Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонтрольна робота.
Варіант 3.

І. Визначте, істинними чи помилковими є наступні твердження. Позначте правильні твердження знаком “+”, неправильні – знаком “- “.

1. Кінцевою метою навчання діалогічного мовлення у загальноосвітній школі є вміння робити усні повідомлення.

2. У загальноосвітній школі навчають аудіювання з розумінням лише вибіркової інформації.

3. Навчання писемного мовлення у загальноосвітній школі згідно з програмою є засобом формування лексичних та граматичних навичок.

4. Основною метою навчання монологічного мовлення є уміння логічно, послідовно, зв’язно висловлювати власну думку.

 

ІІ. Прочитайте уважно подані питання, до кожного з яких додаються три варіанти відповідей. Визначте, який варіант ви вважаєте правильним і обведіть його кружечком на бланку відповідей.

1. У процесі оволодіння монологом необхідно вміння:

а) з’єднувати речення у логічній послідовності;

б) швидко реагувати на репліки;

в) підтримувати бесіду.

2. Визначте завдання, адекватне меті перевірити загальне розуміння прослуханого тексту:

а) письмово передати зміст тексту англійською мовою;

б) відповісти на спеціальні запитання, що стосуються деталей;

в) виконати тест множинного вибору.

3. Який вид мовленнєвої діяльності переважає на старшому ступені ЗОШ?

а) діалогічне мовлення;

б) аудіювання;

в) читання.

4. Школярі оволодівають умінням написання короткої автобіографії

а) на старшому ступені ЗОШ;

б) на молодшому ступені ЗОШ;

в) на середньому ступені ЗОШ.

ІІІ.Згрупуйте подані види опор для навчання діалогічного мовлення : 1) –штучні опори; 2) –природні опори.

а) підстановча таблиця; б) функціональна схема; в)театральна афіша; г)план-схема міст/селищ; д)структурно-мовленнєва схема; е)географічна карта; є)слайди, ж)малюнки, з)фотографії.

 

IV.Дайте визначення/тлумачення методичних понять шляхом завершення поданих нижче фраз:

1. Структурно-мовленнєва схема а) повна вербальна опора для навч. діал. мовл.

2. Підстановча таблиця б) смислова опора для навч. діалог. мовлення

3. Функціональна схема в) невербальна опора для навч. діалог. мовлення

4. Сюжетні картинки г) часткова вербальна опора для навч. діалог. мовл.

 

V. Завершіть подану нижче фразу, заповнивши пропуски відповідними словами /словосполученнями.

1. Розрізняють такі основні типи монологічних висловлювань: а)..., б)..., в)....

 

VI. Визначте, до якої групи належить вправа з такою інструкцією і занесіть її номер до таблиці.

Некомунікативні вправи   Умовно-комунікативні вправи Комунікативні вправи

a) Janet, an English schoolgirl, have come to your school. After an informal meeting you come to the hall where she is going to tell you about Christmas in England.

2.b) Tell your new friend Janet about the way you celebrate Christmas in Ukraine. (Use the following scheme as a prompt).

c) Complete the following sentences by adding the missing prepositions.

 

VII. Проаналізуйте запропоновану вправу з навчання діалогічного мовлення. Визначте її a) мету, б) тип, в) вид.

Great your friend on his birthday using the following words/word combinations: to congratulate smb on smth; to be happy; to be healthy; to come true.Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 20; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты