення сфери застосування конкурсів для визначення отримувачів фінансової підтримки;

Кабінет Міністрів України, Координаційна рада з питань
розвитку громадянського суспільства

Термін – вересень 2012 року

7) узагальнення і подання інформації щодо надання фінансової підтримки за рахунок місцевих бюджетів громадським організаціям інвалідів та ветеранів, їх спілкам, молодіжним і дитячим громадським організаціям;

Кабінет Міністрів України, Координаційна рада з питань
розвитку громадянського суспільства

Термін – грудень 2012 року

8) підготовка проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання об'єднанням громадян на конкурсних засадах фінансової підтримки для виконання завдань державної, регіональної політики;

Кабінет Міністрів України, Координаційна рада з питань
розвитку громадянського суспільства

Термін – вересень 2012 року

9) підготовка та внесення пропозицій щодо запровадження механізму державного замовлення на надання об'єднанням громадян соціальних послуг на конкурсних засадах.

Кабінет Міністрів України, Координаційна рада з питань
розвитку громадянського суспільства

Термін – жовтень 2012 року

2. З метою підвищення ефективності взаємодії держави з інститутами громадянського суспільства і забезпечення умов їх співпраці на засадах партнерства та взаємовідповідальності:

1) розроблення і внесення в установленому порядку проектів регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

Термін – грудень 2012 року

2) підготовка і подання узагальненої інформації про створення та діяльність громадських рад, утворених при центральних і місцевих органах виконавчої влади, пропозицій щодо комплексу системних заходів з удосконалення їх роботи, у тому числі в частині вдосконалення правового регулювання процедур взаємодії громадських рад та органів виконавчої влади;

Кабінет Міністрів України, Координаційна рада з питань
розвитку громадянського суспільства

Термін – червень 2012 року

3) підготовка і подання узагальненої інформації щодо участі молодіжних громадських організацій та їх об'єднань у розробленні, здійсненні державної молодіжної політики, програм, що стосуються молоді, та пропозицій щодо активізації діяльності цих організацій, об'єднань у здійсненні державної молодіжної політики, участі у програмах, що стосуються молоді;

Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська,
Севастопольська міські державні адміністрації

Термін – серпень 2012 року

4) аналіз практики діяльності структурних підрозділів органів виконавчої влади, відповідальних за зв'язки з громадськістю, за результатами такого аналізу вжиття додаткових заходів щодо вдосконалення їх діяльності, належного, в тому числі організаційно-технічного та кадрового, забезпечення;

Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська,
Севастопольська міські державні адміністрації

Термін – липень 2012 року

5) розроблення та запровадження навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із громадськістю у процесі формування і реалізації державної, регіональної політики;

Національне агентство України з питань державної служби

Термін – червень 2012 року

6) запровадження проведення оцінки результатів діяльності органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів за напрямом «робота з громадськістю»;

Кабінет Міністрів України

Термін – жовтень 2012 року

7) розроблення і запровадження допоміжних (сателітних) рахунків національних рахунків, які дадуть змогу вести окремі облік, моніторинг та оцінку статистичних даних про інститути громадянського суспільства, що діють у всіх інституційних секторах;

Державна служба статистики України

Термін – серпень 2012 року

8) підготовка і проведення міжнародної науково-практичної конференції з питань впровадження європейських стандартів щодо взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, а також наукових конференцій і круглих столів з питань розвитку громадянського суспільства;

Національний інститут стратегічних досліджень,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – грудень 2012 року

9) проведення оцінки стану імплементації вимог Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

Кабінет Міністрів України, Координаційна рада з питань
розвитку громадянського суспільства, Міністерство екології та
природних ресурсів України

Термін – листопад 2012 року

3. З метою впровадження практики волонтерства, забезпечення сприятливих умов для його розвитку:

1) підготовка та надання інформації щодо стану виконання Закону України «Про волонтерську діяльність» і пропозицій стосовно його вдосконалення;

Кабінет Міністрів України, Координаційна рада з питань
розвитку громадянського суспільства, Міністерство
культури України, Міністерство соціальної політики України,
Державна служба молоді та спорту України

Термін – червень 2012 року

2) опрацювання питань щодо розроблення державної цільової програми розвитку волонтерської діяльності, зокрема, стосовно:

сприяння проведенню заходів національного значення, спрямованих на популяризацію волонтерського руху, визнання праці та суспільних досягнень волонтерів, проведення щорічного конкурсу «Волонтер року»;

соціальної допомоги, соціальної підтримки, соціальної реабілітації, соціальної профілактики, охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища, збереження культурної спадщини;

Кабінет Міністрів України, Координаційна рада з питань
розвитку громадянського суспільства, Міністерство соціальної
політики України, Державна служба молоді та
спорту України, Міністерство культури України

Термін – серпень 2012 року

3) опрацювання питань стосовно розроблення державних цільових програм щодо розвитку інформаційного простору у сферах забезпечення доступу до інформації для людей із особливими потребами, захисту дітей від впливу шкідливої інформації, що передається засобами масової інформації, сприяння розвитку вітчизняних теле- та радіопрограм для дітей та юнацтва.

Кабінет Міністрів України за участю Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення

Термін – вересень 2012 року

4. Підготовка з метою розвитку соціального партнерства між владою, бізнесом і громадянським суспільством та внесення пропозицій щодо впровадження механізмів налагодження комунікацій між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства, суб'єктами господарювання.

Кабінет Міністрів України, Координаційна рада з питань
розвитку громадянського суспільства

Термін – вересень 2012 року

5. Для підвищення рівня громадянської та правової культури:

1) забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя;

Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

Термін – грудень 2012 року

2) розроблення методичних матеріалів щодо запровадження в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах навчальних курсів з питань розвитку громадянського суспільства в Україні;

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Термін – вересень 2012 року

3) розроблення та запровадження на регіональному рівні комплексних заходів правової освіти громадян, зокрема з метою популяризації серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

Термін – грудень 2012 року

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Механізми реалізації Стратегії | Этиология ожирения
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты