Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРОЗДІЛ І. МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ

Читайте также:
  1. II.2. Методика построения напорной и пьезометрической линий
  2. SWOT-анализ и методика его использования. Стратегический анализ, PEST-анализ, SNW-анализ в менеджменте.
  3. Алгебраический материал в курсе математики начальной школы и методика его изучения.
  4. Амортизация основных фондов, методика расчета амортизационных отчислений.
  5. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная база, методика расчета показателей, оценка их изменения. По данным бухгалтерской отчетности проведите анализ.
  6. Анализ показателей себестоимости: ее виды, цели, задачи, последовательность и методика анализа. Анализ затрат на 1 руб. продукции.
  7. Анализ прибыли до налогообложения: понятие, источник информации; методика расчета и оценка влияния факторов.
  8. Аналіз методичної системи навчання інформатики
  9. Аудит производственных запасов и сырья. Цель, программа аудита, процедуры аудита, методика проверки.
  10. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.

МАТЕМАТИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА НАУКА...................................................8

§1. Предмет і завдання методики початкового навчання математики......................8

§2. Методика початкового навчання математики та інші науки.............................. 11

§3. Методи наукового дослідження, що застосовуються в процесі розробки ■ методики викладання початкового курсу математики........................................ 13

РОЗДІЛ II. ПОЧАТКОВИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ

ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ...................................................................... 17

§4. Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики

в початкових класах................................................................................................. 17

§5. Зміст початкового курсу математики. Аналіз програми з математики

для початкових класів.............................................................................................. 19

§6. Математична підготовка дітей в дитячому садку.................................................24

§7. Наступність у навчанні математики між початковими і 5—6 класами..............25

РОЗДІЛ III. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ..............................................................................27

§8. Підручник — основний засіб навчання математики

в початкових класах.................................................................................................28

§9. Предметне й табличне унаочнення. Використання структурних схем

і малюнків. Дидактичні матеріали..........................................................................28

§10. Інструменти, прилади й моделі, технічні засоби навчання .............................38

§11. Засоби зворотного зв'язку....................................................................................40

РОЗДІЛ IV. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ УРОКУ МАТЕМАТИКИ.

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ............................................42

§12. Контроль, корекція та закріплення знань учнів................................................43

§13. Методика опрацювання нового матеріалу..........................................................60§14. Закріплення й узагальнення знань учнів...........................................................73

§15. Огляд інших різновидів уроків математики

в початкових класах.................................................................................................82

§16. Форми організації навчання учнів математики на уроці.................................. 88

§17. Перевірка й оцінювання знань, умінь і навичок учнів з математики............92

§18. Особливості уроку математики в 1 класі.............................................................95

РОЗДІЛ V. НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ І ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ

В МЕЖАХ 10................................................................................................. 106

§19. Нумерація чисел в межах 10............................................................................... 108

§20. Додавання і віднімання в межах 10................................................................... 115

РОЗДІЛ VI. НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ 11-20. ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ

І ВІДНІМАННЯ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК................................. 125

§21. Нумерація чисел 11—20....................................................................................... 125§22. Складання та засвоєння таблиць додавання і віднімання

з переходом через десяток..................................................................................... 132334_________________________________________________________________Зміст

РОЗДІЛ VII. НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ 21-100.

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ В МЕЖАХ 100........................................................... 140

§23. Нумерація чисел 21-100..................................................................................... 140

§24. Усне і письмове додавання та віднімання в межах 100.................................. 149

§25. Складання і засвоєння таблиць множення та ділення.................................... 156

РОЗДІЛ VIII. НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ 101-1000.

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ В МЕЖАХ 1000......................................................... 167

§26. Нумерація чисел 101-1000................................................................................. 167

§27. Додавання і віднімання в межах 1000............................................................ 174

§28. Усне множення і ділення в межах 100 і 1000................................................... !79

§29. Письмове множення і ділення в межах 1000................................................... 191

РОЗДІЛ IX. НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

І АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ В МЕЖАХ МІЛЬЙОНА......................................... 196

§30. Методика вивчення нумерації багатоцифрових чисел.................................... 196

§31. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел...............................................203

§32. Множення і ділення багатоцифрових чисел.....................................................206

РОЗДІЛ X. ВЕЛИЧИНИ....................................................................................216

§33. Вимірювання довжини і площі..........................................................................216

§34. Ознайомлення з масою тіл..................................................................................220

§35. Формування часових уявлень в учнів.

Ознайомлення з поняттям швидкості.................................................................221


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 8; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты