Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття, значення та система особливої частини кримінального права України
Читайте также:
  1. A. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
  2. C. получения систематической информации о ходе производства
  3. Communio. Право на долю вещи и доля права на вещь (реальная и идеальная доли). Правовой режим res communes.
  4. ERP — информационная система масштаба предприятия
  5. I. Місцеві фінанси як система.
  6. I. Основные признаки и систематика водорослей.
  7. II пара ЧМН - зрительный нерв и зрительная система.
  8. II. Тарифная система
  9. II.отношение объединения “Свидетели Иеговы” к правам и свободам человека и гражданина.
  10. III) система статично невизначена.

Завдання та матеріали для підготовки до практичних занять

для студентів юридичного факультету

 

 

Львів 2010

 

 

Н.О.Антонюк

Поняття, значення та система Особливої частини кримінального права України. Завдання та матеріали для підготовки до практичних занять для студентів юридичного факультету. — Львів: юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2010. — 23 с.

 

Рекомендовано до друку кафедрою кримінального права та кримінології (Протокол № 2 від 6 жовтня 2010 р.).

 

 

Н.О.Антонюк


Поняття, значення та система особливої частини кримінального права України

теоретичні запитання

1. Поняття, ознаки та значення Особливої частини кримінального права України.

2. Система Особливої частини кримінального права України.

3.Співвідношення Загальної та Особливої частини кримінального права.

 

Контрольні запитання

4. В яких значеннях вживається словосполучення “Особлива частина кримінального права України”?

5. До якої системи права (англосаксонської чи романо-германської) належить кримінальне право України? Які характерні риси Особливої частини кримінального права у зв’язку із такою належністю?

6. Назвіть джерела Особливої частини кримінального права України.

7. Дайте визначення терміну “криміналізація”. Наведіть приклади криміналізації з посиланням на чинний КК України.

8. Вкажіть можливі способи криміналізації і наведіть приклади криміналізації за виділеними Вами способами.

9. Дайте визначення терміну “декриміналізація”. Наведіть приклади декриміналізації з посиланням на чинний КК України.

10. Вкажіть можливі способи декриміналізації і наведіть приклади декриміналізації за виділеними Вами способами.

11. Що таке диференціація відповідальності? Наведіть приклади диференціації відповідальності.

12. За якими критеріями може здійснюватися диференціація кримінальної відповідальності?

13. Що таке індивідуалізація кримінальної відповідальності? Наведіть приклади індивідуалізації кримінальної відповідальності.

14. Назвіть чинники, які об’єднують Загальну і Особливу частини кримінального права України.

15. Охарактеризуйте систему Особливої частини КК України.16. З врахуванням якого критерію Особлива частина КК України поділена на розділи? Чи слід у КК поряд із розділами виділяти глави чи параграфи? Відповідь аргументуйте.

17. Проаналізуйте Кримінальний кодекс Російської Федерації і визначіть спільні і відмінні риси, що характеризують структуру КК України і КК РФ.

18. На основі яких критеріїв повинна будуватися Особлива частина КК України? Чи відповідає побудова чинного КК України цим критеріям?

19. Чи вносилися зміни в чинний КК України? Яким чином можна визначити чи вносилися зміни у ту чи іншу статтю КК України?

20. Як визначити чи стаття КК України була змінена, чи викладена в новій редакції?

21. Назвіть елементи Особливої частини КК України.

22. Чи містяться норми Особливої частини КК України у постановах Пленуму Верховного Суду України?

23. Які види норм Особливої частини КК України Ви знаєте? (назвати поділ за конкретними критеріями).

24. Дайте визначення основного, кваліфікованого, особливо кваліфікованого та привілейованого складів злочинів.

25. Дайте визначення забороняючої, роз’яснюючої (дефінітивної), заохочувальної та виключної норм Особливої частини КК України.26. Дайте визначення називної, описової, відсильної та бланкетної норм Особливої частини КК України.

27. Чи може назва конкретної статті бути вужчою (ширшою) за диспозицію цієї статті? Проілюструйте на прикладах.

28. Чи всі статті Особливої частини КК України містять санкцію?

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты