Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контрольна робота. І. Визначте, істинними чи помилковими є наступні твердження
Варіант 4.

І. Визначте, істинними чи помилковими є наступні твердження. Позначте правильні твердження знаком “+”, неправильні – знаком “- “.

1. Кінцевою метою навчання писемного мовлення у загальноосвітній школі є вміння оформляти письмове висловлювання у формі приватного листа.

2. У загальноосвітній школі навчають різних видів аудіювання (з розумінням основного змісту, повного та вибіркового).

3. На дотекстовому етапі при навчанні читання учні вчать напам’ять та самостійно вживають незнайомі слова, що зустрінуться їм у тексті.

4. Основною метою навчання діалогічного мовлення у загальноосвітній школі є вміння інсценувати запропонований текст-діалог.

 

ІІ. Прочитайте уважно подані твердження, до кожного з яких додаються три варіанти відповідей. Визначте, який варіант ви вважаєте правильним і обведіть його кружечком на бланку відповідей.

1. Згідно з вимогами програми учні повинні вміти висловлювати власні точки зору:

а) на початковому ступені навчання;

б) на середньому ступені навчання;

в) на страшому ступені навчання.

2. Які з поданих вербальних опор ефективно допомагають учням у побудові свого висловлювання?

а) тематичний список слів;

б) текст-зразок;

в) структурно-мовленнєва схема.

3. На якому етапі навчання діалогічного мовлення доцільно використовувати вербальні опори?

а) на етапі реплікування;

б) на етапі створення мікродіалогів;

в) на етапі створення власних діалогів у відповідності до мовленнєвої ситуації.

 

ІІІ.Згрупуйте подані види труднощів аудіювання: 1) –суб’ктивні труднощі; 2) –об’єктивні труднощі.

а)недостатньо сформований механізм ймовірного прогнозування; б)одноразовість пред’явлення тексту; в)багатозначні слова; г)наявність граматичних форм, відсутніх в рідній мові; д)недостатньо розвинена слухова пам’ять; е) складні граматичні структури; є) різні види текстів (діалогічні/монологічні); ж) недостатньо сформований фонетичний та фонематичний слух; з)швидкий темп мовлення.

IV.Дайте визначення/тлумачення методичних понять шляхом завершення поданих нижче фраз:

1. Монолог-опис - а) висловлювання, межею якого є зміна співрозмовника

2. Репліка –це б) динамічний тип висловлювання,

3. Діалогічна єдність - в) констатуючий тип висловлювання

4. Монолог- розповідь - г) сукупність реплік, що характеризується структурною,

інтонаційною та семантичною завершеністю

V. Завершіть подані нижче фрази, заповнивши пропуски відповідними словами /словосполученнями.

1.Контроль з використанням цифр відноситься до . .. засобів контролю.

2.Тести з вибором відповіді відносяться до ... засобів контролю.

4. У процесі ознайомлювального читання учні повинні зрозуміти ...% змісту тексту.

 

VI. Визначте, на якому етапі виконується вправа з такою інструкцією і занесіть її номер до таблиці.

Передтекстовий етап Текстовий етап (аудіювання) Післятекстовий етап

1. Прослухайте твердження. Якщо вони відповідають змісту тексту, поставте знак “+”, якщо не відповідають –знак “-“.

2. Прочитайте заголовок тексту і спробуйте здогадатися про його зміст.

3. Слідкуючи за подіями розповіді, розташуйте картинки у хронологічній послідовності.

 

VII. Проаналізуйте запропоновану вправу з навчання писемного мовлення. Визначте її a) мету, б) тип, в) вид.

You are going to apply for the position of an English teacher at a secondary school. Please complete Job Application form and return it to the Personnel Director.


Рецензія


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 75; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты