Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 3: Методи та прийоми навчання зарубіжної літератури в школі
Читайте также:
 1. II. 1. Методические указания к выполнению контрольных заданий
 2. II.2. Методика построения напорной и пьезометрической линий
 3. SWOT-анализ и методика его использования. Стратегический анализ, PEST-анализ, SNW-анализ в менеджменте.
 4. Авторы работ по методике преподавания литературы
 5. Алгебраический материал в курсе математики начальной школы и методика его изучения.
 6. Амортизация основных фондов, методика расчета амортизационных отчислений.
 7. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная база, методика расчета показателей, оценка их изменения. По данным бухгалтерской отчетности проведите анализ.
 8. Анализ показателей себестоимости: ее виды, цели, задачи, последовательность и методика анализа. Анализ затрат на 1 руб. продукции.
 9. Анализ прибыли до налогообложения: понятие, источник информации; методика расчета и оценка влияния факторов.
 10. Аналіз методичної системи навчання інформатики

План лекції

1. Класифікації методів навчання за методом, етапом вивчення, змістом освіти.

2. Пасивні, активні та інтерактивні методи, їхня функція в сучасному викладанні літератури.

3. Форми інтерактивної роботи в школі (групові, проектні, діалогічні).

 

Опорний конспект

1. Інтерактивність як навчання, занурене у спілкування, що зберігає мету та основний зміст предмету, проте видозмінює форми й прийоми ведення занять. Інтерактивність вирішує водночас три основні функції:

– пізнавальну;

– комунікативно-развивальну;

– соціально-орієнтовну.

2. Активізація навчального процесу та пізнавальної діяльності здійснюється через досвід та співпрацю, врахування відмінностей стилів пізнання, пошукові та дослідницькі методи, ігрові методи. Обираючи форму роботи викладач зазвичай керується професійними та особистісними принципами. Інтерактивність дозволяє задіяти всю аудиторію, враховує особистісні якості викладача. Технологія інтерактивного навчання – це система способів організації взаємодії педагога й студентів, учнів у формі навчальних ігор, що гарантує педагогічно ефективне пізнавальне спілкування, результатом якого створюються умови для переживання студентами ситуацію успіху в навчальній діяльності та взаємозбагачення їхньої мотиваційної, інтелектуальної та емоційної сфер. Інтерактивність навчання структурується по-різному, як і будь який методичний концепт. Розрізняють:

Інтерактивні підходи – це система вправ та завдань, спрямованих на вивчення нового. Виділяють творчі завдання, робота в малих групах, навчальні ігри, використання суспільних ресурсів (запрошення спеціалістів, екскурсії), соціальні проекти та поза аудиторні методи навчання, обговорення та рішення складних дискусійних проблем.

Творчі завдання – завдання, що вимагають не відтворення інформації, а творчості, оскільки завдання містить елемент невідомого та декілька рішень.

Робота в малих групах – одна з самих популярних стратегій, бо надає можливість активному спілкуванню, відтворює мобільні стосунки, частотне лідерство.

Метод гілок і кордонів (англ. branch and bound) — загальний алгоритмічний метод для знаходження оптимальних рішень різних завдань.

Метод мозкового (мозковой штурм, мозкова атака, англ. brainstorming) — метод експертного оцінювання, оперативний метод рішення проблем на основі стимулювання творчої активності, коли учасникам обговорення пропонується виловлювати якомога більше варіантів рішення, зокрема й фантастичних, абсурдних, з яких потім обирають найбільш вдалі. Одним з продовжень методу мозкового штурму є метод синектики (англ. Synectics) — методика психологічної активізації творчості. Дозволяється критика, що дозволяє розвивати та видозмінювати висловлені ідеї. У методі застосовуються чотири види аналогії – пряма, символічна, фантастична, особистісна.Когнітивна карта – це суб’єктивна картина, яка створюється активними діями у просторі та має координати: верх-низ, право-ліво, близько-далеко, вона визначає місце окремих предметів, що сприймаються.Етапи інтерактивних форм навчання:

 • Об’єднання в групи
 • Організація навчальної діяльності в групі
 • Підбиття підсумків
 • Презентація групових рішень
 • Рефлексія

3. Організація групової діяльності

Компоненти діяльності Функції групи, що прискорюють успішну діяльність
Рішення завдань Підтримка
Роли членів групи Ініціатор, розробник, координатор, контролер, оцінщик, інтерпретатор, секретар, гонець, доповідач, хранитель часу и др. Натхненник, гармонізатор, організатор спілкування, доброзичливий слухач
Зміст діяльності Внесення, прийняття пропозицій, інформації, думок, їхня обробка. Підтримка пропозицій, заохочення до к висловлювання, прийняття чужих ідей.
Результат Мобілізація усіх членів на пошук й досягнення мети Укріплення взаємодії членів групи та їхньої згуртованості, що полегшує досягнення групової мети.

 4. Організація міжгрупового спілкування

Форми міжгрупового спілкування Варіанти презентації групових рішень
Спільно – індивідуальна Кожна група презентує результат своєї діяльності; рішення обговорюються, з них обирається краще (”ярмарок“)
Спільно – послідовна Продукт діяльності кожної групи стає певною сходинкою до рішення спільної проблеми (”сходи“, ”естафета“)
Спільна – взаємодія З пропозицій обираються певні аспекти групових рішень, на основі яких потім виробляється спільний для колективу підсумок (”мозаїчна картинка“)

 

Література

1. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник; [за ред. О. І. Пометун] – К.: АСК, 2004 – 192 с.

2. Оцабрик І.В. Теоретичні аспекти інтерактивних технологій у дидактиці //Зарубіжна література в школах України / І.В. Оцабрик – 2005. – № 4. – C. 28-31.

3. Гаврилюк М.В. Розвивати творчу самостійність і пізнавальний інтерес учнів засобами інтерактивного навчання: Система уроків за романом Ф.М.Достоєвського "Злочин і кара" / М.В. Гаврилюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 7. – C. 30-36.

4. Глущенко Л.Є. Щоб навчання було цікавим: З практики його організації за інтерактивними технологіями / Л.Є. Глущенко //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - № 9. - C. 16-22

5. Шуляр В.І. Методика літератури: Інтерактивне навчання. Тлумачення понять / В.І.Шуляр // Зарубіжна література в школах України – 2005. – № 8. – C. 56-58.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 40; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты